Ders Materyali İçin Uyumlu Renk Geliştir Cetveli              OTM RENK KONUSUNA DÖNMEK İÇİN TIKLA
-Nesnel ve sanal materyal hazırlanışındaki renklerin uyumu, öğrenicinin; öğretim, öğrenim ve eğitimle istendik; algı, alışık tepki ve alışkanlıklar kazanımı kuşku götürmez bir olgudur.
-Bu uygulama kullanacağınız ve/veya seçeceğiniz her renkle uyumlu 6 farklı rengi göstermektedir.
-Altlarında Yazılı Kod Değerlerini Kopyalayarak Bilgisayar Renk Paletindeki İlgili Kutucuğa Yapıştırarak Kullanabilirsiniz.
-Doğadaki tüm renklerin kodları, bu ışık tabanlı üç temel rengin;Red, Green, Blue (RGB ) farklı oranlarda birleşmesiyle meydana gelir:
-Görünen ışığın tüm dalga boyları aynı anda (birden/aniden) gözümüze ulaşırsa bu rengi beyaz, hiç ışık ulaşmazsa siyah olarak algılarız.
Bir Renk Seçiniz:


Seçilen Renge Uyumlu 6 Renk ve Kod Değerleri de Altlarında Yazılıdır.


 
Seçilen renklerin kodları toplu yada tek tek kopyalanarak bilgisayardaki renk tablosunun (paletinin) ilgili kutucuğuna tek tek yapıştırılarak denenerek yararlanılabilir.

-Renklerin, Seslerin, Müziğin, Davranışların, Şeklin, Yapının, Ortamın, Asrın, Değer Yargılarının ve Kültürün; İnsanın Dış Ve İç (Düşünsel) Dünyasına ve Diğer Yaratıklara Etkilerinin Öğretim, Öğrenim ve Eğitimdeki Yeri Konumu ve İlişkisi
-Renklerin, seslerin, müziğin, davranışların, şeklin, yapının, ortamın, asrın, değer yargılarının, kültürün insanın dış ve iç (düşünsel) dünyasına güçlü etkileri vardır. İnsan müzikle, sesle, davranışla, töreyle, görünümle… vb başkasında çok sayıda duygu yaratabileceği gibi renklerle çeşitli duyguları da yaratabilir. Çoğu insanı müzikle ağlatmak, uyutmak, güldürmek, saldırtmak mümkündür. Tedavi amaçlı ses ve renkler çağlar boyunca kullanılmıştır. Bu nedenledir ki bu kavramların doğada ki ve zihnimizde ki karşılıkları ve çeşitliliğinin;öğretim öğrenim ve eğitimle doğru, ilişkisel ve bilimsel konumlandırılması ve verilmesi çok önemlidir.
-Anlamı bozulmamış renklerin ve ebrulu renk kombinezonlarının ürünleri, algıda değişmezlik oranı yüksek olan yada anlamı çok iyi bilinen doğal veya yapay sanatsal yapıtların; belli yaş grubundaki insanlarda uyandırdığı anlam benzerliği, çeşitliliğini ve geçişenliğinin insanların değer yargıları, kültürleri, duygusallıkları, gerçekçilikleri, ortak paydaları ve özgünlükleriyle ilişkisini belirleyici ve disipline edici oluşları çok önemlidir. Bu konuda yapılacak bilimsel çalışmalar insanların iç dünyasına ait özgün, geçişken ve ortak paydaları konusuna önemli açıklamalar getirecek gibi gözüküyor.
-Bazı renklerle, seslerle, müziklerle insanların özgün, ortak ve geçişken duygusal tepkileri arasında bir bağ olduğu kesindir.
-Kültürel kimliğimiz, değer yargılarımız, yapısallığımız, bilgi dağarcığımız ve deneyimlerimiz;renklere, seslere, müziğe, davranışlara, şekillere, yapıya, ortama, asra… vb nasıl tepki göstereceğimizi ve onları nasıl algıladığımızı yada anladığımızı belirleyen faktörlerdir.
-Renkler, insanların ruhsal, fiziksel, davranışsal, düşünsel…vb durumlarını etkiler.
-İnsan duyu organları ve dersi, bazı ışık titreşimlerinin renklerinin ve dalga uzunluklarının onu etkileyerek içine geçmesine imkan tanır.
-Seslerde olduğu gibi, renkler de kendi aralarında uyumlu veya uyumsuz olabilir.
-Bir molekül, hücre…vb bedensel molekül, organ veya organellere çarpan; ses, renk, radyo…vb bir yankılanmaya yol açar. Bu yankılanma, kimyasal değişikliklere olduğu gibi elektromanyetik ayrışmalara da sebep olur. Bu yankılanmalar arasındaki mükemmel uyum, stres, çelişki, birbirini yok edici etkileri varlıklar üzerinde o çok çeşitli renk tonlarına, farklılıklarına veya kimyasal değişimlere…vb sebep olur.
-Renkler, sağlığımız için çok önemlidir.
-Her renk tonu yaydığı özgün titreşim, çekim, etkileri…vb kişinde ve çevrede bilinci dışında bazı sinirsel, psikolojik ve kimyasal tepkilere yol açar.
-Yaşamımızda, bu titreşimli renk gruplarını kendi yararımız için kullanmayı bilmek çok önemlidir.
-Renklerin kendi aralarındaki kombinezonları, düzeni/leri, dengede olmalarını …vb özellikleri bazı bilgileri vermeleri açısından önemlidir.

