S136.Münafık nedir? Din ve millet/lerin münafıkları arasında ne fark vardır? Münafıklar neden cahilleri çok sever!! Çok yüzlü münafıklara karşı insan nasıl eğitilmeli? İp ucu:Aslını inkar edenler(soysuzlar) bizden değildir (Hadis). Arabım, Kürdüm, Türküm.....vb de canını ye, Müslüman’ım de imanını ye, kabuğunu hediye et. Met et, fetih et, özdeşleş, aş ve mat et sonra pat et. Severek kredilendir ve hazıra alıştır, önce okşa, okşa sonra yokuşa yokuşa; hepsini özgün menfaatleri için çakı-rak metriksine(ortamına)/lerine koy rekabet ettir. Önermeleri size neyi/neleri çağrıştırır? 1, 2,
C136:Münafık mantığı tüm dinlerde aynıdır. Nasıl ki ırkçılık Türkiye’de olduğu gibi her yerde de aynıysa… Ali Rıza Sertkaya 
C136:Münafık; yaptığı hal ve hareketlerle insanlığa yakışmayan tavır sergileyen kişilere denir. Ebetteki aslını inkâr etmek yanlıştır, ama her durumda da ben buyum, ben buyum demenin bir mantığı yok, demek istediğin aslını üstünlük taslayacak şekilde ifade etmek çok yanlış bir şeydir. İnsanlar birbirlerinin farklılıklarına tahammül edebilmelidir. Rıdvan ERTUŞ
C136:Münafık, din konusunda gevşek insandır. Din münafıkları dinin gerektirdiklerini yapmayanlar, millet münafığı ise aslını inkâr edenlerdir. Bu münafıklar için zaten bişey yapılamaz. Onlar kendi yollarını kendileri seçmiştir. Bizlerse bunlardan uzak durarak ve onların iğrençliklerinden kendimize ders çıkarak kendimizi eğitebiliriz. Derya Akay
C136:Münafık dinde de soyunda da göründüğü gibi olmayandır. Namaz kılar, Allah’a inanmaz. Aslını inkâr eder. Bu insanlardan uzak durmalıyız. Nitekim dinde de “Aslını inkâr eden bizden değildir.”denmiştir. ALİ NAZLI
C136:  Münafık Allahın getirdiği dine ve kendisine karşı olan kişilere denir. Bunların eğitilmesi çok zordur çünkü kalpleri taşlaşmıştır bunlar ancak sabırlı ve ahlaklı olan kişiler tarafından eğitilebilir. Bu önermeler böl parçala ve yönet mantığını hatırlatmaktır. Kadri ÇİMEN
C136: Münafık kalben inanmadığı halde diliyle inandım diyen kişidir. Dolayısıyla dinin münafıkları inananları kandırmaya çalışır, devletin münafıkları ise devletini kandırmaya çalışır ama kandıramaz GÜLSÜN KARSLI
C136:Münafık ikiyüzlüdür. Münafığın din içinde ya da dışında bir farkı yoktur.  Kasım AKTOPRAK
C136:Dini kabul etmeyen kişidir. Münafıklar dinin gerektirdiği şartları yapmayanlardır. Devletler içinse bunlar soysuzlardır Veli Yasak
C136:Çıkarları için her şeyi yapabilen ve sadece bireysel düşünebilen insan tohumudur.  Din münafığı ile millet münafığı sadece kullandıkları şey olarak farklıdır. Biri dini kullanır. Diğeri milleti. Ama amaç aynıdır. İnsanlara münafıklık öğretilmeli ve insanlarımız bunu bir kök hücre olarak kullanmalı. Münafığın şerrinden emin olabilmemiz için münafığın nerde ne yapacağını iyi bilmemiz lazım. Amerika’nın münafıklığını… Abdulkudüs KORKMAZ
C136: gerçek olanı bildiği halde uygulamayan kişidir. Dinin munafıkı dinine zara verir. Milletin munafıkı milletine zara verir. Veysi Demir
C136:   Münafık bukalemun gibidir. Girdiği her ortama renk uyumu yapar. Müslüman’ın yanında Müslüman, kâfirin yanında kâfir olur. Millet münafığı ise milletini satan ona ihanet eden insandır. Münafıklığa karşı eğitim güzel ahlak aşısıyla ve kök hücre zihniyeti ile verilebilir. Menduh SAYPAK
C136:Münafık arabozucudur. Yani kalben kabul etmeyip dille söylemesidir. Emin. Arı
C136: Münafık ikiyüzlü demektir. Din ve millet münafıkları arasında fark yoktur. Çok yüzlü münafıklara karşı insanlar drama dersleri almalıdır. Mesut KAÇMAZ
