S 108.Önemli olan insanın;drama,dengesizlik, aptallık, yalanı, geri zekalılık, zır delilik, saflık, ahmaklık, serserilik, yalancılık..vb sıfatlarının mubah olduğu yerlerde liyakatli ve etkili bir biçimde toplumun menfaat farzları için kullanmasıdır. Eğitimde bu verimi almak için ne yapılmalıdır? Önermesinin eksiğini tamamlayınız


C 108.Çok güzel mesela iki insanı bir karı kocayı barıştırmak için yalana başvurabiliriz. Eğitim ve öğretimde başarısız bir öğrenciye sen çok iyisin başarılısın deyip ona moral verebiliriz bunu ben  bizzat uyguladım ve olumlu sonuç aldım. Hamit MENÇUK

C 108. Kendisine faydası olmayan başkasına faydası müstesnalar hariç yoktur. İşte bu müstesnaların o sıfatlardan her birine uygun vaziyeti gerektirir. Tabi her birinde birer müstesnalar mevcut ise ! M. Sait DEMİR      

C 108. Eğitimde bu verimin alınabilmesi  için daha liyakatli bir eğitimin verilmesi gerekir.

Hatice TUNCER.

C.108 Eğitimde verimliliği arttırmak için samimi dürüst güzel ahlak çerçevesinde verimi anlaşılır.kendini gerçekleştirme ve geliştirme çabası içerisinde teknolojinin gelişmişlik boyutunda uygulamak ve bunları aktarabilmek çabası ele alınmalıdır. BAHAR YILDIZ

C 108.Kurum ve mevkilerin bunları çok olumlu kullanabilecek genç beyinlere bırakılmasıyla yapılır. İdris MANTAŞ
C 108. İnsanların yanlış davranışlarını doğru yerde ve zamanda etkili bir şekilde toplumu çıkarları için kullanılmalıdır. Eğitimde öğrencilere bunun nasıl yapılması gerektiğini aşılayarak gerçekleştirebiliriz. Doğan ERGÜN.
C.108
bu durumların ortaya çıkmasını sağlayacak materyal ve ortamlar geliştirmek lazım ve insanların bu olguları gerçekleştirmeye meydan verecek etkinlikler ,projelerin odağında olması gerekir. . Mesut ASLAN

C 108. ezberletmeyi bırakıp öğrencilere hayatı tanımaları ve algılamalarına olanak tanımalıyız. . Cahit Özkan

C 108. Önemli olan insanın; drama, dengesizlik, aptallık, yalanı, geri zekâlılık, zır delilik, saflık, ahmaklık, serserilik, yalancılık  Vb sıfatlarının haram olduğu yerlerde liyakatli ve etkili bir biçimde toplumun menfaat farzları için kullanmasıdır  Eğitimde bu verimi almak için ne yapılmalıdır? Ömer GEZİCİ

C.108: Toplumda güzel ahlak sahibi, inançlı ve değerlerine bağlı insanlar yetiştirilmelidir. Dilek KARABAYRAKTAR

C 108.Her doğrunun her yerde  söylenmeyeceğini bilmek gerek.İnsanların iletişim kurabilmek için birazda onların görüşüne uygun hareket etmelidir. . Seyhan IŞIK

C 108. Kendisine faydası olmayanın başkasına faydası yoktur.Erdinç YEŞİLYURT

C.108.Bu davranışları sürekli hale getirmemek tövbe kapısı açıktır. Menşure DAĞLAR

C 108. Eğitimle bu verimi almak için ilk öğretimden itibaren ders verilmelidir. Ahmet ESER

C 108.Ezberlemeyi bırakıp verilen bilginin öğrencinin kulana bileceği ve geliştirebileceği bir şekilde vermektir. Abdullah DENİZEDALAN

C.108 Eğitimde verimi arttırmak için ciddiyet samimiyet kendini geliştirme çabası içersinde gayret etme teknolojik şartların gerektirdiklerini uygulamak ve öğrendiklerini aktarma bilincine kavuşmak yeterlidir. N.BİLGİN