İnsanların, Hayvanların, Bitkilerin ve Tüm Yaratıkların Yaşamında Renklerin Rolünün Önemli Etkiler Vardır

-Hayvanlarda, kırmızının, boğa üzerindeki etkisi bilinir.
-Sinekler pembe, limon sarısı veya açık yeşil gibi parlak tonlara konmayı tercih ederken, mavi, siyah ve kahverenginden sakınırlar.
-Sivrisinekler, koyu renkler tarafından çekilirler ve özellikle siyahın üzerine saldırırlar.
-Kelebekler, kendi öz renklerini yansıtan renkleri tercih ederler.
-Arılar, mavi çiçekleri severler.
-Karıncalar, yeşil ve turuncu tonlar tarafından çekilirken, mor renkten sakınırlar.
-Koyu renkler alanları küçültür ve açık renkler alanları büyütür.
-Kırmızı, sarı ve turuncu gibi renkler bir alana sıcaklık katar.

Materyal Tasarla ve Geliştir Dersinde Renklerin; Önemini, Yerini, Uyumlu Kullanımını ve Konumlarını Doğru Bilmek Neden Önemlidir?

-Nesnel ve sanal materyal hazırlanışındaki renklerin uyumu, öğrenicinin; öğretim, öğrenim ve eğitimle istendik; algı, alışık tepki ve alışkanlıklar kazanımı kuşku götürmez bir olgudur.
Materyal geliştirilirken hazır sunulan renk uyumu cetvelindeki renk uyum kombinezonlarından yararlanılarak, seçilen renklerin kodları kopyalanarak bilgisayardaki renk tablosunun (paletinin) ilgili kutucuğuna yapıştırılarak yaralanılır. Deneme, yanılma veya bazı renk uyumuna yönelik etkinlik ve uygula ile istendik sonuçları keşif etmeyi alışık tepkiler (refleks) ve alışkanlıklar geliştirilebilir.Tıklayın!

-Gökyüzü Neden Mavi Gözükür? Güneş Batarken Neden Koyu Sarı, Turuncu ve Kızıl Gözükür? Gece Gök Yüzü Neden Siyah Gözükür? Tıklayın!


RENK; Doğada yayılan yapay ve doğal ışık dalgalarının yaratıklara çarptıktan sonra bize yansıyan ışık dalgalarının görünür aralıktakileri renk olarak algılanır. Yansıyan ışığın dalga boyu, frekansı ve algılanan renk arasında doğrudan ilişki vardır. Yani her rengin dalga boyu ve frekansı kendine özgündür. Bilimsel olarak istisnalar ve özel haller hariç; genel olarak doğada 4 renk grubu yani Beyaz,
Siyah,Şeffaf-Işığa Geçirgen ve Bilinmeyen renkli yaratık ve ışık grubu vardır. Bilinen diğer tüm renkler bu üç temel rengin (Kırmızı, Yeşil ve Mavi) alt bileşenleri olarak düşünülebilir. Demirkuş 2010

Ola ki Bilimsel Olarak Doğada 5 Renkli Yaratık ve Işık Grubu Vardır;

1-Beyaz Renkli Yaratık ve Işık Grubu;
doğada siyahın dışında ki temel renklerin (kırmızı, mavi ve yeşil renk) ve renkli ışığın karışımı veya siyahın dışındaki görünebilen tüm renklerin kaynağıdır.

