Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı                                  Van Gölü Havzası Sanal Herbaryumu

FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ders Notu (2006), FTT Beyin Fırtınası Soruları - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I DERS NOTU Doç.Dr.Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006)

LII SORU:Bilim mi, parti siyaseti mi, Din mi;bu gün insanı kullanıyor, yoksa insan mı bunları kullanıyor? neden? nasıl? örneklendiriniz.

C.52: Allah insana akıl vermiş düşünsün diye. Dolayısıyla Allahı aklı ile bulmak mümkündür. Nitekim İbrahim (a.s) aklı ile Allahı aramış ve bulmuştur. Dinler insanın Allahı bulmasında sadece birer vesiledir. Dolaysıyla Allah her halükarda bir şeyleri vesile kılacaktır.Abdulkadir SÜRÜCÜ

C.52: insanın çıkarına göre değişiyor. Kimi yerde insanlar dini, bilimi siyasi emellerine alet ediyor. Kimi yerde de çıkarları için dinle bilimi birbirlerine zıtlaştırıyor. Bana göre dinle bilim birbiriyle doğru orantılıdır. Ne kadar bilimde ilerlersek okadar dine yaklaşırız. Örneğin fizik olmasaydı doğa ve doğaötesi hakkında bu kadar bilgi sahibi olabilir miydik? Bilim yozlaştırılmadığı sürece bizi doğruya, hakikate, gerçeğe kısacası dine yaklaştırır.  ALİ ATEŞ

C.52: Bilim insan yaşamını kolaylaştırmak için vardır.bu konuda insan dini kullanmış olur ama siyasi ve dini için bilimi yükselmek için kullanmak bize zarar verir. ÜMİT ARAT 

C.52: Devlet ve milleti bir tiyatronun sahnesinde düşünürsek, devletin yeri sahnedir herkes onu orada görür ve ona odaklanır ve birçok şey ondan beklenir ama aslında sahnenin arkasındaki seyirciler olmazsa devletin sahnede durmasının bir anlamı olmaz. Ömer kurt 

C.52: Bilim siyaset din vb tüm kavramlar insan için var ve insan olmasaydı hiç bir şey olmazdı (Nesim SÜRER)

C.52: Siyaset bilimi bugün bilimi ve dini kullanıyor.buna örnek olarak amerikanın ırak ve diğer mazlum milletleri kendi çıkarları için dini kullanmasını örnek verebiliriz.. . HÜSEYİN KÖYSU

C.52: İnsan bilimi siyaseti ve dini kullanıyor. Maddi açıdan en iyiye ulaşmak ve her açıdan tatmin olmak için  Gülen Karakuzulu

C.52: İnsan bilimi dini ve beşeri siyaseti kullanır . amaçlarına ulaşmak için  bunlar araç niteliğinde kullanıyor. Yani kendi çıkarları doğrultusunda   . zaten böylede olması gerekiyor. Naciye Develer

 C.52:  İnsan bunları kullanıyor.bilim , beşeri siyaset ve din insanların hizmetine sunulmuştur. O yüce varlık olmasaydı bu kavramlar kendi başına bir anlam taşımazdı.(Kamuran Anar)

C.52: Aslında tüm bunların altında yatan tek neden insan. Çünkü kendi emelleri için yeri geldiğinde herşeyi kullanabiliyor.(Sinan GÜNEŞ)

C.52: İnsanlar içindeki idareciler işlerine geldiği gibi bunların hepsini kullanabilmektedirler. (Emrah ERTÜRK)

C.52: Bilim, beşeri siyaset ve din insanlar için vardır ve var olacaktır. Bu kavramlar insanın hizmetine sunulmuştur. Yani insan için vardır. (E.Altun)

C.52: Üçü de kullanıyor. Ör.Skolastik düşünce. [Mehmet şahin]

C.52: Dinin insanları kullandığının en büyük örneği  Museviliktir.buradan yola çıkarak sorunu çözümleyebiliriz. ÖZER ESATOĞLU

C.52:  İnsan fıtratı gereği her yerde kullanılmakta ve kullanmakta gerek din, gerek, siyaset, gerek bilim olarak insanoğlu bunlarla hem kullanılıyor hem de bunları kullanmaya çalışıyor. Ör; siyaseti kendi hayatını daha iyi sürdürmek için kullanmakta ve bunun yanında da birçok nedenlerden dolayı siyasetin kölesi durumundadır. HÜSEYİN YARDIM

C.52:  insanı ayakta tutan din ve inançtır. Yani olmak zorundadır. DERYA TOPDEMİR

