S102.Dünyadaki devletlerin sınırları;evrimin (doğa yasalarının) ve aklın ürünüdür? Soru önermesi doğrumudur? Neden?
C 102: Kısmen doğrudur. Bu biraz yaşayış ve tercihle ilgilidir. Sınırları insanların uğraşları örf ve adetleri dinleri kahrolası savaşları ve bitmek tükenmek bilmez doyumsuzlukları belirler. Ali Rıza Sertkaya 
C 102:  Doğrudur. Çünkü evrimi reddetmek yerine, evrimden yararlanmaya çalışan, evrimi anlamaya çalışan toplumlar günümüzde teknoloji ve refah bakımından birkaç adım ilerdeler. Bu getirilirde ister istemez sınırların oluşmasında etkili olmuştur. Rıdvan ERTUŞ 
C 102::Doğrudur bence. Evrim yasaları her zaman güçlüden yanadır. Ve her devlet kendi gücüyle veya çevresindeki başka devletlerden aldığı güç yardımıyla savaşarak sınırlarını belirlemiştir. Derya Akay
C 102: Kesinlikle doğru. Herkes gücü kadar toprak sahibidir Murat AKBAŞ
C 102:  Değildir. Çünkü güçlü her yerde gücünü göstermeye çalışıyor. Evrimde en güçlü yaşar. Güçlü her yerde güç gösterisi yapıyor. Tarık SOYALAN
C 102:  Evet doğrudur. Büyük balık küçük balığı yutar Devlet sınırları bu mantıkla belli olmuştur.
(FETULLAH İNCE)
C 102:  Dünyadaki devletlerin sınırı aklın ürünüdür. Çünkü sınırlar doğa yasaların kaynaklı bir durum değil. Devletler insan eli ile kurulur ve parçalanır. Bundaki temel neden menfaatlerin örtüşüp veya örtüşmemesidir       Mevlüt ALTINDAĞ
C 102: Doğrudur. Devletlerin sınırları kaba kuvvetle yani savaşlarla çizilmiştir. Bu da evrimde güçlünün güçsüzü yenmesi gibidir (ALİ NAZLI)
C 102: Doğrudur. Bugün nasıl devletler dünyadaki zenginliklerden pay almak için birbirleriyle yarışıyor ve en büyük payda büyük devletlere gidiyorsa, en büyük sınırlara sahip devletler dünyanın süper gücü oluyorsa, evrim yasaları işliyor demektir. Çünkü evrim yasalar her zaman güçlüden yana çalışır.(Kadri ÇİMEN)
C 102: Hayır, birçok ülkenin bugün bile evrimden haberi yok, çoğu ülkenin de evrimi taktığı yok! Dolayısıyla bu günkü devlet oluşumlarının evrim ve yasalarından etkilenerek oluştuğunu hiç sanmıyorum GÜLSÜN KARSLI
C 102: Yanlıştır. Öyle bir durum olsaydı küçük devletler olamazdı. Kasım AKTOPRAK
C 102:Evet doğrudur. Evrim güçlülerden yanadır ve bu güçlerde var olan sınırları belirlemektedirler. Güçlü iseniz sınırlarınız geniştir(Veli Yasak)
C 102: Kısmen doğrudur. Evrimi benimseyen devletlerin sınırları evrimin meyvesi olabilir. Ya da evrimci devletlere maruz kalan ülkelerin sınırları evrim yasalarına göre çizilebilir. Abdulkudüs KORKMAZ
C102: Evrimi anlamaya çalışan evrime inan toplumlar biraz daha gelişmiş toplum kavramlarına yaklaşmışlardır. Buda toplumların devletlerin sınırlarını etkilemiştir. ( Veysi Demir )
 C102:  Doğrudur. Güçlü olan devletler. Hem alan olarak hem de kaynak olarak en verimli topraklarda yaşarlar. Örneğin ABD’nin Irak’a girmesi gibi Menduh SAYPAK