C136:Münafık ikiyüzlü kimsedir. Din münafığında milletlerin münafıklarının ortak özellikleri insanları kandırmaktır. Çok yüzlü münafıklara karşı nasıl bir eğitim verilmeli bilmiyorum ama ciddi bir eğitim verilmesi gerekli. Ülkelerin Parçalanmasını bölünmesini çağrıştırır. BARIŞ BOSTANCI
C136: münafık: arabozucu, bölücü, karıştırıcı anlamında ele alacak olursak devlet ile din arasındaki münafıkların farkı devlet münafığı yolsuzluk, dolandırıcı kişilerdir. Din münafığı ise inkâr edendir.     Aziz BİÇEN                                                  
C136: münafık ikiyüzlü insanlara denir. Din münafıkları Müslüman birini görünce Müslüman taklidi yapar kâfir birinin yanına gidince de onun gibi davranmaya başlar. Millet münafıkları ise bence siyasetçilerdir. YUNUS BAYRAK
C136:Görünüş itibari ile dürüst gözüken ama içinde fesat ve yalan bulunan kişidir. Çok fazla fark yoktur. Dürüstlük doğruluk rehber edilecek şekilde eğitilmesi ile olur. Olduğu gibi görünme hedef alınarak gerçekleşir. H.Uğur MUMCU
C136: Münafık: İçinden gerçek anlamda iman etmemiş olup, dışından Müslüman görünen kimse, aslî manasını değiştirmeden dilimize geçmiş olan münafık kelimesi İslâm toplumu içinde -çeşitli sebeplerden dolayı ve menfaati icabı kendini Müslüman göstererek Allah'a, Resulüne ve müminlere düşmanlığını gizleyen kimsedir (el-Bakara, 2/8; Âli İmrân, 3/167; el-Mâide, 5/41). Güzel ahlaklı insan yetiştirmeliyiz. Aslını inkâr edenler(soysuzlar) bizden değildir (Hadis). Arabım, Kürdüm, Türküm... vb de canını ye, Müslüman’ım de imanını ye, kabuğunu hediye et. Met et, fetih et, özdeşleş, aş ve mat et sonra pat et. Severek kredilendir ve hazıra alıştır, önce okşa, okşa sonra yokuşa yokuşa? Önermeleri size neyi/neleri çağrıştırır? Önermeleri kapitalist zihniyeti çağrıştırır. Esat KAN
C136:.Münafık doğruları bildiği halde  doğruyu yapmayan ve uygulamayan kişidir. Dinine ve topluma zarar verir. Fırat Aydınarığ
C136:Dinine inkâr eden kişidir. Bir fark yoktur. Bil gilendirilmeli. Rumuz = Öfkeli
C136:Statü için kendini satmış ve siyasetin kölesi olmuş insanlar aklıma gelir. Ancak bu herkes için söylenemez kölesi olmayı siyaseti ahlaklı yapmaya çalışanlarda vardır işte tam bu noktada insanların kime inanıp kime malzeme olmaması gerektiğini bilmek gerekir. Statünün erdemlerle değiştirilemeyeceğini bilmek gerek size statü veren erdemlerinizi mutlaka isteyecektir. rumuz:SU
C136:Münafık asılsız kötü huylu basiretsiz kendini insan sanan varlıklardır. Kendini her türlü ortama kendini çıkarları doğrultusunda adapte ederler. Yani ortamcıdırlar. Asılsızdırlar M.Tevfik
C136:Ayrılık, fesat düşünen kişilerdir. Din ve milletlerin arasında dinde aşırı yobazların bulunması milletlerde de soyguncuların bencilerin bulunmasıdır. Tekbirli olanın düşüncelerini egale edecek davranışlar göstererek onlarla ilişki kurmayarak uzak durarak Coşkun
C136:Münafık: kendi dinini ve milletini tanımamış kimselere denir. Hiç fark göremeyiz ikisi de aynıdır, uzak durulmalıdır bence selamı sabahı kesmesi lazım. Önce olduğu gibi kabul edeceksin daha sonra hâkimiyetini onun üzerine kuracaksın Serhat
C136:münafık içi dışı bir olmayandır. Din münafıkları cehennemle cezalandırılırken millet münafıkları için böyle bir şey söz konusu değildir. Namuslu, dürüst insanlar eğitilmeli. Seda
C136:İnsanların birbirinden nasıl kopartılacağını anımsatır. Devletlerin nasıl parçalanıp yok edilebileceğini ve toplumların birbirinden nasıl uzaklaştırılabileceğini çağrıştırır. Ziya
C136:Münafık; Müslüman gibi görünen ama Müslümanlığı karalayan kişilerdir. Nurgül
C136:Pek bir fark yoktur. Bence özel bir eğitime gerek kalmaksızın anlamak mümkün olabilir.
