S40.Evrim; varlıkların, olguların, olayların, süreçlerin, zamanın, dinlerin…vb her şeyin şecere kütüğünün ilişkilerini inceleyen bir araçtır. Önermesi sizce yeterli ve doğrumudur?
kütüğünün ilişkilerini inceleyen bir araçtır. Önermesi sizce yeterli ve doğrumudur?
C.40: Hiçbir şey Yeterli değildir.Ama doğrudur.    Ali Rıza SERTKAYA 
C.40: Kısmen doğrudur. Evrim; varlıkların, olayların ve olguların sadece biyolojik olarak nasıl oluştuğunu açıklamayana çalışır. Evrim bu oluşumun ilahi boyutunu baz almıyor. Rıdvan ERTUŞ   
C.40:
Doğrudur fakat yeterli değildir. Çünkü evrimi her şeyin kütüğü olarak ele alırsak evet bir araçtır. Ama şu anda da evrim yasalarını incelerken bir amaç olarak ta düşünebiliriz. Yani bir araç olduğu kadar bir amaçtır da.           Derya AKAY
C.40: Evrimin uhrevi işlerle hiçbir işi olmamak ki zaten öyledir.                 Murat AKBAŞ
C.40: Evrim bunların hepsini kapsamıyor.            Tarık SOYALAN
C 40:    Bence yeterli değildir. İnançlar noktasında pek bir araştırmasını ben duymadım.FETULLAH İNCE
C.40: Yeterli ve doğrudur. MEVLÜT ALTINDAĞ
C.40: Doğrudur ve yeterlidir çünkü evrim sadece bunu incelemekle mükelleftir fazlası onu aşar. ALİ NAZLI
C.40: Evet evrim her şeyin şecere kütüğünü inceleyerek, her şeyin soyağacını ortaya çıkarmaya çalışarak kökenini bulmaya çalışır. Kadri ÇİMEN
C.40: Bence doğru değil çünkü evrim varlıkların fiziksel oluşum evrelerini incelemekle meşgul, daha bu soyut kavramlar üzerinde düşünecek kadar ilerlediğini zannetmiyorum. GÜLSÜN KARSLI
C.40: Doğrudur. Ancak evrim yaradılış gerçeğini reddeden bir felsefedir.Kasım AKTOPRAK
C.40: Evrim nerden geldiğimizi hangi atadan meydana geldiğimizi bulmaya çalışan bir araç ve bir bilim dalıdır.Evrim bazı konularda yetersiz kalabilir.Örneğin dinlerin şeceresini açıklamada zorluk çeker . Veli Yasak
C.40: Yeterli ve doğrudur. Ama bu şecereyi inceleyip ortaya koyarken vardığı sonuçlar tamamen gerçek olmayabilir.            ABDULKUDÜS KORKMAZ
C.40: Yeterli değildir.Din konusunda ilahi boyutu baz almıyor.Genelde biyolojik yönden inceleme yapar.     VEYSİ DEMİR
C.40: Normalde öyle olması gerekirdi. Ama günümüzde inanca saldırı olarak kullanılıyor. MENDUH SAYPAK
C.40: Evrim her şeyin şecerelsayl kendince inceler ama ne kadar doğrudur tartışılır. M. Emin.Arı
C.40: Bence yeterlidir söyleyecek bir şey kalmamış                   Mesut KAÇMAZ
C.40: Yanlış olduğu için  yetersizdir de.Çünkü evrim bir teoridir.delinin biri bir kuyuya taş atmış bin  tane  adam çıkaramamış.evrim buna benzer bence.    BARIŞ BOSTANCI
C.40: Bence doğrudur. Çünkü evrim canlıların geçmişten günümüze kadar olan tarihini ele almaktadır. Aziz BİÇEN         
C.40: yeterli olmayabilir ama doğrudur. Dinler, varlılar, olgular, olaylarda zamanla tıpkı canlılar gibi  bazı değişikliklere uğrayabilir. YUNUS BAYRAK
C.40: Yetersiz ve gereksizdir. Doğru olması imkansız gibidir. Çünkü ezeli ve evveli ancak Yüce Yaratıcı Allah-u Teali bilir.   H.Uğur MUMCU
C.40: Evet doğru ve yeterlidir.     Esat KAN
C.40: Bence evrim yasaları tek kelimeyle saçmalık. Dinimiz ile de alakası yoktur. Evrim insanların inandıklarına ve sahip olduğu değerlere önem vermez. Evrim aslında insanların kafasını karıştırıp sahip oldukları düşüncelerden vazgeçirmeye çalışan bir hipotezdir. Ramazan ÇAPLIK