C102:  doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü böyle olsaydı en büyük payı Amerika alırdı; ama öyle değil. M. Emin. Arı
C102:  Doğrudur Zayıf olan yaşayamamış ve yok olmuştur Mesut KAÇMAZ
C102: Kısmen doğrudur Çünkü bugünkü Ortadoğu ve Arap yarım adasına baktığımızda zamanında büyük olan devletler, küçük parçalara bölünerek çok sınırlı bir hale gelmiştir.  (BARIŞ BOSTANCI) C102: Hiçbir fikrim yok (Aziz BİÇEN
C102:  dünya devletlerinin sınırları evrimin bir meyvesi değildir. Yüce Allah (c.c) kuran-ı kerimde de bahsettiği gibi “ben sizleri topluluk ve kavimlerden yarattım” tam olarak ayet bu şekilde değilse de buna benzer bir ayetti. (YUNUS BAYRAK
C102:  Özellikle Afrika Ülkelerinin sınırları buna göre çizilmiştir. Sınırlar neredeyse cetvelle çizilmiş gibi olup, önermeyi doğrular niteliktedir. H.Uğur MUMCU
C102:  Dünyadaki devletler evrim yasalarının meyvesidir.  Çünkü yer kabuğunda zamanlar içerisinde evrim geçirmiştir. Esat KAN
C102: Evet devletler doğa yasarlından hareket ederek güçlü olan zayıfı yener parçalar.( Fırat Aydınarığ )
C102:  Doğrudur. Doğal seleksi yondan kaynaklanıyor. Rumuz = Öfkeli
C102: Bence yanlış. Evrim kuralları insanın sosyal bir varlık olmamasından önceki dönemleri ve hayvanları kapsar dünya devletlerinin sınırlarının da evrimle ilgisi yoktur bu kapitalizmin artı değer katma esasına dayanır.(rumuz:SU)
C102: Bence yanlıştır. Bu sınırlar kesinlikle kapitalist sömürgeci düzenin bir meyvesidir M.Tevfik
C102:  Doğru olabilir. İnsan çoğaldıktan sonra bulunduğu çevreye sığmaya bilir ve genişlemek ister ve böylece sınırlarını geliştirir, belirler. Coşkun
C102:Doğrudur her canlı belli bir bölgenin sınırları içersinde yaşar Serhat
C102:evet evrim yasalarına göredir. Güçlü olan kazanır. Seda
C102:Evet çünkü evrim yasalarını devletler belirler. Mehtap
C102:Doğrudur Güçlü devletler her zaman için sınırlarını genişletmişlerdir Ziya
C102:Doğru değildir Nurgül
C102:Evet. Sümeyra
C102:yanlıştır. Sınırların evrim yasasıyla ilişkisi yoktur. Çünkü ilişkisi olsaydı; güçlü olanların sınırları daha fazla geniş olurdu.(istisna olan toplumlar da vardır.) { Mustafa Ateşçelik }
C102:hayır ikisi arasında anlam ilişkisi olamaz Duygu Işık)
C102:katılıyorum. Bence doğru bir cümledir (Murat Güzel
C102:Evrim yasalarının sınırlarını dünyada güçlüler güçsüz devletleri ezerek kurduğu için doğrudur. (Erdal ŞİMDİ)
C102:galiba (ya da kısmen), çünkü genellikle sınırların çizilmesinde en az taraflardan biri haksızlığa uğradığını düşünerek pek tatmin olmaz.    ( Muharrem Nadiroğlu)
C102:evrim rekabet edenden en iyiden yanadır dolayısıyla dogrudur evrim en güçlünün yanındadır (Erol Özlü)
C102:doğrudur. Her zaman güçlü olan kazandığı için. Seval Dalkılıç
C102:dünyadaki devletlerin sınırlarını oluşturan asıl unsur sosyal siyasal kültürel meselelerin etkileri yanı sıra kısmen de olsa evrimle beraber diğer faktörlerin etkisi vardır. Mücahide Yüksel