Sümeyra
C136:Batılı devletlerin bizim üzerimizde ta 1856 Kırım Savaşı sonrasında Paris Antlaşmasıyla “kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez” politikası ile iç işlerimize girmesinden bu yana devam eden zihniyet ten başka bir şey değildir. Ertaç YALÇIN
C136:insanların menfaatleri uğruna bazı vazgeçilmezlerinden vazgeçebileceğini hatırlatır. İsa  ERGÜNTOP
C136:Münafık bana göre dini kullanan kişidir. Öyle fert ve toplumlar bunu kendi emelleri için gerçekleştirirken daha realist kesimler ise bunu olduğu gibi kabul eder ve hayatına uygular.
Mustafa ATEŞÇELİK
C136: Milletleri böl parçala onların üzerinden para kazan, mantığını çağrıştırıyor. Mustafa yıldırım
C136:İnsanlarımızı bölmeye çalışan zihniyeti. Onur Aydın
C136:Münafık var olan mutlak gücü inkâr edendir. Devletlerde ise yine var olan toplumsal kuralları benimsemeyen uymayan bireylerdir. Önermeler ise bana şuan ülkemiz üstüne oynanan kapitalist oyunu hatırlatıyor demeyi çok isterdim. Ama buna biraz da sebebiyet veren devletin şovenist milliyetçiliğidir. NİHAT PİŞKEN
C136: Türkiye her şeyi kopuyor, iyi bak belki görürsün; çünkü usta münafıklar çok. Münevver ŞAHİNKAYA
C136:Münafık yalan söyleyen, hıyanet eden, sözünde durmayan ikiyüzlü insanlardır. Çok yüzlü insanlara karşı insanlar aptal rolünü oynayarak eğitile bir Halis Kaya
C136:Aslını inkâr edenlerdir. Dindeki münafık o dine inanmayanlardır. Milletlerdeki münafıklar da ırkını inkâr etmeye dayanır. Erdal ŞİMDİ
C136:Aslını inkâr edenlerdir. Dinen münafık dine inanmayanken milletlerde ırkını inkar edenlerdir. Bunlarla mücadele de en etkili yol insanın özgünlüklerini geliştirirken ortak paydalarını da özümlemesinden geçer. EROL ÖZLÜ
C136:.Kuran-ı kerimi bul etmeyenler Ertan Artuç
C136:Münafık; olguları kendi menfaatineymiş gibi göstererek yaşayan ve yaşatmaya çalışan insandır. Bu nedenle din ve millet münafıkları arasında bir fark göremiyorum. Münafık münafıktır. Fatma ÖZDEN
C136:Sömürgecilerin insanları kandırarak, okşayarak, kandırmalarıdır ve bölüp parçalamalarıdır. Mücahide YÜKSEL
C136:Dini amaçları için kullananlardır. Yazdığınız önermeler ise menfaatleri uğruna her şeyinden ödün verenlerdir. . Seval Dalkılıç
C136:Yüzüne dost, arkandan hainlik yapandır. Avrupa birliği yüzümüze dost görünmekte fakat bizi kabul etmemek için arkamızdan türlü türlü dolaplar çevirmektedirler. Niyetleri bizleri AB’ye kabul edeceklermiş görünüp bizi oyalamak, Papa da kendi ülkesinde Müslümanları kışkırtmakta fakat ülkemize gelince saygılı görünmektedir. Bizi böyle okşayıp, dost görünüp bizi yokuşa sürmek zaman kaybettirmek istiyorlar. Şems
