S107.Evrimsel ağacının son dönemlerindeki bir takson kendisinden önceki taksona/lara ata olabilir mi? Neden? Böyle bir öneriyi insanların zaaflarından yararlanmak üzere sunulsaydı ne olurdu? Yada neden ve ne amaçla böyle bir öneri sunulabilir? Kısaca, doğal veya yapay olarak;soy ağacının öncelik kuralı yıkılabilir mi veya yeri değişebilir mi? Neden? Örneklendiriniz. İp ucu:evrimin geriye doğruda çalıştığını-işlediğni yada fert veya ailenin  kendisinden önceki ataların ve yaşayan çağdaşların tüm genetik potansiyelini taşıdığını düşünün(potansiyel ata-cet).
C 107:Soyağacının yeri kesinlikle değiştirilmemelidir Fare olsun İnsan olsun. Fakat bilimin gelişebilmesi için bir şeylerden ödün vermek lazım. Umarım ödün verilecek olan insan ırkı olmaz Ali Rıza Sertkaya 
C107: Bu öneri ortaya sunulsa tıpkı gem bankası gibi tartışma konusu olur. O zaman tek hücrelilerden çok hücreliler yerine çok hücrelilerden tek hücreli canlılar oluşurdu ki buda çocuk mu ebeveyn hatası yoksa ebeveyn mi çocuğun hatası sorusunu beraberinde getirirdi. Rıdvan ERTUŞ   
C107: Hayır böyle bir şey olamaz. Çünkü değişen çevre koşullarına göre insanlarda değişim gösterirler. Her soy bir önceki soydan daha fazla gelişmiştir. Örneğin eskiden insanların boyları ve kollar çok uzun, öne eğiktiler. Çünkü toplamacılıkla hayatlarını sürdürüyorlardı. Fakat değişen koşullarla insanların özellikleri de değişti. Şu andaki insanlar şu anki çevre koşuluna en iyi uyum sağlayacak yapıdadırlar. Derya Akay
C107: Olamaz. Soy ağacında öncelik atomdur Murat AKBAŞ
C107:  Olamaz. Yoksa sürekli türler arası geçiş olacaktı. Her dönem bir tür yok olacaktı. Hiç kuşkusuz kabul etmeye meyledecekler. Zayıf durumda daha güçlü olmak için değiş. Soy ağacının yeri değiştirilemez. Tarık SOYALAN
C107:       Her şeyin bir atası var gerçeği inkâr edilemez ancak kendinden öncekinin atası olamaz çünkü yaratma bir anda olmuştur. FETULLAH İNCE
C107:  Olabilir. Tabii şu da var. Bir canlı daha önce yaşamış diye diğer canlıların atasıdır diye bir kaide yoktur. Mevlüt ALTINDAĞ
C107: Hayır, ata daha gelişmiş bir tür olamaz. Öyle olup canlı daha basit bir yapıya dönerse kaos olur ALİ NAZLI
C107:  Soy ağacı kendisinden önceki tak sonların atasıdır ve sonuçta bunun çekirdeği de Âdem ve Hava’dır. Soy ağacının öncelikli kuralı yıkılamaz çünkü her canlı kendisinden önceki canlının bir meyvesidir. Nasıl ki bir çiçek soyunu devam ettirmek için tohum bir hayvan yeni döller oluşturuyorsa. Soy ağacıda dünya döndükçe bu işlevini yerine getirmeye devam edecektir. Kadri ÇİMEN
C107:  Hayır yıkılamaz. Önce babanın sonra oğlunun dünyaya gelemeyeceğine benzer buGÜLSÜN KARSLI
C107: Olmaz çünkü evrim bazı yerlerde güdüktür. Gen konusunda evrim açıklamaları yetersizdir ve yanlıştır           Kasım AKTOPRAK
C107: Evrimsel olarak bizler maymunlardan türemiş varlıklarız Soy ağacımızın başında maymunlar bulunmaktadır Bunlar değiştirilebilir kavramlardır Veli Yasak
C107:   Bence olamaz. İnsanı kullanmış olurduk. Seçere kütüğünü daha reel tespit etmek için böyle bir önerme sunulabilir. Soy ağacının kuralı yıkılamaz bence. Çünkü Ata; yaşça olgun olandır. Abdulkudüs KORKMAZ
C107:  Büyük bir tartışma ortamı oluşurdu. Kim kimin atası diye yeni bir sorun çıkardı. Veysi Demir C107: Bir türün atası bellidir. Başka bir atadan o tür oluşturulamaz. Bu biyolojik ve DNA sal açıdan mümkün değildir. Eğer öyle bir şey yapmaya çalışılsa sonu hüsran olunur. Soy ağacının yeri değiştirilemez. Çünkü bunlar basit işlemler değil hepsi kodlanmış DNA bilgilerine göre düzenlenmiştir. Menduh SAYPAK
