S 9.Kapitalist ahlak nedir? Aylık 2500 dolar maaş verilirse acaba % kaç öğretim üyesi veya insan ülkesini terk edip vatandaşlık değiştirebilir?

C 9.İnsanların tüm kaynaklarını kemirip sömüren ve onları uyutan kendi isteği doğrultusunda yöneten kuduz ahlaktır. Tüm çıkarları kendi menfaatine kullanır. HAYRETTİN AYDIN

C 8. Hep maddi diyen şuur. Herhalde kimse kalmaz. Muhsin ERSAN

C 9.Aslında kapitalist ahlak diye bir şey bile olmaz. Kapitalizmde ahlak yoktur. Belki parayı  ve gücü ön plana çıkaran anlayış diyebiliriz. Aylık 2500 dolara kaç % kaç öğretim görevlisi ülkesini terk eder? Bu konuda bir şey söyleyemem bunun için bir araştırma yapmak gerekir öğretim görevlilerimiz ne kadar maaş alıyor hangi oranda bu insanlar ülke  ve insanlarının menfaatini ön plana çıkarıyor bilmek lazım.Kaba bir tahminle ülkemizde de kapitalizm yaygınlaştığı için öğretim görevlilerinin anca % 20 si ülkesini terk edip gider diye düşünüyorum. Hamit MENÇUK

C 9. Kapitalist sistem her hangi bir neden olmadan kendince haksız yere bir neden bularak sömürüyü oluşturan ahlaktır. O ülkedeki yaşam tarzı ve kapitalistlerin sayısına ağlıdır.

M. Sait DEMİR

C 9. Kapitalist ahlak, tüm bedensel ve zihinsel, davranış, eylem ve tefekkürlerini para kazanmaya ve

ekonomik çıkarlara dayalı ircaa eden; fert, toplum, devlet vb. varlıkların ahlak tipidir. Kaç öğretim   

üyesinin gideceğini bilemem ama şu anki sisteme baktığımızda insanların büyük bir çoğunluğu 

vatandaşlık değiştirebilir. Hatice TUNCER.

C 9. Kapitalist ahlak; davranışlarını, eylemlerini para kazanmaya yönelik olan ahlaktır. Bence öğretim üyelerin %80ni ülkesini terk eder. Doğan ERGÜN

C.9 Kapitalist ahlak – ahlakını para üzerine yatırım yapan kişilerin sahip olduğu ahlaktır. Bu ahlak”a sahip olan insanlar çok kolay vatandaşlık değiştirebilirler zaten böyle sistem pek azdır buna bağlı olarak da kişi sayısı da az olur.BAHAR YILDIZ

C.9 Sadece parayı düşünen ahlak tipidir.Pek çoğu. SEVDETA ŞİŞMAN

C.9 Tek gayesi para kazanmak olan insandır.Pek çoğu. İRFAN CEYLAN

C 9.Kapitalist ahlak para demektir. hocam bu soruyu sormanız da ki manayı anladım . ama size bir şey sorayım hocam, iyi imkanların size sunulduğu bir ortam için vatandaşlık değiştirmeniz vatanınızı sevmediğiniz anlamına mı gelmektedir?. CAHİT ÖZKAN

C 9. kapitalist ahlak menfaat üzeri para kazanma yada sömürmedir. Eğer kapitalist ahlaka sahipseler hepsi gider. Ahmet ESER

C.9 Kapitalist ahlak büzük değerleri paraya endeksli hiçbir manevi değeri olmayan bir yaşamdır. Aylık 5000 dolar maaş verilirse bir öğretim üyelerine %95 gider di. bu salt kapitalizm değildir Ömer  GEZİCİ

C.9 kapitalist ahlak demek her şeyi para olarak görüp,para uğruna yapılmayacak şey yoktur anlayışıdır.bizim öğretim üyeleri de yaptıkları(yapamadıkları sözde) icraatlara bakılırsa koltuk ve maaş sevdasından başka bir şey yok olduğu anlaşılır. Bu cazip teklif onlar için vazgeçilmezdir.para gerisinde ne oluyorsa olsun  zihniyeti kapitalistçiler sayılır bazıları bence… Mesut ASLAN

