Biyoloji Kavram Bilimi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Dairesel dizilişli yaprak
Dalgalı Zar
Dalton
Dalak
Damlatma Yöntemi İle Sayım
Damarlanma
Dansimetri
D Değeri
Deaminasyon
Defektif Viruslar
Defne
Deformasyon
Dehidrogenasyon 1
Deinococcus
Dekarboksilasyon
Dekontaminasyon

Dekstrin
Dekumbent
Dekurrent
Dekussat
Delaminasyon 1
Delesyon
Delikli (Porosit) Kapsül  
Deltat
Denatürasyon 1
Dendroid
Dendroloji
Dengeli Polimorfizm
Denitrifikasyon 1
Dentat
Dentikulat
Dentin
Dentisid kapsula
Dentrit 1
Deoksiriboz
Deoksiribonukleik asit (DNA)
Deoksiribonukleotid
Deplazmoliz

Depo Kök
Deri
Deri Değiştirme
Dermatit
Dermatofit
Dermis
Dermotropik Virus
Desiduoz
Desmosomlar
Destek kök sistemi
Detoksifikasyon
Deuteromyces
Deutorostom
Deuterostomia
Dezenfeksiyon
Dezenfektan
Dış Çaprazlama
Di
Diadelfus
Dialipetali
Dialisepali
Diandrus
Diapoz
Diastol 1
Diatome 1
Dibik
Dicotil
Didinamus
Didymium
Diferansiyel Boyama
Diferansiyel Santrifüj Tekniği
Diferensiasyon
Difiletik
Difüzyon 1
Digital
Digitat
Digitigrat 1
Dihibrit
Dikasyum
Diken Yaprak
Dikensi Gövde
Diklamideik
Diklin
Dikotil
Dikotiledon 1
Dikotil gövde
Dikotom
Dikotomik Dallanma
Dil
Diluent
Dim

Dimorfik
Dioik 1
Dioik poligami
Diploid
Diploit DNA
Diploit 1
Diplokok
Diplobasil

Diplobiyont
Diploblasti
Diplostamenli
Direnç Faktörü
Disakkaritler
Diskoid
Distal
Disentrik
Distal
Distikus
Dişi Organ
Diüretik
Divergent
Division
Diyabet
Diyaliz
Diyare
Diyet
Dizanteri Amibi
DNA 1
DNA Eşlenmesi
DNA Yapı
DNA sentezi

Doğal Bağışıklık
Doğal Plazma
Doku 1
Dolaşım Sistemi
Dolikosefal
Dominant
Dominant Gen
Dorsal
Dorsifiks
Dökme Yöntemi
İle Koloni Sayımı
Döllenme
Dört Köşeli Gövde
DPN
Drepanyum
Drigalski Spatülü
Drosera
Down Sendromu
Drupa(Eriksi) Meyve 1
Druz Kristali
Durham Tüpü
Düğümsel Doku
Düz Kas

A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H I İ J K L  M  N  O  Ö  P  Q  R  S  Ş  T  U  Ü  W  V  X   Y  Z

Biyoloji Eğitimi Web Sayfasına Git
Son Güncelleniş:03.08.2019
İletişim :Nasip DEMİRKUŞ, M.İLÇİN