C107:  Evet olabilir. İnsanın elementler yaşına bakıldığında bu mümkündür. Mesut KAÇMAZ
C107: Bence olmaz çünkü bizim genlerimiz bizden öncekilerden yani büyüklerimizden gelmektedir. BARIŞ BOSTANCI
C107:  Soy ağacının öncelikli kuralı yıkılamaz ve değiştirilemez olmasıdır. İnsan ve hayvanların nasıl meydana geldiği dinimizce de ve bilimsel olarak ta bellidir Ne bir tür diğerinden nede diğer tür diğerinden gelmiş ve oluşmuş olabilir. Hem yaşamları hem de yapıları buna izin vermez H.Uğur MUMCU
C107: Kendisinden önceki taksonlara ata olamaz çünkü kendisi öncekilerinin genlerini taşımaktadır. Kısaca soy ağacının öncelik kuralı yıkılamaz. Esat KAN
C107: bence böyle bir şeyin olması çok zor insanlara sunulsa onları kullanıp kendi çıkarı için kullanmayı amaçlar.  Fırat Aydınarığ
C107:  Bu soruyu yanıtlamıyorum. Rumuz = Öfkeli
C107: Bence olamaz çünkü her şey işlerse bile zaman işlemez zaman işlemediği için o zamanki koşullar uygulanamaz ve ata olamaz. rumuz:SU
C107: Soy ağacı öncelikleri belirlidir Öncelik atanın kim olduğudur. Önceliğin de değişmesi imkânsız
C107:  Kendinden öncesinin atası olmaz çünkü sonra bulunmuştur. Taksan soy ağacı bozulabilir. Coşkun
C107: Olabilir çünkü sondaki takson bir öncekine göre daha çok gelişebilir genetik olarak birbirlerine benzedikleri için karmaşık bir hal alırdı Evrimin aslında var olabilmesini kanıtlayabilmek için öne sürülen bir öneri olabilir evrimin çünkü kaos ortamı yaratılır yaşayış dizilimini bozmaz oluruz. Serhat C107: değişmez. Seda
C107: Yeni canlılar keşfedildikçe olabilir yeryüzündeki her canlıdan tüm bilim adamlarının haberinin olması imkânsızdır Sümeyra
C107: Soy ağacı bir sonrakilerin kökenini ifade eder bence soy ağacının kuralı yıkılamaz ve yeri değiştirilemez Nurgül KATURMAN
C107: değişemez çünkü birbirine benzer versiyonlardır temelde atayı değiştiremeyiz ama geliştirebiliriz. Mustafa Ateşçilik
C107: hayır ancak soy devamını sağlayan fertlerden biri olur. Bazı sorulanlara cevap bulmak için sorulur. hayır olmaz çünkü işleyen düzene aykırı     Duygu Işık
C107: bence değiştiremez ve yıkamaz. Murat Güzel
C107:  Olamaz. Eğer olsaydı ırkçılık olurdu ki yapılan bu. Bence değişemez çünkü; bu soyağacı protein benzerliklerine göre sınıflandırılmıştır. Değiştirilebilmesi için daha iyi bir sistem geliştirilmeli. Erdal ŞİMDİ
C107: bilemiyorum ama neden olmasın. Çünkü sürekli kalıpların kırıldığı bir dönemde olduğumuzu ele alırsak neden olmasın. Muharrem Nadiroğlu
C107: değiştirilemez. Değişmeyen insanı hiçbir güç değiştiremez. Ahmet Ateş
C107: yorum yok Erol Özlü
C107: kendinden öncekine değil kendinden sonrakine ata olabilir. soy ağacına yönelik kurallar değiştirilemez. Seval Dalkılı
C107: evrim ağacının son dönemlerdeki bir takson örneği öncekilere ata olamaz söz konusu iddianın eşyanın tabiatına aykırıdır. Böyle bir öneri yi savunmak son derece hakla dışlıktır gelecek geçmişe tabiidir. Aksi mümkün değildir Mücahide Yüksel
C107: evrimsel ağacının son dönemlerinde bir takson kendisinden önceki taksonlara ata olamaz yani bir bakteri veye bir mikrop bütün canlıların atası olamaz. bir maymun insana benzediği için insanın atası olamaz fakat insana en çok benzeyen canlı olabilir. Halis Kaya
C107: böyle bir şeyin yapılması evrime zemin hazırlamasından başka bir şey değildir isa ergüntop
C107: soy ağacı sabittir. Kesinlikle değişmez. fatma