C.9  Kapitalist ahlak kişinin insan haklarından çok , insan ilişkilerinden çok maddi çıkarını önemsediği ahlak biçimidir  Abdullah DENİZEDALAN

C9. Kapitalist ahlak önce ben sonra yine ben diyen insandır. Maddi sıkıntı taşıyorsa

%80’İülkesini değiştirir  Menşure DAĞLAR

  C.9: Kapitalist ahlak, ilişkilerinde, düşüncelerinde, zihniyetinde paranın üstünlüğünü savunan ve kendi kişisel çıkarlarını her şeyin üstünde tutan kişi ya da kişiler bu ahlak tipini oluşturur. Güzel ahlaklı insanlar dışındakiler, parayı her şeyin üstünde tutanlar. Belli bir yüzde vermek gerekirse % 90’ı giderdi sanırım. Dilek KARABAYRAKTAR

C 9.Kendi çıkarları doğrultusunda kişiliğinden ödün vermektir. Seyhan IŞIK

C 9. İnsanın yaşamında maddiyatın ön planda olmasıdır.%80 ininden fazlası ülkesini terk eder.Çünkü emeğin karşılığı bu kadar ucuz olmamalıdır.Hatice ŞAHİN

C.9 kapitalist anlayış kendinden başkasını düşünmeyen bencil madde perest bir anlayıştır. Kişi başı gelirin yüksek olduğu ülkelerde bir başka ülkenin boyunduruğuna girme çabasında olanların sayısı çok azdır. N.BİLGİN

C9.Kapitalist ahlak:para kazanmaya ve ekonomik çıkarlara dayalı ahlaktır.öğretim üyelerine gelince zaten bunu yapıyorlar.Adam profesör.Ama yurt dışına çıkıyor.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C.9Paraya önem veren ve çıkar düşünen ahlaktır.çoğunluk.MELEK BOZANER.

C.9Herşeyi para olarak düşünülen ahlaktır.çoğunluk parayı tercih eder.ÇİĞDEM YİĞİT

C.9Kapitalist ahlak;para para diyen ahlaktır.herkes.SELMA ZENGİN

C 9. Kapitalist ahlak her hangi bir neden olmadan kendince haksız yere bir neden bularak sömürüyü oluşturan ahlaktır.Mehmet Şirin ARTUK

C 9. Kapitalist ahlak; Maddiyatı ve ben merkezciliği benimseyen bir ahlak tipidir.Bu ahlak tipinde önemli olan ne kadar kazanabildiğimdir.Bu teklifle insanların %95 inin vatandaşlık değiştireceğine kalıbımı basarım.Erdinç YEŞİLYURT

C 9. davranış eylem ve tefekkürlerini para kazanmaya veya ekonomik çıkarlara dayalı icra eden kişi ahlakıdır.ülkesi onun bilişsel olarak gelişmesini sağlamıştır tabiki ülkesinde kalmalıdır ama devlet de çok  insafsız olmamalıdır.Ahmet DUSAK

C.9 her şeyi maddiyata ve çıkara döken şuurdur bundan başka bir şey değildir. Mevcut sitemde yetiştirilen öğretim üyelerinden %90 nına yakın bir kısmının gideceğine inanıyorum Celal  TİLGEN 

C.9. tüm zihinsel ve bedensel ;davranış,eylem ve tefekkürlerini para
kazanmaya veya ekonomik çıkarlara dayalı ircaa eden ;fert toplum, devlet ….
Vb varlıkların ahlak tipidir.aylık yüksek miktarda para verilirse birçok
insan vatandaşlık değiştirebilir. HAYRETTİN KARABUDAK

C 9. Parasız değer yargısı olmayan ve her şeye para gözüyle bakan ahlak kapitalist ahlaktır.Sorunuza ise ancak dersime giden öğretim üyeleri babında cevap veririm oda hiçbiridir. MUZAFFER CEYLAN

C 9.İnsanları paranın kölesi yapıp;insana ait değerleri paraya yeğleyen ahlaktır.Beyin göçü fazla olmayabilir fakat; asgari ücret karşılığı çalışanlar gidebilir.Meral YILMAZ

