S104.Evrim (doğa) yasaları; haklıdan mı yoksa güçlüden mi yana işler?
C 104: Bazen haklıdan bazen güçlüden ve bunun yanında bazen haksızdan ve güçsüzden yanadır. İnsanlar güvendikleri ve inandıkları kişilerin belirledikleri yasalar çerçevesinde yaşarlar. Ali Rıza Sertkaya 
C104: Evrim yasaları bilimin yasalarıdır. Bilimin amacı insanoğlunun relax olmasıdır. Bilim taraf tutmaz. Geçmişten günümüze insanlar değişik yasalarla yaşamışlardır.(örnek: doğal yasalar, din yasaları, devlet yasaları, tekel yasalar vb.) Rıdvan ERTUŞ   
C104:Evrim yasaları her zaman güçlüden yanadır. İnsanlar evrim yasalarına uygun yaşarlar. Derya Akay
C104:Evrim güçlüden yanadır. İnsan bazen evrimin bazen insanlığın üyesi olur. Murat AKBAŞ
C 104:  Evrim her zaman güçlüden yana işler. İnsanlar hem güçlüden hem de haklıdan yana işliyorlar. TarıkSOYALAN
C 104:  Güçlüden yana insan içinde güçlü olan kazanır (FETULLAH İNCE)
C 104:  Evrim yasaları güçlüden yanadır. Mevlüt ALTINDAĞ
C 104: Evrim yasaları her zaman güçlüden yana işler. Çoğu toplumlarda insanlar evrim yasalarına benzer yöntemlerle güçlüden yana işleyen bir sistemle yönetilirler. (ALİ NAZLI)
C 104: Evrimler her zaman güçlüden yana işler. İnsanlarda ise değişiklik gösterir kimi zaman haklıdan yana işlerken, çoğu zaman güçlüden yana işlediği görülür.(Kadri ÇİMEN)
C 104:  Evrimin yasaları her zaman güçlüden yana işler. İnsanlarda durum haklıdan yana olması gerekirken bunun tersi de olabiliyor ve bunun adına ‘zulüm’ denir GÜLSÜN KARSLI
C 104.Evrim güçlüden yanadır. İnsan ise her iki işleyişten etkilenir. Kasım AKTOPRAK
C 104:  C: (Veli Yasak)          
C 104: Güçlüden yana. Doğa yasalarına göre yaşıyor Abdulkudüs KORKMAZ
C 104: Evrim yasaları güçlüden yana işler. İnsanlar çeşitli yasalardan etkilenerek yaşarlar. Ördin yasaları, devlet yasaları ( Veysi Demir )
C 104: Evrim yasaları her zaman güçlüden yana işler. Haklıyı bırakıp güçlünün yanında yer almıştır. Şu an dünya koşullarında insanlar evrim yasalarına göre yaşıyorlar. Menduh SAYPAK
C 104:  Güçlüden yanadır. İnsanların büyük çoğunluğu evrim yasalarına göre yaşıyorlar. M. Emin. Arı
C 104:  Her zaman güçlüden yana işler Mesut KAÇMAZ
C 104: Evrim yasaları güçlüdür yanadır İnsanlar adalete göre yaşıyorsa haklıdan yanadırlar. Adalet yoksa, uygulanmıyorsa güçlüye göre yaşarlar.(  BARIŞ BOSTANCI)
C 104:  Bence evrim yasaları da güçlüden yana işler. Çünkü evrimde de baskın tür görülür.  (Aziz BİÇEN
