S 93.

A- Dinde yukarılarını bilerek;menfaat farzlarına göre kaşıyanlar önce kendini/lerini haklı ve uyanık hissederlerse de, kesinlikle bir gün aşağıları; ağrımaya, ağarmaya ve eğirmeye başlar (Demirkuş 2007). Öz deyişinde ne demek isteniyor?

B-Güzel ahlakı sadece dünyevi menfaatleri için güzel ahlakı taklit edecek şekilde evrimleşmiş insanlar hangi kategoriye girerler?

İp ucu;samimiyeti aşacak kadar izini kayıp etmeye çalışan, dünyevi-şahsi menfaatleri için gizli yüksek drama yeteneğine sahip insan sıfatlarını düşünün.

C-Eksik, yetersiz ve yanlış;düşünce, ahlak ve kavram yanılgıları insanlarda sosyal ve düşünsel deformasyonlara neden olmaktadır.Önermesinin eksiğini tamamlayınız.

İp ucu;sanal, soyut ve somut gerçek eğitimle;zihinsel bedenden; id, idol, değer yargıları, inanç değerleri, süper ve özgün egolar, gerçekler, doğa yasaları doğru konumlandırılmazsa sonuçta yanlış düşünce mantığına sahip kişilikler toplumda ortaya çıkar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Filmleri izleyin 1, 2

C.93.A)Gün gelir devran döner kazdığın kuyuya kendin düşersin gibi bir şey yani.

B-Güzel ahlakı sadece dünyevi menfaatleri için güzel ahlakı taklit edecek şekilde evrimleşmiş insanlar hangi kategoriye girerler? C)haklı ve yerinde bir önerme zaten günümüzde de görüyoruz. eskiden dinden çıkanlara mürtet irticacı deniyordu imdi ise başörtüsü takanlara irticacı diyorlar.dini savunanlar olmuş şeriatçı gerici yobaz halbuki unutmuşlar atarı din uğruna Viyana’ya sefer düzenlediler . Of of hocam bu ne yaman çelişki.bunlar Müslüman mı münafık mı ne dersiniz?kıçını açan olmuş çağdaş medeni kapatan olmuş irticacı.medeniyet dediğin iki bacak arası özgürlük.ohhhhh ne güzel ne  güzel. Hamit MENÇUK

C 93. A- Demek istediği din de samimi ve bilgili yetişemeyen, ilerlediği yerde bile geçmişini ve geldiği noktayı sorgulamaya mecburdur!

B- Münafıklık ve gafillik kategorisine girer.

C- Bunun nedeni eksikliğinin tamamlamamasından kaynaklanır. Bu hem önermenin hem de önerilenin cevabıdır! Ta ki yanlışlığın doğruluğa, eksikliğin tamamlanışına, yetersizliğin tatminine bağlıdır!  M. Sait DEMİR

C 93. A- Dini kendi çıkarları için kullanan kişilerin mutlaka sonu kötüdür.

         B- Sahte ve sakat ahlak grubuna girerler.

         C- Eksik yetersiz, yanlış ve ön yargılı düşünceler ile ahlak ve kavram yanılgıları  insanın bireysel

 ve toplumsal olarak düşünce biçimini ve anlayış yapısını tamamen etkilemektedir.

Hatice TUNCER.

C.93 A-insanlar menfaatleri ölçüsünde kendisinden yukarısını bilmesi bir gün zarar olacak dönecektir.zayiatın gazabına bir gün uğrayacaktır.

B-samimiyeti aşacak kadar izni kayıp etmeye çalışan aynı yolu takip eden kalıplaşmış insan kategorisine girer.

C-eksik,yetersiz ve yanlış düşünce ahlak ve kavram yargıları insanlarda batılı modern alan bile kabul etmediği dışarı atmaya çalıştıkları ahlaksızlıklarıdır.bu kadar yanlışlıkların,olumsuzlukların,aşılmazlıkların temel nedeni bu yargıların doğru konumlandırılmasıdır. BAHAR YILDIZ

C.93 A-dinde menfaat yoktur açıkçası eğer menfaatin doğrultusunda hareket edersen bir gün kendini çok farlı yerlerde görürsün bu hayatta ne ekersen onu biçersin ne yaparsan yaptığın aynen başına gelir.

B-bence yapmacık ikiyüzlülük kategorisine girer.

