S41.Eşyanın, olguların, olayların süreçlerin, zamanın, dinlerin, insanların ve hayvanların şeceresini, yapısını,soy kütüğünü, gerçek hayat hikayelerini,  ilişkilerini tanıyan-bilen veya nefsini tanıyan-bilen rabbini tanır? Evrim, küllü nefsin şeceresini tanımaya talip bir araçtır-teoridir. Önermesi doğrumudur? Neden?
C 41:Bence doğru değildir.Bu biraz olayın dramatize edilmiş halidir.Rabbi tanımak bence yüreğini tanımak ve hayatı tanımaktır.Diğerleri fasa fisodur.Bu soruya göre Teknoloji veya zevklerin artması beni Allah’a daha çok bağlar.Ama öyle olmamalı Allah’ın varlığı bilmek ve canı gönülden inanmak ekmek gibidir,su gibidir.Başka hiçbir şeye gerek yok.İnsan nirvanaya ulaşmıştır.Bence inanç budur.sadece İnandığın ve sen…   Ali Rıza SERTKAYA              
C.41: Evrimi tanımak gerekir, ama Darvin’in gemisine binmemek gerekir.  Rıdvan ERTUŞ   
 C.41: Evet doğrudur. Çünkü evrim tüm canlıları inceleyen bir araçtır. Ve eğer ki biz evrimi bilirsek bütün varlıklarında yapısını, soyunu bilmiş oluruz. Bunlardan yola çıkarak ta Rabbimizin varlığını biliriz. Var olan evrimde bulunan şeylerin bile varlığını kabul etmeyen, bu insanların yaratılışını, bugüne gelişini kabul etmeyen kişiler beş duyu organından hiçbiriyle algılayamadığı yüce Rabbimizin varlığına nasıl inanır ki?         Derya AKAY         
C 41- Evet nefsini tanıyan Allah‘ı tanır fakat evrimin nefisle hiçbir ilgisi yoktur.Murat AKBAŞ
C.41: Doğruları var. Ama çoğu bilgilere evrim değinmemiştir. Gerçekten bu tanımı uygularsan doğru olur.    Tarık SOYALAN
C.41: Yani eğer evrim bir yaratıcıya götürüyorsa olabilir. Ama her şeyi tabiat olaylarına havale ediyorsa o biraz zordur. FETULLAH İNCE
C.41: Doğrudur. Evrimin hayvanlarla-insanlar arasındaki değişiminde, insan zihinsel, hayvanlar ise fiziksel olarak koşullar boyutuyla değişir.                      MEVLÜT ALTINDAĞ
C.41: Doğrudur çünkü evrim vardır ve insanda evrimle kendini sonrada rabbini tanıyabilir. ALİ NAZLI
C.41: Evet doğrudur. Eşyanın, insanların ve hayvanların soy kütüğünü ve nefsini tanıyan rabbini tanır. Çünkü rabbin yaratıklarını tanısak ve kendisini de tanıma fırsatı bulmuş oluruz. Nasıl ki eşya, insan ve hayvanlar rabbimizi tanımamıza yardımcı oluyorsa evrimde insanın kendi külli nefsini tanımasını sağlayarak insanı rabbine bir adım daha yaklaştırır Kadri ÇİMEN
C.41: Nefsini tanıyan Rabbini tanır önermesi doğrudur. Çünkü insanı yaradan Allah’tır. Ama evrimin bunun için yeterli olduğunu düşünmüyorum çünkü evrimin hala karanlıkta kalmış çok fazla tarafı var. Ama evrimle ilgilenmek insanı daha çok Rabbine yaklaştırır derseniz katılırım çünkü her yerde ve her şeyde Allah’ı görmek hem nefis terbiye eder hem de Allah’a yaklaştırır. GÜLSÜN KARSLI
