S103.Dünyadaki devrimlerin hepsi ; evrim yasaları ile hayat bulmuştur. Önermesi doğrumudur neden?
C 103: Bence evrime çok fazla takılmamak gerekir. Önemli olan günümüz yaratıcılığıdır. Ama her şey gibi devrimlerde evrimden etkilenmiştir. Çünkü evrim teorisi zamanında ve kısmen bu zamanda da önemli bir olaydır. Ali Rıza Sertkaya 
C103:  Bence yanlıştır. Çünkü din alanında yapılan devrimler gücünü evrim yasalarından almamıştır Rıdvan ERTUŞ
C103:  Doğrudur. Çünkü bütün devrimlerin bir hazırlık safhası vardır. Hazırlık safhası olmazsa hiçbir devrim kendi amacına ulaşamaz. Derya Akay
C103:  Yanlış güçlü olan kazanır Murat AKBAŞ
C103:   Değildir. Çünkü evrim olmadan yine devrim olmuştur. Ama devrimin kendisi de evrimdir.     Tarık SOYALAN
C103:  Olabilir. Tarihteki tüm devrimler ırkçılıktan kaynaklanıyor (FETULLAH İNCE)
C103:   Evet bence doğrudur. Evrimde olduğu gibi canlılar bir ortama adapte olmak için çeşitli adaptasyonlar geliştirirler. Devrimde de var olan uygunsuz koşulları, rejimleri yıkmak ve yerine insanları temel alan bir sistem getirmektir Mevlüt ALTINDAĞ
C103:  Evet. Tüm devrimler kaba kuvvetle ve fikir çatışmaları ile yapılmıştır. (ALİ NAZLI)
C103:  Yanlıştır. Evrim yasaları güce dayalıyken, yapılan bazı devrimler akıl yoluyla yapılabilir. Örneğin dünyanın yuvarlak oluşunun ispatlanması, yer çekimi kanunu, sıvıların kaldırma kanunu bunlar hepsi akılla yapılan devrimlerdir. Tabi kanlı olarak da yapılan devrimlerde yok değildir. (Kadri ÇİMEN)
C103:   Devrimlerin evrim yasalarıyla örtüşen noktaları varsa da bunun bilinçli bir örtüşme olduğuna inanmıyorum. GÜLSÜN KARSLI
C103:  Doğrudur. Çünkü insanlar bazen evrim yasalarına uyuyorlar Kasım AKTOPRAK
C103:  Doğrudur Evrimde doğal seleksiyon denilen kavram vardır. Eski tür yok olmakta yeni bir tür ise ortaya çıkmaktadır ( Veli Yasak)
C103:  Bence yanlıştır. Devrimler halkın isteğine bağlı olarak gerçekleşir. Oysa evrim güçlünün yanında işler Abdulkudüs KORKMAZ
C103:  Hayır yanlıştır dini yasalarında etkilerini unutmamak lazımdır. ( Veysi Demir )
C103:  Bu önerme yanlıştır. Evrim teorisi ortaya atılmadan öncede devrim yasaları işliyordu. Menduh SAYPAK
C103:  Doğrudur. Devrimlerin meydana gelmesi için güçlünün güçsüzü yenmesiyle olur. M. Emin.Arı
C103:  Olabilir. Mesut KAÇMAZ
C103:  doğrudur Çünkü evrimde güçlü olan kazanır. Devrimlerde bunu uygulamıştır. BARIŞ BOSTANCI)
C103:  doğrudur. Çünkü her devrim bir önceki devrimin geliştirilmiş halidir. (Aziz BİÇEN
C103:   doğrudur. Çünkü işe yaramayan ve isteğe C vermeyen zayıf rejimler bir bir devrilmişlerdir. (YUNUS BAYRAK
C103:  Kısman doğrudur. İstisnaları ele almazsak evrim yasalarına göre şekillenir. Çünkü yapılan devrimler sözde insan yararına yapılmış olsa da sonradan evrim yasalarına göre yani güçlü olan önder, güçsüz ise zulüm görür. H.Uğur MUMCU
C103:  Doğrudur. Devrimler evrim yasalarıyla hayat bulmuştur. Değişmeyeni Allah (c.c) zorla değiştirmez. Ya doğaya uyum sağlayacak ya da ölüp gidecekler. Esat KAN
C103:  Bence tam olarak doğru değil evrimle berber siyasi düşüncelerin ve insan ihtiyaçlarının artmasıyla doğmuştur.( Fırat Aydınarığ )
C103:  Doğrudur. Rumuz = Öfkeli
C103:  Hayır. Eğer öyle olsa kübada devrim olamazdı güçlü karşısında güçsüzlerin kazandığı bir yapı var bu böyle işleseydi gerçekleşemezdi. (rumuz:SU)
C103:  Hayır Devrimler halkların iradesiyle hayat bulmuştur. Halk gereklilik duyarsa devrim gerçekleşir. Cebren ve hile ile olabilir. M.Tevfik
C103:   Bilemiyorum. Coşkun
C103:  Doğrudur Zaten önceden yapılanlar yani evrimde olup bitenleri savaşmaktan devrim gerçekleşir. Serhat
C103:  hayır. Seda
C103:  Yanlışları fark etmede yardımcı olmuştur. Mehtap
C103:  Yanlıştır Doğada her şeyi evrim yasaları ile açıklayamayız. Devrimler ezilmiş insanların güçlülere karşı yaptığı bir tepkidir ZiyaC103:  Yanlıştır. Nurgül
C103:  Evet(cevabın nedeni bi sonraki sorunun içindedir.) Sümeyra
C103:  olabilir çünkü devrim günümüzde güçlerle gerçekleşir. { Mustafa Ateşçelik }
C103:  hayır evrim kati düşünceler iken devrimler ise özgür ruhlu savaşlardır(Duygu Işık).
