S 98.Doğayı en çok hortumlayan ve türdeşlerine en çok zülüm edip öldüren hayvan türü/türleri hangisidir/leridir? Doğada en ileri evrimleşmiş hayvan veya canlının özellikleri ne/ler olabilir? Bu hayvan tür/leri evrim açısından en çok evrimleşmiş olarak kabul etmek mümkün mü? Neden?

İp ucu;evrimi aşan/aşabilecek varlıkları düşünün

C 98.Aklıma insan türünden başka bir şey gelmiyor. Bide  maymunlarda hırsızlık yönünden baya hortumcudurlar.burada kuşları çok evrimleşmiş kabul edebiliriz. Hamit MENÇUK

C 98. Hayvan türünden olmayan insandır. İnsan ilerlemiş hayvan olmayan canlıdır. İnsan insandan türemiş en önemli ve önemsiz mahluktur. M. Sait DEMİR

C 98. Doğayı en çok tahrip eden hayvan türlerine örnek olarak fil ve çekirgeyi verebiliriz. Çünkü bunlar  doğadaki bütün bitki türlerini tüketerek beslendikleri için.  Kendi türüne zarar veren hayvana ise; arıyı    örnek verebiliriz. Çünkü yaşamlarını devam ettirmek.için kraliçe arılar işçi arıları üreme dönemlerinde  kullanarak döllendikten sonra bu işçi arıları yiyerek öldürüyorlar. Hatice TUNCER.

C.98 Zararı ölçüsünde değerlendirmek lazım. Belki kaplan,aslan,yılan yada çok küçük bir gece sineği olabilir.doğayı çok iyi bilmek araştırmak lazım gece sineği bir ısırmada insanı öldürebilir fakat en çok evrimleşmiş hayvandır.diyebilir miyiz? bilmiyorum.BAHAR YILDIZ

C 98. Her hayvan doğaya yaptıklarıyla hizmet eder.Erdinç YEŞİLYURT

C.98 bence ekosistem bir döngü içindedir fakat bazı türlerin çoğalması yada azalması bu ekosistemi bozmaktadır ama en çok gelişmiş tür olarak insanlar vardır yılan türü ise birbirini yediği için kendi türüne zarar veren bir hayvandır.Nesrin EKİNCİ

C 98.İnsan türüdür.En çok evrimleşmiş değil de evrimin metriksini aşan varlık olarak görebiliriz. İdris MANTAŞ
C 98.
İnsandır.Bu insanlar aklı sayesinde teknoloji araçlar yaparak, bunları silahlarda kullanarak kendi türünü en çok öldüren insanlardır. Ve bu insanlar daha iyi yaşam standartlarına ulaşmak için her türlü kapitalist ahlakın gereklerine göre hareket eden insanlardır. İnsanları evrim bakımından en çok evrimleşmiş tür olduğu söylenemez. Çünkü bununla ilgili gerçek kanıtlar bulunmuyor. Doğan ERGÜN
C.98 bence çoğu hayvanın doğaya zararı ve faydası vardır bunlar içinde kendi türdeşlerine zulüm eden katil balinalar verilebilir yararından çok belki zararı vardır bunlar bence en çok evrimleşmiş olan başka türler vardır. . Mesut ASLAN

C 98. bunların hepsini yapan insan denen mahlukattır. Beklide biz evrimleşmeyi yanlış algılıyor olabiliriz. O nedenle gelişmişliğin tersi bir tutum içindeyiz. Cahit Özkan

C 98. Doğayı en çok hortumlayan ve tür insandır Evrimden fazla olanda insandır zihinsel olarak Fakat akli konusunda ayni şeyi söyleyemeyiz Ömer GEZİCİ

C.98: Doğayı hortumlayan ve türdeşlerine eziyet eden tek varlık insandır. Evrimleşmiş canlının özelliği obezite olurdu sanırım.  Dilek KARABAYRAKTAR

C 98.Aslanlar olabilir.Hayvanlarda yok olabildikleri için evrimleşme kabul edilemez. Seyhan IŞIK

C 98. bence doğada bulunan hayvanların hepsi doğal bir döngü içerisinde yer alır zarar vermez ama insanlar kadar doğaya zarar veren bir canlı da yoktur.Ahmet ESER  

C98.Mikroorganizmalar ihtiyaçları nispetinde alırken ;insanlar doyumsuz davranır.en zalim varlık insandır. Menşure DAĞLAR

C 98.İnsandır.insan akıl edebilen bir canlıdır.en çok evrenselleşen insan olur.organizması en gelişmiş hayvan insandır. Abdullah DENİZEDALAN