C.41: Yanlıştır. Evrim nefsi tanımaz. Eneyi ilahlaştırır.                 Kasım AKTOPRAK
C.41: - :Doğrudur.Evrim tüm canlıları inceleyen bir araçtır.Bize canlılar hakkında bilgi verir.Varlıkların nasıl oluştuğunu nerden geldiğini kısacası soyunu öğrenmiş olursak rabbimizin de varlığından haberdar oluruz. Veli Yasak
C.41: Doğrudur. Çünkü kökenleri teşhis etmeye çalışmaktadır   ABDULKUDÜS KORKMAZ
C.41:Doğrudur.Evrimi tanımak bilmek gerekir ama koşulsuz kabul etmemek gerekir.Çünkü eksik olan yönleri vardır diye düşünüyorum.                         VEYSİ DEMİR
C.41: Nefsine bilen kendi küçüklüğünü yaratanın büyüklüğünü bilir. Biz bu açıdan evrime talibiz. Çünkü evrim bizim nefsimizi çok güzel açılıyor.                   MENDUH SAYPAK
C.41: İnsanın sadece kendini tanıması rabbini tanıması için yeterli değildir. Çünkü sadece insanı değil doğayı ve doğadaki tüm varlıkları tanımak gerekir.            M. Emin.Arı
C.41: Önerme yeterli değildir.Çünkü evrim rabbimizi tanımamız için yeterli değildir. Mesut KAÇMAZ
C.41: Allah(c.c) bize nefsi kendisini tanımamız için vermiştir.Nefsin yanında;yaratıcının kainattaki sanatlarını bilirsek Allah(c.c) daha iyi tanırız.           BARIŞ BOSTANCI        
C.41:
Evet dorudur. Çünkü kendini tanıyan insan rabbini de tanır. Yunus ermenin dediği gibi yaratanı severim yaratandan ötürü.        Aziz BİÇEN 
C.41: eşyayı, inanları, varlıkları ve nefsini tanıyan rabbini tanır. Evrim insanın şeceresini tanıma aracı değildir. Evrim insanı sadece belli bir ölçüde tanır.         YUNUS BAYRAK                                                                              
C.41: Önerme doğru değildir. Çünkü insanların nefsini tanıması sülalesi veya geçmişinin asil olmamsı veya olmaması ile alakası yoktur. Ayette geçen nefsini tanıyan rabbini tanır şeklindeki tercümede mana başkadır.       H.Uğur MUMCU
C.41: Evet. Evrim her şeyin külli şeceresini tanıyor.    Esat KAN
C.41: İlk önerme doğrudur. Kendini tanıyan halkını da tanır. İkinci önermede ise evrim yasalarına bakıp insanların görüşüne göre yorum yapılabilir. Eğer insan evrim yasalarında gerçeklik payının olmayacağını öğrenip halikını tanırsa doğru yolda olur. Tanımazsa helak olur. Ramazan ÇAPLIK                                      
C.41: evet  insan nefsini tanımakla en başta kendi kişiliği daha rahat tanımaya başlara. Nefsini tanıyan insan yaptıklarını tartıp ve düşünerek yapar böylece nefsinin ve kişiliğinin farkında olur. Evrim sayesinde insan kendisini yarattığı kişiyi yani rabbini daha iyi tanır. Evet evrim bir teoridir. Fırat AYDINARIĞ 
C-41
.???  TALAT BOZKURT
C-41:Doğrudur. Kendisini tanıyan, kendisini yaratanda tanır.     Rumuz = Öfkeli.                       