C103:  evrim yasaları sayesinde devrimler meydana gelmiştir. Bence doğrudur.(   Murat Güzel)
C103:  Devrim gerçek manada toplumun ihtiyaçlarını karşılamak içindir. Örnek olarak Fransız ihtilalidir Bu yüzden yanlıştır (Erdal ŞİMDİ
C103:  böyle düşünmüyorum. ( Muharrem Nadiroğlu)
C103:  katılmıyorum. (Ahmet Ateş)
C103:  ileri ye dönük olan her devrim içinden bir parça evrim olur evrimin de doğru yönleri vardır. Tamamen ret etmemek gerekir. (Erol Özlü)
C103:  hayır doğru değil. Evrim ve devrim birbirinden farklı iki kavramdır. Seval Dalkılıç
C103:  tüm devrimler kısmen olsa evrim yasalarıyla hayat bulmuştur çünkü
İnsan yaşamında devrimlerin etkisi vardır bu da evrimle paralel gelmiştir Mücahide Yüksel
C103:  devrim demek var olan kuralara veya yönetimlere uymayarak mevcut olanı değiştirmektir. Değiştirmek evrim yasalarında vardır. Halis Kaya
C103:  doğru değildir[{İsa Ergüntop}
103devrimin ana hatlarına bakmak lazım. Fatma
C103:  doğru olabilir. ( Yasin Kalemli )
C103:  Cevaplayamayacağım. (Ertaç YALÇIN)
C103:  Tüm devrimler evrim yasasına göre hayat bulmamıştır devrimler insanların tahammül sınırının taşmasıyla ortaya çıkmıştır. (Mustafa YILDIRIM)
C103:  Tüm devrimler evrim yasasına göre hayat bulmamıştır devrimler insanların tahammül sınırının taşmasıyla ortaya çıkmıştır (Mustafa YILDIRIM)
C103:  Doğru güçlü olmasaydı adı devrim değil; isyan olurdu (Münevver ŞAHİNKAYA)
C103:  evrim yasası çok saçma olduğu için bu konuyla ilgili sorulara cevap veremiyorum(Naciye ATAMAN)
C103:  doğru değildir tüm devrimler evrim yasalarına bağlı değildir. NAZIM SEVEN
C103:  doğrudur çünkü insanlar bir rekabet ortamı içindedir.(Onur Aydın)
C103:  Yanlıştır tüm devrimler mevcut istenilenlerden daha fazlasının istenmesi ile oluşmuştur.  (Şuayp CENGİZ)
C103:  Doğrudur. Sovyetlerde Çin de Kore de uygulanan Komünizmden dolayı sosyalizm etkilenmiştir. Çözüm kurtuluş olarak biliniyordu Darwin in evrim yasalarından etkilenilmiştir.(NİHAT PİŞKEN)
C103:  Doğrudur hayatın gerekleri ve sonuçları şeklinde devam eden bir dünya(ertan artuç)
C103:  Doğru değildir. (Gülcan Mertyüz)
C103:  ( evet evrime göre devrimler olmuştur. Hasan Çelik):
C103Devrimler güçlünün iktidar olması ya da başat olması demektir. Evrimin yasası da güçlünün yanındadır SELAHATTİN KAYA
C103Bence tam olarak doğru değildir. Tüm devrimlerin altyapısını incelemek gerekir bu soruya cevap vermek için. Her şeyi evrim yasalarına bağlamak doğru değildir. Daha geniş düşünmek gerekir. Evrimi Marksizm ve komünizm gibi sistemler kendi inançlarını kanıtlamak için kullanmışlardır ve inançlarına göre yorumlarını yapmışlardır. Bu yüzden Müslümanların evrime karşı düşman oldukları görüşü vardır. Ama Müslümanlar evrimin şu yönüne inanmaktadırlar: evrim bir değişimdir. Zamanla canlılarda bir değişiklik olmaktadır. Mesela Hz Âdem zamanında insanların boyları ve yaşam süreleri çok uzundu. Günümüzde ise ikisi de kısalmıştır. Bazı canlı türleri zamanla yok olmuştur. Yok olmaları güçsüz olduklarından değil insanlar tarafından öldürülmeleri veya yaşam alanlarının bozulmasındandır.  (Şems)