C136:insanların gerçek kişisel kimliğine sahip olmadığını çağrıştırıl. İnsanlar menfaatleri için her türlü gayri meşru yolları ve farklı kimlikleri kumlanabilmektedir. ABD nin Türkiyeli ve kurtistanı önce sevip sonra okşayıp daha sonrada Mnenfatlerine göre kullanması şeklindedir.  Ahmet AYDOĞAN
C136:Münafık olduğundan farklı görünen ikiyüzlüdür. Bence münafıklığın her çeşidi aynıdır. Kökünde ihanet ve riyakârlık vardır. Nurgül AY
C136:Münafık dindeki ikiyüzlü insanlardır. Milletlerin iki yüzlü insanları bana göre aşırı milliyetçilik yapanlardır. RESUL ADANAŞ
C136:Münafık ikiyüzlü, her ortama bukalemun gibi adapte olan kişi ve kişilerdir.  Dinin münafıkları biraz daha aldatıcıdır. Çünkü inanışta ikiyüzlülük ederler. Devletin münafıkları ise halktan yana gibi görünür fakat halkı aldatanlardır.  M. Sinan TAŞ
C136:”Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol”. Cümlesinin tersi münafıklığı ifade etmektedir. Din münafıkları dini, millet münafıkları milleti kullanarak münafıklık yapar, aralarındaki fark budur. Münafıklara insanlar eğitilmeli ama nasıl? Önerme hem münafıkları hem de ABD ve yandaşlarının politikalarını çağrıştırıyor. Nayip KOÇ
C136:ikiyüzlü demek bukalemun gibi ortama işine geldiği gibi adapte olan. Dost gibi görünüp arkadan bıçaklayan Kamuran BİLDİK
C136:Münafık insanların arasını açan, insanların birbirlerine kin ve haset beslemesine sebep olan kimsedir. Milletlerin münafıkları milletlerin içerisinde barışı ve huzuru bozan kişilerdir. Dindeki münafıklar nifak yapanlardır. Dinde olmayanı dine mal eden veya dinde olan bir şeyi din dışı durum olarak göstermeye çalışan kişilerdir. Çok yüzlü münafıklara karşı insanları sağlam kişilikli olarak yetiştirmek lazımdır. Din münafıklarına karşı insanların dinsel yönden açıkları kapatılmalıdır. Bu söylenenler münafıklar ve ikiyüzlülerin fırsat gözettiği durumlardır. İnsanların arasına girip onlardan biriymiş gibi kendini gösterir, gerçekte ise onların zararına çalışır. Hüsnü ŞAKI
C136:Bürün önermelerde aynı şey söz konusu menfaat uğruna kendi benliğini farklı gösteren insanlar her yerde var. Bundan kurtulmanın tek yolu imanlı, inançlı ve bilinçli olmak Gülten SÖKMEN
C136: İnsan insandır sonuçta ırkı, cinsi, uyruğu bence önemli değildir.      Faruk Karahanlı
C136:Münafık bukalemun gibi kalpten kalbe giden iki olan kişidir. Dinin münafıkları kanmazlar ama inanırlar gibi görünürler. Milletin münafıkların her nereye ve görüşe tabi olduklarını bilemezsiz. Sonuçta aynıdırlar ikisi de içi başka dışı başka insanlardır. Ekrem MANAY
C136:Münafık, nifak sokan, ikiyüzlü olduğundan farklı görünen demektir.
