S126.Bu asır; insanlık ve ortadoğu;Evrim dersini Darwin’den, materyalizm ve diyalektik dersini Marks ve Engels'den, proletaryanın aktivasyon enerjisi 1 dersini Lenin ve Mao’dan , Patojen Teknolojinin dersini uzak batı, uzak doğu ve uzak kuzeyden , kapitalizmin dersini batıdan, komünizm dersini uzak doğu ve uzak kuzeyden almıştır. Önermesi doğrumudur? Neden? Yada doğru önermeyi siz yazın.
C 126:Onlardan almamıştır. Ama onlardan esinlenerek değiştirerek ya da kendi çıkarları doğrultusunda başka şekilde göstererek milleti kandırmaya çalışmışlardır. Ali Rıza Sertkaya
C 126:Doğrudur. Bu kavramları bu şahıslar bulduğu için kendi isimleriyle özdeşleşmiştir. Bunlarla yapılan bütün eleştiriler, övgüler, değerlendirmeler hep bu kavramların etrafında toplanır ister istemez. Rıdvan ERTUŞ
C 126:Doğrudur. Çünkü bütün kavramları kimler bulmuşsa onlardan almışız demektir. Derya Akay
C 126:Bu önermenin en güzel karşılığı Amerika’nın ırak’ı işgali olsa gerek. Murat AKBAŞ
C 126: Doğrudur. Her rejim kendi dersini belirleyip o derse de bir pir seçip yolunu çizmiştir. Tarık SOYALANC 126:     Yani zarardan başka bir şey değil. İnsanlara zarar vermenin sanki meşru yoluymuş gibi gösterilmesidir FETULLAH İNCE
C 126:Doğrudur. Ama bu derslerin ne yazık ki çoğu akıl dışı ve yanlıştır. ALİ NAZLI
C 126:  Doğrudur çünkü bugün dünyadaki olaylara baktığımızda insanlık ve sevginin sembolü Doğu, evrimin acımasız yasalarını dikkate alan batı ve teknolojiyi büyük bir iştahla kullanana bir Çin görüyoruz Kadri ÇİMEN
C 126: Doğrudur. Çünkü bu kavramlar bu kişilerle/yerlerle ün yapmıştır. GÜLSÜN KARSLI
C 126:Doğrudur. Çünkü bu düşünceler ortaya atıldığında Darwin’in Marksizm’in Mao’nun düşünceleri savunuluyordu.          Kasım AKTOPRAK
C 126:Önermesi doğrudur. Kendi içinde bir kavram oluşturmadıkları için bunları hazır olarak dışardan almıştır Veli Yasak
C 126:Doğrudur. Çünkü bu derslerin çıkış amacı tüm dünyayı etkilemektir. Kısmen başarıya ulaşmıştır. Abdulkudüs KORKMAZ
C 126:Bu asır için yazıldığı için evet önerme doğrudur. Ama gelecekte bunların daha gelişmişi yada farklı versiyonları daha geçerli olabilir. O zaman önerme değiştirilmelidir   VEYSİ DEMİR
C 126:Bu önerme doğrudur. Çünkü bahsi geçen olayları onlar damardan girerek bilinçsiz olun bizlere anlatmayı başarmıştır. Menduh SAYPAK
C 126: önermesi doğrudur. Çünkü bu asrın insanlık ve Ortadoğu bu özellikleri barındırıyor. M. Emin. Arı
C 126:doğrudur. Çünkü saymış olduğunuz kişiler ve bölgeler bu akımların uygulanmasında başı çekenlerdir. Mesut KAÇMAZ
C 126:Bana güçlü konumdaki kötü birilerinin, haklı bir kısım topluma zarar vermek için üstüne giderek, tahrik ederek haklı duruma gelmeye çalışmayı andırır. Amerikanın İran’a yaptığı gibidir. BARIŞ BOSTANCI
C 126: Evet doğrudur. Nedeni burada sayılanların hepsi daha yeni geride bıraktığımız asırda yaşamışlar ve bunlar yeni girdiğimiz bu aslıda etkilemişler. Aziz BİÇEN
C 126: doğrudur. Çünkü insanlık bu asır bunların etkisi altında kalmıştır. Ve halada çoğundan kurtulamamıştır. YUNUS BAYRAK
C 126: Doğrudur. Çünkü bu sistemler buralarda doğmuştur.  H.Uğur MUMCU
C 126: Doğrudur. Bu asrın insanları hazıra alıştıkları için her şeye körü körüne inanmakta ve bağlanmaktadır. Esat KAN
C 126:Evet doğrudur. Bu akımları öncüleri bu kişilerdir.      Fırat Aydınarığ
C 126:Doğrudur. Onlarla özdeşleşmiştir. Rumuz = Öfkeli