2-Siyah Renkli Yaratık ve Işık Grubu;Düşünce yanılgısı nedeniyle siyah renk, yaratık ve ışık grubu renksizlik ya da hiçbir rengin olmadığı veya gözükmediği enerjisizlik hali olarak tarif edilir. Enerjisiz bir alan düşünmek saçmalıktır. Doğadaki en yaygın ve hâkim renktir. Ola ki siyah rengin görünebilir spektrumları ilerde teknoloji ile ortaya konması beklenmelidir.Magenta, Siyan ve Sarı Renklerinin karışımının Siyah olması, Karalık madde, karanlık enerji ve kara delikler kanıt gösterilebilir.

3-Şeffaf ve Işığa Geçirgen Yaratık ve Işık Grubu;
Cam, hava, kısmen su-buharı… vb maddelerin ışığı yansıtma da renk ve renkli ışık olarak gözükmeyen ancak mutlak şeffaf doğal renklerinin varlığının idrakinde olduğumuz görünmez renk grubudur.

4-Bilinmeyen Diğer Renkli Yaratık ve Işık Grubu;
Doğa ve ötesinde varlığı kanıtlanan Ör.Karanlık madde ve karanlık enerjideki idrak edilmemiş yada algılanamamış maddenin alt üniteleri, elementler... vb. veya sezgi ile kabul edilen (idak ve algı ile değil!!!) renk, yaratık ve bilinmeyen renkli ışıklardır. Ör.Düşüncemizin sınırlarını, batini kalbimizi ve kainatı taşıyan, kuşatan yaratıklar. Ör.Düşüncemizin sınırları içindeki, batini kalbimizdeki ve kâinattaki tüm dinamik olay, süreç ve olguların özgünlüklerini ve ilişkilerini çevreleyen yaratıklar. Ör.Düşüncemizin, batını kalbimizin ve kainatın içindeki ve dışındaki yaratık, olay, süreç, olgu… vb şeylerin hepsini bir arada kavrama, bilincine varmanın idrak ve sezgi zemini bütünlüğü yaratık boyumuz. Demirkuş 2010

5-Bildik Işığa Tepki ve İlgi Göstermeyen Bilinmedik Yaratıklar, Işık Grupları, Çekim Güçleri… vb özel haller. Ör.renksiz ışık (karanlık, şeffaf), yaratık... vb.

Bekli de İlerde Renkleri;1-Beyaz Renk Grubu 2-Siyah Renk Grubu 3-Algılanmayan-Algılanamayan Renk Grubu 4-Diğer Renk Grupları şeklinde gruplandırmak daha bilimsel ve mantıki olacaktır.

-Bazı Renklerin ve Renkli Işıkların Bilimsel ve Deneyimsel Bazı Özgünlükleri

-SİYAH:
Siyah kainattaki en yaygın, hakim görünür dalga boyu-frekansı özgün idrak edilir enerji ve gücü temsil eden renk pozisyonunda gözükmektedir.Magenta, Siyan ve Sarı Renklerinin karışımının Siyah olması, Karalık madde, karanlık enerji ve kara delikler kanıt gösterilebilir. Görünür ve algılanabilir renkli ışığı emen ve yansıtmayan özgün ve doğal renktir. Siyah beya renk grubu ile algılanabilir tepkimeye girmez gözüken algılanabilir ve görünebilir teslimiyeti kabul etmeyen özgün asil bir renktir yani renksizlik değildir. Siyah renk bilinmezlerinin, gizemlerinin ya da az bilinenlerin tamamlayıcısı bilimleri temsil eden renk olarak gözükmektedir. Demirkuş 2010
Saygınlığın, gizemin, bilinmezliğin, seksin, erotizmin, özgünlüğün, baş kaldırışın, isyanın, karanlığın, gücün, otoritenin, korkunun, sessiz ve yüksek bir anlayışın soylu simgesidir.
Genellikle düzenli ve geleneklerine bağlı insanlar tarafından tercih edilir.
Düşünce yanılgısı nedeniyle; beyazın zıttı siyah, iyi-kötü, beyaz-siyah, gündüz-gece, yaşam-ölüm gibi var olan doğal ikilemlerin, "diğer" rengi şeklinde yorumlanmıştır.
Tamamlayıcı rengi:Beyaz