C.52: İnsan bilimi beşeri sistemi ve dinine günümüzde kullanabiliyor .Şükran DURMAZ

C.52: Bilim beşeri siyaset insan ürünü şeylerdir. Semavi dinler insan ürünü olmamasına karşın çağımız insanları dini çok iyi değiştirmişlerdir. Bilim beşeri siyaset ve dini bir kısım insanlar kullanmakta ve bunları yoluyla da diğer insanları kullanmaktadırlar. (BURHAN YAVUZ)

C.52: Bence insan bunları kullanıyor. Sonuçta bilim ve siyaset insanlar tarafından üretiliyor; din ise insanlar tarafından uygulanıyor. İnsanlar da bunları kullanıyor.Fatih DANIŞMAN

C.52:Bilim ve teknoloji insanlığın yararına değil tamamen sömürge amaçlı kullanılmaktadır. Medeniyetlerin çatıştığı nokta orta doğudaki sömürgeler buna örnektir.Siyaset en açık ülkemizde iktidar ve muhalefet arasında bir çekişme halini almıştır. Başa gelen azınlığı yok saymaktadır.Ortak insani değerler hiçe sayılmaktadır,her başa gelen kendi mensuplarına çalışmaktadır.Ayşe İNCE

C.52:piramidin tepesinde yönetilmek için yönetilen kişilerinde en tepede olması ve o koşulları sağlaması gerekir. Tabanda ve diğer anlamlarda yönetilmek yönetenlere bağlı olarak değişir. Seda YAZLIK

C.52: Bilimde din de insanların belirli amaçlarına ulaşmak için insan hizmetinde olan araçlardır. Ama bugün bilim insanı kullanıyor ona hükmetmeye çalışıyor. İnsan maneviyatı yok edilerek robotlaştırılıyor. Bilim insanlığa hizmet etmelidir oysa ki. Din; ilaha ulaşmak için bir araçtır. Fakat dinin kalıplaştırılması insanın ona hizmetini kaçınılmaz kılıyor. Belgin ÖZALP

C.52: Devlet ve milleti bir tiyatronun sahnesinde düşünürsek, devletin yeri sahnedir herkes onu orada görür ve ona odaklanır ve bir çok şey ondan beklenir ama aslında sahnenin arkasındaki seyirciler olmazsa devletin sahnede durmasının bir anlamı olmaz.  HATİCE KIZILTAN

C.52:insan bilim ve dini kullanıyor ama siyasette zaman zaman aktörler değişiyor. Bilim insan sağlığına ve yaşamına faydalı aynı şekilde din de insanlar ve milletler insanlık ıcın faydalı ama siyaset menfaat uğruna insanı savaşa veya zindana sürükler MUSTAFA POLAT

 C.52: Din için kesin bir şey söylenilemez; ancak bilim, beşeri siyaset ve insan birbiriyle ilişkilidir. Bunlar birbirinden faydalanarak bir şeyler ortaya koyuyor ama bu amaca göre kullanma adını alabilir. ÖMER KURT

C.52: insan bilim ve dini kullanıyor ama siyasette zaman zaman aktörler değişiyor. Bilim insan sağlığına ve yaşamına faydalı aynı şekilde din de insanlar ve milletler insanlık için faydalı ama siyaset menfaat uğruna insanı savaşa veya zindana sürükler. RACİ TOKAR

C.52: dinler gönderilmemiş olsaydı inanan  kişi  körelirdi yok olurdu inandığına ulaşmak için onu algılamak için  yapacağı bişey olmadığı için   o inanç bağlamında körelirdi . insanlar siyaseti bilimi ve dini  kullanırlar ama  bilimden uzak siyasetten uzak   sadece kendine dinine adamış insanlar din tarafından  kullanılırlar EMİRHAN ACAR 

C.52: Dinde ve Bilimde aldatma sahtekarlık yoktur, insanı aldatmazlar.Fakat siyasette bunun daniskası vardır ve insanları aldatıyor diyebiliriz. Örneğin Günün siyasi ortamında insanların inançlarının kullanılarak rant elde edilmeye çalışılması. Adem KILIÇ

 C.52: İnsanoğlu bilimi siyaseti ve dini kendi çıkarı için kullanıyor. Örneğin bilgisayarda yaptığınız tüm yazışmaların birileri tarafından takip edilmesi, Avrupa birliğinin Türkiye ye uyguladığı çifte standart Türkiye’de dini kullanan gruplar. EMRE ÇOBAN

