S 85.Dinin,külli ilimin, evrimin, laikliğin, bilimin metriksinin ;avukatlığını ve bekçiliğini yapmakla; olanaklar ölçüsünde bunların metriksini aşıp, yaşamak ve kullanmak arasındaki farkları örneklerle yazınız.

İp ucu;Dinin ve külli ilmin metriksini aşamazsınız!! ama diğerlerini aşabilirsiniz neden!!

C 85.Aşabildiğimizi aşacağız kendimize sınır çizmeyeceğiz gerisi Allah kerim deyip yaşayacağız. Hamit MENÇUK

C 85. Aşılamayan olgu ya gerçektir, yada bilgisizliktendir. M. Sait DEMİR

C 85. Bekçiliğini ve avukatlığını yapmak demek, uygulamayıp insanları davet eden kişidir. Yaşayan,

kullanan kişide bunları hayatına geçiren, uygulayan kişidir.  Hatice TUNCER.

C 85.Bunların tümü yaşanabilir. Kendi çapında avukatlığı ve bekçiliği de yapılabilir.Tümünün metriksini aşabiliriz.Fakat dinin metriksini aşmak olanaksızdır. İdris MANTAŞ

C.85 insanın cüzi iradesi dinin ve il

in ilkesini aşamaz aklının yettiği kadarıyla dini yaşamında yer etmelidir bazı şeyleri bilip te yapmamak çalışmayan içi dolu bir buzdolabı gibidir çalışmadığı sürece içindekilerin hepsi çürüyüp gidecektir. BAHAR YILDIZ

C 85. İlmin, evrimin, bilimin metriksi aşılsa da dini kapsam alanına almak olanaksızdır. HAYRETTİN AYDIN

C 85.Din hiç bir şeyin metriksinde yer almaz.Emine ÖZTÜRK

C.85.Dinin ve külli ilmin metriksini aşamayız fakat bunları doğru şekilde kullanıp savunmasını yapabiliriz.Selma ZENGİN
C 85.
Bizler dinin metriksini aşamayız. Çünkü ilahi kudretin gücü karşısında bizler aciz varlıklarız. Ama evrimin ve laikliğin metriksini aşabiliriz. Laiklik için bilimsel ve hukuksal alanda daha fazla gelişme göstererek, evrim için ise  onu doğru anlamaya ve evrimin ara formlarını benimseyerek yapabiliriz. Doğan ERGÜN
C.85
bekçilik demek var olan kanunlar çerçevesinde belli bir olguyu korumak gözetmek demektir. Bu olgu üzerinde evrimin bekçileri evrimi korumakla değişmeyen yapı olduğunu ve bunların aşılamayacağını, değiştirilemeyeceğini,belirterek insanlığa ve insani değerlere bir darbe  vurmaktan öteye gitmeyeceğini belirtirler. Ve insanim değer yargılarını adeta tüketip başka yöne doğru düşünmelerini engellerler. ama bunları aşıp düşünen insanlar gerçek insani değerler ulaşma hazzını yakalar ve daha olgun düşünebilir ve güzel ahlaklı olur. Dinin ve külli ilmin metriksini aşamamanın nedeni rabbimin bunun sınırlarını daha önceden belirlemesi ve bunun ötesine geçirilememesidir… çünkü insani boyutun en üst noktası belirlenmiş ve sınırları çizilmiştir. Mesut ASLAN

C 85 eyer insan  Dinin, evrimin, laikliğin, bilimin metriksinde yasarsa ona harfiyen uyar farkı bir görüş eleştiri yapmaz Fakat onun metriksini asarsa ona eleştiriler getirir onu kendi potasında eritmeye kalkışır Ömer GEZİCİ

C 85. Bunları yaşamak bir parçanmış gibi sarılmaktır bunlar senin için bir ihtiyaç olur ve bunlar olmasa kendinde bir eksiklik varmış gibi hissedersin.bunları kullanmaksa sadece gerek duyduğunda bir araç gibi kullanmaktır.Ahmet ESER