C-yanlış eksik yetersiz düşünme insanları bencilleştirir.her şeyi daha iyi düşünmek için çoğu kez empati kurulması gerekir.Nesrin EKİNCİ

C 93.A)Menfaat farzlarına yenik düşmüş aşağılık toplumlar er yada geç Allah’ın tokadını yiyeceklerdir.      
B)Münafıklık kategorisine girerler.

       C)Yanlış eksik düşünce kişiyi ilerlemeden çok gericiliğe götürür.Sağlam düşünmek gerekir. İdris MANTAŞ

C 93. A: Yani dini kendi çıkarlarına alet eden kimseler elinde sonunda cezalarını çekeceklerdir. B: Bu tür insanlar sahte Müslüman kategoriye girer. C: Din ve ahlak hakkındaki düşünceler kişinin inanç, değer yargılarına id ve egolarına doğru bir şekilde empoze edilmelidir. Doğan ERGÜN

C.93 her zaman dinde yapılan samimiyetsiz ve yalancı,sinsi planlar ve menfi işler mutlaka bir gün allahın gazabına uğrar ve bir gün en üstte olan zamanı gelince en alta geçer. . Mesut ASLAN

C. 93 Bence hiçbir şey gizli kalmaz er yada geç kişilerin veya toplumların yaptığı şeyler ortaya çıkar   

böyle olmazsa bence tarih diye bir şey olmazdı Osman KILINÇ

93.A-Kişiler menfaatleri doğrultusunda kendisinden yukarısını bilmesi bir gün zarar olacak dönecektir.

     B-Dürüstlüğü aşacak kadar izni kayıp etmeye çalışan aynı yolu takip eden kalıplaşmış insan kategorisine girer.

     C-Yanlış düşünce ahlak ve kavram yargıları insanlarda batılı modern alan bile kabul etmediği dışarı atmaya çalıştıkları ahlaksızlıklarıdır.bu kadar yanlışlıkların,olumsuzlukların,aşılmazlıkların temel nedeni bu yargıların doğru konumlandırılmasıdır.Erdinç YEŞİLYURT

C 93.

a) dinin kurallara uygun yaşayıp ta kendilerini cennetlik sayanlar büyük bir yanlışlık içinde olurlar

b) iki yüzlü insan kategorisine girer kanımca. Cahit Özkan

 C 93. cezalarını bulurlar

 A -dini menfaat tarzlarına göre kullanalar Bir gün aşağılanacaktır

 B  -iyi insan kategorisine girerler fakat yaptıklarını karşılığını bu dünyada alırlar

 C - Eksik, yetersiz ve yanlış; düşünceler, ahlak ve kavram yanılgıları insanlarda sosyal ve düşünsel deformasyonlara neden olmaktadır Ömer GEZİCİ

C.93: a) Kendini uyanık sanıp dini kendine uyarlayanlar er geç farkına varacaklardır.

b) Bu insanlar sahte ve sakat ahlaklı kimselerdir.

c) Önermeye katılıyorum.  Dilek KARABAYRAKTAR

C 93.A:İnsanlar;her ne kadar kendi menfaatleri doğrultusunda kendilerini haklı görüp bir şeyler yapsalarda  mutlaka bu hak onlardan sorulacak.

B:Menfaat farzlarına göre kaşıyan insan grubuna girer

C:bir şeyleri anlatırken  açık ve net olmalıdır. Seyhan IŞIK

C 93. A-din çıkara dayalı değildir denmek isteniyor B-sahte ve sakat ahlaka girerler. C-doğrudur.Ahmet ESER

C.93. Yalnış yolda olanın yola gelme ve bir yere ulaşma şansı doğru yolda yanlış  ve hatalı yürüyenden daha fazladır. Menşure DAĞLAR

C.93 A-dinde menfaat yoktur açıkçası eğer menfaatin doğrultusunda hareket edersen bir gün kendini çok farlı yerlerde görürsün bu hayatta ne ekersen onu biçersin ne yaparsan yaptığın aynen başına gelir.

B-bence yapmacık ikiyüzlülük kategorisine girer.

