BBiyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2007:, FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2007)


251.Hayvanlarda, liyakatin ölçüsü nedir? Liyakatin hak edişi  kime aittir yada ne ile doğru orantılıdır? İnsanlarda liyakatin ölçüsü ne olmalı yada liyakatin hak edişi kime ait olmalı-ne ile doğru orantılı olmalıdır?  İp ucu:
güç, evrim, rekabet ve zaruret kavramlarını;genel, sosyolojik ve biyolojik döngülerle birlikte düşünün. Vardığınız sonuçları günümüzde yaşanan ve yaşatılan liyakat;olgu ve süreçleriyle örneklendirip güncelleyin.

C.251:
Soruyu pek anlayamadım.Ama gerçeğe hak edene ait olmalıdır. TÜLAY TOPER
C.251:Hayvanlarda liyakatin ölçüsü güce aittir.Biyolojik açıdan Rekabet ele alırsak güçlü olan güçsüzü yiyerek ayakta kalır.İnsanlarda liyakatin ölçüsü insanların birbirini sayması,sevmesi,dürüst olması ile doğru orantılı olmalıdır. SONGÜL GÜNDÜZ
C.251:Hayvanlarda güçlü olma onun liyakatidir.Güçlüysen söz sahibi olursun.İnsanlarda güzel ahlak kişinin liyakati olmalı. İBRAHİM SELÇUK KURU
C.251: Yorum yok. SİNAN KAPLAN
C.251: Hayvanlarda liyakat doğuştan gelen iç güdü hareketleridir. Ör: çita avını öldürdükten sonra yer. Yabani köpek ise öldürmeden canlı iken acı çektirerek yer. İnsanlarda ise liyakat; İnsanı insan olduğu için sevmek, doğayı… sevmekle başlar… MUSTAFA ÇAM
C.251:Hayvanlarda liyakatin ölçüsü hayvana verilen ödüldür. İnsanlarda ise liyakatin ölçüsü Allah rızası için bir şeyleri yapmak olmalıdır. MERAL ÇELİK
C.251: Hayvanlara her şey yakışır bu yüzden onlarda liyakati  aramak doğru değildir. Liyakatin halk edişi insana aittir. FADİLE KALKAN 
C.251: Hayvanlar zaten olmaları gerektiği şekilde davranıyorlar. Ne doğal döngüye zarar veriyorlar ne de var olmaları dünya için bir zarardır. Yani onlar bir denge içindeler.ancak insanlar bu dengeyi bozmaktadır.Liyakatin ölçüsü hem sosyolojik hem de biyolojik döngülere zara vermemektir. AYNUR EROĞLU
C.251: Hayvanlar rekabet içinde yaşama mücadelesi ayakta kalma mücadelesi verirler. Liyakatin hakkı insanlardır. Ama aklıselim insanlardır. Çünkü günümüzdeki insanlar artık kendilerine yakışından çıkmış sadece rekabet için uğraşır olmuşlardır. SELMA İFLAS
C.251: Hayvanlarda liyakatin ölçüsü hayat döngüsüne denge sağlamalarıdır. Döngüdeki yerini korumakla doğru orantılı olup hayvana ve doğaya aittir. İnsanlarda ise liyakatin ölçüsü hayata bir şeyler katıp, gelişmişliği sağlamaktır. Hayatı güzelleştirmekle doğru orantılı olup, insanın ahlak yapısına ve bilgisine aittir. SERKAN DUMAN
C.251: Hayvanda belli bir ölçüsü olmamakla.insanda fıtratına göre değişir.liyakat insana mahsus olup kendini gerçekleştirmekle doğru orantılı. ALİ GÖÇER
C-251:Hayvanlarda liyakatin ölçüsü;konuşmamaları,merhametin olmaması,düşünmemeleridir.Aklı başında olan insanlar hak eder.İnsanlarda ise merhamet duygusunun olması ve bu duyguyu iyi kullana verilmesidir. İLYAS AKAD
C-251:Hayvanlarda güçlü olmak, insanlarda varlıklı olmak. ADEM ÇELEBİ
C-251:Hayvanlardaki kaba kuvvetlilik,insanlarda sömürücülük.ONUR HATİPOĞLU
C-251:Hayvanlardaki liyakat hayatta kalmaları gereği rekabettir.İnsanlarda ise güzel ahlaktır.SEYAR DİNAR
C-251:Hayvanlarda liyakatin ölçüsü güçtür insanlarda liyakatin ölçüsü adalettir. REMZİ BOĞA
C.251: Hayvanlarda liyakatin ölçüsü fiziksel özelliklerine göre belirlenir. İnsanlarda ise liyakatin ölçüsü doğal döngülere yapılan pozitif katkının miktarıyla orantılı olması gerekir. HASAN AKKAYA
C.251: Liyakati insan hak eder bu yüzden yaratılanı yaratandan ötürü sever. Hayvanlara ise merhamet etmek gerekir. Erkan ALTUN
C.251: Hayvanlarda liyakat sabittir. Artmaz ve azalmaz. Bunun nedeni doğalarının gereği olarak temel ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine yakışanı yaparlar. İnsanlarınki ise sanal araçlarının etkisi altındadır. Sanal araçlarının beslendiği kaynaklar (sosyal çevre, aile, psikolojik durum vs.: ne kadar doğru ise o kadar liyakatli olur. MUSTAFA RÜSTEMOĞLU.
C.251:Hayvanlarda güçlü olma onun fıtratında vardır..Güçlüysen söz sahibi olursun.İnsanlarda güzel ahlak kişinin liyakati olmalı. ALİ ERDURGUT
C.251: Liyakat anlayış hoşgörü, şefkat ve merhametle orantılıdır. Kişilik ve karakter sahibi insan liyakatli olur. FARİS ÇELİK
C.251-: Liyakat insana özgü bir durumdur.Hayvan ne yapsa ona yakışır. Tolga POLAT
C.251:Ölçüsü yoktur.Hayvandır çünkü insanlığa sadece aitti.Davranışlarıyla orantılıdır. BURHAN AVAŞ
C.251:Güzel ahlaklı insan hayvanlara da insanlara da liyakatli davranır.ELİF KARAHAN
C.251. Hayvanların liyakatları güç üzerine olmaktadır . maalesef insanlarında liyakatları  güç üzerine olmaya doğru olmaktadır. MURAT GÜZEL
C.251:Hayvanlarda liyakatten söz etmek biraz garip olurda insanlarda liyakat güzel ahlak ve edepli bir birey olmaktır.ERTAN ARTUÇ
C.251: Hayvanlarda liyakat kim güçlüyse onun üzerinedir. İnsanlarda daha çok kim bilgili kim akıllı kimde para çoksa onun üzerinedir. NİHAT PİŞKEN
C.251.eğer muhabbet kuşu konuşturulabiliyorsa onu konuşturulmalıdır. Bütün mahlûkata aittir. ENGİN ATEŞ