C 40:.evet bu önermeye katılıyorum.  Fırat AYDINARIĞ
C 40:
.evet.Talat BOZKURT    
C.40: Kısmen doğrudur. Ama güncel bir önermedir.   Rumuz = Öfkeli 
C.40: Evrimin daha geniş bir kapsamı vardır, sadece bu alanların gelişimiyle sınırlandırılamaz. rumuz:SU
C.40: Kısmen doğru olabilir.Fakat yeterli bir ifade değildir.  M.TEVFİK
C.40:
doğru olabilir. Çünkü geçmişteki olayların dikkate alarak bazı olguların olayların gerçekleşmesi engellenebilir. Örneğin atasözlerinin doğru olması dikkate alınmasıdır. Coşkun
C.40: Değildir.araç demek yanlış olur.     Serhat
C.40: yeterli değildir. Evrim ve din karşıt görüşlerdir.    Seda
C.40: Doğrudur              Mehtap
C.40: Evrim küllü nefsin şeceresini tanıma aracıdır.   Ziya
C.40: Doğrudur. NURGÜL
C.40: Araç olmalıdır şeklinde düzeltilebilir. SÜMEYRA
C.40: yeterlidir ve doğrudur.çünkü açıklaması yapılacak başka bir şey bırakılmamıştır. Mustafa ATEŞÇELİK
C.40: doğrudur.ama yeterli değildir. Ahmet Ateş
C.40: bence doğru bir kavram.    Murat Güzel
C.40: inceleyen araç değil incelediğini varsayan düşünlerdir.  Duygu Işık
C.40: hayır yeterli değildir.Muharrem NADİROĞLU
C.40: eksiktir.   Erol Özlü
C.40: bence yeterli değildir.evrim dinleri incelemez varlıkları olguları olayları değişim mekanizmasını inceler.           Seval Dalkılıç
C.40: bu önerme yeterli ve doğru değildir. Mücahide Yüksel
C.40: yeterince doğru değildir .İsa ERGÜNTOP
C.40: -evrim bunları inceler ama darwine göre inceler.      Halis Kaya
C.40: doğru olabilir aslında.        Fatma
C.40: Yorum yok.  Erdal ŞİMDİ
C.40: doğrudur. Yasin Kalemli
C.40: Birde evrim değişimdir ifadesi olsa yeridir. ERTAÇ YALÇIN
C.40: Bence evrim öyle geniş bir kavram değildir. Evrim sadece değişimdir.Mustafa YILDIRIM
C.40: Bazı yönleri ile doğru olabilir ama kesin doğru değil.Daha canlıların evrimi bile kesin değil; evrim değişim demektir.Hiç evrim geçirmeyenler de var;örneğin İslam dini. Münevver ŞAHİNKAYA
C.40:
hayır bence doğru ve yeterli bir cevap değil bu.üzerine düşünülmesi gereken çok ince şeyleri var bu durumun.                Naciye ATAMAN
C.40: teoriler bilimsel olarak ispatlanmadığı sürece doğru değildir. NAZIM SEVEN
C.40: Yanlış önermedir. İnceleyen değil düdükleyen bir araçtır .               Onur Aydın
C.40: Evrim ebeveynlerinin maymun olduğunu düşünen kişilerin düşüncesidir. ŞUAYP CENGİZ
C.40: Yeterli olmayabilir. Ama önerme doğrudur.       NİHAT PİŞKEN 
C.40: Bilemiyorum         ERTAN ARTUÇ
C.40: Yeterlidir ama doğru değildir.         GÜLCAN MERTYÜZ
C.40: Cevap: kelime itibari ile doğrudur. Evrim değişim demektir. Hasan Çelik
C.40: Evrimin gerçekleri kadar yalanları da vardır gerçeklerine talip yalanlarına diyetle yaklaşılmalıdır. . ÖMER FARUK YILDIZ
C.40: Her şeyin şecere kütüğünün ilişkileri değil de somut olan davranışlarını inceler desek daha doğru olur. SELAHATTİN KAYA
C.40: Her branş kendi alanının orijinine inmeye çalışır. Eğer dediğiniz gibi olsaydı evrimin her branşta yer alıyor olması gerekirdi. Fazlaca geniş bir tanım olmuş. Bir inancın, bir grubun menfaatini yansıtmadan tarafsız olarak ve sadece hipotezlere dayalı değil de gerçek kanıtlara dayalı olarak araştırma yapan bir araçsa doğrudur.Şems
