S 88.Allah C.C’nin indinde adalet vardıysa, neden bizlerden veya kadınlardan peygamber olmadı ? Demirkuş 1977 Soru önermesinin cehaleti ve küstahlığı neresindedir? Nedenini, yazınız.

İp ucu;Liyakat, fıtrat ve adaleti bir arada düşünün.

C 88. Valla bunu sorana ben derim ki^^ kıskanma ne olur  çalış seninde olur.^^ Hamit MENÇUK

C 88. Nice insanlar peygamber olabilmek için yoldan çıkmıştır! Fakat yine de olamamıştır!

M. Sait DEMİR

C 88. Burada Allah (C.C.) ’a şirk koşulmaktadır. Allah (C.C) insanların kaldırabileceği kadar yük verir.Kadınlar yapıları itibarıyla duygusal, hassas oldukları için uygun görmemiştir. Allah (C.C) ‘a soru-sual sorulmaz. Hatice TUNCER.

C.88 Kainatın tek yaratıcısı ALLAH tır. Ve onun her şeyi mükemmel ve adaletli yarattığını biliyoruz.Ör/bir kalp yapın deseler nasıl yapardınız.bu soruda ALLAH”ın  her şeyi dört dörtlük  yaptığını görüyoruz. BAHAR YILDIZ

C.88.Allah C.C her şeyin en iyisini bilir demek ki öyle uygun görmüş hem kadınlara önemli bir görev olan annelik gibi kutsal bir görev vermiştir.hem kadınların yapısından dolayı yani hassas ve duygusal olmalarından dolayı  bu görevi yerine getiremeyebilirler bundan dolayı erkeklere verilmesi daha uygundur bence.Nesrin EKİNCİ 

C 88.Peygamberlik isteyen herkese verilmez.Onu Allah’ın iradesi belirler.Kimi isterse o olur. İdris MANTAŞ
C 88.
Çünkü Allah son peygamber olarak Hz Muhammed’i bizlere gönderdi. Kadının peygamber olmamasının nedeni bence kadının bunu yapabilecek fıtratta sahip olmadığı içindir. Doğan ERGÜN
C.88
Allah emir ve yasaklarını anlatmak için belli bir aracıya ihtiyaç duymuştur .bu aracı da muhakkak insan içinde olması gerekirdi sonuçta insanlar  arasında biri Allahın  elçisi olacaktı  ve allahın bildirdiklerini insana tebliğ edecekti aslında bakılırsa peygamber efendimizde öyle fakir yoksul bir ırktan çıkmıştır.ve o insanlar rabbimin emriyle seçilmiştir ve biz nefis ehliyiz onlar ise  tam dörtdörtlük insanlardır rabbim seçmiş rabbimin hikmetinden sual olunmaz yoksa şirke gidilir. . Mesut ASLAN
C 88.
fıtratı gereği kadın korumaya muhtaç bir varlıktır. Onlar erkeklere emanet olarak gönderilmişlerdir. Onlara fıtratları gereği taşıyamayacağı yükler vermek doğru olmazdı demi?CAHİT ÖZKAN        
C 88. eyer peygamber olacak kadar yüce olsaydı kendisi peygamber olurdu Ömer GEZİCİ

C 88. Eski toplumlar da ataerkil bir yapı var birde kadınları çok güzel bir şekilde kötüleyebilirsin buda

Huzursuzluğu doğurur örneğin bugünkü töre cinayetleri OSMAN KILINÇ

C.88: Allah’ın adaletinden şüphe edilmez. Dilek KARABAYRAKTAR

C 88.Erkek ve bayanın fıtratı farklıdır.Kadınlar olaylara daha duygusal bakar.Bu yapı gereğidir.Ama erkekler daha sert .daha cesur  oldukları için bu görev onlara verilmiştir. Seyhan IŞIK

C 88.Ne kadar  insan peygamber olabilmek için yoldan çıkmıştır! Fakat yine de olamamıştır! Erdinç YEŞİLYURT

C 88. Allah öyle istediği için olmuştur Ahmet ESER

C.88.eşitlikle adalet aynı değildir. Eşitlik kimi zaman en büyük haksızlıktır Menşure DAĞLAR

C 88. Allahın adaleti şüphesiz ve vaz geçilmezdir. Abdullah DENİZEDALAN

C 88.Kadınların fıtratı peygamber olmaya layık olmadığı içindir.Adalettir ama eşitlik değildir.Mehmet Fatih ŞENGÜL.