C 126:Bence dersini değildi özgün uygulamalarını ve açılımlarını dersek daha iyi olur çünkü bunlar basite indirgenecek açılımlar değil. Kimine göre biri değerli bir başkasına göre de diğeri değerli olsa bile hakkını teslim etmek gerekir. rumuz:SU
C 126:Bu asır kapitalist ve komünist düşüncelerin harmanlanarak hayat bulduğu bir devirdir. Bu nedenle bu önerme kabul edilebilir bir önermedir. M.Tevfik
C 126: doğrudur. Çünkü bunlar ortaya çıkarmışlardır. Önceleridir. Coşkun
C 126:doğrudur. İnsanlar belli süreçlerden geçip belli noktalara varmışlardır. O andaki yaşam koşullarına bağlıdır. Ülkenin o dönemdeki koşulları bu kavramların çıkmasına neden olmuştur. İnsanların düşünceleriyle bu koşullar evrimselleşmiştir. Seda
C 126:Doğrudur. Kılıç kuşananın iş bilenindir. İşi ehline bırakmak lazımdır. Ziya
C 126:Doğrudur. Nurgül
C 126:Doğrudur. Çünkü bahsedilen akımlar, rejimler verilen isimlerle paralel ve verilen önermedeki gibi iletilidir. Sümeyra                                          
C 126:Doğru. Çünkü bu sayılan isimlerin hepsi son yy da dünyanın düzeninde etkiliği olmuştu SERHAT ÇUBUKÇU
C 126:Bu gibi şeyleri insanoğlunun yüklenmiş olduğu aklı ile çıkardığına ve yine onunla yani aklıyla iyiyi kötüyü ayırt edeceğine inanıyorum. Ertaç YALÇIN
C 126:Emperyalizm mi çağrıştırır. Çünkü haklı olduğunu gücü yettiği için her zaman ispat edebiliyorlar. Erdal ŞİMDİ
C 126:evet doğrudur. Sözü edilen sistemler, rejimler sözü edilen yerlerde sözü edilen insanlarla gerçekleştirilmiştir. Naciye ATAMAN
C 126:doğrudur. Çünkü çağımız kapitalist zihniyet çağıdır. Kulluk çağıdır. NAZIM SEVEN
C 126: Doğrudur kaynaklarda bu doğrultuda.       Şuayp CENGİZ
C 126: evet bu dersler verilmiştir ama insanlığın bu derslerden ders alıp almadığı tartışılır isa  ERGÜNTOP
C 126:.Ne yazık ki verilen önerme doğru. Çünkü sayılan koşullar bazı kesimlerin işine öyle geldiği için. Bu nedenden dolayı da insanlık her geçen zaman ileriye boş verin daha da gerilemektedir. Mustafa ATEŞÇELİK
C 126: Doğrudur. Çünkü şu anda ki Ortadoğu dramı bu zihniyette uygun ilerlemektedir Mustafa yıldırım
C 126: Önerme doğrudur. Çünkü eşleştirmeler doğrudur. Onur Aydın
C 126: Peki kendisi neyi temsil edip öğretmiş?   Münevver ŞAHİNKAYA
C 126:doğrudur. Bu akımlara yön veren üreticileri bunlardır NİHAT PİŞKEN
C 126: Doğrudur. Çünkü bu yerlerde artan ahlaksızlığın sebebi bunlardan başkası olamaz Halis Kaya
C 126:Doğrudur. O dönemin kendi akımlarında en güçlü temsilcileri bunlardı EROL ÖZLÜ
C 126: Doğrudur Ertan Artuç
C 126: Anlatılan konularda yeterli bilgim yok. Bu yüzden herhangi bir önerme yazamayacağım. Fatma ÖZDEN
C 126:doğrudur. Mücahide YÜKSEL
C 126: Doğrudur. Seval Dalkılıç
C 126: “Hem suçlu hem güçlü” sözü bu önerme için birebir uymaktadır.    SELAHATTİN KAYA
C 126:Bu kişiler veya felsefeler beraber anılmaktadırlar. Bu felsefeler kendilerini doruk noktasına taşıyanlarla tanınır. Bu yüzden doğru bir önermedir. Evrim denilince Darvin veya Darvin denilince evrim akla gelmektedir.   Şems
C 126:Bence bunlar işin görünen kısmıdır. Semih Yalçınkaya
C 126:yanlıştır. Çünkü bunları önce kullanan insanlar vardır. Soru sorduklarımızda bunlardan öğrenmiştir. Ahmet AYDOĞAN