C107: evrime inanırsak olabilir deyip bunun yerini değiştirmek mümkün olmaz yaratılışa inanırsak olamaz ve bunu biz kendi kafamızda değiştirebiliriz. Yasin Kalemli
C107: Tabi ki yeni bilgiler bulunup eskisinin yerine konulacaktır. Değişecektir Ertaç YALÇIN
C107: Bence türden türe tarzında farklılaşma yani evrimin olması mümkün değildir ancak tür içersinde evrimleşme mümkündür böyle bir öneriyi sunmak inançlı insanların inancını yıkmak için yapılmıştır soyağacının tepesinde bulunan kişi değişemez Mustafa YILDIRIM
C107: Evrimde basitten karmaşığa ağır ağır ilerleme vardır ama giderek zayıflama varsa zinciri tam tersine çevireğibiliriz. vede olsa bir teori değil im oyna oynatabildiğin kadar kim e cer? Kimin ne kanıtı var? Münevver ŞAHİNKAYA
C107: Evet olabilir. Bu şekilde insanların düşünce zaaflarında faydalanılarak bu düşünce adapte edilir. Naciye ATAMAN
C107: değişmez çünkü değişmek istemeyeni Allah bile değiştirmez NAZIM SEVEN
C107: olamaz Hiçbir canlının hiçbir canlıya ata olabileceğini düşünmüyorum. Milletlerin daha üstün bir ırktan bahsetmeleri söz konusu olurdu. Yıkılabilir. Daha uygun bir sistem bulunursa neden olmasın onur aydın
C107: Soy ağaçlarının yerleri değişemez ama genetik değişikler yapılabilir ve insanlığa mal edilebilir Şuayp CENGİZ
C107: Olamaz evrim geriye dönük işlemez. NİHAT PİŞKEN
C107: Değişebilir bu her konuda ve her zaman mevcut ama daha iyisi bulunana kadar Ertan Artuç
C107: (olamaz evrime ters dir. Sadece insan işletilir bu durumda  Hasan Çelik
C107: Olmaz imkânsızdır Sistemlerin doğasına terstir. ÖMER FARUK YILDIZ
C107:  Prokaryot hücre ökaryot hücrenin atasıdır deniliyor. Ve hatta kloroplast ile mitokondrinin ökaryot hücre içinde konuşlanmış birer prokaryot olduğu iddia edilmektedir. Ancak amatör görüşüme göre ökaryot hücreden prokaryot oluşması daha mantıklıdır. Yani insanın atası maymundur diyenlere “hayır maymunun atası insandır” diyebiliriz. İlk insanların bu asrın insanından akıl ve ruh olarak çok daha üstün olduğunu iddia ediyorum. Yani medenileşen, süper insan değil de yozlaşan, ilkelleşen ve gittikçe hayvanlara yaklaşan bir insan evrimi vardır. Bazı insanlar kendi vahşiliklerini ve evrimlerini görüyorlar ve aslında doğal insandan çok daha alçak olması gerekirken kendisini doğal insanların üstünde göstermek için böyle bir teori sallıyor. SELAHATTİN KAYA
C107:  Şöyle olabilir. Genlerimiz atalarımızdan gelmektedir. Genlerimizi inceleyip onlara benzer yeni nesiller dünyaya getirebiliriz. Tüp bebek yöntemi gibi yollarla olabilir. Önceliği bu şekilde değiştirebiliriz. Daha sağlıklı genlere sahip yeni bir nesil yetiştirmek amacıyla yapılabilir. Şems
C107:  Bilmiyorum. Semih Yalçınkaya
C107:  gelişmişlik acısındansa insan önceki canlıların atası olur. İnsanlar böbürlenirde ve kendilerini her zaman yükseklerde görürlerdir. Ahmet AYDOĞAN
C107:  Bence yılamaz. Kâinatta her şeyin bir oluşum sırası vardır ve bunlar bir düzen içerisinde meydana gelir. Bu düzen basitle karmaşığa doğrudur. Nasıl ki bir duvar örnek için tuğlaları belirli bir düzen ve sırayla dizmek gerekir. Tuğlaları dizerken en alttan dizmeye başlamamız lazım, üstten başlarsak eğer o duvarı öremeyiz. Soy ağacıda oluşurken böyle bir düzen içinde oluştuğu için yeri değiştirilemez ve yıkılamaz. Nurgül AY
C107:  Soy ağacının kuralı dünyanın yaratılışından bugüne kadar işlemiştir. Bu kural değişmeden devam edecektir. RESUL ADANAŞ
C107:  Değişmez. Birbirine benzerdir. Ama geliştirilebilinir. M. Sinan TAŞ