C.40: Evrim şecerede ki süreçte rol alır halef selef ilişkisini açıklar. Diyalektik gelişimin biyolojik karşılığıdır. Semih YALÇINKAYA
C.40: Bir noktaya kadar doğrudur. Ahmet AYDOĞAN
C.40: Evet yeterli gelebilir.         NURGÜL AY
C.40: Hayır.                  RESUL ADANAŞ
C.40: Yeterlidir. M. Sinan TAŞ
C.40:
Evrim değişimden yani olgu, olay ve varlıkların ortaya çıkışında söz etmektedir. Yani sadece varlıkların, olayların çıkış noktasını ele almaz. Bunların zaman içindeki seyrini ve değişimini de inceler: Bundan dolayı önerme yetersizdir. NAYİP KOÇ
C.40: evrim her şeyin değil de daha çok canlıların şecere kütüğünü araştırmaya çalışır. KÂMURAN BİLDİK

C.40: Evrimin temel mantığı buna dayalı olduğundan doğrudur.  Hüsnü ŞAKI
C.40:
Bence şimdilik evrim için söylenebilecek en doğru önermedir.Çeşitli olayları günümüz tarihine kadar nasıl geldiğini anlatan,şecere kütüğü olarak düşünülebilir. Gülten SÖKMEN
C.40: Dinleri evrim inceleyemez. Çünkü bilim ile ilim bu noktada ayrılmalıdır. Birbirinden. Faruk Karahanlı
C.40:
Eğer ki az da olsa belli değişimleri kast ediyorsa doğru olabilir. Ama kökten değişmeleri kastediyorsa doğru değildir.                                                            Ekrem MANAY
C.40: Dünyayı oluşturan bu kadar kavramı sadece evrimin anlatabilmesi tabii ki yeterli değildir. Kendi doğruları içinde dahi tutarsızlık gösteren bu sistemin her şeyi açıklayabilmesi dengesizlik yaratır. Bazı amaçlar için araç olabilir ama yanlış araç ya da yetersiz araç olabilir. BELÇİM HAKAN
C.40:
Doğru bir önerme değildir. Oluşan her farklılığa, değişime evrim diyemeyiz ki. Tamam her şeyde bir değişim vardır. Ama bunlara evrim diyemeyiz. Evr8imde her şey bir mikro organizmada meydana gelindiği söylenir ve yaşam sudan karaya olduğu söyleniyor. B uda kabul edilecek bir durum değildir. Taner Gider
C.40: Bence doğru ve yeterli bir önerme değildir. Çünkü; her şeyin şeceresini ortaya çıkardığı söylenemez.              MÜZEYYEN ADSOY
C.40: Hayır       İlyas ARVAS
C.40: Doğru, evrim; varlıkların, olguların, olayların, dinlerin serece kütüğünü inceler ancak yetersiz kalır her zaman olayların izini ancak belli bir noktaya kadar sürebilir, sonrasında ise takılır kalır. BEHİYE DAĞ
C.40: Önerme doğrudur.Çünkü; evrim çağlar boyunca geçirilen değişiklikleri inceler.DERYA NURAY YILGAN
C.40: Hayır       Edip Güllü
C.40:
Doğru olabilir. Ama yeterli değil.                                                   Kenan ÇEVİK
C.40:
Evet bu kütükleri inceleyen ve kendi yasalarına göre sonuçlandıran ve yetersiz sonuçlar ortaya atan bir araçtır.          Kenan DOĞAL
C.40:
evrim sadece bu şecere kütüğüyle ilgilendiği sürece doğrudur. Ama yoktan maddenin kendini yarattığı mantığı yanlıştır.  Mehmet YİĞİT
C.40:
Varlıklar için değin ve yeterlidir, diğerleri için kararsızlık hakkı mı kullanıyorum. Nurettin ÖZBEK                 
C.40: Araç olmalıdır. Ama şuan farklı amaçlarda kullanılmaktadır.            Senar Bulut
C.40: Evrim zaten dinleri etmez tabi. Evrim varlıkların nasıl oluştuğunu araştırdığı için ilk atadan ele almak zorundadır. Ve bütün aile fertlerini inceler buda bu varlıkların şecere kütüğüdür. ZENNURE HALİLOĞLU
C.40: Evet doğrudur.      Deniz yalçın
C.40: Bu doğrudur ama yeterli değildir. . GÜZ YAPRAĞI