C-yanlış eksik yetersiz düşünme insanları bencilleştirir.her şeyi daha iyi düşünmek için çoğu kez empati kurulması gerekir.Abdullah DENİZEDALAN

C 93.Dinimizde yapılan samimiyetsizlik hiçbir zaman karşılıksız kalmamış ve kalmayacaktır.Ebabil                                                                                   

kuşları hatırlayın.Helak olan kavimleri,ve cehennemi düşünün.Mehmet fatih ŞENGÜL

C.93.Bir gün herkes mutlaka hak ettiğini bulur.Diğeri ise çıkarcı iki yüzlü insan kategorisine girer.Eksik ve yanış düşünme insanlara bir şey kazandırmaz aksine kaybettirir.Melek BOZANER

C.93.İnsanlar iyi veya kötü ne yaparlarsa yapsınlar bu dünyada olmasa da diğer dünyada mutlaka hak ettiklerini alacaklardır.Yalnış, eksik ve yetersiz düşünme insanlara ve çevrelerine zarar vermekten öteye gitmez.Selma ZENGİN

C.93.İnsanlar er yada geç yaptıklarının karşılığını iyi veya kötü mutlaka alırlar.Şimdi ki insanlar eksiksiz, yetersiz ve yanlış düşünmeselerdi zaman zaman zaten çok iyi bir dünyada yaşıyor olurduk.Çiğdem YİĞİT

C.93.A.dini kendi menfaatleri için kullanan insanlar bir gün bunun cezasını çekerler.

        B.bu insanlar münafıktır.

        C.bu tarz düşünceler insanları yanlışa sevk etmektedir. HAYRETTİN KARABUDAK

C93 A) Dinde yukarılarını bilerek;menfaat farzlarına göre kaşıyanlar önce kendini/lerini haklı ve uyanık hissederlerse de, kesinlikle bir gün aşağıları; ağrımaya, ağarmaya ve eğirmeye başlar önermesi bize bu kişilerin kazdıkları kuyuya düşeceklerini gösterir.

B) Menfaat ve çıkarcı olduklarını gösterir.

C) yanlış ve eksik düşünce insanları bencilleştirerek tek yönlü düşünmelerine neden olur. Celal TİLGEN

C 93. Dini kendi menfaatleri doğrultusunda yorumlayanların başı elbette bir gün doğru yolu bulunlar tarafından ağrıtılacak. MUZAFFER CEYLAN

C 93. A: dini menfaatleri doğrultusunda kullananlar belasını alırllar. B: bu çeşit insanlar sahte insan grubuna girer diyebiliriz. C: Din ve ahlaki düşünceler kişinin inanç, değer yargılarına doğru bir şekilde kullanılmalı ve hayatına uygulanmalıdır. Mehmet Şirin ARTUK

C 93. A) Dini kendi menfaatleri doğrultusunda kullananlar, insanları sömürenler bir gün mutlaka kendi vicdanlarıyla  baş başa kalacaklardır.

          B) Bu insanlar aslında mümin görünümlü münafıklardır. Kendilerini kandırarak dış çevredekilerin de kandırdıklarını sananlardır.

          C) Eksik, yetersiz ve yanlış;düşünce, ahlak ve kavram yanılgıları insanların ve toplumların yaşayışını, düşüncelerini birçok konuda etkiler. Hatice ŞAHİN

C 93. A- Dinde bazı bilgiler kendi menfaatlerine göre yorumlarsa bunun daha sonra ona zarar olarak dönecektir.

         B- Taklitçi ikiyüzlü insan olur.

         C- Hiçbir şey eksik olmaz olursa bir fayda göremez. Tekin ÖZBEY

C 93.a. Sırf çıkarları için dindeki bazı unsurları bilerek ve isteyerek uygulamayı görmezden gelenler kendilerini uyanık zannederler. Ama bilmezler mi? Allah her şeyi bilendir görendir. Bu insanlar mutlaka bir gün hak yolunu bulacaklar.

b. Çıkara dayalı ahlak özünde olmayan değerleri varmış gibi gösterenler güzelde olsa davranışları çıkarının bittiği gün o güzelliklerde biter. Kerime TAŞ

C 93. Yapılan davranış ne olursa olsun yani din veya başka bir şey,sadece birey kendisi için yaparsa bu elbette ki hiçbir anlam ve önem taşımaz önemli olan toplusal düşünebilmek ve bu doğrultuda yaşamaktır. ZEYNEL EDE

C 93.A:  Dini değerleri kendi çıkarları uğruna sömürmeye çalışan inanlar sonları bataklıktan başka bir şey değildir. Siyonist bir tavır hiçbir zaman takınılmamalıdır

B: Her zaman her yerde aynı güzel ahlak davranışı göstermek gerekir.