C 104:  evrim bence güçlüden yana işler. Çünkü evrime göre zayıflar elenir. Bence insanlarda kısmen evrim yasalarına dayalı yaşıyorlar. (YUNUS BAYRAK
C 104:  Evrim yasası güçlüden yana işler. İnsanlar nefsanî yani hayvanlardan daha da kötü şekilde yaşamaya başlamışlardır. ABD’de insanlar yemeyi yaşamak için değil neredeyse ölmek için yiyor. Obezite denilen hastalığı çıkarmışlardır.   H.Uğur MUMCU
C 104: Şu anda evrim yasaları güçlüden yana işleniyor gibi gözüküyor. İnsanlar haklıdan yana olarak yaslara bağımlı kalması gerekirken ne yazık ki güçlüden yana olmayı tercih ediyorlar. Beklide politik açıdan, beklide yaşama arzularından Esat KAN
C 104: güçlüden yana işler ( Fırat Aydınarığ )
C 104:  Güçlüden yana işler. Güçlü olan kazanır. Rumuz = Öfkeli
C 104: Evrim yasaları insanların sosyal yaşamını kapsamaz (rumuz:SU)
C 104: Evrim yasaları güçlüden yana işler. İnsanlar doğa yasalarına (Allah(cc)yasalarıyla) yaşamlarını sürdürmelidirler. M.Tevfik
C 104:  Günümüzde artık haklıdan yana işlemiyor eğer güçlü olursan hem haklı hem de her şeyin üstünden geliyorsun. Örneğin bir kişi zengin ise istediğini para ile yaptırır. Günümüz de herkes para için yaşıyor ve haklılığını buna göre yaptırıyor Coşkun
C 104: Gerektiğinde haklı gerektiğinde güçlüden yana, insanlar güçlüden yana Serhat
C 104: evrim yasaları güçlüden yana işler. İnsanlarda güçlüden yana yaşıyorlar Seda
C 104: Güçlüden yana gider. Güçleriyle yanlışı doğru olarak tanıtıyorlar. Mehtap
C 104: Evrim yasaları her zaman güçlüden yana işler. İnsanlar evrim ve yaradılış yasalarına göre yaşıyorlar. Ziya
C 104: Güçlüden yana işler doğa yasalarına dayalı yaşarlar Nurgül
C 104:
Evet böyle işler. Sümeyra
C 104: güçlüden yana işler evrim yasalarına göre yaşar { Mustafa Ateşçelik }
C 104: evrime göre ayakta kalabilen yaşar güçlü olan değil ama günümüz dünyasında güç yaşamayı sağlıyor, adaptasyon değil (Duygu Işık)
C 104: şuan ki koşullarda güçlüden yana çalışıyor.(Murat Güzel
C 104: güçlü demek yerine uyum gösterenden yana işler desek daha iyi olur diye düşünüyorum. İnsanlarda da tam değil ama biraz böyledir ( en azından şimdi böyle). ( Muharrem Nadiroğlu)
C 104: Güçlüden yana işler. İnsanların birçoğu evrim yasalarına dayalı yaşıyor.     (Erdal ŞİMDİ)
C 104: şu an ki çağda güçlüden yanadır. Güçlünün yuğuydun kaymağıyla güçsüzün ise suyuyla mantığı. (Ahmet Ateş)
C 104: güçlüden maalesef güçlüden yana yaşatılıyoruz.(Erol Özlü)
C 104: güçlüden yana işler insanda evrim yasalarına dayalı yaşar Seval Dalkılıç.