C.41:
Evrim tüm bu alanların tanınmasını sağlayabilir ancak rabbini tanır kısmında iki ihtimal vardır ya tanır yada tanımaz olması gerek            rumuz:SU
C.41:
Her şeyin(olay,olgu,madde) kökünü araştırmak soruşturmak bizi rabbimize yönlendirir. Evrim ise bizi yanlış yönlere saptırır. Nefsimize göre yönlendirir            M. TEVFİK
C.41:
Tanır. Kendini tanıyan saygılı değer veren insanlar neslini maymunun evrim geçirmesi sonucu oluştuğunu savunma ama rabbine inanan kişiler bunu kabullenemez. Çünkü tartışmalı bir konu olabildiğinden doğruluğu kabullenemez.                                  Coşkun
 C.41: Doğrudur.çünkü geçmişini bilen ve geçmişiyle ilgilenen bu kadar varlığın bir yaratılışı vardır         Serhat
C.41: doğrudur. Nefsine hâkim olan Rabbini tanır.    Seda
C.41: Kesinlikle doğrudur.Çünkü her varlığın oluşumu sonuç olarak yaratana dayanır.Mehtap
C.41: Doğrudur.Yaradılış ile evrim arasındaki farkta buradadır.  Ziya
C.41: Doğrudur        NURGÜL
C.41: Her iki önermede doğrudur.Doğada bulunan hiçbir canlı sebepsiz ve amaçsız yaratılmamıştır.Tüm canlılar birbirleriyle ilişki halinde yaşamlarını devam ettirir.Bu aralarındaki muntazam ilişkiyi kavramak bunların yaratıcısını da tanımayı kolaylaştırır.2.önermede de evrimi canlıların büyümesi gelişimi ve farklılaşması olarak ele alırsak buradaki ilginç intizamda aynı sonuca varmada önemli bir araçtır.         SÜMEYRA
C.41: bana göre önerme doğru değildir.çünkü evrim sadece nefsin tanınmasıyla ilgili değildir. Mustafa ATEŞÇELİK
C.41: bence doğrudur.   Murat Güzel
C.41: doğrudur;evrimle insan yoğrulur.   Ahmet Ateş
C.41: bilemiyorum.     Muharrem NADİROĞLU
C.41: cevap:kişinin kendi nefsini bilmesi için kendine sadece kendine yönelmesi yeterlidir.Duygu Işık
C.41: evrimin yasaları güçlüden yana olduğu için belki nefsin secerisini tanıma aracı olabilir. Seval Dalkılıç
C.41: evrim total anlamda  objenin özünü tanıma aracı değildir.ve o teori objektiflikten uzak  bir varsayımdır.         Mücahide Yüksel
C.41: Doğrudur. Rabbini tanıyan bilen her birey her şeyin onun emriyle olduğunu da bilir. Erdal ŞİMDİ
C.41: her şeyi tanıyan bilen rabbini de tanır      İsa ERGÜNTOP
C.41: doğrudur çünkü evrim daha çok nefse hitap eder. Halis Kaya
C.41: her şeyin yapısını soyunu bilen rabbine ulaşır.       Fatma
C.41: evrim,değişimleri izler ve ona göre karar kılar.     Yasin Kalemli
C.41: Doğrudur. Nefsin isteklerinden biriside Evrimdir.                                 ERTAÇ YALÇIN
C.41: Doğrudur günümüzde evrim nefse hizmet amacıyla kullanılan bir araçtır.Mustafa YILDIRIM  C.41: Her şeyin şeceresine inemezsin ki ama bir deneyin sonuçları ben de merak ettim.Münevver ŞAHİNKAYA
C.41: evet kesinlikle.düşünebilen insan hiçbir bilgi sahibi değilse bile düşünme yeteneği ile bunun farkına varabilir.rabbini tanır.    Naciye ATAMAN
C.41: doğrudur.çünkü doğru yanlışla anlaşılır.     NAZIM SEVEN
C.41: Doğrudur. Rabbini bilen insan rabbinin yaratılarını da bilir.           Onur Aydın