C102:evrim ırkçılığı, ayrımcılığı kabul ettiği için devletlerarasına sınır koymuştur. Halis Kaya
C102:doğrudur çünkü evrimde de sınırlar vardır  {İsa Ergüntop}
C102:evrimle devlet sınırı arasında bir alaka göremiyorum. Fatma
C102:doğru olabilir. ( Yasin Kalemli )
C102:Doğru değildir. Çünkü evrim varsa eğer oluşturanı çıkaranı dünyadadır, mevcuttur. (Ertaç YALÇIN)
 C102:bence değil sınırlar evrim yasasına göre şekillenmemiştir daha çok tarihe göre şekillenmiştir. (Mustafa YILDIRIM)
C102:Doğru güçlü olan alır (Münevver ŞAHİNKAYA)
C102:doğru değildir. (Naciye ATAMAN)
C102:doğru değildir. NAZIM SEVEN
C102:Yanlıştır. Çünkü devletler kendi sınırları içinde kalıp ahtapodun kolları gibi ellerini uzatarak zayıf devletleri ezerler. (Onur Aydın)
C102:Doğru değildir olması gerekenin olmasıdır. (Şuayp CENGİZ)
C102:Doğrudur. Çünkü devletler rekabet sisteminin takipçisidir.(NİHAT PİŞKEN)
C102:Yanlıştır var olmuş ve var olan insanların mücadelesinin sonuçlarıdır. Yani tarihin ürünüdür. ertan artuç)
C102:Doğru değildir. (Gülcan Mertyüz)
C102: doğrudur devletlerin sınırları evrime göredir. Hasan Çelik):
C102:Yanlıştır. Çünkü sınırların içindede evrim yasaları işliyordur.(ÖMER FARUK YILDIZ)
C102:Evet doğrudur. Çünkü evrimde türden alttür oluşması yasası vardır. Yani İnsanlık türünden; devlet, millet, ümmet ve hatta mezhep alttürleri oluşacaktır SELAHATTİN KAYA
C102:Bunlar bilinmeden önce de devletlerarasında sınırlar vardı. Bu sınırlar daha çok nefsin meyvelerimi.(Şems)
C102:Devlet sınırı kavramını literatürdeki gibi kullanırsak bence bu önerme doğru değildir. Çünkü Avrupa sömürge ihtiyacı duyduğu ülkelere siyasi olarak girmemiştir onları hammadde boyutuyla sömürmüştür. Ama bu ifade güçlü olan kazanır genişler ile ifadesini bulur. Semih Yalçınkaya
C102:Devlet sınırı kavramını literatürdeki gibi kullanırsak bence bu önerme doğru değildir. Çünkü Avrupa sömürge ihtiyacı duyduğu ülkelere siyasi olarak girmemiştir onları hammadde boyutuyla sömürmüştür. Ama bu ifade güçlü olan kazanır genişler ile ifadesini bulur. Semih Yalçınkaya

C102:Doğrudur.  Çünkü 15. yüzyılda omsalı devleti genişi topraklara sahiptir. Şimdi ise sadece ana doluya sahip. (Düşünce yapısının değişmesiyle) ( Ahmet AYDOĞAN
C102:doğrudur. Dünya üzerinde farklı görüş ve yapıda birçok insan var ve bu insanların bir arada yaşaması zor olabilir. Aynı görüş ve felsefedeki insanlar bir araya gelerek farklı devletler oluşturmuşlardır. Sınırlarda buna göre belirlenmiştir. (Nurgül AY)
C102:Dünyadaki devletlerin sınırları ekonomik güç bakımından güçlü olan kapitalistlerin ortaya koyduğu yasalara göre çizilmiş. (RESUL ADANAŞ)
C102:Yanlıştır. Devlet sınırları evrim yasalarına göre düzenlenmemiştir. M. Sinan TAŞ