C.52:Bence insanlar din ve siyaseti günümüzde her istediğini yapmak için çok iyi bir şekilde kullanıyorlar.İnsanlara biraz dini sözler kullanıp, vaaz verip, öyle de görünmekle istenilen siyasi emeller rahatlıkla yapılabiliyor.Nedeniyse insanların dine aykırı davranmaktan korku duymasıdır.B.KARAŞ

C.52: Bilim de siyaset de beşeridir. Bu gün din insanları kullanıyor örneğin İslam ne kadar masum insanları öldürmeyin derse desin insanlar onun uğruna saldırılar yapabiliyor. Dinin insanları kullandığının en büyük örneği de Museviliktir. KENAN ÖZCAN

C.52:İnsan bunları kullanıyor.(atom bombası, büyük Ortadoğu projesi, münafık insanlar) (İhsan GİZLENÇ)

C.52: Bence insanlar bilimi de, siyaseti de, dini de kendi amaçları için kullanıyorlar.Mesela bir seçim döneminde herhangi bir parti insanların dini duygularını kullanarak oy topla girişiminde bulunabiliyor.(NÜKHET DAYSAL)

C.52:Hepsi birbiri içine karışmış durumda.İnanan insanların sayıca çok olmamasından bugün çoğu insan hangisinden yararlanacağını bilmez olmuş, rüzgarın önünde sürüklenen yaprak misali oradan oraya savrularak yaşamakta.VOLKANTÜRKMENOĞLU

C.52: Karşılıklı bir çıkara dayanıyor. Bilimin para kazanmasını örnek verebilirizFatma Gedikoğlu

C.52: İnsan bu gün hepsini kullanıyor. (Özcan ÖZCAN)

C.52:Bunları insanlar kullanıyor. Ancak kötü ve iyi insanların niyetine göre değişkenlik gösterir. Cengiz ÖZHAN

C.52: Bilim ve beşeri siyaseti ve dini insanlar tarafından kullanılıyor. Çünkü bunlar insan olmadan bir anlam ifade etmiyor. (f.ağgün)

C.52: İnsan hepsinide kullanıyor çünkü menfaati gereği.[yunus gencel]

Cevap: bugün insanı kullanan ne din nede ne de bilimdir. insanı, hem bilimi hem de dini siyasete alet ederek insanı kullanmaktadırlar.   Abdurrahman Yılmaz

C.52: Bilimde, siyasette, dinde yeri geldiği zaman insanı kullanmış, kullanıyor ve kullanacaktır. İnsanlarda bu unsurları kullanarak yine baksa insanları kullanıyor. Örneğin; tıp biliminde doktorlar hastalıklara çare bulmak için insanları kullanıyor. Fatma KOYUNCU    

C.52: Beşeri  siyaset, bilim ve dini kullanıyor diyebiliriz. İnsanlar bugün dini kullanıyor. Çünkü  insanlar gerektiğinde dine gerektiğin de ise bilime sığınıyor. Bence  bu iki yüzlülüktür, kendimiz için değil insanlık için ve en doğru şekilde yararlanalım. (HASAN İMRET) 

C.52: Bence bugün siyaset bilimi insanda dini kullanıyor. Nasıl ki insanlar yaptıkları pisliklerin önüne perde olarak dini koyuyorlarsa, siyaset de bütün kirliliklerini “bilim böyle emrediyor” diye meşrulaştırıp kendisine bahaneler yaratıyor. Herhalde bu konuyu örneklendirmeye kalkışırsak sayfalar yetmez. (Özkan güçin) 

C.52: İnsan belli hedeflerinin yada düşüncelerinin doğruluğuna ulaşmak için kullanır. Ör; bilimdeki bazı teknolojik gelişmelerin insanın hayatını kolaylaştırması için kullanılması (bilgisayar). MAKSUT SAYÇİÇEK 

 C.52: bence insanlar bilimi,beşeri siyaseti ve dini kullanırlar zaten bunlar birer hizmettir örn:insanlar bilim aracılığıyla geleceği tahmin edip neler yapılması gerektiğine dair çalışmalar yapar hatta artık ilerde dünyadan göçün hesapları yapılmaktadır…din de bir hizmettir bu da insanların nasıl davranacağını kontrol etmesi için tam bir rehberdir... .(M.ŞAHİN) 

C.52:Kesinlikle siyasetin insanları  bilimi vb kullandığını düşünüyorum. Bu gün devletler kendi siyasetlerini düşüncelerini empoze edebilmek için bilimi dini vb her şeyi kullanıyorlar . buna en güzel örnek ABD ırak ta demokrasiyi getireceğim dedi ve biz bugün ABD’nin demokrasi anlayışına tanık oluyoruz.  Metin KUZU