C.41: Evrim ebeveynlerinin maymun olduğunu düşünen kişilerin düşüncesidir. ŞUAYP CENGİZ                                                    
C.41: Yanlıştır.    NİHAT  PİŞKEN
C.41: Doğrudur. Yorum yapamıyorum.        ERTAN ARTUÇ
C.41: Doğru değildir çünkü evrim teorisiyle Allah tanınmaz, bir birine zıt iki düşüncedir GÜLCAN MERTYÜZ
C.41: Evrimi Darvin nin matriks inden çıkarırsak, nefsimizi tanımamıza aracı olabilir.Hasan Çelik
C.41: Evrim tefsin tanımı için gerekli bir araç olabilir.  .    ÖMER FARUK YILDIZ
C.41: Kesinlikle doğrudur. Evrim olmasa konuşamayız, yürüyemeyiz, geçmişi-geleceği bilemeyiz ve Yüce Yaratıcı nın varlığını anlayamayız.   SELAHATTİN KAYA       
Doğru olabilir. Canlıların nerden geldiğini bilen sonuçta rabbine varır. Çünkü ilk varlığı yaratan odur.       Şems
C.41: Yaratılış ile materyal görüş arasındaki uyuşmazlık bu sorunun cevabıyla anlaşılır. Eşyanın insanların ve hayvanların soy kütüğünü veya nefsini tanıyan bunların oluşum kaynağını nereye bağladıysa o yönde bir görüş beyan eder. Rabbi tanımak kanımca çok zor bir olaydır. Çünkü bazı inanışlara göre bir çalıdan bile konuşan tanrıdır. Kimi inanışa göre sadece elçileri C.41: ile dolaylı görüşür. Şunu bir düşünüş olarak geliştirmişim psikanaliz 19. yy da oluşmaya ve kendine gelmeye başladı insanı bide psikolojik yönüyle inceleyebilmek için biraz zaman geçmesi lazım o zaman Ast ek, Maya uygarlıklarının neden insanları tanrılara kurban ettiklerini belki anlayabiliriz. Dinler sadece bu çağda en çok tartışılmıştır. Semih YALÇINKAYA
C.41:
Doğrudur, çünkü evrim görünenlere göre konuşur.        Ahmet AYDOĞAN
Tüm varlıkların yapısını kendi nefsini bilen tanıyan bunların bir yaratıcısı olduğu bilir ve rabbini daha iyi tanımaya başlar. Evrim dünden bugüne yaradılışı inceleyerek küllü nefsin             
C.41: şeceresi tanımaya çalışarak bizlere ilgi verir .         Nurgül AY
C.41:
Doğru değildir.Çünkü evrimin bilimselliğine inanmıyorum.         RESUL ADANAŞ
C.41:
Doğrudur. Fakat yeterli olmayabilir.      M. Sinan TAŞ
C.41:
Nefsini tanıyan onun her isteğine boyun eğmiyorsa Rabbini tanır. Evrim bazı şeyleri tanımamızı, bazı gerçekleri görmemizi sağlayabilir. Ancak sınırlı olarak, onun için önerme net değil.                                                                                                        NAYİP Koç
C.41: Evrim nefistir. Bu yüzden evrimi bilmek gerekir. Çünkü nefsini bilen Rabbini bilir. Kendini tanır.         Kâmuran BİLDİK
C.41: Bütün bunların farkına varan bir insan her şeyin Allah’tan geldiğinin farkına varacaktır. Dolayısıyla Allah’ını tanıyacaktır.                                                              evrimi bu derece yüceltmek bence fazla olur.Nefsini tanıyan insan, kendini ve rabbini tanımış olur.Evrimi bu bağlamda bağdaştırmak biraz yanlış olur.   Gülten SÖKMEN
C.41: Hayır doğru değil bence. Faruk KARAHANLI             
C.41: Bence doğru değildir. Çünkü evrim kökten değişmeleri ele alır.    Ekrem MANAY