C 104: evrim yasaları genellikle güçlüden yana işler yaşamı boyunca güçlü ve haklı ikilemi arasında sürüp gider bazense ye diğerine galip gelir. Mücahide yüksel
C 104: evrim yasalarında haklı diye bir şey yok evrim yasaları her zaman güçlüden yana tavır alır insanlar güçlüden yana Halis Kaya
C 104: genelde güçlüden yanadır şu anda da öyle (İsa Ergüntop)
C 104: evrim yasaları güçlüden yanadır. İnsanlar maddi güce dayanan yasalara tabidir Fatma
C 104: güçlüden yana olsa gerek insanlar yaşam savaşı yasasına göre yaşar. ( Yasin Kalemli )
C 104: Her zaman güçlüden yana işler herhalde. İstisna da olabilir.(Ertaç YALÇIN) C 104: Evrim yasaları devamlı güçlüden yana olmuştur zayıf olan devamlı elenmiştir. İnsanların bazıları inanç yasalarına göre bazıları evrim yasalarına göre yaşamaktadır. (Mustafa YILDIRIM)
C 104: Evrim güçlüden yanadır. insanoğlu çiğ süt emmiş,herşey beklenir. (Münevver ŞAHİNKAYA)
C 104: güçlüden yanadır İnsanlar güçlü olan yasaların haklılığı veya haksızlığı altında ezilerek bu yasalar uyarlar.(Naciye ATAMAN)
C 104: güçlüden yanadır. Güçlünün yasalarına dayalı yaşıyorlar NAZIM SEVEN
C 104: Güçlüden yana işler insanlar ise haklıdan yaşamalıdırlar (onur aydın)
C 104: Evrim yasaları her zaman haklıdan yana olabilir ama güçlülerinde etkin olduğu noktalar unutulmamalıdır insanlar kendi kurdukları çıkar yasalarına dayalı yaşıyor. (Şuayp CENGİZ)
C 104: Haklıdan yana işler mevzuat hukukuna göre yaşarlar.(NİHAT PİŞKEN)
C 104: Güçlüden yana yaşar. İnsanlar güçlülerin kurduğu yasalara göre hareket etmek zorunda        veya bırakılır ertan artuç)
C 104: Her zaman güçlüden yana işler. İnsanlarda genel bir yargıyla bakıldığında aynı yasanın işlediği görülür.       (Gülcan Mertyüz)
C 104: kesinlikle güçlüden yana olur Hasan Çelik):
C 104: Bu anlamda insanlar evrim yasalarını n kurallarına göre yazıyor. Çünkü menfaat göçlüdür. ÖMER FARUK YILDIZ)
C 104: Evrim tabi ki güçlüden yana işlemektedir. Bu asır Evrim Asrıdır. SELAHATTİN KAYA
C 104: Evrim yasalarının hatalı olduğuna inanıyorum. Mesela evrim, doğal seleksiyonu zayıfların kaybettiği güçlülerin kazandığı bir yasa olarak tanımlamıştır. Fakat en zayıf ve aciz bir canlıya bakacak olursak onun yaşayacağı bir ortam yaratılmıştır ve güçsüz bir hayvan olmasına rağmen son derece güçlü ve düşmanlarını kovacak bir silahla donatılmıştır. Ama insanlar nefislerine köle olduklarından zayıfları ezerek, zulümle yaşamaktadırlar.(Şems)
C 104: Evrim yasaları güçlüden yana işler. İnsanlara bu fıtrat gereği uygun değildir. İnsan etik arar, bir erdem arar. Navar ki günümüz kapitalist zihniyet bu yasaları insan içinde yürürlüğe sokmaya çalışıyorlar. Kısmen başarmışlardır. Semih Yalçınkaya
C 104: evrimde hakkaniyet yoktur. Kim kimi öldürülse (ABD nin Irakı bombalaması) İnsanların bir kısmı ilahi yasalara göre bir kısmı kapitalist yasalara göre bir kısmada sosyalist yasalara göre yaşarlar. Ahmet AYDOĞAN )
C 104: Evrim yasaları güçlüden yanadır. (Nurgül AY)
C 104: Bence evrim yasaları güçlüden yana işler. (RESUL ADANAŞ)
C 104: Güçlüden yana yaşar. İnsanlar ise güçlü ağır basmakla birlikte haklı ve güçlünün dayalı yaşıyor.   M. Sinan TAŞ