C.108.Her şeyin belli bir yeri ve zamanı vardır bazı durumlarda yalanlar bile işe yarıyor.Eğitimde gerçek anlamada verim almak istiyorsak ezberden çok uygulamaya , yaparak yaşayarak öğrenmeye önem vermeliyiz.Melek BOZANER

C.108.Eğer öğrencilere iyi bir eğitim verirsek zaten onlar nerde nasıl davranması gerektiğini öğrenirler.Günümüzde böyle bir eğitim sistemi henüz gelişmediği için bu tarz sorunlar ortaya çıkmaktadır.Selma ZENGİN

C.108.İnsanlar her doğruyu her yerde söylememelidir yoksa istenmeyen sonuçlar ortaya çıkar.Bu yüzden bazen saf bazen geri zekalı bazen de yalancı olmak gerekir. Çiğdem YİĞİT

C.108.insan toplumun faydasına olan yerlerde yalan söyleyebilir.buna dinimizde müsaade etmiştir. HAYRETTİN KARABUDAK

C.108  Öğrencilerin hayatı daha iyi anlamalarını sağlamalıyız ve  güzel ahlaklı , inançlı değerlerine bağlı bireyler olmaları için yönlendirmeliyiz   Celal  TİLGEN

C 108. Önemli ola eğitimde bu konularla ilgili olarak kalite standardının arttırılmasıdır. MUZAFFER CEYLAN

C.108 Eğitim ve öğretimde verimliliği arttırmak için dürüst güzel ahlaklı son derece önemlidir.kendini geliştirme çabası içerisinde teknolojinin gelişmişlik boyutunda uygulamak ve bunları gerçekleştirmek çabasını dikkate almak gerekir. Mehmet Şirin ARTUK

C 108. Kesinlikle toplumun menfaat farzlarını göz önünde bulundurularak işlerimizi yaparsak, sağlıklı bir toplumun inşa bulması kaçınılmazdır. Bu güzel hasletleri kazanmanın yolu da eğitimle tartılmasıdır. Emre Özden

C 108. Gerektiği yerde, gerektiği şekilde davranılmalıdır. Hatice ŞAHİN

C 108. Eğitimde bunu alabilmek için insanın önce eğitilmesi, bunların ne olduğunu anlamasıdır.         Tekin ÖZBEY

C 108.Bu vasıfları insana öğretirken gerçek tespit yapıp nerede bu vasıfları kullanması gerektiğini öğretmek gerekir. Kerime TAŞ

C 108. Kesinlikle toplumun menfaat farzlarını göz önünde bulundurularak işlerimizi yaparsak, sağlıklı bir toplumun inşa bulması kaçınılmazdır. Bu güzel hasletleri kazanmanın yolu da eğitimle tartılmasıdır. Muhsin ERSAN

C 108.Böyle bir eğitimle verilmesi beklenen olumsuzluklar içinde bile olumlu tutum geliştirmeyi amaçlamaktır.Meral YILMAZ

C 108. Bu özelliklerin sonucunu,nelere mal olduğunu örneklerle eğitimde sunulmalıdır. . Uğur YÜCEDAĞ

C 108. Bu kavramları kullanılacak yerleri bilmeliyiz kişiye seviyelerine göre hitap ettiğimizde bu kavramları menfaatimiz için kullanmalıyız . Abdulmevla OKTUAY

C 108.Eğitim zor şartlarda karşılaşılan sorunları enaz zararla gidermek için liyakatli bir şekilde safsataları doğru olarak yansıtmalıdır.Cebrail HAN

C 108. Eğitimde bu verimi alabilmek için öncelikle bu değerlerin mubah olduğu yerler belirlenmeli ve bu yerlerin en iyi bir şekilde bir sistem içerisinde programa, uygulamaya dökülmeli. Ercan ÇİFTÇI

C 108. Bu kavramlara ihtiyaç duymayacak şekilde yaşayabilmek herhalde liyakatli yaşamdır. Sevgi ALMAK