C.85: Dinin ve ilmin metriksinin sabiteliği vardır. Ama diğerlerinin yoktur. Dilek KARABAYRAKTAR

C.85.bilgimizi hayatımıza geçirmek ..tevhit; Allahtan’dır  düşüncesi ondan medet ummak. Temizlik imamdandır deyip gereğini yapmamak , ancak terside olabilir Menşure DAĞLAR

C 85.Dinin değişmez ilkeleri vardır bunları aşmak imkansız. Seyhan IŞIK

C 85. Önemli olan sözde değil özde doğru karı yaşamaktır. Abdullah DENİZEDALAN

C 85. din her şeyi kuşatmıştır. Yani her şeyin üstündedir. Diğerleri ise zaten doğada var. Yaşayıp görelim diye. Cahit Özkan

C.85.Dinin ve külli ilmin değişmez ilkeleri vardır bu yüzden bunların metriksini aşamayız.Ancak bunun dışındakiler toplumdan topluma değiştiği için bunların metriksini aşabiliriz.Çiğdem YİĞİT

C.85.Bazı şeyler aşılmazdır fakat aşılabilenleri yargılayabilir ve savunmasını yapabiliriz.Melek BOZANER

C.85.Dinin ve külli ilmin metriksi en üst düzeyde olduğu için bunları aşamayız.Ama diğerlerini elimizden geldiği kadarıyla yargılayabiliriz.Bunları yargıladığımız gibi gerektiği yerde savunmasını da yapıp onları korumalıyız.İrfan CEYLAN

C.85.İnandığımız ve avukatlığını yaptığımız değerlerin yeri geldiğinde bekçiliğini de yapıp onları korumalıyız.Fakat dinin ve külli ilmin değişmez gerçekleri vardır bu yüzden bunların metriksini aşamayız.Sevdeta ŞİŞMAN

C.85 bir şeyi bilmenin yeterli olmadığı onu yaşam safhasına geçirmenin elzem olduğu inkar edilemez gerçektir. Örneğin dini konuları bilip onları yaşamamak insana hiçbir şey kazandıramayacaktır. N.BİLGİN

C85 Dinin, külli ilimin, evrimin, laikliğin, bilimin metriksinin ;avukatlığını ve bekçiliğini yapmak yerini kendimizi geliştirip yetiştirmeliyiz ki bununla beraber dinin Din!in, külli ilimin, evrimin, laikliğin, bilimin metriksinin ;avukatlığını ve bekçiliğini yapmak zorunda kalmayız bunların bekçiliğini yapmayız gerek duymayız din vicdanla yürek ve inançla ilgilidir. Celal TiLGEN

C 85. Bizler dinin metriksini aşamayız. Çünkü ilahi kudretin gücü karşısında bizler aciz varlıklarız. Ama evrimin ve laikliğin metriksini aşabiliriz. Laiklik için bilimsel ve hukuksal alanda daha fazla gelişme göstererek, evrim için ise  onu doğru anlamaya ve evrimin ara formlarını benimseyerek yapabiliriz. Mehmet Şirin ARTUK

C 85.. Çünkü ilahi kudretin gücü karşısında bizler aciz varlıklarız. Ama evrimin ve laikliğin metriksini aşabiliriz. Laiklik için bilimsel ve hukuksal alanda daha fazla gelişme göstererek, evrim için ise  onu doğru anlamaya ve evrimin ara formlarını benimseyerek yapabiliriz Ahmet DUSAK

C.85. din insanlara ihtiyacı olan her şeyi sunmuştur.insanlara düşen onun şifrelerini çözerek sunduğu nimetleri kullanmaktır.dini üzerinde hiçbir şey yoktur. HAYRETTİN KARABUDAK

C 85. Bekçilik var olan kanunlar çerçevesinde belli bir kesimi veya olguyu korumak gözetmek demektir. Bunun üzerinde evrimin bekçileri evrimi korumakla değişmeyen yapı olduğunu ve bunların aşılamayacağını,değiştirilemeyeceğini,belirterek insanlığa ve insani değerlere bir darbe  vurmaktan öteye gitmeyeceğini belirtirler.Erdinç YEŞİLYURT