C107:  Olmaz. zaten kendisinden önceki ondan önce varlığına kavuşmuştur. Böyle bir öneri evrimle ilgili bunalım yaşayan bireylerin kafalarını allak bullak ederdi. Soy ağacının öncelik sonralık kuralının yıkılması veya Nayip KOÇ
C107:  Ruh göçünden mi bahsediyorsunuz? Kamuran BİLDİK
C107:  Böyle bir durumun olması mümkün değildir. Her türün kendine has bir yapısı vardır. Türler arası geçiş olmuş olsaydı bugün ara formlar olurdu. Değiştirilmeye çalışıldığında bilimsel olarak kanıtlanamayacağından çürümeye mahkûmdur. Böyle bir düşünce Darvin teoreminde olduğu gibidir Hüsnü ŞAKI
C107:  Hayır, olmaz çünkü yaratan her şeyi kendi özelliğine has yaratmıştır. Bir kısım insanların icat ettiği takonomik sistemi kabul ettirebilmek için, böyle bir öneriden yararlanacağını söyleyebiliriz. Gülten SÖKMEN
C107:  Karmaşık bir soru, yanıt veremeyeceğim. Faruk Karahanlı
C107:  Bence ata olamaz. Çünkü atalar önceki nesillerdir. İnsanlara uygulansaydı kimse seceresini kolay kolay kabullenmez kendini ata görürdü. Bu da soy ağacının öncelikli kuralını yıkardı.Ekrem MANAY
C107:  Evrim yasaları hiyerarşi üzerinden temellenmiştir. Hiyerarşilerde ise rütbelerin yer değişimi söz konusu olamaz            Belçim HAKAN
C107:  Hayır, olamaz. Çünkü hücre teorisinde her hücre kendinden önceki hücrenin bölünmesiyle oluşur. Onun için son dönemlerdeki takson örneği kendinden önceki taksonlara ata olamaz. Zaten insanlar kendi var oluşları hakkında hep soru işaretleriyle kafalarını kurcalamışlardır. İnsanları boşluğa düşürmek için yapılabilir. Soy ağacının kuralı da yıkılmaz, yeri de değiştirilemez. Genetik çalışmalar buna izin vermez. MÜZEYYEN ADSOY
C107:  Gen bankası gibi bir kaos ortaya çıkar. Kim kimindir acaba dersek orada takılırız. İlyas ARVAS
C107:  Hayır olamaz bence. Çünkü doğada bir hiyerarşi söz konusudur. Böyle bir şey varsa da istisnadır, bu da kaideyi bozmaz. Böyle bir soruda insanların kafasını karıştırmak isteyen birtakım art niyetli insanlar tarafından sorulur. BEHİYE DAĞ
C107:  Soy ağacının yeri değiştirilemez ve öncelik kuralı bozulamaz. Her takson kendinden sonraki taksonu etkiler.   DERYA NURAY YILGAN
C107:  Böyle bir şeyin söz konusu olabileceğini tahmin etmiyorum. Yani bir soy ağacının değiştirilmesi biraz mantıksız gibi. Çünkü bugün var olan gerçeklerin üzerine bina edilmiştir. Ancak bazı mutasyonlar ya da adaptasyonlar kabul edilebilir. Fakat bu kökenin değişebilir olduğu anlama gelmemeli. Kenan ÇEVİK
C107:  Buna göre ve inançlarıma uygunluğu göre bir soy ağacının ne öncelikleri nede kuralları değiştirilebilir. Bence bu soru evrimin ya da teknolojinin tarzlarına ve maymunlarına sorulmalıdır Kenan DOĞAL
C107:  Soy ağacı kolay kolay yıkılmaz. Çünkü genetik bazı bilgiler insanların elerinde olmadan hal ve hareketlerini etkiliyor. Hangi çocuk hangi babadandır belli olması gerekir.  Mehmet YİĞİT
C107:  Gen kaybı gerçekleşmeden oluşuma yeni canlı atasını oluşturabilir ama bir genin değişimi, kaybolması, bozulması değişime neden olmuşsa ve artık o gen yoksa geri dönüşüm olmaz. Nurettin ÖZBEK
C107:  Evrim olayları kendi lehine çevirdiği için eğer böyle olması işine geliyorsa olur ZENNURE HALİLOĞLU
C107:  Evrimsel olarak düşünüldüğünde evrimin ters işlemesi gerekir şimdilik bu biraz zor. Ama öyle bir şey sunulsaydı yani ilkelliğe dönüş yapılsın denilseydi; bendeniz bunu büyük bir zevkle kabul ederdim. Yani kısaca ilkel hayatı benimserdim ben. GÜZ YAPRAĞI