C.108 Eğitimde verimliliği arttırmak için samimi dürüst güzel ahlak çerçevesinde verimi anlaşılır.kendini gerçekleştirme ve geliştirme çabası içerisinde teknolojinin gelişmişlik boyutunda uygulamak ve bunları aktarabilmek çabası ele alınmalıdır. Bedih EROĞLU

C 108.Bana göre daha iyi eğitim için güzel ahlakı çocukları doğru bir biçimde aşılamalı.Aynı zamanda Tüketici  değil  üretici insanlar  yetiştirilmelidir. Kadir AVCİ

C 108.Doğru söze ne denir. Üstüne bir şey eklenmez Mehmet Salih Gökhan

C 108. Bu olayların hepsi dezavantaj yerine avantajlı duruma getirmek lazım. ŞEHMUS AKYÜZ

C.108. Bence insanların bir çoğu bu gibi lakaplardan hoşlanmaz eğitime yansıtılmamalı ama bireysel olarak abartmadan öğrenci özelliğine göre kullanılmalı. Zehni GÜN

C 108. Önemli olan insanın; drama, dengesizlik, aptallık, yalanı, geri zekâlılık, zır delilik, saflık, ahmaklık, serserilik, yalancılık  Vb sıfatlarının haram olduğu yerlerde liyakatli ve etkili bir biçimde toplumun menfaat farzları için kullanmasıdır  Eğitimde bu verimi almak için ne yapılmalıdır?

ilyas AKTÜRK

C 108.Eğitimde bu verimi almak istiyorsak ilk önce eğitim sistemimizi düzeltmemiz gerekir.düzeltmemiz içinse yanlışlarımıza bakmamız gerekir.kendi üniversitemizden başlayacak olursak ilk önce kapıdaki askerleri kapımızdan dışarı çıkarmamız gerekir.çünkü baskının ve şiddetin olduğu yerde yapılan eğitim eğitim değildir. BARIŞ HOZMAN

C.108 Bu tip sıfatlardan uzak durmalıyız. ADEM BATARAY

C.108 İnsan kendi meziyetlerini toplum için kullanmalıdır. İRFAN CEYLAN

C.108 Bize ait duygular ve haller insanlığa faydalı olacak bir biçimde kullanmalıdır. SEVDETA ŞİŞMAN

C 108.Bu insanlara doğru yolu öğretmeliyiz. Bazı devletlerin kölesi ve kuklası olmaktan kurtarmalıyız. (FATİH KAPLAN)

C 108. İnsani değerlerin,toplumun ve doğanın devamlılığı için eğitim olması gereken bir olgudur. Eğitim verilirken de başvurulan her yol yapılan her davranış mubahtır. ZEYNEL EDE

C108.onun için için insanları neyi nasıl yapılacağını öğretmek gerek BURHAN KORHAN

C 108. Eğitimde insanın bu gibi sıfatlarını olumlu hale getirebilmeli ve bu durum iyi organize edilmelidir. Fahriye İNCE
 C.108. Bu sorunların giderilebilmesi için yapılandırmacı yaklaşımla sorunlar halledilebilir. Piaget’in bilişsel kuramı yaratılacak müfredatta yerine getirilmelidir. Osman KILINÇ
C 108. eğitimde de aynı mantık geçerli olabilir.
Selman BÜYÜK

C 108.Her insanın kişiliğine göre ,psikolojisine göre yaklaşıp onunla diyalog kurulmalıdır. Mahmut ERBAY

C 108.Eğitim kültürlü.görgülü,bilgili,bilinçli bireyler yetiştirerek toplumda yer edinebilmemizi ve beraber yaşamamızı sağlar.yani her şey eğitimden geçer.A.KONUKSEVER

C108.bazı kötü şeylerin yapmak için mubah olduğu yerler  vardır.ama liyakatli olmaya da dikkat etmeliyiz.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C 108. Yaşamdaki her şeyde bir doğru vardır. Bu tür durumların hangi koşullarda fayda sağlayabileceği öğretilebilir. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 108. İnsanlara değişik roller verilmektense, bırakılıp kendi hallerince kedi tart uğrularını yapmalarına izin verirsek zaten eğitimde bu verimi fazlasıyla alırız. Murat ÇELEN