C.52:Beşeri siyaset ve bilim insanın faydasına olduğunu söyleyerek yine insanı kullanmaktadır. Oysa din insanı kullanmaz. Fakat henüz inanma eylemini tamamlayamamış bireyler dini kullanma çabası içine girmişlerdir. .(Semra SÜPHANDAĞI) 

 C.52:İnsanlar dine bağlı kalmakta yalnız bilim ve siyasetleri kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktadırlar. (Yüksel ERİBOL) 

C.52:Aslında bilim de, beşeri siyaset de kullanmaktadır. Örneklendirmek istersek bugün bilim birçok insanı para karşılığında deneylerinde kobay olarak kullanmaktadır. Mesela geçenlerde bir haber programında Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden birinde okuyan öğrencilere verilen bir miktar para karşılığında üzerlerinde ilaç denemelerinin yapıldığı haberi yayınlandı. Beşeri siyasete geldiğimiz zaman ise yalan dolanlarla geniş kitleleri peşine takmakta ve onları istediği yere sürüklemektedir. Ancak din için bu durum geçerli değildir, dinlerin özünde insanlara doğru yolu göstermek ve onları iyiye sevk etmek vardır ancak bugüne gelinceye kadar insanlar dini de  kendi çıkarları için kullanmışlardır. Doğruyu söyleyen adam için bu münafıktır denilip onlara engel olmasının önü tıkatılmıştır. (Ferhat ÇEPER)

C.52:Var olan her şey insanın hizmetine sunulan hediye paketleri gibidir. Aslında hepsi inan için gerekli ve insanı daha iyiye ulaştıran araçlardır. Eğer kişi kullanması gerektiği bu araçları amaç diye bellerse o zaman o araçların uşağı olur. Yani o araçlar insanı kullanır bu gün her iki duruma örneği çevremizde rahatlıkla görmekteyiz. Bugün bilimle uğraşıyorum diyen ve insanlığı birbirine düşman edecek silahları üreten,dinimi uyguluyorum (dinim bana bütün kavimlerden üstünüm diyor bunun için bütün kavimleri kendine köle diye gören)diyen ve hayvanların bile birbirine yapamayacağı iğrenç işkenceleri masum insanlara uygulayan insan kılıklı  varlıklar bunun en güzel örneğidir. (Ümran ARVAS)

C.52:insan bunları kullanıyor.çünkü bunların yaratıcısı o.insandaki nefis o kadar kuvvetli ki önünü alamıyor.hep doyumsuzluk,tatminsizlik,rekabet…kendi kendini kullanmaya başladı haberi yok.bu insanlık nereye gidiyor. (Sevil GÜLEŞÇE) 

C.52:aslında bilimde,siyasette,dinde insan için vardır.insan olmazsa bunların hiçbirinin bir anlamı yoktur. Fakat insanlar bunları amaç dışı kullanırlar veya bunları araç olarak görüp fayda sağlamaya çalışırlarsa bilim,siyaset ve din aynı şekilde tepkide bulunup insanı kullanır (Tuncay DEMİRADAM)

C.52:Bilimi de siyaseti de üreten insandır.Ortada bir yalan varsa buna inanıp kendini kandıran yine insandır.Dolayısı ile bilimi de siyaseti de yöneten insandır.Ancak Din Yaratıcı tarafından gönderildiği için en saf haliyle insanı iyiye doğru yönetir.Günümüzde ise din,siyaset ve bilim insanları yönetmek için insanlar tarafından kullanılıyordur. (Emine TİMUR)

C.52:Bilim birtakım teorileri kanuna dönüştürmek için insanlardan yararlanıyor. Ama ortaya çıkan ürünlerde insanlar yararlanıyor. Karşılıklı bir durum söz konusu. Siyaset insanı kullanıyor. Elinde olan yetkileri kullanarak. Ama yine elinde olan siyasi yetkilerle insanlar siyaseti kullanıyor. İnsan dini ebedi mutluluğa kavuşmak için kullanıyor. Din de insanı yapılaması gerekenleri topluma duyurmak, iletmek için kullanıyor. (Nazlı Gül KUBBA)

C.52:Toplumdan topluma değişiyor. Bazı toplumlar bilimi bazısı beşeri siyaseti bazısı da dini kullanıyor. Ama dine göre hareket eden toplumlarda vardır. İran örnek gösterilebilinir. (Serdar DEMİR)

C.52:Aslında karşılıklı iletişim söz konusudur. Beşeri siyaset insanı kullanıyor. Ör: veto hakkını kullanan devletler insanı kullanıyor. Aynı zamanda insan unsuru bunlara yön veriyor. (Derya KANDEMİR)