C 85. Bunların metriksini aşı kullanmak onlardan yararlanmak gerektirirken bunların avukatlığını yapmak ise yanlışlığını görmemek  ve bunları yaşayamamaktır. MUZAFFER CEYLAN

C 85. Dinin ve ilimin metriksini aşamayız, doğrudur. Çünkü bunlar dogmatiktir yani değiştirilemezler, kabul edilebilir, yaşantımıza da uygulayabiliriz. Diğerlerini ise günlük hayata kolaylık sağlaması için, kişinin kendini geliştirmesi için, aşabilir ve yaşantımızda kullanabiliriz. Hatice ŞAHİN

C 85.Bunları aştığımızda düşünce  metriksimiz  büyür.Ona göre olayları  yorumlarız.Ama dinin  ve   ilmin metriksini aşamayız. Barış  DEMİRTAŞ

C 85. Evrim ve laiklik metriksinin tamamen izafidir. Tekin ÖZBEY

C 85. İnsan aklının sınırlı olmasından kaynaklanan bir durumdur. Emre Özden

C 85.Din yaratıcı tarafından gönderilmiş sınırları bellidir. Oysa laiklik bilim insanları zamanla değiştirebileceği için bunların alanları değişebilir. Kerime TAŞ

C 85. İlmin, evrimin, bilimin metriksi aşılsa da dini kapsam alanına almak olanaksızdır. Muhsin ERSAN

C 85.Dinin metriksi insanın kavrama gücünün çok üstündedir.Dolayısı ile insan beyni bunu aşamaz.Meral YILMAZ

C 85.bunların avukatlığını yapmak yeterli olduğunun hatta eleştirilmeyeceği anlamına gelir.diğeri ise bahsedildiği gibi sınırların aşılması işin çalışır.Cebrail HAN

C85.Dini metriksine girmek meşakkatlidir.evrim ise izafidir.evrim teorisi ise safsatadır……….Mehmet fatih ŞENGÜL..

C 85. Bekçilik ve avukatlık bu metriks içinde kalarak bazı kalıplarda sıkışarak bunları koruyandır.Bunları aşıp yaşayan ise kalıpları aşarak geleceğe koşarak gidenlerdir… Ercan ÇiFTÇi

C 85. Laikliğin , evrimin , bilimin avukatlığını ve bekçiliğini elbette  yapanlar olur. Fakat bunlar gerçeklerle bağdaşmıyorsa , insanları huzursuz ediyorsa , insanları yanlış hedeflere saptırıyorsa bunların avukatlığını yada bekçiliğini yapmak zülüm olur. Abdulmevla OKTUAY

C 85. Dinin bekçiliğini yapan İslam devletleri kapitalist ülkelerin metriksini aşamadığı için bu ilmin kapılarını da kapatmış oluyorlar. . Uğur YÜCEDAĞ

C 85- Toplumun her kesiminin öncelikleri arasında yer alan dinin metriksi aşılamaz. Çünkü bunun aşılması için din metriksinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Mehmet Salih Gökhan

C 85. Dinin ve külli ilimin sınırlarını aşamayız. Şüphesiz bizim ilmimiz Allah’ın ilminin yanında okyanustaki bir su damlası gibidir. Sevgi ALMAK

C 85 eyer insan  Dinin, evrimin, laikliğin, bilimin metriksinde yasarsa ona harfiyen uyar farkı bir görüş eleştiri yapmaz Fakat onun metriksini asarsa ona eleştiriler getirir onu kendi potasında eritmeye kalkışır İlyas AKTÜRK

C 85. Bunları aştığımızda düşünce  metriksimiz  büyür.Ona göre olayları  yorumlarız.Ama dinin  ve   ilmin metriksini aşamayız. Kadir AVCİ