C.98.En çok insanlardır.İnsanlar çevrelerine zarar vermekle kalmaz bir de kendilerine zarar veririler.Melek BOZANER

C.98.insanlar doğayı hortumlamakla birlikte birde kendi türlerini bile hortumlar.İnsan diğer canlılara göre en gelişmişi olsa bile kendi türüne ve doğaya en çok zarar veren türdür aynı zamanda.Selma ZENGİN

C.98.Aklıma insandan başka canlı türü gelmiyor.Canlıların en gelişmişi olmakla beraber çevresine en çok zarar veren türdür.Çiğdem YİĞİT

C.98.böyle bir varlık varsa oda insandır.doğadaki hiçbir canlı kendi türüne insan kadar zulüm  edip öldürmez.en gelişmiş canlı insan olmasına rağmen bunları yapmaktadır. HAYRETTİN KARABUDAK

C98 bu soruya verilecek cevap insandan başka bir şey değildir. Bir insanda bulunan tüm özellikler gelişmiş hayvanın özellikleri arasındadır. Celal TİLGEN

C 98. Aslan ,sırtlan ,kaplan. İnsana en yakın davranan hayvanın özellikleri en öndedir. MUZAFFER CEYLAN

C 98. Hayvan insanlar birbirinden farklı mahluklardır. İnsan en gelişmiş hayvan diyebiliriz.Mehmet Şirin ARTUK

C 98. Hayvanlar sürü içgüdüsüne sahiptirler.Bu yüzden birbirilerine aç kalmadıkları sürece zarar vermezler.Haklarına sadıktırlar.Yani demokratiktirler. . Uğur YÜCEDAĞ

C 98. Bu hayvanların zararları olduğu kadar, yararları da vardır. Ancak bilinçli olup ta doğaya zarar veren insanlardır. En  evrimleşmiş canlı doğaya faydası olandır. Hatice ŞAHİN

C 98. Hayvanlarda en çok hortumlamayı seven tilki ve maymundur. Bu iki hayvan türü kurnazlığını çoktur. Avının saflığında istifade ederek onu kullanarak hem zulüm etmiş hem de hiç taviz vermediğinde hep avcıdır. Tekin ÖZBEY

C 98.Doğada en iyi evrimleşmeyi insan gerçekleştirmiştir. Evrimleşmeyi tamamlamış canlının özelliği düşünebilme yeteneğidir. Kerime TAŞ

C 98. Doğa insan türü tarafından sürekli olarak yağmalanmakta,sürekli talan görmektedir. Yani hem gelişmiş canlı türü,hem de talancı olarak insan türü örnek oluşturabilir. ZEYNEL EDE

C 98. Bu hayvan türü olsa olsa insandır. Çünkü insan kadar, vahşet ortamı oluşturan, doğaya zarar veren yaratık yoktur. Muhsin ERSAN 

C 98. Doğayı en çok hortumla yan türdeşlerine zarar veren kendi çıkarları için soydaşlarını tabiatın derinlikleri savuran evrimini hiçbir zaman tamamlayamayacak olan insandır. Evrimini tamamlayan varlık kendisi dışında varlıkların yaşam haklarına saygı duyan onu var olduğu gibi kabul eden düzenin parçası olmaktan çok düzeni kendinde yaşayan iyiyi ve güzeli içselleştiren varlıktır Emine ÖZTÜRK

C 98.Şüphesiz vahşi hayvanlardır. Emre Özden

C 98.Düşünen hayvan olarak insan doğaya ve kendi türlerine en çok zarar veren canlıdır.Doğaya en çok uyum sağlayan canlı en çok evrimleşendir.Meral YILMAZ

C.98 Vahşi hayanlar olabilir. N.BİLGİN

C 98.Bence insandır. Evrim açısından en gelişmiş canlı insandır. Doğadan faydalanan ve ona zarar vermeden canlı evrim açısından daha evrimleşmiştir diyebiliriz Abdulmevla OKTUAY

C 98.öyle bir hayvan yoktur yani er hayvan yaşayabilecek yeteri besini alır.Cebrail HAN

C 98. En çok hortumlayan ve en çok zulüm eden hayvan tilkidir.Kurnazlığını kullanarak avının saflığından istifade ederek onu kullanarak hem zulüm etmiş hem de hiç taviz vermediğinden hep avcıdır.En çok evrimleşmiş hayvan özellikleri insan gibi yürüyebilmeli,konuşabilmeli,bazı duyguları olmalı ama düşünce özelliği olmamak şartıyla.Bu hayvan türlerini en çok evrimleşmiş hayvan sınıfına koymak mümkün değildir.Çünkü günümüz teknolojisinde her gün bir canlının bir özelliği bulunulmaktadır. Ercan ÇiFTÇi