C.52:Bilim , beşeri siyaset ve din bir ölçüde insanın bu 3 nü kullanmasına rağmen bu 3 de insanı kullanır. Örnek: bir insan düşünelim ünlü bir siyasetçi olsun uygun bir siyaset yaparak siyaseti kullanır. Fakat bunu kullanması sonucu ise insan kendinden umulmadık düzeyde ödün veriyor. Yani yapamayacağı şeyleri yaptırıyor insana bu şeyler. (Veysel KACAR)

C.52:Bence insan bunları kullanıyor. İnsanlar kendi menfaatleri ve gereksinimleri doğrultusunda bunları şekillendiriyor. Bugün insanlar bilimi kullanıp nükleer silahlar üretip insanların yok olmasına sebebiyet veriyor. .(Tuba Seda RONAER) 

C.52:Ülkelere ve ülkelerin siyasi yapılarına göre insanı yönlendiren kavramlar değişiyor.   Örneğin, Avrupa’da, insana yön veren bilimdir. Çünkü, Avrupalılar, değişene ve gelişen hayat şartlarına uyum sağlayacak bilim ve teknolojiye önem veren insan tipi yetiştiriyor.

Fakat dinle yönetilen İran gibi teokratik yapıya sahip ülkelerde, insanları, din yönlendiriyor.(Aslıhan KESİCİ)

C.52:İnsan kullanıyor çünkü her şey doğası gereği temiz ve insan yararının iyi niyeti üzerine kullanılmalıdır.ama insanı kominizim ve atom bombalarında gördük ki her şeyi insan kirletiyor. (Mehmet Hüznü AKKURT)                                                                                                 

C.52:Bence insanlar bunları kullanıyor. Örneğin: atomu küçük parçalara ayırıyorlar, ülkeleri bombalayıp insanlığa zarar veriyorlar. Bu bağlamda bilim kullanılmış oluyor. Bugün insanlar ya da çıkar grupları dini kendi çıkarları için kullanıyor. (Sultan YANIK)

C.52:İnsanlar, kendi emelleri için din kullanıyorlar. Mesele Hıristiyanlıkta insanlar, papazlar kendi yaptıkları, hataları meşrulaştırmak için kendi yaptıkları olan İncilleri kullanarak Hz. İsa’yı da alet ediyorlar. (Sevcan ÜLKÜ)

C.52:Dünyanın var oluşundan beri insan doğaya hakim olmak istemiştir. Bu hakimiyetini dini bilimi beşeri siyaseti kullanarak gerçekleştirmeye çalışıyor. Orta çağ Avrupa sının skolastik düşüncesi veya haçlı zihniyeti daha yakın tarihe gelirsek Hiroşima ve Nagazaki ye atılan bilimin korkutucu ürünleri insanın bilimi dini beşeri siyaseti nasıl kullandığını en somut şekilde gösteriyor. (Özdemir HINIS)

C.52:İnsan bilimi ve dini kullanıyor ancak beşeri siyaset insanı kullanıyordu. Bilimi insan kendi faydaları için kullanıyor dini ise kendi nefsi için yönlendirip değiştiriyorlar. (Mustafa SOYALP)

C.52:Bence bu olgular bir madalyonun iki yüzü gibi birbirine bağlı kavramlardır. Bilim hem dinden hem de siyasetten etkilendiği gibi dinde bunlardan etkilenmiştir. mesela ABD dünyada en büyük güçtür ve bu gücü daha ileriye götürmek bütün insanlığa hükmetmek için bilimi kullanmaktadır. Bilimin ve teknolojiyi patojenik yönde kullanarak yapmış olduğu bombalar, silahlar ve çeşitli yıkıcı teknolojiyle dünyaya hükmetme çabası içerisindedir. yani siyaset hem bilime hem de dine kendi çıkarları doğrultusunda yön verebilir. (Fatma TETİK)

C.52:İnsan bunların hepsini kullanıyor ve kendi çıkarları doğrultusunda sömürüyor istismar ediyor. (Abdurrahman ZEBEK) 

C.52:Bugün insanı kullanan asıl etken beşeri siyaset. İnsanı çıkarları doğrultusunda kullanan, yeri gelince değere bindiren, yeri gelince en aşağıya iten en önemli etkendir. Örnek olarak insanı meta olarak gören Dünya devletleri verilebilir. (Hayrullah Kuşman) 

C.52:Bilim de siyaset de beşeridir. Bu gün din insanları kullanıyor örneğin İslam ne kadar masum insanları öldürmeyin derse desin insanlar onun uğruna saldırılar yapabiliyor. Dinin insanları kullandığının en büyük örneğide Museviliktir. (Ümmetullah DEMİR)