C 126:İnsanların bulunduğu yerlerde mutlaka hâkimiyet, kölelik öğretileri meydan getiren yaşam tarzları olur. Bu öğretiler elbette vardı ama tıpkı bir yanardağ gibi düşünürsek mağara var ama ortaya çıkması için yanardağlara ihtiyaç vardır. Bu doktrinler mevcuttu ama isyan ateşini elden ele dolaştıracak meşalecilere ihtiyacı vardı ve bunlar o meşaleciler. Nurgül AY
C 126:Böyle bir önerme doğrudur. Çünkü batı, patojen teknolojiyi ve kapitalizmi üretmekle kalmayıp bunu doğuya aşılamaya çalışıyor. RESUL ADANAŞ
C 126:Önerme doğrudur. Çünkü verilen teori, kuramlar, fikirler kendini yansıtmışlar hatta kendilerini yansıtmaktan da öteye gitmişlerdir. Sinan TAŞ
C 126:sözü edilen durumlar ve ifade edilen bireyler ve coğrafyalar birbiriyle örtüştüğünden dolayı doğrudur. Nayip KOÇ
C 126:Ve uygulama alanları da bize kalıyor. Deneklik/kobaylık bizim işimiz oldu maalesef. Kamuran BİLDİK
C 126:Evet doğrudur. Çünkü söylenen düşüncelerin sahipleri soruda zikredilenlerdir ve dünya hala bunların sıkıntısını çekmeye devam ediyor. Hüsnü ŞAKI
C 126:Üstüne tahrik etmişsen, hiç kimse senin gülü olduğunun farkına varmaz.    Gülten SÖKMEN
C 126:Evet doğru olabilir. Zaten şu anki bu devletler bunu yapmıyor mu? Tabi ki yapıyordur. Faruk Karahanlı
C 126:Evet doğrudur çünkü bu düşünce sistemleri ve kuruyucuları dünyayı yaşanmaz kılmıştır. Ekrem MANAY
C 126:Zaten güçlüyken haklı olmak o kadar zor değil bu çağda. Ama uyananlar için güç ve hak birbirine eşit değildir. Bu yüzden zaten güçlüysen ve elde etmek istiyorsan sadece bir bahaneye ihtiyaç vardır. Örneğin; ABD – Irak Belçim HAKAN
C 126:Doğru bir önermedir. Şuan güçlü azmış batı tanklarının paletleri altında mazlum ve mustazaf halkları eziyor. Bu ilke Darwinin güçlü olan zayıfı yok eder. İlkesinin bir gereğidir.  Mark ve Engels’in ürünü olan materyalizmin ise insanlığa getirisi maddeye tapan insanlar, insan unsurunu ve haysiyetini ayaklar altına alan, katını bir sakız kadar değersiz, alınıp satılan bir meta haline getirmektir. Batının teknolojisi şu an zirveye ulaşmış durumda ne yazık ki teknolojinin zararı faydasından katbekat fazladır. Hep insanı ve doğayı tahrip etmekte Taner Gider
C 126:Doğrudur. Çünkü bu görüşlerin çıkış noktası buralardır ve bu tür dersler kaynağından alınır. MÜZEYYEN ADSOY
C 126:Doğrudur bunların uygulandığı yerlerde doğru veya yanlış yönlerini böylece anlayabilir öğrenebiliriz. İlyas ARVAS
C 126:Doğrudur. BEHİYE DAĞ
C 126:Doğrudur. Çünkü her şeyi erbabına bırakmak gerek. Edip Güllü
C 126:Doğrudur. Kenan DOĞAL
C 126:Doğrudur. Çünkü sayılan düşüncelerin babaları bu sayılan insanlar veya toplumlardır Mehmet YİĞİT
C 126:Bahsedilen olayların çıkış yerleri ve başrollerinin sayıldığı önermenizi doğru olarak düşünüyorum.     Nurettin ÖZBEK
C 126:Doğrudur. Çünkü bütün bu sistemler bu belge ve bölge insanı üzerinden denenmiş ve bunlarla yutmaya çalışmıştır. Ama sanki dersi almaktan ziyade alıyor gibi çünkü dersten sonra elbet dersini verecektir Senar Bulut
C 126:Tabiî ki bu fikirlerin ilk dile geldiği kişiler bunlar fikir babası başkası olsaydı şüphesiz dersi bu bahsettiğim başkalarından alırlardı ZENNURE HALİLOĞLU
C 126:Amerika-Saddam gerçeğinden doğan olayı çağrıştırmaktadır. Amerika en güçlü olduğu bu sıralardır ve saldırarak kendini haklı kılmaya çalışmaktadır. Deniz yalçın
C 126:Doğrudur çünkü tarihsel gelişime baktığımız zaman gerçektende böyledir. Ve bunlar yaşanmıştır bu insanlarda ve bahsedildiği coğrafyalarda. GÜZ YAPRAĞI