C 98. Köpekler virüsler bazı bakteriler. Bunların ömrü çok uzun olabilir. Işık, ışın, radyasyondan etkilenmemelidir. Sevgi ALMAK

C 98.öyle bir hayvan yoktur yani er ayvan yaşayabilecek yeteri besini alır. eden katil balinalar verilebilir

Bence çoğu hayvanın doğaya zararı ve faydası vardır bunlar içinde kendi türdeşlerine zulüm Ahmet DUSAK

C 98. Hayvan türünden olmayan insandır. İnsan ilerlemiş hayvan olmayan canlıdır. İnsan insandan türemiş en önemli ve önemsiz mahluktur.Bedih EROĞLU

C 98- Bu tür insandır. Kendi türdeşini bile yok etmede üstüne yoktur. Doğal döngüyü tarumar ederler. Bu özelliklerinden dolayı insan tam olarak evrimleşememiştir Mehmet Salih Gökhan

C 98. hayvanlar da evrimleşme den bahis edilemez.Eğer biyolojideki gibi düşünüp insanı hayvan aleminden sayarsak Doğayı en çok hortumlayan ve türdeşlerine en çok zülüm edip öldüren                                        insandır. ŞEHMUS AKYÜZ

C.98.bu konuda insan olduğunu söyleyebiliriz evrimin aştığı yada evrime uğraması mümkün olmayan varlık insandır Zehni GÜN

C.98 bence ekosistem bir döngü içindedir fakat bazı türlerin çoğalması yada azalması bu ekosistemi bozmaktadır ama en çok gelişmiş tür olarak insanlar vardır yılan türü ise birbirini yediği için kendi türüne zarar veren bir hayvandı.İlyas AKTÜRK

C 98. a) insan               b) insan                        c)hayır                         d)kesinlikle insan değildir. BARIŞ HOZMAN

C.98 Doğaya zarar veren hayvan yoktur. Çünkü bütün hayvanlar bir amaç üzerine hayattalar. ADEM BATARAY

C.98 İnsanlardır. Evrim olumlu yöne olur diyor ama galiba her beşeri sistem gibi eksik kalıyor. İRFAN CEYLAN

C.98 İnsanlar olmalı. Ya evrim yanlış yada ya da evrimciler. SEVDETA ŞİŞMAN

C.98.Bir hayvan ne kadar evrimleşmiş olursa olsun yinede kendi yaratılışlarını aşamazlar. Darvin’e göre en ileri evrimleşmiş canlı insandır. Yüzlerce yıl hep aynı kalmış canlılardan sanki değişmişler gibi söz etmek saçmalıktır. (FATİH KAPLAN)

C 98. Doğa insan türü tarafından sürekli olarak yağmalanmakta,sürekli talan görmektedir. Yani hem gelişmiş canlı türü,hem de talancı olarak insan türü örnek oluşturabilir. ZEYNEL EDE

C 98.Darvin’e göre ileri derecede evrimleşmiş canlı insandır.Canlılar ne kadar evrimleşmiş olsa da insanların seviyesine ulaşamazlar. BURHAN KORHAN

C 98. Yırtıcı ve vahşi hayvan türleridir. İnsan en ileri evrimleşmiştir ve evrimi aşabilecek bir varlıktır. Fahriye İNCE
C. 98.insanlardır en çok evrimleşmiş canlı grubu bence insanlardır. Osman KILINÇ

C 98. Şüphesiz insandır. Selman BÜYÜK
C 98.
Yabani hayvanlardır.A.KONUKSEVER

C98.Doğayı en çok hortumlayan şüphesiz vahşi insanlardır.Mehmet fatih ŞENGÜL..

C 98. Kuşkusuzdur ki bunu en çok yapan canlı türü insanlardır. İnsanlar kadar kendi türüne zarar veren başka bir tür yoktur. . İBRAHİM ÖZDEMİR

C 98. Unutulmamalıdır ki doğa bir düzen içerisindedir. Bir tür, canlı türünü koruyabilmek için başka bir türü ortadan kaldırmak ister. Bu doğanın kanunudur. Ama aynı tür içerisinde düşündüğümüzde bireyleri yok eden, zulüm edip öldüren maalesef insanlar en ön planda yerini koruyor. Murat ÇELEN