C103Güçlü olmakàİddalı olmakàDevirmekàKendin yaşamak evrim yasaları gibi işliyorlar doğrudur. Semih Yalçınkaya
C103Doğrudur. Devrimler ilk çağdaki düşünce yapısının şimdiki düşünce yapısına evirilmesiyle oluşturulmuştur. Fransız ihtilali ( Ahmet AYDOĞAN )
C103Doğrudur. Evrim yasalarına uygun olmasa devrim gerçekleşmez ve devrim yapılmış olmaz. (Nurgül AY)
C103Hayır. Çünkü bir devrim varsa bu kendi yasaları ile meydana gelir.(RESUL ADANAŞ)
C103Etkisi olmuştur ama yeterli değildir. M. Sinan TAŞ
C103Devrilenin devirenden güçsüz olduğunu düşünürsek doğru, ancak evrim basitten daha mükemmele doğru yol aldığı için bazı devrimler yıkıcı olabilmektedir. Bu yönü ile düşünürsek önerme yanlış olur. (Nayip KOÇ)
C103Öyle olmak zorunda yoksa devrimler kalıcı ve etkili olmaz. Yani kim güçlü ise onun sözü geçerli olmalı. Kamuran BİLDİK
C103doğru değildir. Evrim yasalarında zayıfla ölür güçlüler yaşar. Fakat bir İslam devrimini düşündüğümüzde böyle bir durumla karşılaşmayız. İslam devrimi zayıflarını korur güçlülerimizi de  (Hüsnü ŞAKI)
C103Devrimler, evrim yasalarından etkilenmiştir. Değişen düzene yeni bir isim koyabilmek ve ilan etmek devrimdir. Dikkat edildiği gibi değişim söz konusudur. Bu değişimde verim yasaları ile olur.(Gülten SÖKMEN)
C103Evrim olmasaydı da, bu hayat devam ederdi. Bence yanlıştır. Evrim bu hayatın sadeci işlemişin bir versiyonudur. Faruk Karahanlı
C103Kısmen doğrudur. Bence başarıya ulaşmış ayakta kalabilen devrimler evrimin güçlü olanlar yaşar politikasıyla uyuşur. (Ekrem MANAY)
C103Bence yanlış çünkü devrimler istenilmeyen sistemin yıkılmasını ve yeni daha iyi bir sistemin kurulmasını amaçlar ve bunu hemen yapar. Hâlbuki evrim tedricen meydana gelen bir değişimdir. (Belçim HAKAN)
C103Doğru olduğunu zannetmem. Çünkü dinin hayata hakim olması da bir devrimdir. Hz. Muhammed’in yaptığı dünya tarihinde gelmiş geçmiş en büyük devrimdir. (Taner Gider)
C103önerme doğrudur. Çünkü devrimler evrim yasaları çerçevesinde şekillenmiştir. Zaten evrim yasalarına aykırı olsa devrim olmaz (MÜZEYYEN ADSOY)
C103Bölmek, parçalamak, ayrımcılık İlyas ARVAS
C103Yanlış (BEHİYE DAĞ)
C103Hayır, evrim yasaları devrimler etki etmemiştir Devrimler kişilerin yaşamlarındaki ihtiyaçlardan etkileni  DERYA NURAY YILGAN
C103Yanlış Edip Güllü)
C103Bence doğru değil. Çünkü devrim yasaları bilinmeden öncede devrimler yapılmıştır. Kenan ÇEVİK
C103Doğrudur. Çünkü Evrim yasalarıyla devrimlerin yapılması anlam kazanmıştır Kenan DOĞAL
C103Hepsi değildir. Bazı devrimler haksızlığı ortadan kaldırmak için olmuş olabilir. Mehmet YİĞİT
C103Din devrimleri çok farklı olmuşlardır, evrimin değişim ve gelişimine rastlanmasa birden vahi ile meydana gelir. (Nurettin ÖZBEK)
C103Doğru değildir. Çünkü evrimde uzun bir zaman gerekli iken, devrimde değişim kısa sürede temelli gerçekleşir. Senar Bulut
C103Bu kısmen yanlış. Düşüncede ve toplumun sosyal yapısında sürekli bir değişim ve dolayısıyla gelişim olduğundan bu doğrudur. Ama Hitler ve Mao gibi adamlar yaptıkları savaşlarda “evrimin bir yasasıdır”  deyip saçmalamalar da olmuştur. .( GÜZ YAPRAĞI)