C.52:İNSAN aslında insan denilmez ama insan sıfatına bürünenler dini siyaseti bilimi

Kafalarına göre kullanıyor (Sultan ERDEM)

C.52:Aslında, bilim, beşeri siyaset ve din insanın huzuru için vardır.Fakat, insan bu kavramları kendi çıkarına hizmet etmesi için, gayret göstermekte ve ısrar etmektedir.Birtakım bahanelerle.Yapılan her türlü zulüm, örnek olarak verilebilir. (Murat ÇİFTÇİ)

C.52:Bilim kullanılıyor beşeri siyaset ve din insanları kullanıyor. Dinle-beşeri siyasetle yönetilen ülkeler ve insanları ibadeti bunun yanında siyasetin insanlar üzerindeki etkisi hatta siyasete tapanlar bile var. Bilimde olması gereken yerde değil. (İlhan POLAT)

C.52:İnsanlar dini insan bilimi ve siyaseti kullanıyor.örnek olarak etrafımıza bakmak yeterli. (Gencehan EROL)

C.52:eskiden insanların refahı ve bilinmeyene duyulan merak, daha iyi bir yaşam sunma düşüncesi insanlığa hizmet ederdi. Bugünse insanlardaki kin ve bencillik, egemen olma düşüncesi insanları bir denek durumuna koymaktadır. (Özlem ARSLANBOĞA)

C.52:Kullanan ve kullanılan da insan olduğu için aslında her halükarda  bu işin merkezinde insan bulunmaktadır. Eğer birileri din yüzünden sömürülüyorsa onları da yine dini alet ederek sömüren birileri vardır. Bunun dışında , din insanların yaşantılarını etkileyen , yaşamlarını düzenleyen kurallar bütünüdür. Dinin bu yönüyle insanları etki altında tutması onun insanları kullanması anlamına getirilmemelidir. (Nazım ÇOĞALTAY)

C.52:İnsanlar bugün bilimi de beşeri siyaseti de ve dini de kullanmaktadırlar.yeterli olup olmadığı ayrı bir konudur ama bunları bugün insanlar kullanmaktadırlar.Ör.Bilimdeki bir gelişme insanlara rahatlık olarak yansımaktadır.İnsanlar arasında bir takım bağları kuvvetlendirmekte din kullanılmaktadır. İLHAN ARAR

C.52:Bu dönemde bence en çok beşeri siyaset insanı kullanıyor. İnsan ise ençok bu dönemde dini kullanıyor. Dini kullanarak bir yerlere gelmek istiyor. Bilim ise insanın hizmetindedir. Bilimi kendi hizmeti için kullanıyor.  Zekeriya Beyaz gibileri dini kullanarak bir yerlere geldiler. AKP dini kullanarak ( beşeri siyaset ) iktidar oldu. OSMAN ÇELİK 

C.52:Bugün insanlar diğer insanları kullanmak için bunları araç olarak kullanıyor. Örneğin günümüzde toplumları toplumlara vurdurmak için din faktörü kullanılıyor. Farklı dinden olanlar birbirlerine düşman ilan ediliyor. Bizde ise Ali Kalkancı, Erbakan dini kullanarak servetlerine servet katıyorlar. EŞREF KANAN 

C.52:Beşeri siyaset hem bilimi hem de dini alet ederek kullanarak insanı kullanır. Emrah GÜRCAN 

C.52:Tabiî ki insanlar bunları kullanıyor.Örneğin gelişmiş ülkeler bilim ve teknolojiyi kullanarak gelişmemiş ülkeleri sömürmeye çalışıyor.   Rukiye DOĞAN 

C.52:İnsanoğlu bilimi siyaseti ve dini kendi çıkarı için kullanıyor. Örneğin bilgisayarda yaptığınız tüm yazışmaların birileri tarafından takip edilmesi, Avrupa birliğinin türkiyeye uyguladığı çifte standart Türkiye de dini kullanan gruplar. Mahmut KARA 

C.52:İnsanların geldiği noktaya bakarsak insan bilimi kullanıyor. Aynı şekilde bilimde insandan yararlanıyor. (KEZİBE ÖZDEL) 

C.52:Din insanları kullanmaz; ancak bazı insanlar dini kullanabilir.Onun dışındakilerin  hepsi birbirini kullanıyor. Nedenini ben de bilmiyorum; ama sanırım dünya menfaatleri daha çok ön planda. BELKIS AYDIN     