Her devlet gücü ve siyasi kabiliyeti ölçüsünde sınırlarını genişletmiş ve dünyanın verimli yerlerini ele geçirmiş veya ele geçirmektedir. Bu durum da önermenin doğru olduğunu göstermektedir.(Nayip KOÇ)
C102:evrim güçlüden yana işlediği için kim ne kadar güçlü ise sınırını o kadar genişletebilmiştir yada o kadar koruyabilmiştir. Kamuran BİLDİK
C102:Doğrudur. ABD’ye baktığımızda dünyanın bir ucunda gelip diğer ucuna hükmedebilmektedir. Başka bir örnek olarak İsrail’i verebiliriz. Çünkü devletlerde doğa mantığı vardır. (Hüsnü ŞAKI)
C102:
Hayır, bu önermeye katılmıyorum. Bütün var olan sistemleri evrim yasalarına bağlayamayız. Böyle yaparsak evrimi evrenselleştirmiş olur ve tek çıkar yol yapmış oluruz. Devletleri oluşturmada evrimden çok stratejik, jeopolitik v.s yasalar söz konusu olmuştur. (Gülten SÖKMEN)
C102:Hayır bence, evrim yasaları kendi kavramı içerisinde değerlendirilir Faruk Karahanlı
C102:Evrimin yasalarının meyveleri değil de buna benzetilebilir. Güçlü olan gücünün ölçüsünde söz sahibidir. Dolayısıyla daha büyük bir alana hâkimdir. (Ekrem MANAY)
C102:Evet çünkü evrimde doğa yasaları başattan yanadır. Güçlü olan her zaman kazanıyor (Belçim HAKAN)
C102:Doğrudur. Evrimin çocuğu olan materyalizme göre madde en önemlidir. Materyalist batı zihniyeti petrol, diğer yeraltı zenginlikleri sömürmek için ülkeleri zayıf düşürmek için birçok parçalara ayırmış böylece sömürü düzeni çok iyi işliyor. (Taner Gider)
C102:önerme doğrudur. Çünkü sınırların konması farklı görüşteki insanların hayat felsefesi, farklı insanların arasına da konur. Bu gibi insanların aynı toplumda ve toprakta yaşaması çok zor olmakla birlikte olanaksız da olabilir (MÜZEYYEN ADSOY)
C102:Hayır. Çünkü sınırları belirleyen sadece ırksal renkler değildir BEHİYE DAĞ)
C102:Hayır, doğru bir soru önermesi değildir Çünkü devletlerin sınırları politik ve siyasi nedenlerle belirlenmiştir Evrim yasalarıyla değil. DERYA NURAY YILGAN
C102:Evet. (Edip Güllü)
C102:Bu soru hakkında hiçbir fikrim yok. Kenan ÇEVİK
C102:Doğrudur. Çünkü Evrimin savunma mekanizması zaten gruplaştırmalar üzerinde yol alarak toplumları kendi ırklarına ve kendi devletlerine yarar sağlama politikasını takip etmektir. Böylece insanlık birlikte yaşam yerine herkes kendi evinin bahçesinde bostan dikecek düşüncesiyle sınırlamalar getirilmiştir. Kenan DOĞAL
C102:Evrim yasalarına göre değiştiğini söyleyebiliriz. Tabi hak dinleri olan eski büyük devletler hariç sınırlarını genellikle sevgiyle sağlamıştır. Mehmet YİĞİT
C102:Çoğu sınır güçle çizildiğinden doğru görüşle bilir bir önerme (Nurettin ÖZBEK)
C102:Doğrudur. Çünkü bu gün yaşanan olaylar o mantığın ürünüdür. Sonucudur Senar Bulut
C102:Doğrudur. Çünkü büyük patlama oluştuktan sonra evren ve dolayısıyla dünya belli şartlarda ve uygun zamanlarda oluşmaya başladı. Şartlar ve zamanın uydun olduğu anda dünya sınırlarına en uygun halini aldı. ( GÜZ YAPRAĞI)