C 104: Evrimin yasaları güçlünün hâkim olduğu bir düzeni ifade eder. Bu durumda haktan söz edilemez. Yani evrim güçlüden yanadır. İnsanlar ilahi ve doğal evrim yasalarının sentezinden oluşan yasalarla yaşar.  (Nayip KOÇ)
C 104: Güçlüden yana işler. Kim güçlü ise yaşam onundur. Asrımızda da ne yazık ki bir takım güçleri ellerinde bulunduran kişi/kişiler evrimin bu vazgeçilmez kuralını kendilerine yöntem belirlemişler. Kamuran BİLDİK
C 104: Evrim yasaları doğa yasalarına dayalı olduğundan her zaman güçlüden yana işler. İnsanların bazıları evrim yasalarına göre yaşıyorlar, bazıları da değil. İslam toplumlarında yasalara göre hareket etmektedir. Hüsnü ŞAKI)
 C 104: Hiç şüphesiz ki her zaman güçlüden yanadır. Fakat insana uyarladığımız zaman adalet sistemleri devreye giriyor ve de sonuç haklıdan yana oluyor. Ama şu da gerçek ki güçlüler çabuk çabuk yenilmezler. (Gülten SÖKMEN) 
C 104: Bence her şey bir sistemli biçimde işliyor. Güçlüler yaşar, zayıflar elenir, artık bunun adına evrim diyoruz. Faruk Karahanlı
C 104: Bence evrim yasaları her zaman güçlüden yana işler. İnsanların bilimsel alanlardaki ilerlemeleri, teknolojileri onları güçlü konuma sokar (Ekrem MANAY)
C 104: Evrim yasaları da insanlarda güçlüden yanadır. (   Belçim HAKAN)
C 104: Evrim yasaları her zaman güçlüden yana işler. İnsanlar şuan evrim yasaları ile yönetiliyor (Taner Gider)
C 104: evrim yasaları her zaman güçlüden yana işlemiştir. Haklıdan yana olsaydı, şuan Darvin teorisi o kadar gündemde kalmazdı. (MÜZEYYEN ADSOY)
C 104: Evrim daima güçlüden yana işler. Güçlü olan kazanır. Yani İlyas ARVAS
C 104: Evrim yasaları birtakım insanların kendi menfaatleri doğrultusunda koydukları kurallardan ibarettir. İnsan ise Cenap-ı hakkın koyduğu yasalara dayalı olarak yaşar. (BEHİYE DAĞ)
C 104: Evrim yasaları güçlüden yana işler. Günümüzde de kapitalist zihniyetle insanlarda da güçlüden yana işliyor DERYA NURAY YILGAN
C 104: Evrim yasaları güçlüden yana işler insanlarda bu sisteme göre yaşıyorlar.(Edip Güllü)
C 104: İnsanlar sadece yaptırım gücü olan bir kesimin koyduğu yasalara yaşatılmaya çalışılıyor. Bu durumda da bazen haklılar bazen de güçlüler evrim yasalarının yanında yer alır.        Kenan ÇEVİK
C104:Her zaman güçlüden yana işler. “ Güçlü ol uzun yaşa” felsefesiyle yürümektedir. İnsanlar büyük bir yüzdelikle evrim yani güçlüden yana yasalarla yaşarken, kısmen de haklıyı savun haktan yana ol düşüncesiyle yaşamaktalar Kenan DOĞAL
C104:Evrim yasaları güçlüden yana işler. Ahlaklı insanlar ise haklıdan yanadır.     Mehmet YİĞİT
C104:Güçlüden yana işler insanlarda ikisi de işler. (Nurettin ÖZBEK)
C104:Evrimde güçlü olan kazanır. İnsanlığını kaybetmemiş insan topluluklarında haklıdan yana fakat yürürlükteki sistemlerle birliket büyük çoğunluktaki (günümüz) insanlar güçlüden yana Senar Bulut
C104:Evrim gücünü kaybetmemek için inandırıcılığından taviz vermemek için hep gününün inandırıcı yasalarından hayat bulmuştur. Yani güçlüden yana hayat bulur. (ZENNURE HALİLOĞLU)
C104:
Evrim yasaları haklı haksızı ayırmaz birbirinden. Ama düşünce evriminde bu yapılır. Aslında Pyotr Kropotkin’in de dediği gibi insanlar “karşılıklı yardımlaşma” yasasına göre yaşamalıdır ( GÜZ YAPRAĞI)