S101 Bir insanın yaşamı süresince: vardığı tüm sonuçlarda ve yaptığı tüm tercihlerinde; bedenini oluşturan tüm dinamik element kombinezonu/ları-orijinleri-yaşları, tüm atasal genler ve çevresel faktörlerin etkileşimleri dışında, ne/neler etkili olabilir? Neden?
C 101: Bazen bir boşluğa bakmak bile insana bir şeyler çağrıştırır. Ama unutulmaması gereken bir şey var ki boşluk bile olgudur hiç değildir. Ali Rıza Sertkaya
C101: İlahi faktörler etkilidir. Tıpkı Mevlana’nın tasavvuf aşkı, Hindistan’daki Budist rahiplerin Nirvana’ya (ruhların arınması) ulaşmak için bedenlerini buz gibi suyun altında bekletmeler Rıdvan ERTUŞ
C101:Bence başka hiçbir şey etkili olamaz. Çünkü insanlar atalarından gelen genlerle dünyaya gelirler. Ve doğup büyüdükleri çevredeki toplum ve ahlak kurallarına uyarak ya da yine çevresindeki arkadaşlarına uyarak bu kurallara uymayarak; ailesinden ya da arkadaşlarından gelen inançlarla veya kendisi yine çevreden esinlenerek çıkardığı inançlarla yaşamını sürdürürler Derya Akay
C101:Yaşantıları, ideolojileri etkili olur Murat AKBAŞ
C: 101:Bence başka etkileyen bir şey yoktur. Çoğunu zaten atasal genler oluşturuyor. Geri kalanını da çevre etkiliyor Tarık SOYALAN
C:101:  Kendi içinde çıkmazları olabilir. Mesela adam kötü biri olmak istiyor ama çevresi buna müsait değil işte bu adam aynı tohum gibi uygun ortam bulursa fıtratını yerine getireceğini sanıyorum. (FETULLAH İNCE)
C101: Zihin İdeoloji, fikir, siyasi görüş… Asıl bunlar insanların evrime uğrayan temel faktörleridir. Mevlüt ALTINDAĞ
C101:İnancı ve idealleri gelişimini büyük ölçüde etkiler (ALİ NAZLI)
C101: Fıtratı çok önemlidir. Çünkü her insan belirli bir fıtrat üzerine dünyaya gelir Kadri ÇİMEN)
C 101: Elementler, genler ve çevrenin dışında ruhsal durumu etkiler derim ama bir insanın ruhsal durumunu ve kişiliğini saydığımız tüm bu faktörler etkiliyor zaten bence GÜLSÜN KARSLI
C101:Kurallar ve idolar etkilidir.   Kasım AKTOPRAK
C101:insanlar atalarından gelen genlerle dünyaya gelirler Ve bu genler sayesinde bazı sonuçlara varabilirler Bunların yanında bu sonuçlara varmada ruhunda önemi vardır. Çünkü ruhta insanın genel bir yapısıdır(Veli Yasak)
C101:  İnsanın sanal araçları etkili olmuş olabilir Abdulkudüs KORKMAZ
C101. Dini inanışlar etkilidir. Hangi dine mensup olursa olsun insanları yaşamı süresince onu etkisi altına alır. ( Veysi Demir )
C101.  Bunlar dışında aldığı kararlarda inancı mantığı ve kararlılığı etkili olmuştur. Menduh SAYPAK
C101: Bunların dışında maneviyat etkili olabilir. İnsanı daha fazla mutlu ve huzurlu kıldığı için. M. Emin. Arı
C101: Annesi, babası, kardeşleri, akrabaları ve eş Mesut KAÇMAZ
C101:Ruhu, aklı birde vicdan gibi sahip olduğu şeyler. (BARIŞ BOSTANCI)
C:101: Ben ancak ruh diyebilirim. Ancak nedenini de tam olarak bilemiyorum(Aziz BİÇEN
C 101: çevre etkili olur çünkü insanın davranışları sadece genetiğin etkisinde değildir YUNUS BAYRAK
C–101: Manevi değerler insan yaşamını etkileyen en önemli değer ve etkidir. İnanç ve ideolojiler insanın beyin ve ruh yapısını etkileyen diğer bir etkendir. Çünkü ruhu şekillendiren yapıdır. H.Uğur MUMCU
C–101: Akıl, ruh ve kişilik etkili olabilir. Çünkü insana özgü özellikler olduğundan Esat KAN
C 101:bence kişini ve bulunduğu ortamdaki siyasi düşüncelerde etkili olabilir.( Fırat Aydınarığ )
C101: Çevremden etkilenir. Rumuz = Öfkeli
C101:Başka faktörler etkileyemez çünkü bu insanı oluşturan yapıların bileşkesi. (rumuz:SU)