C: Sosyal ve düşünsel deformasyonlarımızı doğru oturtmak için, kişilik varyanslarımızda bütünlük olmalıdır. Ahlaki değerlerde bozukluk olmamalıdır. . Muhsin ERSAN

C 93.A.Dini kullanıp dalkavukluk yapanlar daha sonra bunun  sancısını çekecektir.

         B.Liyakatsiz ahlaka sahip insanlardır.Meral YILMAZ

C 93. A- Dinde lakaytlık yoktur.

         B- İki yüzlülük insan kategorisine girer.

         C- İki yüzlülük insan kategorisine girer. Emre Özden

C 93. Menfaatçiler çıkarı için yeri geldiğinde yukarıyı yeri geldiğinde de aşağı tarafları kullanırlar. . Uğur YÜCEDAĞ

C 93. Bu öz deyişte bilerek dinin yukarısını kaşıyan fitne çıkarmaya çalışan insandır. Fitne en son gelip sahibini bulur ve onu evrimin çanağına atar. Abdulmevla OKTUAY

C 93.kendi menfaati için çalışanlar bir gün öyle bir hale düşecekler ki birileri bu sefer gelip onların oralarını buralarını kemireceklerdir.Cebrail HAN

C 93. A- İşin içine menfaat girince çıkarlar söz konusu olmaktadır.Bu nedenle bir yerden kırparken bir yerden eksildiğinin  farkına varılmaz ilk başlarda, ama zamanla eksiklik büyür ve artık o parça tümlükten çıkar yarım kalır.Bunun gibi bir yerlerini yaparken aslında zamanla bir yerlerden kırpmaktır menfaat dünyası.

         B- Menfaat dünyasında yaşayan çıkarcı insanlar grubuna girerler.Çünkü o ahlak sana bana ve ona faydalı olacaksa eğer güzel ahlaktır.

         C- Eksik,yetersiz ve yanlış düşünce ahlak ve kavram yanılgıları her zaman hayatı yarım gösteren bir dürbün gibidir.Tıpkı vesikalık fotoğraf gibidir sadece baş görünür diğer yerler gizli kalır. Ercan ÇiFTÇi

C 93. A. Dini menfaatleri için kullananlar bir gün bunun bedelini verecekler

         B. Bunlar sapık ve sakat ahlaklı insanlardır.

         C. insanların ihtiyaçlarına cevap vermeyen ahlak kuraları bir süre sonra sosyal tufan oluşturur. Sevgi ALMAK

C 93.kendi menfaati için çalışanlar bir yönüyle bir hale düşecekler ki birileri bu sefer gelip onların oralarını buralarını kemireceklerdir Ahmet DUSAK

C 93. A: Yani dini kendi çıkarlarına alet eden kimseler elinde sonunda cezalarını çekeceklerdir. B: Bu tür insanlar sahte Müslüman kategoriye girer. C: Din ve ahlak hakkındaki düşünceler kişinin inanç, değer yargılarına id ve egolarına doğru bir şekilde empoze edilmelidir. Bedih EROĞLU

C.93 A. Dini kötüye kullananların sonu iyi olmayacaktır. B. Sahte ve sakat ahlaklı insanlardır. C. Düşüncü yanılgıları düşüncelerin tam ifade edilmemesi toplumda birçok yanlış düşünce mantığına sahip kişilerin çoğalmasını sağlar. N.BİLGİN

C 93.Her ne olursa olsun bir gün uyanıklığın zararı görülür. Mehmet Salih Gökhan

C 93. A)Yalancının mumu yatsıya kadar yanar misali gerçekler mutlaka ortaya çıkar.

B) Bunlar münafıklardır.

C) insan bilmediğinin düşmanıdır. ŞEHMUS AKYÜZ

C.93. Aşağıları kelimesi her anlama gelir manevi olarak can sıkıntısı gibi. Zehni GÜN

C.93 A-insanlar menfaatleri ölçüsünde kendisinden yukarısını bilmesi bir gün zarar olacak dönecektir.zayiatın gazabına bir gün uğrayacaktır.

B-samimiyeti aşacak kadar izni kayıp etmeye çalışan aynı yolu takip eden kalıplaşmış insan kategorisine girer.