C.52:Bu kavramlar insan içindir.Bu nedenle insanlar bunları kullanır.Örneğin ABD bilim ve teknolojiyi kullanarak süper güç konumuna ulaşmıştır.   LEYLA KIZILYILDIZ

C.52:Hepside birbirini kullanıyor. Çünkü menfaat fazları öyle gerektiriyor Kazım KOÇ 

C.52:Şimdilerde siyaset her şeyi kullanıyor. ABD’nin dünyayı yönettiği gibi… M.Emin ERDEM

C.52:siyaset günümüzde bilim ve dini kullanarak neler yaptığı ortada siyaseti yapanda insan olduğuna göre iş  insanda başlıyor. Serkan KÖROĞLU 

C.52:Bilim teknolojik manada faydalı ama bilim din haline gelmeye başladı mı yani insanlar bilime tapmaya başladılar mı fena. Dinin insanları kullandığı falan yok zaten dinde zorlamada yok ister Müslüman olursun ister olmazsın kendi tercihin zaten gerçek akıl sahibi bilim adamları Müslüman olmuşlardır. Tolstoy – C. Coulomb gibi.. Saadet POLAT 

C.52:Kimileri  siyaseti dinin ve bilimi kendine alet ederken kimileri de bunlar tarafından kullanıyor. Yusuf ATEŞ 

C.52:Bence, yeryüzünde, insanı, etkin olarak kullanan sistem, dindir. Tüm bilimsel çalışmalar, siyasi ataklar da aslında dini inanışlardaki izleri taşır.Ateist birisi( bu bir din değilse de, dine karşılık gelen bir durumu olduğu için ele aldım) bilimi, ateizme göre şekillendirirken;(materyalizm) Harun Yahya, bilimi, İslamiyet’e göre şekillendirir. İsrail, Filistin’i, ve İslam ülkelerini, Yahudiler için ister. Ve tüm bu etkinliklerin temelinde de, insana yöneliklik vardır. Yani, yapılan şey, bilimsel siyasi veya dini olsun, amaç, insandır.(insanı kullanmak, insanı sevmek, insandan yararlanmak, insana sahip olmak..vb)

Ama, tüm bu etkinlikleri yönlendiren, iten güç, kesinlikle dindir. Bizim, tüm insanlara açık olmamızın ve tüm evreni, hakkıyla sevmemizin temelinde yatan neden de İslamiyet’e tabii olmamızdır. (AYTAÇ BİLDİRİCİ) 

C.52:Bana göre bilim insanları kullanıyor. genlerle yapılan kopyalamalar buna örnek verilebilir. M.Vasfi YURĞUN 

C.52:Bunları, kendi amaçları doğrultusunda kullananlar bu yolla diğer insanları kullanıyor. Cahit AYYILDIZ 

C.52:İnsan hem bilimi hem beşeri siyaseti hem de dini kullanarak yaşam piramidinin en tepesinde yer almaya çalışırlar. Günümüzde saydığımız unsurların tümü insanlar tarafından bir güç simgesi olarak kullanılır. Çiğdem BOZDAĞ 

C.52:İnsanların bu kavramları kullandıkları bariz bir şekilde ortadadır. En güzel örneği de günümüz de hüküm süren insanların bunlara uyarak ve hatta dini kullandıkları zaman kendilerine göre uyarlamalar yaparak yönetime göre değiştirmektedirler bu gözler önünde olan en güzel örnek olur bence…

C.52:Bu uyarlamalar sayesinde insanlar istediklerine sahip olabiliyor ama bu ne kadar doğru bir şekilde yapılıyor tartışılır… kendine görüşlerine bunları uyarlayan insanlar hüküm sürerken taraflar düşman olmaya başlıyor ve kaçınılmaz son güçlü olan zayıfı sömürebiliyor ve içlerinde empoze edebiliyorlar.Bu da hayatımıza yeni at gözlü takmış insanların girmesi demek yani körleşmiş beyinler…Servet AKAY 

C.52:bugün insan bilimi kendi  çıdarı için kullanıyor. Dini de kendi çıdarı için kullanmaya çalışanlar var. Muhittin DEMİR 

C.52:Her iki durumda mümkün olduğu durum olabiliyor.Ama bilimde

C.52:beşeri siyasetinde,dinin temelinde insan olduğu düşünülürse her halükarda insan diğer insanları kabullenmiş oluyor. İ.Halil KAYA 

C.52:Hem bilim hem din hem de beşeri siyaset bu gün insanları kullanıyor gerçek amacından sapıtılarak.(dinci terimi örnek olarak verile bilir) Celal EŞSİZ 