C101:Duyguları. İnsan davranışlarında duyguların önemli bir yeri vardır. M.Tevfik
C 101: Yaşamı süresince bir insan yaşadığı toplum arkadaşları açlık duygusu, zenginlik duygusu, aşağılanma vb. durumlar etkileyebilirdi. Coşkun
C101:Başka etkili olamaz, çünkü hepsi soruda verilmiş. Serhat
C101:bence bunlar yeterince etkili oluyor. Seda
C101:kaderinMehtap
C101Aklı.Çünkü akıl kişiye özgü verilen bir sanal araçtır. Aynı zamanda eğitim ve öğretimi de bu işin içine katabiliriz. Ziya
C101Doğa üssü güçler, Allah. Nurgül
C101:Etkili faktörler çevre ve genetik faktörler olup bunun dışında etkili bir faktör bence yoktur. Sümeyra
C101:Bildiğim kadarıyla çevre ve genetiksel etkileşim başlıca faktörlerdir. Bunun dışında herhangi bir fikrim yok. { Mustafa ATEŞÇELİK }
C101:en önemlisi çevre yani yaşadığı toplum devlet, aldığı eğitim vb Murat Güzel)  
C101:Bildiğim kadarıyla genler ve çevre dışında bir şey yok. (zaman- mekân kavramlarını çevreden farklı kabul etmezsek tabii ( Muharrem Nadiroğlu)
C101:İnsan yaşamını etkileyen temel parametreler bunlardır.(AHMET ATEŞ)
C101:Nefisleri ve istekleri. Nefsini yenemeyenler ve para hırsı ile sürekli bir şeyler istemeleri etkili olur yazık dünyamıza. (Erdal ŞİMDİ)
C101:Yaşadıkları özlemleri aklı zekâsı etkin olabilir. (EROL ÖZLÜ)
C101:Beyni ruhu inandıklar SEVAL DALKILIÇ
C101:insanın yaşamı süresince vardığı tüm sonuçlarda yaptığı tüm tercihlerde blirertilen parametrelerin etkisinin yanı sıra dinin, inancın, ideolojilerin, düşünce akımlarının, sosyal, siyasal ve kültürel olayların etkisi vardır. Mücahide YÜKSEL
C101:İlahi güçler etkili olabilir Çünkü bu gereklidir. Halis kaya
C101:Bilmiyorum{isa ergüntop}
C101:Aklı ve mantığı. İnsan düşünerek tercih yapar Fatma
C101:Çevre Çevre genetikten sonra en önemli etkendir ( Yasin KALEMLİ )
C101:Allah korkusu, vicdanının rahat etmesi etkili olabilir. (Ertaç YALÇIN)
C101:Bedeni ve çevresi dışında insanın tercihine bence inancı etki eder. Çünkü insan inandığı değerlerin dışında bir tercih yapmaz. (Mustafa YILDIRIM)
C101:Manevi etkiler örn: kirlikan tekniği ile çekilen fotoğraflar bu konuda çok bilgi verecektir.  (Münevver ŞAHİNKAYA)
C101kültür, doğa, vücut yapısı ve yaşanılan yerdeki siyasal hâkimiyet etkili olur. (Naciye ATAMAN) C101Yaşamı dışındaki her şey etkili olabilir. NAZIM SEVEN
C101Aklı zekâsı mantığı etkili olabilir çünkü akıl zekâ ve mantıkla ne kadar olumsuz bir çevrede yetişirse yetişsin olumlu davranışlar sergileyebilir (onur aydın)
C101Nefis insanların en zor durumda kaldığı dışa bağımlı iç güçtür. Şuayp CENGİZ)
C101Ruhları ve akılları etkili olabilir. (NİHAT PİŞKEN)
C101Hisleri ulaşmaya çalıştığı hedefleri, yaşam amacı,kendi kazanmış olduğu öğretileri (ertan artuç)
C101Çevresel ve atasal etmenlerden başka ancak ilahi güç etkili olabilir. (Gülcan  Mertyüz)
C101Nefis ve isteklerin idosu etkili olabilir.(ÖMER FARUK YILDIZ)
C101Tabi ki akıl ve ruh etkili olacaktır. Vardığı sonuçlar; aklın, yaptığı tercihler de akıl ve ruhun ürünü olacaktır. SELAHATTİN KAYA
C101İnanç, bilgi, manevi gelişmişliği bunarlında etkileri vardır.(Şems)