İnsanlara karşı münafık olan, kendine karşı, dinine, milletine karşı münafık olan insanlar arasında bence hiç fark yoktur. Hepsi de haindir. Belçim HAKAN
C136:Münafık, ikiyüzlü insanlara, bir takım değerler inanan insanların yanında bende sizin inandıklarınıza inanıyorum diyen ve sırtını döndüğünde ise tam tersini söyleyen insanlara denir. Din münafıkları hem insanları hem de Allah’ı kandırdıklarını sanırlar. İnsanları kandırabilirler, Allah’ı asla. Millet münafıkları da kendi insanlarını kandırırlar. Çok yüzlü münafıklara karşı insanları davranışlarını iyi çözen insanlar yetiştirmek gerekiyor. Aslın, kişiliğin, yapın neyse onların gereğini yerine getir olduğun gibi görün. Taner Gider
C136:Münafık; kalben inanmayıp diliyle inandığını söyleyen insandır. Yani; ikiyüzlülüktür. Bence fark yoktur, her ikisi de menfaati için ikiyüzlülük yapıyor. Hele bu çok yüzlü münafıksa çok daha kötüdür. Münafık olduğu anlaşılmadığı için de bunlara karşı her hangi bir müdahalede bulunulamaz. MÜZEYYEN ADSOY
C136:Münafık: ikiyüzlü, olduğu gibi görünmeyen, ortama göre davranış gösteren kişilere denir. Din ve millet münafıkları arasında fark yoktur. Çünkü ikisinin de vasıfları aynıdır.  
Bu tür insanlar ın kimliklerini bilmediğimizden eğitilmeleri çok zordur. İlyas ARVAS
C136:Bence doğru bir önermedir. Patojen teknolojinin insanları nasıl kullandıklarını görüyoruz bu önermeyle. BEHİYE DAĞ
C136:Önermede de değinildiği gibi bu güçler orta doğu da insanın özel hayatına karışır oldular. Yani mazlumları eziyorlar. Bu güçlere dur demenin zamanı geldi geçiyor bile.  Edip Güllü 
C136:Ben bu önerme için bu günkü insanlık durumuna farklı bir pencereden bakan özgün bir bakış açısıdır diyorum. Kenan ÇEVİK
C136:Kendi kapitalist ve Sömürü politikalarının menfaatlerine göre insanların gözlerini kapatarak onları asimile ederek saçma sapan menfaatleri doğrultusunda insanlığın menfaatine çalıştığını yutturarak onları kandırıp sonra küçük toplumlar küçük parçacıklar haline getirdikten sonra onları kolay bir şekilde yutabilme politikasıyla insanlığı sömüren devletlerin böylelikle tüm dünyaya zulüm ettiklerini düşünüyorum Kenan DOĞAL
C136:Aslında beklide orta doğunun ulaşamadığı için elindeki petrol kaynağından alıyordu.  Nurettin ÖZBEK
C136:Sadece Zalimler için yaşasın cehennem diyebilirim. Senar Bulut
C136:Hocam her şey söylemek istiyorum. Fakat ağzım varmıyor bu tür söyleyeceklerime. Deniz yalçın
C136:Mehmet ali zihniyetinin gittikçe çoğalmaya devam ettiği günümüzde özel hayatın gizliliği ilkesi zaten değerinden gün geçtikçe yaralı bir kuşun kan kaybetmesi gibi sürekli olarak kan kaybediyor. Ve diğer kapitalist zihniyette 11 Eylüldeki gibi sistemde oluşan çürümüşlüğün neden olduğu teknik vakalara da rastlamak gayet doğal karşılanması gerektiği halde; bu zihniyet bunu aslında yeni kavramlar üreterek terörizmin gemisine sokmaya çalışıp kendine yeni kapılar açma peşine düşünüyorlar. Ve bu kapılar maalesef genelde masum halkın fazlaca bulunduğu orta doğuda çok var ve sağlam yapılmadığı için de bu kapılar çok çabuk açılabiliyor bu köhnemiş ve aslında çürümekte olan bu kapitalist zihniyete. Yatak odası zihniyetin, Mehmet ali zihniyetin, Haydar Dümen zihniyetin, akşam gazetesi, güneş gazetesi v.b zihniyetlerin yok olması için çözüm de şu: televizyonları kırmak, parçalamak, yok etmek, yakmak ve olabildiğince uzaklara atabilmektir.  GÜZ YAPRAĞI