S 97.İnsanın genital bölge florası, ağız ve boğazına bulaşınca genellikle patojen etki yapar. Hatta bazı türleri doğal yayılış alanlarından diğer alanlar taşımakta yeni alanlarda patojen (öldürücü) etki yapmaktadır. İnsanda liyakatsiz her şeyde buna benzer sosyal potojen (öldürücü) etki yapar. Önermesinin mukayesesi doğrumudur ? Neden?

 

C 97.Benzerlik var aslında  ama bire  bir benzer diyemeyiz.insan ile mikropları karşılaştırmak pek sağlıklı bir karşılaştırma olmaz. Ama haklı tarafı da var günümüz bazı insanları açısından. Hamit MENÇUK

C 97. Önermedeki girişindeki kabulün doğruluğu mukayesesinde sosyal olgusu doğru fakat yetersizdir! Hem giriş hem sonuç! M. Sait DEMİR

C 97. Bence doğrudur. Çünkü insanlığın yapmış olduğu bazı liyakatsiz davranışlar sosyal patojen (öldürücü) etki yapmasa da olumsuzluk yaratır. Huzur ve refahı bozar.  Hatice TUNCER.

C.97 Doğrudur. Her şey anlamlı,doğruluğu boyunca güzeldir liyakatliğe dürüstlüğün doğruluğun vs. önemi bir kez daha vurgulanmıştır. BAHAR YILDIZ

C.97 aslında karşılaştırmak bir nevi doğru çünkü mikropların yayıldığı gibi liyakatsizlikte yayılır bulaşıcı hastalık gibi.Nesrin EKİNCİ

C 97.Doğrudur.İnsanın o bölgesine etki yapan hastalıklarla liyakatsizliğin her türü benzer özellik gösterir. İdris MANTAŞ
C 97.
Bu mukayese doğrudur. Çünkü bu durum aynen sosyal hayatta yapılan liyakatsiz yani yerine uygun olmayan olaylar içinde geçerlidir. Doğan ERGÜN
C.97
bence doğrudur var olan pisliklerin solunum yollarına bulaşınca çok ciddi hastalıklara neden olabilir kimi insanlarda aynen öyle bulaşınca hemen patojen etki eder ve kurtulma esnasında da çok zorlu çekilir. . Mesut ASLAN
C 97.
aynı mantıkla bakarsak bir bakıma doğru sayılır. Kötü olan her şey bir şekilde çevresine zarar verme çabası içinde ise bu mantığının neden doğru olacağını bu çıkarsamadan anlayabiliriz. Cahit Özkan
C 97.
.İnsan ile mikropları karşılaştırmak pek sağlıklı bir karşılaştırma olmaz. Ama haklı tarafı da var günümüz bazı insanları açısından.Erdinç YEŞİLYURT 
C 97.
İnsanın genital bölge florası, ağız ve cinsel organına bulaşınca genellikle patojen etki yapar Hatta bazı türleri doğal yayılış alanlarından diğer alanlar taşımakta yeni alanlarda patojen (öldürücü) etki yapmaktadır İnsanda liyakatsiz her şeyde buna benzer sosyal pot ojen (öldürücü) etki yapar Ömer GEZİCİ

C.97: Doğrudur. Çünkü insandaki her yakışıksız davranışta sosyal yönden öldürücü etki yapar. Dilek KARABAYRAKTAR

C 97.Evet doğrudur. İnsan bir bütündür .Bir alandaki liyakatsizlik öncelikle kalbi öldürür ve bütün vücuda yayılır. Seyhan IŞIK

C 97. bu önerme doğrudur çünkü hastalık yayılır ve öldürür.Ahmet ESER

C.97.insanın fıtratına aykırı davranışlar insanın sonu olabilir. Menşure DAĞLAR

C 97.Liyakatsizlik hastalık olursa mantıksızlık diz boyu olur. Abdullah DENİZEDALAN

C.97.Önermenin eksik yanı yoktur aksine fazlalığı bile vardır.Melek BOZANER

C.97.İnsanlarda ki liyakatsizlikte patojen etki yapar.Öldürücü etkisi olmasa da insanda derin izler bırakabilir.Selma ZENGİN

C.97.İnsanlar en basitinden grip olsalar nasıl ki kendileri etkilenmekle kalmayıp çevresinde ki insanlara da bulaştırıyorlarsa  liyakatsizlikte böyle bir şeydir.sadece kendisine zarar vermekle kalmaz etrafına da rahatsızlık verir.Çiğdem YİĞİT

C.97.aralarında benzerlik vardır ama tamamen aynı değildir. HAYRETTİN KARABUDAK

C97 doğru değildir çünkü bu insanları bir takım şeylerden uzak tutmak için uydurulmuştur. Celal TİLGEN

C 97.Evet.Bakterilerin üremesi için uygun bir ortamdır. MUZAFFER CEYLAN

C.97 Evet bunları karşılaştırmak çok önemlidir bunları karşılaştırırken aradaki farkları ve eksikleri iyice görebiliriz.Mehmet Şirin ARTUK

C 97. Doğrudur, çünkü bu mukayese bu olaya benzetilip örneklendirilmiştir. Sosyal açıdan da böyledir. Hatice ŞAHİN

C 97. Doğrudur. Çünkü insan öldürücü kısmını bilerek veya bilmeyerek gasp ediyorsa doğru diyebiliriz. Tekin ÖZBEY

C 97. Önerme kısmen doğru olabilir fakat doğru olmadığı durumlarında varlığını da göz ardı etmek yanlış olacaktır. Gidilen her yerde olumsuzluk oluşmasından bahsedilemez. ZEYNEL EDE