C-eksik,yetersiz ve yanlış düşünce ahlak ve kavram yargıları insanlarda batılı modern alan bile kabul etmediği dışarı atmaya çalıştıkları ahlaksızlıklarıdır.bu kadar yanlışlıkların,olumsuzlukların,aşılmazlıkların temel nedeni bu yargıların doğru konumlandırılmasıdır.

ilyas AKTÜRK

C 93.  A) dini kendileri için için kullananların sonu kötü olmalı fakat son dönemlerde bunu göremiyorum.

          B)  iki yüzlü içi kötü insanlardır.

          C)  insanı yanlış veya eksik bilgi ahlak vs. olumsuz yönde etkilemektedir. BARIŞ HOZMAN

C.93 İnsanlar nasıl hareket ederlerse etsinler elbet sonuçlarına katlanmak zorundalar. Bu iyi veya kötü yönde olabilir. ADEM BATARAY

C.93 A) Siz Allah namına değil de kendi çıkarınıza İslam`ı yaşamaya kalkarsanız elbet cezasını çekerseniz.

B) Münafık sayılırlar.

C) İnsanlar İslamiyet`i bilmiyorlar yanlış öğreniyorlar. Bu yüzden güzelleşeceklerine çirkinleşiyorlar.

İRFAN CEYLAN

C.93 A) ALLAH dışında ne için hizmet ederseniz edin batıl olur. Batıl da yok olmaya mahkumdur.

B) Münafık olurlar.

C) Yanlış eksik öğreniyorlar. Sonra kusuyorlar etrafa.SEVDETA ŞİŞMAN

C.93.A)Bazıları dinden ve onun getirdiklerine inanır; ama kendi menfaatleri gereği kabullenmez

B)Münafıklar kategorisine girer. Bunlarda çıkarları doğrultusunda dini kabul ediyormuş gibi davranırlar.

C)Bir kişi din konusunda yanlış bilinçlendirilirse sonuçta yanlış düşünce mantığına sahip kişilikler toplumda ortaya çıkar. Bu da toplumu çıkmaza götürür. (FATİH KAPLAN)

C 93. Yapılan davranış ne olursa olsun yani din veya başka bir şey,sadece birey kendisi için yaparsa bu elbette ki hiçbir anlam ve önem taşımaz önemli olan toplusal düşünebilmek ve bu doğrultuda yaşamaktır. ZEYNEL EDE

C 93.A)İnsanların büyük bir kısmı dinin doğru olduğuna inanır. Ancak işlerine gelmediği için kabullenmezler.

B)Ülkemiz laiklikle dinle devlet işlerini ayırdığını söylüyor; ama uygulamıyor..

C)Eğitimde dini de kullanarak daha iyi yerlere geliriz. BURHAN KORHAN

C 93. A. İnsanlar bu dünyada ne kadar menfaatlerine göre hareket ederlerse etsinler, uyguladıkları bu hareketlerin mutlaka bedelini bulacaktır.                                                                                                  B. Sahte ve sakat ahlak.                                                                                                                                   
C. Ahlak ve kavramlar insanlarda yanlış düşünce yanılgılarının doğmaması için doğru konumlandırılmalıdır. Fahriye İNCE
C. 93.A)
Bir söz var derler akşam yalan söyleyen gündüz yalanı ortaya çıkar önermesiyle aynıdır

B) Münafıklık ve gafillik kategorisine

C)Bunlarda güzel ahlakın olmayışından kaynaklanmaktadır Osman KILINÇ

C 93 süper ego vardır ve bir gün açığa çıktığında uyanık geçinenler uyuyabilecek mi? Selman BÜYÜK

C 93.A)Dini menfaat için kullananlar bir gün karşılığını alacaktır.

B)Taklitçi  insan kategorisine girer ve yapmacık olur.Oysa insanlar ahlakı içten gelerek yapmalıdırlar. Mahmut ERBAY

C 93.A)Güzel bir son olmayacaktır onlar için.

B)Sahte ve sakat ahlak

C)Evet yanılgıya düşüyorlar. A.KONUKSEVER

C 93. İnsan bencilliğiyle yaşar ve diğerlerini düşünmez ise bir gün aynı kötü kaderi kendiside mutlaka yaşayacaktır.  İBRAHİM ÖZDEMİR

C 93. Çünkü vicdan elmas gibidir elması yaka yaka kömür gibi olur. Murat ÇELEN