-BEYAZ
Beyaz,bilinen bilimlerin ortak paydası bilimi (matematiğin) beyaz rengin, kainatta parçalanmış yada bileşenlerine ayrılmış bir enerji bütünlüğünü ifade eder yada temsil eden bir renk pozisyonunda gözükmektedir. Kainattaki tüm görünen enerji halleri kanıt gösterilebilir. Her bilim dalını bir renk kabul edersek beyaz tüm bilimlerin (siyah renk ve istisnai durumlar hariç) ortak paydası bir bilim yani matematiğin ta kendisi gibi gözükmektedir.
Siyah ve istisnai dururular hariç; beyaz tüm algılanabilir renklerin kaynağıdır. Yani bilinen çoğu renk beyaz renginin bileşeni ve tamamlayıcı alt birimleri şeklinde düşünülebilir. Nötr ve hercai bir titreşime sahiptir. Demirkuş 2010
Beyaz doğal bütün renkleri içerir. Kırmızı, Mavi ve Yeşil anan renklerini karışımı beyaz rengi verir.
Saflık, dürüstlük, ruhsal yolculuk, titizlik, arınmışlık, açıklık, şeffaflık, ideallik, bilgelik, adalet, liyakatli teslimiyet, hassasiyet, tarafsızlık, temizlik ve masumiyet için kullanılır.
Serbest ve rahat bir zihni işaret eder.
Düşünce yanılgısı nedeniyle;beyaz, evreni yansıtan bir ayna gibidir şeklinde yorumlanmıştır.
Titreşimi bize geri döner. Beyaz ışık, organları kuvvetlendirir, ışığın sıcaklığa dönüşmesiyle yaşamsal süreci hızlandırır, dokuların özündeki elektrik alanlarını ve akımlarını üretir.
Tamamlayıcı rengi:Siyah

-KIRMIZI:

Pozitif ana renktir.
Sıcaklık, dikkat çekici, tutku, heyecan, enerji, harekete geçirici ve uyarıcı özelliklere sahiptir.
Kırmızı, güç, motivasyon, teşvik, aktivite ve ihtirasın sembolüdür.Kırmızı bebeklerin gördüğü ilk renktir. Zihni harekete geçirir. Kırmızı tıbbi açıdan, kanda kırmızı kan hücrelerinin oluşması için hemoglobin üretimini artırıyor. Kan dolaşımını, solunumu, hızlandırıyor, kas gerginliğini artırır, adrenalin miktarını yükseltiyor, Kalp atışını, kan basıncının ve vücut ısısını artırıyor.
Felçlilerin tedavisinde ağırlıklı olarak kırmızı rengin kullanılması da kırmızının bu potansiyelini açıkça ortaya koyuyor.Kırmızı ışık, egzama, yanık, güneş çarpması, kızamık, çiçek vs. gibi hastalıkların tedavisinde çok yararlıdır.
Tamamlayıcı rengi: Turkuaz

-MAVİ:

Negatif ana renktir.
Güçlü bir titreşime sahiptir.
Mavi renk; derin ruh dünyasını, barışı, sevgiyi, dengeyi, özgünlüğü, bütünlüğü, birliği, sorumluluğu, sonsuzluğu, uzayı, gökyüzünü, denizi, dinlendiriciliği, derinliği, ilhamı, sakinliği, yumuşak davranışları, yaşam sevgisini, dostluğu, huzuru, düzeni, güven ve sadakat duygusunu sembolize ediyor. Şiddetli arzularla hassaslığı bir araya getirir. Negatif yanlarıyla ele alırsak mavi kuşku, inançsızlık, şaşkınlık, özgüvensizlik verir. Tembel ve uyuşuk bir yapıdan melankoliye kaydırabilecek etki yapabilir. Mavi renk tonlarının çeşitliliğinde hüznün en derinlerinden göklerdeki ilham dolu bulutlara kadar çıkabilirsiniz. Mavinin en uygun tonunu bulup onu korumayı başarmak gerekir. Mavi iş dünyasında, eğitim alanında ve sosyal hayatta motive edici olarak kullanılır.
Mavi dünyadaki en sevilen renktir. Erkek çocuklarla ilgili giyim ve eşya rengidir. Sinir, sıkıntı, heyecanı iyileştirici ve dinlendirici etkisi var.
Mavi ışık, bazı kronik uykusuzluklarda uyku getiricidir.Tıpta mavi, sinir ağrılarını dindirmek için, astımda, romatizmada, sinir krizlerinde ve yüksek tansiyonda, ağrı giderici ve kasılmayı önleyici özelliklerinden yararlanılır.Mavi sakinleştirici renktir ve kalp atışını, kan basıncını azaltır, yüksek nabız, hipertansiyon ve ateşli hastalıklarda tedavi için kullanıldığında yararlıdır. Bir başka söylemle kırmızının panzehiri.
Tamamlayıcı rengi: Turuncu