C 9. Hangi şey senin için faydalıysa onu yapmaya kapitalist ahlak denir. Bazı idealist kişilerden başka herkesin gideceğini düşünüyorum. Emre Özden

C.9. Çalışması için paraya ihtiyacı olan ahlak tipidir. Gerçek Anadolu evladı hariç bütün kapitalistler. Zehni GÜN

C 9. Hayatı para olan insan, insan değildir. Tekin ÖZBEY

C.9 Kapitalist ahlak,insan olma değerlerinin yok sayılması,iyi olan ne varsa yok edilmesi ve onursuz yaşamdır.ZEYNEL EDE

C 9. Bütün her şeyin başı para görüşü ile ve menfaatleri doğrultusunda yaşayanlardır Amerika misali. BARIŞ HOZMAN

C 9.Bu durum acı bir gerçekliğimizdir. Ben bu durumu ahlaklı olma veya ahlaksızlık olarak tanımlamak istemiyorum. Eğer sistem sizi egale ediyor ve mevcut yaşam koşulları içerisinde hak ettiğiniz değeri vermiyorsa bu durumun gerçekleşmesini şu aşamada kınamak doğru değildir diye düşünüyorum. 

C 9. Tüm bedensel zihinsel davranış eylem ve tefekkürlerini para kazanmaya adıyan fert,toplum vb. varlıkların ahlak tipidir.%60 Sevgi ALMAK

C 9.Kapitalist ahlak,yaşamları sadece para üzerine kuran kişilerde bulunan ahlaktır.Bence çoğu öğretim üyesi vatandaşlığını değiştirir. BARIŞ DEMİRTAŞ

C 9. hangi şey senin için faydalıysa onu yapmaya kapitalist ahlak denir. Bazı idealist kişilerden başka herkesin gideceğini düşünüyorum. Emre Özden

C 9.her şeyini maddi ve karşılıklı çıkarlara dayandıran insanlara kapitalist ahlaklı insan denir.sistem bu yönde olduğu için birçoğu ülkesini terk edebilir. Cebrail HAN

C 9.Kapitalist  ahlak  menfaat ve paraya dayalı ahlak tipidir. %90 Bütün öğretim üyeleri vatandaşlık  değiştirir.  Abdulmevla  OKTUAY

C 9. Kapitalist ahlak; ahlakını para üzerine bina etmiş ahlak anlayışıdır. Para için ülkesini terk edip vatandaşlığını değiştiren insan sayısını öğrenmek için insanlar içindeki güzel ahlaka sahip olmayan insanları saymak yeterlidir. Ercan ÇiFTÇi

C 9. Yapmış olduğu her eylem ve iş, para ve ekonomik çıkarı için yapan fert ve toplum ahlakıdır.yüzde seksen çıvarı kişi. ŞEHMUS AKYÜZ

C 9. Kapitalist ahlak,çıkarcılığı ön plan da tutan ve insanın aklına önem vermeyerek kan emen bir olgudur.Günümüzde bu olgu,aklı metriksine almıştır. Uğur YÜCEDAĞ

C 9)Kapitalist ahlak paraya tamah eden ahlaktır. Daha doğrusu ahlaksızlıktır.2500 dolar verilirse %0,1 öğretim görevlisi ülkesini terk eder. Mehmet Salih Gökhan

C 9. Tüm bedensel ve zihinsel; davranış, eylem ve tefekkürlerini para kazanmaya veya ekonomik çıkarlara dayalı icra eden; fert toplum, devlet vb. varlıkların ahlak tipidir. Kapitalist olan herkez yada kapitalist olmaya zorlananlar 2500 dolara ülkesini terk edebilir.  Kadir AVCİ

C.9. Çalışması için paraya ihtiyacı olan ahlak tipidir. Gerçek Anadolu evladı hariç bütün kapitalistler. Zehni GÜN

C.9 Çıkarcı ahlak da denilebilir. Burada para temel amaç olup, bu yönde insanlar hayatlarını kurarlar. ADEM BATARAY

C 9. Kapitalist ahlak; davranışlarını, eylemlerini para kazanmaya yönelik olan ahlaktır. Bence öğretim üyelerin %80ni ülkesini terk eder. İlyas AKTÜR