C101Yaratıcı’nın edil gen bir halde olduğu fikri, insan yaşamına herhangi bir müdahalenin olmadığını anlatır. Ama günümüzde “kader”yorumlanırken; belli yüzdelik oranlarla insan elinde olan bir gelecek olduğu fikri yaygındır. Felsefeciler yaratıcı varsa bile edil gendir derler. Bu çelişkiye(çelişki=önceden bilinen bir gelecek varsa neden yaratılma gereği) bilim Kaos teorisiyle çözüm bulmaya çalışmıştır. Yani iki olay arasındaki sebeb- sonuç(gerekircilik) ilişkisini kavramak(Heizenberg belirsizlik ilkesi) bazen mümkün değildir. Bu en güzel kelebek etkisiyle anlatılır “Ben Afrika’da kanat çırpan bir kelebeğin Kuzey Amerika’da yarattığı kasırgayı istiyorum. Kaos istiyorum” Yani Kuzey Amerika’da ki Kasırgaya bir kelebeğin kanadındaki oluşan hava akımı sebep olabiliyor. Öz olarak şöyle demeliyim ki her türlü psikolojik etki, durum hal farkında olmadığımız kendini kötü veya iyi hissetme halleri tercihleri yönlendiriyor Semih Yalçınkaya
C101Allah nende olabilir. Çünkü eğer gerçekten kadere inanıyorsak isteğimiz dışında olaylar olacaktır. ( Ahmet AYDOĞAN )
C101İnsanın psikolojik ve manevi ruh hali etkili olabilir.(Nurgül AY
C101İnsanın çevresi etkili olabilir. (RESUL ADANAŞ)
C101Rüya veya hayalleri akıl oyunları filmindeki gibi. M. Sinan TAŞ
C101İnsanların maddi yani fiziki yapılarının dışında, onlarda ruh veya gözle görülmez dinamikler vardır. Çünkü insanların psikoloji olarak ifade ettiğimiz bir iç dünyası ve buna bağlı olarak davranış kalıpları, düşünce sistemleri vardır. Ve bu her insanın kendisine özgücüdür
(Nayip KOÇ)
C101İnançları, fikirleri ve eşyaya bakış açısı etkili olur Kamuran BİLDİK
C101İnsanın ruh dünyası etkilidir. Çünkü ruh dünyası canlıların var olma amaçlarının, ettiklerinin altına yatan gizli dünyadır. (Hüsnü ŞAKI)
C101İnsanın aklı, zekâsı ve mantığı şüphesiz her zaman farklıdır. Buda aynı genlere ve aynı çevreye sahip olduğumuzda bile farklı kişiliklerde olduğumuzun en çık sebebidir. (Gülten SÖKMEN)
C101Bu insanın inancında etikli olabilir.  Faruk Karahanlı
C101Akıl ve ruh bedenden ayrı işler onların mantıki ve metafizik boyutu olayların değişik algılanmasına büyük bir yardım sağlar. (Ekrem MANAY)
C101Mantığı ve düşünce sistemi. Belçim HAKAN)
C101Hür iradesi etkili olabilir, aklı etkili olabilir. Mevcut bilgi birikimi ahlaki, inancı etkili olabilir.(Taner Gider)
C101öncelikle aile bireyleri, sonra örnek aldığı kişiler, daha sonra yaşadığı çevresi. MÜZEYYEN ADSOY)
C101Toplum, kültür, gelenek, ruh, vicdan, akıl ve görenekler İlyas ARVAS
C101Kişinin fıtratı etlali olabilir. Çünkü Allah insanı yaratırken onu bir takım özelliklerle donatmıştır. Ha bu özellikler zamanla körelebilir. Ancak yapıda mevcuttur. Uygun ortam bulunca hemen yeşeriverir. (BEHİYE DAĞ)
C101Düşünebilme yetisi; Birçok insan doğuştan bedeni, genleri ve çevresiyle beraber bir bütündür Fakat bunların dışında yaşamı süresince düşünme kabiliyetiyle (yeteneğiyle) birçok sonuca varıp, birçok tercih yapar. DERYA NURAY YILGAN
C101Akıl,anane millet, toplum ve çevresel etmenler. (Edip Güllü)
C101düşünce yapıları, benimsediği dünya görüşü gibi etmenler etkili olabilir. Kenan ÇEVİK
C101Dini inançları, düşünce mekanizmaları ve yaşam mekanizmaları – şartları etkilidir Kenan DOĞAL
C101Deneyim ve gereksinimleri yönünde değişme olur. Mehmet YİĞİT
C101Hayal ve düşleri şizofrenim hastaların özellikle çok farklı ifadeleri insanı farklı bir şekilde etkiler. (Nurettin ÖZBEK)
C101Bütün bu etkileşimin insanı götüreceği kattan bir üst kata çıkaracak ilahi etki çünkü yaratan yaratılanın sonunu bildiğinden sevdiği kullarını bir üst makama alabilir. Senar Bulut
C101Saydığının etmenler dışında yaptığı tüm tercihler baskıyla yapılan tercihlerdir. İnsan kendi bilinci dışında tercih yapıyorsa zorla yapıyor demektir. (ZENNURE HALİLOĞLU)
 C101Bunların dışında insanın bir de içgüdüsel ve düşünce yönü vardır. Zaten bunlardır insanı insan yapan değerler. GÜZ YAPRAĞI)