-YEŞİL:
Nötrleştirici ve dengeleyici ana renktir.
Titreşimi, zıt rengi olan Kırmızı'nın tam tersi şekilde yavaştır.
Paylaşmanın, uyumun, güvenin, huzurun, istikrarın, paylaşımın, yardımseverliğin, cömertliğin, baharın gelişinin, büyümenin, umudun, taze sevincin, heyecanlı duyguların ve iş birlikteliğinin sembolü.
Güven, koruma duyguları, uygun karar ortamı ve eşitlik sağlar.
Bu renk gerilimi azaltıp insana denge ve uyum sağlar.
Sakinleştirici, otokontrol edici, sempatikleştirici, yenileyici, duygulandırıcı ve duygusallaşıcıdır.
Sinir sistemi ve hücre onarımında çok yapıcı bir renk. Kalp ve diğer fonksiyonları ile direk iletişimde. Kan akışkanlığını, kas deri ve doku oluşumlarını sağlıyor. Toksik maddeleri vücuttan uzaklaştırıyor. Kalp hastalıklarında yeşilin olumlu etkilerinden yararlanılır.
Tamamlayıcı rengi: Magenta

-PEMBE:
-Kırmızı rengin en açık tonlarındadır.
-Sevgi, yardım severlik, yumuşaklık, bayanlılığı(kız çocukları rengi), rahatlatıcı ve sakinleşiciliğin sembolüdür.
-Sevgi ve yardımseverlik güdüleri çok kuvvetlidir.
-Kıskançlık ve kini barındırmayacak kadar yumuşak bir karaktere sahiptir.
-Parlak bir pembe neşedir.
-Sönük bir pembe asık yüzlülük getirir.
-Pembe rahatlatıcı bir renktir... kasları bile rahatlatır, ayrıca adrelanin salgılanmasını azalttığı için sakinleştirici bir etki yaratır.
-Pembe bazen hapishane, hastane odaları ve uyuşturucu merkezlerinin duvarlarında kullanılır.

-TURUNCU:
-Bu rengin titreşimi; yükselen amaç, iştah açıcı, sağlık, canlılık, yaratıcılık, etkileyici, önsezi, duru sevinç, dengeli güç, iyimserlik, neşelendirici, güven, gurur, ışık, ateş, sıcaklık, mutluluk, içtenlik, olumlu bir perspektif ve mutluluk kavramlarıyla temsil edilir..
-Turuncu iştah açar ve yorgunluğu azaltır. Bu yüzden lüks lokantalara turuncu ya da kahverengi ortamlar göze çarpar... ortama sıcaklık ve neşe getirdiğinden sosyal ortamlar için doğru bir seçenektir.
-Eğer turuncuyu fazla etkileyici buluyorsanız daha sakin olan tonları deneyebilirsiniz, mesela şeftali yada mercan renklerini.
-Turuncu dışa dönük ve tamamlayıcı bir renktir. Pozitif açıdan kırmızıdan daima daha yapıcı.
-Sağlık, canlılık, heyecan belirgin katkıları.
-İletişim, atılım ve hareket bu renkle sağlanıyor. En önemli niteliği ise, hayat öpücüğü ile mutluluk verişi.
-Dolaşım sistemini, zihinsel faaliyetleri ve solunum sistemini harekete geçiriyor.
-Vücuda enerji yükleyerek, dolaşım ve metabolizma süreçlerini artırıyor.
-Turuncu, renk olarak kalsiyumun rengi.
-Çocuğunu kendi sütü ile büyütmeyi arzu eden annelere tavsiye edilen renk.
-Dalak ve böbrek hastalıklarının belli başlı rengi.
-Karaciğer ve alkol tedavilerinde de şifacı olarak biliniyor.
-Tamamlayıcı rengi: Mavi