C 97. İnsanın kendine rehber olarak nefsini seçmişse şayet; kemirilmeye mahkûmdur.  Muhsin ERSAN

C 97. İnsandaki patojen liyakatsizliğe etki yapar.Uğur YÜCEDAĞ

C 97. Evet belki biraz daha soysa normlar yoluyla bir önerme yapılsa daha sağlıklı olacaktı. Liyakatsiz insan ilk önce kendini daha sonra çevresini daha sonra toplumu ve en sonunda evreni kirletecektir. Toplum yapısını bir insana benzetirsek doğru fakat verdiğiniz eşleştirmeyi ellerini yıkamaktan aciz bir insanın bedenini zehirleyeceği gibi basit bir önerme ile neden yaklaşmadığınızı merak ediyorum. Emine ÖZTÜRK

C 96. Bir bilim şaheseri kimin tarafından çıkarılmışsa onun ismiyle anılır. Emre Özden

C 96.Liyakatsiz insanlar diğer insanların yaşayış şekillerini de etkiler ve onları yanlışa sürükleyebilir.Meral YILMAZ

C.97 liyakatsiz insanın kendisine çevresine topluma zararı vardır. N.BİLGİN

C 97. Doğrudur. Liyakatsiz insan sosyal ilişkilerde patojen etki yapar. Abdulmevla OKTUAY

C 97.doğrudur ilaç yararlı bir şeydir ,ama asta olmadığımız zaman kullanıldığında ölüme neden olur.Cebrail HAN

C 97. Bir nevi doğrudur.Çünkü olayın öldürücü kısmını ele aldığımızda eğer insanda buna bilerek veya bilmeyerek kasd ediyorsa elbete doğrudur. Ercan ÇiFTÇi

C 97. Doğrudur. İnsandan liyakatsiz davranış böyle iki durumun birbirine bulaşmasıyla çıkan hastalığa benzetilebilir. Sevgi ALMAK

C 97.doğrudur ilaç yararlı bir şeydir ,ama asta olmadığımız zaman kullanıldığında ölüme neden olur.Liyakatsiz insan ilk önce kendini daha sonra çevresini daha sonra toplumu ve en sonunda evreni kirletecektir. Ahmet DUSAK

C 97.Doğrudur. Çünkü insanlar kendi alanları dışına yayıldıklarında genellikle başarısız olur ve kendilerini yok etmeye başlarlar. Kerime TAŞ

C 97. aslında karşılaştırmak bir nevi doğru çünkü mikropların yayıldığı gibi liyakatsizlikte yayılır bulaşıcı hastalık gibi.Bedih EROĞLU

C 97- Doğrudur. Çünkü buradaki verilen potojenler öldürücüdür. Mehmet Salih Gökhan

C 97. Her bölgenin kendisine has özellikleri vardır biri uyum gösterirken diğeri göstermez. ŞEHMUS AKYÜZ

C.96.Herkes belli konuda bir şeyler öğrenmek için işin uzmanına başvurur. Burada da öyle olmuştur. Zehni GÜN

C.97 bence doğrudur var olan pisliklerin solunum yollarına bulaşınca çok ciddi hastalıklara neden olabilir kimi insanlarda aynen öyle bulaşınca hemen patojen etki eder ve kurtulma esnasında da çok zorlu çekilir. . ilyas AKTÜRK
C 97.
vücudumuzda ki her şey gibi genital bölge mesela, yeri bellidir ağızla ne işi vardır. Sosyal hayatta da bu böyledir her şey herkes yerini bilmelidir. BARIŞ HOZMAN

C.97 İnsanların genital bölgesini her ihtiyaçtan sonra temizlemesi gerekir. Aksi taktirde hastalıklara yol açabilir. ADEM BATARAY

C.97 Olabilir, sonuç ta hastalık vücudun fıtratına aykırı şeylere verdiği tepkilerdir. İRFAN CEYLAN

C.97 Siz fıtrata aykırı davranırsanız sonunuz hüsran olur her alanda. SEVDETA

C 97.Doğrudur. Toplumdaki kötü görüşlü insanlar bu sayede toplumu da zehirler. (FATİH KAPLAN)

C 97. Önerme kısmen doğru olabilir fakat doğru olmadığı durumlarında varlığını da göz ardı etmek yanlış olacaktır. Gidilen her yerde olumsuzluk oluşmasından bahsedilemez. ZEYNEL EDE

C 97. .Doğrudur. Toplumdaki kötü görüşlü insanlar bu sayede toplumu da zehirler. BURHAN KORHAN

C 97. Evet doğrudur. İnsanların bir alanda yaptığı bir hata diğer alanlara da yansır. Fahriye İNCE
C. 97.Doğrudur pislik içinde milyonlarca mikrop var ve bunlarda insan sağlığına zararlıdır. Osman KILINÇ
C 97. Doğru bir önermedir. Çünkü her canlıda bu böyledir. örnek;sineğin kanatları. selman BÜYÜK

C 97.Katılıyorum.Çünkü liyakatsiz hareketler insanlardan sosyal hastalıklar yaratır. Mahmut ERBAY

C97.Liyakatsiz insanlar tüm doğaya zarar verebilecek potansiyeldedir.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C 97.Doğru bir önermedir.katılıyorum.A.KONUKSEVER

C97.insanın bir hatası bazen bütün hayatını etkiler.Mehmet fatih ŞENGÜL…

C 97. Kötü olan iyiye karıştı mı iyi de yok eder. Bunun çürük bir domatesin bulunduğu bir kasa domatesi çürütmesine benzetmek mümkündür. . İBRAHİM ÖZDEMİR

C 97. Doğrudur. Zira bugün Avrupa’da, Çin’de ve Rusya’da etik aile kavramı iflas etti. Murat ÇELEN