C 9.kapitalist ahlak para vaat eden ahlaktır.iyi  vara verilseydi kimse ülkesini terk edip başka yerde çalışmazdı.
C 9.
kapitalist ahlak para vaat eden ahlaktır.iyi  vara verilseydi kimse ülkesini terk edip başka yerde çalışmazdı. C 9.kapitalist ahlak para vaad eden ahlaktır.iyi  vara verilseydi kimse ülkesini terk edip başka yerde çalışmazdı.Bedih EROĞLU

C.9 Kapitalistler sadece kendilerini düşünürler. A.KONUKSEVER

C.9. Tüm bedensel ve zihinsel; para kazanmaya veya ekonomik çıkarlara dayalı icra eden; fert toplum, devlet..vb varlıkların ahlak tipidir.Büyük çoğunluğunun yani %90’nın ülkesini terk ederdi. Halkın büyük kısmı aldığı maaşla geçim derdi çektiğinden bu fırsatı göz ardı etmeyeceğini düşünüyorum. (FATİH KAPLAN)

C 9. Tüm bedensel ve zihinsel; davranış, eylem ve tefekkürlerini para kazanmaya veya ekonomik çıkarlara dayalı icra eden; fert toplum, devlet..vb varlıkların ahlak tipidir.paranın her sey olduğunu söyleyenler para için her şey yapanlardır.  BURHAN KORHAN

C.9 Kapitalist ahlak,insan olma değerlerinin yok sayılması,iyi olan ne varsa yok edilmesi ve onursuz yaşamdır.ZEYNEL EDE

C.9. Kişiyi kendine olumsuz yönde bağımlı kılan ahlak türüdür.İmkanlarda sağlansa kişilere belki de çok az öğretmen kendi memleketinde kalır buna da paraya bağımlı kapitalist insan deriz Osman KILINÇ

C.9 Menfaat üzerine olan ahlak tipidir. Bence günümüzde güzel ahlak kalmamıştır nerdeyse. Bunun sonucunda da menfaat amaçlı davranışlar gelişmiştir. Eğitimcilerin bile inanıyorum ki %80 i rahatlıkla menfaatleri için rahatlıkla vatandaşlıktan bile çıkarlar. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 9. Kapitalist ahlak para kazanmaya ekonomik çıkarlara dayalı ahlak tipidir. Para karşılığı kaç öğretim üyesinin ülkesini terk edeceği konusu bu öğretim üyelerinin vatanlarına bağlılığı durumuna göre değişir. Fahriye İNCE
C 9.
Paraya bağlı ahlak türüdür paran varsa ahlaklısın yoksa ahlaksızsın yüzde 80ne yakın insan değiştirir.Ancak ortam sağlanacak bu kişiler için. İBRAHİM ÖZDEMİR

c9 .kapitalist ahlak her şeyini para üzerine ayarlayan insan ahlakıdır.kime doyumsuzluktan kime imkansızlıktan o ahlakı sergileyebilir. Selman BÜYÜK

C 9.Menfaat ahlak demektir.Yarısından çoğu  vatandaşlık değiştirir. Mahmut ERBAY

C 9.kapitalist ahlak maddiyata dayalı bir ahlaktır. Eğer o kadar maaş verilirse bu ülkenin hali ne olur bilemiyorum artık. Nesrin EKİNCİ

C 9. Menfaatler kapitalist ahlakı doğurur. Hazreti Mevlana müritleriyle bir yerden geçerken, bir grup köpeğin sarmaş dolaş yattıklarını görürler. Müritlerden birisi ‘’Keşke insanlar da böyle olabilseler, bu manzaradan ibret alsalar.’’ der. Hazreti Mevlana cevaben ‘’Aralarına bir kemik at da gör kardeşliklerini.’’ Der. Menfaatler kapitalist ahlakın temelidir. SİNAN UZUNDEMİR

C 9.Her şeyi para ile ölçüp biçenlerdir. Murat ÇELEN
C 9.Tamamen kendi menfaat ve sermayesinin öncülüğünde hareket edenlerin sahip olduğu ahlaktır.Bu paradan daha az alan herkes bir dakika bile durmadan vatandaşlık değiştirir. İdris MANTAŞ