IGA


IGA

Serum immünoglobulinlerin %15 'ini oluşturan, 7-11 S çökelme kat sayısına sahip, monomer ya da dimer halinde bulunan, 180000-500000 molekül ağırlığına sahip, %8 oranında karbonhidrat içeren, ? ağır zincirine sahip ve Ig A1 ve Ig A2 olmak üzere iki alt grubu olan bir insan immünoglobulinüdür.