C.41: İnsan kendisiyle uğraşıp, kendisiyle tanıştıkça ne kadar karmaşık, anlaşılmaz, çözümsüz olduğunu fark edebiliyor. Doğadaki birçok sorunun insan beyniyle çözülebileceğine inanıyorum. Bu yüzden insanın kendisini gerçekten keşfetmesi birçok şey için ilk adım olacaktır.    BELÇİM HAKAN
C.41:
Tüm varlıkları tanıyan rabbini tanır. Doğru bir önermedir. Tüm varlıkları tanıyan onlardaki o müthiş dengeyi de görür ve teslim olur. Evrim külli nefsin şeceresini tanıma aracı değildir. Çünkü evrim şecereyi değil canlıların arasındaki değişimi, canlıların birbirlerine dönüşümünü açıklamaya çalışmıştır Taner Gider
C.41:
Tüm varlıkların yapısını, soy kütüğünü tanıyan, bilen, hiçbir şeyin yoktan var olmadığını anlar ve bunların bir yaratıcısı olduğunu görür. O halde Rabbini tanır. Evrim, kainat oluştuğundan beri, canlı ve cansızların nasıl ortaya çıktığını ve bu güne nasıl geldiklerini izah eden bir teori olduğu için külli nefsin şeceresini tanıma aracıdır. O halde doğrudur. MÜZEYYEN ADSOY  
C.41: Evet, İlyas ARVAS
C.41: Bence doğrudur. Çünkü nefsini tanıyan biri etrafındaki birçok şeyin anlam ve önemini bilir, dolayısıyla da rabbini bilir. BEHİYE DAĞ
C.41: Evet; tüm varlıkların yapısını, soy kütüğünü, ilişkilerini tanıyan bilen, nefsini tanıyan bilen, Rabbini tanır.Evrim teorisi külli nefsin şeceresini tanıma aracı değildir.Evrim teorisi bilimsel bir önerme değil, bilimsellik maskesi altında insanlara empoze edilen materyalist bir dünya görüşüdür.   DERYA NURAY YILGAN
C.41: Evet,        Edip Güllü
C.41:
Evrime bu yönüyle bakıldığında doğrudur.     Kenan ÇEVİK
C.41:
Evet doğrudur. Çünkü Evrim; nefisin istediği tüm kapıları açan bir araçtır. Evrimi kabul eden bir insan Ahret inancını yani ölümden sonra dirilmenin olmayacağını kabul eder. Bu da ona bütün ahlak kurallarını ret etme hakkı doğurur. Böyle davranan bir insan zaten nefsinin istediği her köleliği ve çirkefliği yapabilecek durumdadır.   Kenan DOĞAL
C.41:
Evrimin doğru tanımı bu olmalıdır. Aslında evrim birkaç yönü hariç İslam’a uygundur.   Mehmet YİĞİT
C.41:
Mantıklı ama araştırmalı.  Nurettin ÖZBEK
C.41:
Doğru değildir. Çünkü Evrimde ilkeler vardır. Buda bizi sonuca götürmez, Ama ilkesiz bir evrim için doğru olabilir. SENAR BULUT
C.41:
Evrim evet soy kütüğünü araştırıyor. Ama biliyoruz ki evrimin amacı çok farklı. Rabbi inkar etmek her şeyin bir tesadüfler zincirinden sonra oluştuğunu söyler. Dolayısıyla evrimin incelediği şekilde insanlar rablerini tanıyamaz aksine. Rabbini bilmeden yola çıkan biri evrim aracıyla farklı fikirlere ulaşır. Ama buna karşın farklı yollarla eşyanın insanın hayvanın şeceresini tanıyan Rabbini tanır.  ZENNURE HALİLOĞLU
C.41:
Evet doğrudur.çünkü bunları bilmek için belli kriterler de belli bir nitel ve nicel gözlemlere dayanmak gerekir bunu en iyi yapan evrim teorisidir.    Deniz yalçın 
C.41: Aslında evrim ve din ayrı dünyalara aittir demek yanlıştır.Çünkü inanan insanlar da evrimin verdiklerini kabul edebilir.Tabi ki nefsini tanıma aracıdır insan için evrim. GÜZ YAPRAĞI