-SARI:
-Güçlü ve etkili bir tonda olduğu zaman gerçek değerine ve titreşimine ulaşır.
-Hırsı, iddiayı,umut duygusu,bilimselliği,kozmik gücü, iç özgürlüğü,ilhamı, zenginliği, bolluğu, yalancılık, dalkavukluk, kincilik, intikam, çıkarcılık, şaşkınlık gibi duyguları da simgeliyor.
-Zeka ile birleştiği noktada entelektüelliğe ulaşır.
-Sanatçıya ilham veren bilimsel renktir.
-Entelektüelliğe, akıla, mantığın işlevini artırıp anlamayı keskinleştirir.
-Soluk bir sarı ihtiyatı temsil eder.
-Parlaklığı arttıkça titreşimi yoğunlaşır uyarıcı ve güven vericidir.
-Sarı hafızayı ve beyinsel aktivitelere olumlu etkileri vardır.
-Eğer fazla kullanılırsa sinirlilik yapabilir.
-En uygun tonu daha yumuşak ve daha az yoğunluktaki tonudur.
-Sarı, altın veya güneş ışığı gibi şen ve ilkbaharda hindiba tarlası gibi keyiflidir.
-Tam aydınlıkta sarı, alanları genişleterek büyütür.
-Belli bir iç özgürlüğünün belirtisidir.
-Sarının eksikliği, yalnızlık veya değişiklik ihtiyacını yol açar.
-Sarı renk güneşe en çok benzeyen renk oluşu ile insana umut duygusu verir.
-Sinir ve kas sistemine iyi geliyor.
-Dolaşım sistemini istendik çalıştırarak kalbin rahat çalışmasına yardımcı oluyor.
-Karaciğer ve safra kesesinin çalışmasını da destek oluyor.
-Mide sularının salgılanmasını sağlıyor.
-Akıl ve zihin hastalarına tavsiye edilmemesi öneriliyor.
-Tamamlayıcı rengi: Mor-MOR:
-Zenginliği, saygıyı, asalet, özgüven, özerklik, yekpareliği, saltanat, soyluluk, özgüveni, yaratıcılığı ve kibarlığı çağrıştırır.
-Resmi geçit ve törenlerde en çok kullanılan renktir.
-Özgüven duygularını simgeler, bütünlüğü getirir.
-Aynı zamanda beyinsel aktiviteleri ve sanatsal becerileri arttırır.
-Çok da rahatlatıcı bir etkisi vardır.
-Sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans morla anılıyor.
-Sakinleştirici ve dinlendirici yönü alçak gönüllülük ile tam bir bütünlülük oluşturuyor.
-Tamamlayıcı rengi: Sarı

-MENEKŞE:
-Tercih edilmeyen bir renktir.
-İhtişam, geleneksellik, sanatsal eğilim, titizliğin, hakimimiyeti, bencilliğin, mistikliğin, itibarın rengidir.
-Hayalleri gerçeğe dönüştüren renklerden biridir.
-Yatıştırıcı ve uyumlu olma özelliğini de taşır.
-Bu renk nazlı olmayı da simgeler.

-MAGENTA:
-Şefkat, nezaketi, saygıyı, şükranı, sadakati, anlayışı, olgunluğu, aşk duygularını, idealizmi, adanmışlığı, yöneticiliği, yumuşaklık duygularını ortaya çıkartan ve ifade eden bir renktir.
-En zarif renktir.
-Bu renk beyne giden kanı artırdığından sinir sistemini dengede tutmakta sarı ile iletişim içinde.
-Baş ağrısı,yüksek tansiyon ve kronik sinir bozukluklarını kontrol altına alıyor.
-Çalışırken çok yoğun çaba harcayanların magenta rengi kullanmalarında büyük yarar var.
-Tamamlayıcı rengi: Yeşil

GRİ:
-Açıktan koyuya doğru değişen bir anlam ifade eder.
-Genelde belirsizliğin rengidir.
-Açık tonlarında endişeyi, koyu tonlarında bencilliği görebiliriz.
-Bu rengin insanlarında biraz sahtekarlık vardır.
-Gri renk gümüşi tonlara bürünebilmesi, bu auraya sahip olan insanların aradığı üstün bir kaliteyi getirir.

