Işık mikroskobu


Işık mikroskobu

1--Küçük olan bir şeyi büyüterek inceleme imkanı veren ve ışıkla çalışan aletdir.
2- Gözümüz genellikle 0.1 mm'den daha küçük objeleri ayırt edemez.Gözle görülemeyecek kadar küçük olan objeleri incelemek için mikroskop denilen aletler kullanılır.Mikroskobun esası merceklere ve mercek sistemlerine dayanır.Bir mikroskopta optik bölümden başka, destek ve ayarlama işi için kullanılan mekanik kısımlar bulunur.
Örnek cümle : Işık mikroskobunun ayırdetme gücü 0.2 μm’dir.