C.85. İnsan dini inanç olarak aşılmaz kabul eder. Bu nedenle insan dinin ve ilmin metriksini aşamaz örnek İslam’a inanan. Ama diğer kavramların büyüklüğüne inanılmaz (değişeceğine inanılır) ve bu kavramlar aşılır. Zehni GÜN

C 85. avukatlığını bekçiliğini yapanlar bu değerleri ilahlaştırmışlardır. Ama uygulayanlar bu değerlerin daha iyi farkına varırlar. BARIŞ HOZMAN

C 85. Din ve külli ilmin metriksi aşılmaz bunlardan elinden deldiği kadar faydalanılır. Evrim, laiklik, bilim için ise bunları kendin geliştirip insanlığa sunman lazım. ŞEHMUS AKYÜZ

C 85. Bizler dinin metriksini aşamayız. Çünkü ilahi kudretin gücü karşısında bizler aciz varlıklarız. Ama evrimin ve laikliğin metriksini aşabiliriz. Laiklik için bilimsel ve hukuksal alanda daha fazla gelişme göstererek, evrim için ise  onu doğru anlamaya ve evrimin ara formlarını benimseyerek yapabiliriz. Bedih EROĞLU

C.85.Dinin metriksi aşılamaz. Çünkü dinde eksik ve yanlış hiçbir şey olmadığından dinin metriksi aşılmaz. Külli ilim ise aşılacak en son bilgi olduğundan bunun da metriksi aşılmaz. Evrim, laiklik ve bilimde ise eksik ve yanlış birçok şey olduğundan bunların metriksi aşılabilir. (FATİH KAPLAN)

C 85. Bilimin metriksi aşılamaz çünkü her daim kendini yenilemekte ve gelişmektedir. Ama dinin kefeni aşılabilir,çünkü dinde tam anlamıyla doğru olarak kabul ettiğimiz gerçeklikler yoktur. ZEYNEL EDE

C. 85.Bazılarını kavrarsınız aşabilirsiniz.bazılarını da aşılmaz güç vardır.   Osman KILINÇ

C 85.Dinin metriksini aşamazsınız. Din tamamlanmış ve eksikleri yoktur. BURHAN KORHAN

C.85 Dinin metriksini aşmak için hiçbir insanın beyin gücü yetmez. Diğer kavramların metriksi aşılır ise neler olacağını önceden tahmin edebiliriz. ADEM BATARAY

C 85.Tabii ki bunların metriksini aşıp yaşamak ve kullanmak daha faydalı olur.Din ve külli ilim hariç. Mahmut ERBAY
C 85.
İçinde yaşadığımız halin esnek olduğu ve şartların olabildiğince insan yararın düzenlenmesi olabilir. Selman BÜYÜK
C 85.
Bunlar arasında pek fark yoktur. Zaten metriksler,aşıldı mı daha yaşanılası bir hayat oluşur. . İBRAHİM ÖZDEMİR

C.85 Bir şeyi bilmek yeterli değil hayatımızda da uygulamamız gerekir. O zaman faydasını alırız ve gerçekten biliyoruz diyebiliriz. A.KONUKSEVER

C.85 Geleceğe en sağlam adımlarla yaklaşmalı an hızlı bir şekilde nasıl gelişmişliği yakalayabiliriz. Bunu temel almalıyız. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 85. Bunların tümü yaşanabilir. Kendi çapında avukatlığı ve bekçiliği de yapılabilir. Tümünün metriksini aşabiliriz. Fakat dinin metriksini aşmak olanaksızdır. Nesrin EKİNCİ

C 85. Dinin ve ilmin sınırı sonsuzdur. Ama bunlar dışında kalan her şeyin sınırı vardır ve ona ulaşmak olanaksız değildir. Örneğin oyun oynamak. SİNAN UZUNDEMİR

C 85. Laikliğin tek işe yaradığı yer koltuğu korumaktır. Biz biliriz bilime aykırı olsa da işimize yarayanı yaparız. Çünkü insanız. Murat ÇELEN