KAHVERENGİ:
-Pratik bir karakteri, Başarıya yavaş yavaş ulaşmayı, dürürstlüğü, sağlamlığı, güvenirliği ifade ederler.
-Sönük ve kırmızımsı bir kahverengi daha çok duygusallığı ön plana alır.
-Orta açıklıkta bir kahverengi anlayışın ifadesidir.
-Koyu kahverengi huysuzluğu ve eleştirel bir yapıyı simgeler.
-Kahverengi, alıcı ve duyuma ait bir renktir
-Kahverengi, toprağın ve ağacın tüm verimliliğini üzerinde taşır.

-KESTANE:
-Dayanıklılık, kuvvet, kararlılık, emin oluşu, tutuculuğu, besleyiciliği, hırsı, ve kendini sınırlamayı ifade eder..
-Hüzünlü anlar için iyi bir ilaçtır.
-Sıcaklık ve yardımlaşmanın çabasındadır.
-Bu rengin tonları ne kadar zenginse o derece iyidir.
-Çok fazla kahverengi yoğunluklu olması günlük sorunları ve bencilce hareketleri getirir.
-Kestane renginin çeşitli tonları vücudu, evi, evin samimi ortamını, aile çekirdeğinin ideal güvenliliğini temsil eder.

-BORDO:
-İyimserlik, rekabet, meydan okuyuş, sevecenliği, başarıya koşam, saldırganlığı, beceriklilik özelliklerini gösterir.
-Davasını savunmaya, başarının peşinde koşmaya hazırdır.
-Yüce şeylere yönelmeye eğilimlidir.

-TURKUAZ:

-Kendini ifade ediş, istikrar, konsantrasyon, açık fikirlilik, süreklilik, uzun sürelilik, gurur, yardımseverlik, değişim, bağdaştırıcılık, muhabbet, dinlendirircilik, soğuk ve dönüşümle ilişkisel bir renktir.
-Turkuaz ayrıca en üst düzeydeki değişim ve dönüşüm sembolü.
-Turkuaz, mavinin ve yeşilin karışımıyla oluşuyor.
-Baş ağrısı, alerji, tahriş, kesik ve yanık gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor.
-Tamamlayıcı rengi: KırmızıRENK;Işıksal, gazsal, sıvısal, nesnel... vb uzay tabanlı ışığın;doğrudan, ortamdan yansıyarak yada süzülerek değişik gözle görünür dalga boylarının gözün retinasına ulaşmasıyla renk tonu ve renk olarak algılanır.

Renkler Dalgaboyu Frekans
Kırmızı ~ 625-740 nm ~ 480-405 THz
Turuncu ~ 590-625 nm ~ 510-480 THz
Sarı ~ 565-590 nm ~ 530-510 THz
Yeşil ~ 500-565 nm ~ 600-530 THz
Çivitmavisi ~ 450-420 nm ~ 620-600 THz
Mavi ~ 450-485 nm ~ 680-620 THz
Mor Tıkla ~ 380-440 nm ~ 790-680 THz


Renklerle İlgili Web Adresleri
http://www.w3schools.com/html/html_colornames.asp

http://www.colblindor.com/color-name-hue/

http://chir.ag/projects/name-that-color/#6195ED

http://en.wikipedia.org/wiki/RGB


http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_colors

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Crayola_crayon_colors

Türkçe
Renkler
siyah gümüş gri beyaz kırmızı bordo menekşe galibarda yeşil çim zeytin sarı altunî turuncu mavi lacvert teal turkuaz
                                   
English black silver gray white red maroon violet fuchsia green lime olive yellow gold orange blue navy teal aqua

-Doğadaki tüm renklerin kodları, bu ışık tabanlı üç temel rengin;Red, Green, Blue (RGB ) farklı oranlarda birleşmesiyle meydana gelir.
-İnsan gözü
380nm ile 780nm arasındaki dalgaboylarını algılayabilir.
-Elektromanyetik spektrumun bu bölümüne görünen ışık denir.
-Görünen ışığın tüm dalga boyları aynı anda (birden/aniden) gözümüze ulaşırsa bu rengi beyaz, hiç ışık ulaşmazsa siyah olarak algılarız?!
Ders kitaplarında okutulan bu tanımda düşünce yanılgısı vardır.
-Kulağımızla aynı anda ince ve kalın sesleri birbirine karıştırmadan duymamıza karşın, gözümüz için bu 'çok seslilik' söz konusu olmadığından değişik ışık frekanslarının sadece kombinasyonlarını algılayabiliriz başka bir deyişle gözümüz frekans analizi yapamaz.