C.52:Bence insanlar bu değerleri dileklerince kullanıyorlar.Çünkü insanlar kendi çıkarlarını daha rahat gerçekleştirmek için yapıyorlar.Örneğin Amerikanın Irak’a demokrasi götüreceğim diye insanlara işkence etmeleri. M.Can ÖZBAY 

C.52:Aslına bakarsak insanlar bunları kendi menfaatleri uğruna kullanıyor. ABD’nin  Irak’ta uyguladığı bilimi kötüye kullanmaktır. Sıracettin ADIGÜZEL

C.52:İnsanlar bugün bilimi ve dini kullanıyorlar. . A.Vahap ASLAN 

C.52:Bence hepsi Fuat TANIŞIR 

C.52:Bütün bu güçleri yönlendiren, onlara şekil veren, onları sistemli bir bütün içerisinde yöneten ilim din ve siyasettir. Siyasetin etkin olduğu bazı durumlarda siyaset, dine meyilli toplumlarda dinin kendisi ve bazen de bilim tek başına iktidar olabiliyor. Bunların nasıl kullanıldığını kişiden kişiye, toplumdan topluma değişir. İnsan, bazen bunların kullanıcısı olurken; bazen de bu güçleri yönetemeyip; bu güçlerin aracı haline gelir. (YILMAZ CAN) 

C.52:Din insanı kullanıyor, insan ise bili kullanıyor. Beşeri siyaset insanı kullanıyor insanda  beşeri siyaset kullanıyor. Dine bağlı olan insanların çoğu geri kalmışlardır. Bilimin geliştiği ülkedeki insanlar ise çok zeki oluyorlar. A.Hekim KUTLUK 

C.52:Bana göre onlar insanı kullanır.Çünkü,insan bilime,dine, siyasete mahkum görülüyor.Özgürlüğü kısmen de olsa kısıtlanıyor. (M.Emin Aras)

C.52:Bence bunlar insanı kullanıyor. Örneğin; din ve bilim insanı istediği gibi kullanıyor. . Burada kullanmak demek insana değer verdiği için, her şeyi onun daha iyiye ve güzeline sahip olması için gerçekleştirmiştir. Beşeri siyaset de insanı  kullanarak, onun üstünden siyaset yaparak, sömürmeye çalışmaktadır ve sürekli kandırmaktadır.  Böylelikle insana değer verip vermediği açıkça ortaya koymaktadır. (Yahya TORİ)

C.52:İnsanlar kendi menfaatleri için bilimi, siyaseti ve dini kullanmaktadırlar.Elindeki imkanlar doğrultusunda örneğin bilimden faydalanarak teknolojiye dayalı silahlar, atom bombalarını üretiyorlar. Aytekin DAŞBURUN

C.52:Beşeri siyasetin bilimi kullandığı kesin.Fakat din de çeşitli şekillerde insanı kullanmaktadır.Bundaki en önemli çekici güç insanoğlunun dine çok kuvvetli bağlarla bağlanmasıdır. Zeki ASLAN

C.52:Bence insanlar bunları kullanıyor. Mesela İsrail dini alet ederek Filistin’i parçalıyor.Aynı dine mensup Amerika da onların ekmeğine yağ sürüyor. Hamdullah KUŞMAN

C.52:Beşeri siyaset maalesef insanı kullanıyor. İnsanın kendi prensiplerine göre yönteim yönlendirmesi bunun bir göstergesidir. Din konusunda ise ne yazık ki insanlar kullanıcı durumda dini istedikleri gibi kullanıp istedikleri şekle koymaktadırlar. (Tabi bilinçsiz insanlar) Bilim de ise bence karşılıklı bir kullanım söz konusu. Bazen bilim insanların kendi ağları içinde gibi yönlendirmekte; bazen de insanlar bilimin istedikleri gibi kullanmaktadırlar.(ZEYNEP KORUCU) 

C.52:Siyaset de öyle insanı kullanıyor, kendi  çıkarları için insanları kullanır örneğin CHP lideri  Deniz Baykal; Diyarbakır spor’un lige  girememesini kabullenemediğini,  bu  takımların siyaset  açısında  çok  önem arz  ettiğini  söyleyerek  insan  faaliyetleri  meclise   kadar  taşıyor.

dinin insanları  kullandığını  tam olarak  söylenemez  ama, şu an  çok  namusluyum,  ben  ibadetimi yapıyorum ,  ben  ahlaklıyım  diyen insan  popülasyonunun  su altında  neler  yürüttüğüne  anlam  vermek dini   açıdan çelişkiler  yaratıyor. Semiha EROL