RGB
(Işık Tabanlı Temel Renkler): ışık tabanlı bu renklerin uzaydaki boş zemini siyah kabul edilir.
Red
, Green, Blue (RGB ) Renklerinin olduğu ışık tabanlı renk uzayıdır.
RGB
genel olarak; monitör, projektör ve televizyonlarımızda kullandığımız ışık tabanlı uzaydaki temel renklerdir.
Bu doğal ve yapay çok boyutlu uzay'da ana renkler; Kırmızı, Mavi ve Yeşilin tonlarıdır.

Hangi Zemin Rengine Hangi Renk, Tip ve Puntoda Yazı En İdealdir? Dijital ortamda ve web sayfalarında deneyişlerle hangi zemin üzerine hangi renk ve puntoda yazı yazalım ki sonuçta gözlerimizi yormadan en yüksek seviyede yazılanları algılayalım. Bunu renk uyum paletini de deneyerek en verimli sonuçlar buluşa çalışın. Sonuçta beyaz zemin üzerinde siyah yazının olamayacağını hatta beyaz zemin üzerine siyah yazı yazışın gözü çok yorduğunu ve algılayışımızı negatif etkilediği sonucuna kesin ulaşacağınızı umuyorum. Demirkuş 2011
Çıkarsayış; Neden genellikle dijital ortamda beyaz zemin üzerine siyah yazı yazılır sizce?
İzleme rekorları kıran bu “son depremler” web sayfasının zemin renk ve yazı renginin liyakatsizliğine, gözü yoruş ve algıda zayıflığa dikkat edin. TIKLAYIN Ola ki bu eksiğin y da yanlışın insanlar bunun farkında değiller.
Birde bu websayfaları tıklayın ve yukardaki web sayfasıyla karşılaştırın. TIKLAYIN veya TILAYIN
Dijital ortamda yaptığım deneyişlerde (aşağıda gösterilmiştir); siyah zemin üzerinde sarı ve mavi-yeşil (#2f4f4f Kodlu renk) gözü dinlendiren yumuşak zemin üzerine dikkati çeken beyaz yazı gözü yormadan algılayışı yumuşatıcı asimile eder görünüyor. Ola ki dijital ortamda beyaz zeminli ekranlar insanlara flüoresans etkisi nedeniyle çok zarar verişine ilaveten algılayışımızı zayıflatıp korkunç derecede geç, zayıf ve liyakatsiz algılayışa (algılayış zafiyetine) neden oluyor. Dijital, nesnel ve yarı nesnel ortamlarda hangi zemine hangi yazı rengi konusunda ilerdeki bilimsel uygulayış ve deneyişler sonuçları kesinletileceği kanaatindeyim.
Bu bulgularımın sonucunu YYÜ Eğitim Fakültesi dergisi makaleleri yazımına, bazı web uygulayuşlarına ve ders notlarımın yazı ve zeminine uyguluyorum.

Sarı Beyaz


Sarı Renk+Siyan Rengi+Magenta Rengi=Beyaz Renk (Uzaydaki Zeminin Siyah  Olduğu Kabul Edilişe  Dikkat Edin) Yeşi Renk+Kırmızı Renk+Mavi Renk=Siyah Renk  (Medya Ortamındaki Zeminin Beyaz Olduğu Kabul Edilişe Dikkat Edin) Yeşi Işık+Kırmızı Işık+Mavi Işık=Beyaz Işık(Uzaydaki Zemin Siyah  Olduğu Kabul Edilişe  Dikkat Edin)


CMYK (Nesnel ve Boya Tabanlı Renkler) :boya ve nesnel tabanlı bu renklerin uzaydaki boş zemini beyaz kabul edilir.
Cyan (Aqua) , Magenta(Fuchsia), Yellow, Key (Black) (CMYK) Renklerinin olduğu boya ve nesnel tabanlı renk uzayıdır.
Cyan:Cam göbeği (Turkuaz), Magenta(Fuchsia): Galibarda, Yellow: Sarı, Key (Black): Siyah
CMYK genel olarak;basılı medyada kullandığımız boya ve nesnel tabanlı uzaydaki temel renklerdir.

MATERYAL TASARIMI RENK KONUSUNA DÖNMEK İÇİN TIKLA