C.88 cehaletin en aşağılayıcı zirvesindedir. zira O’nu tek yaratıcı olarak kabul ettiğimiz taktirde O’nun her şeyi en iyi bilen ve idare eden olarak kabullenmeliyiz. Ve Ondan her noksanlığı uzak tutmalıyız.N.BİLGİN

C.88.Yüce ALLAH her şeyi olması gerektiği gibi yaratmıştır bunları sorgulamak anlamsızdır.Melek BOZANER

C.88.Allah kadınları yapıları gereği duygusal ve hassas yaratmıştır.Eğer kadınlar peygamber olsaydı zorlukların üstesinden gelemezlerdi ve yarı yolda kalırlardı.Selma ZENGİN

C.88.Allah her şeyin en iyisini bilir bu tarz şeyleri yargılamak gereksizdir ve bir sonuç getirmez.Çiğdem YİĞİT

C.88.kadınlar daha duygusal olduğu için her zaman adaletli davranamayabilirler.ayrıca kadınlara iftira ve çamur atmak daha kolaydır bu yüzden Allah elçilerini erkeklerden seçmiştir. . HAYRETTİN KARABUDAK

C88  dünya üzerine gelen tüm peygamberlere baktığımız zaman görüyoruz ki hepsi bir takım sıkıntılar çekmiştir bayanların ve erkeklerin iradesini birbiriyle karşılaştırdığımızda erkeklerin iradesi daha kuvvetlidir yani eğer bir bayan peygamber gelseydi yaşayacağı sıkıntılara katlanamazdı ki zaten geçmişe baktığımızda kadınların söz hakkı yoktu yani gelen kadın peygamberin sözünü ciddiye alan olmazdı. Celal TİLGEN

C 88.ALLAH c.c dilemediği için kadınlardan peygamber gelmemiş.Bizden gelmemesinin sebebi son peygamberle peygamberlik halkasının kapandığından bizden gelmiyor. MUZAFFER CEYLAN

C.88.Allah  en iyisini bilir ve uygun görmüş hem de  kadınlara annelik gibi bir görev vermiştir. Ve kadınların yapısından dolayı yani hassas ve duygusal olmalarından dolayı  bu görevi yerine getiremeyebilirler bundan dolayı görevi diğer cinslere verilmesi önemlidir.Mehmet Şirin ARTUK

C 88. Allah kusursuz ve her şeyin en iyisini ve en doğrusunu bilendir. Bu yargılanamaz.Her insana yaşantısı doğrultusunda karşılık vermiştir. Fıtratı gereği kadınlar başkaları tarafından korunmaya da muhtaçtır. Bu yüzden kadınlardan peygamber olmamıştır. Ancak doğruyu bulmak için tatmin olabilmek için bazı konuları sapkınlığa vurmadan sorgulamak gerekir. Hatice ŞAHİN

C 88. Kadın erkeğe göre acizdir. Himayeye muhtaçtır. Cehaleti ise bizler kelimesinden doğar.       Tekin ÖZBEY

C 88.Kadın ve erkek denk olabilir ancak eşit değildir. Demek ki Allah c.c kadının fıtratını peygamberlik için uygun görmemiş bunu adaletsizlik için düşünmek zaten küstahlıktır. Kerime TAŞ

C 88. Kadın tüm toplumlarda ve Allahın katında da ikinci bir plana atılmıştır. Kadını aciz olduğu söylemleriyle bu gibi şeylerin kadınları verilmeme sebeplerinin üstü kapatılmaya çalışılmaktadır. ZEYNEL EDE

C 88. Hâşâ sanki Allah ne yapacağını o sonsuz ilmiyle bilmiyor mu onun için bazı şeyleri fazla irdelememek lazımdır. Yoksa ifratın getirisi çok ağır olur, altından kalkamayız. Muhsin ERSAN

C 88.Allah(c.c) zaten kendine elçi olarak insanların en güzel ahlaklısını göndermiştir.en iyiye sahipken böyle bir arayış içersine girip bu soruyu sormak saçmalıktan öte bir şey değildir.Meral YILMAZ

C 88. Sanki peygamber olarak gelenlerden kadınlar yararlanmamış mı? Emre Özden

C88.Liyakatin olduğu yerde bu soru zaten sorulmamalıdır.A.KONUKSEVER

C 88. Peygamber olmak istemeyenler dünyada daha fazladır.Çünkü peygamberlerin çektiği ızdıraplara hamd edemeyeceklerini bilirler.(ör:açlık bile insanları isyana itebiliyor). . Uğur YÜCEDAĞ

C 88. Peygamberlik isteyen herkese verilmez. Peygamberlik okulu da yoktur. Allah hangi kulunun ne kadar yük kaldıracağını bilir ama bunu bilmez. Kadınlar tebliğ vazifesini yerine getiremezlerdi de ondan. Abdulmevla OKTUAY

C 88.kadınlarda Allahın cemal ismi erkeklerde ise celal ismi tecelli eder.Cebrail HAN

C 88. Allah indinde her şey yaşanmış,olmuş ve bitmiştir.O ezeli ve ebedi görerek insanlara en iyisini vermiştir şüphesiz.Çünkü O bizim görmediğimizi gören,bilmediğimizi bilendir.Eğer bizden ve kadınlardan peygamber olsaydı belki de biz bu görevi yapamayacaktık.Ayrıca bir kadın sürekli korunmaya muhtaçtır.Kadın,Peygamberimizin yaşadıklarının %1 ‘ine maruz kalsaydı çoktan pes edecekti.Aynı şey bizim için de geçerlidir.Bu nedenle bu tam bir adalettir. Ercan ÇiFTÇi

C 88.  Kadınların fıtratı peygamberliği müsait değildir. bir kadın erkekler arasına girip hutbe veremez. Sevgi ALMAK

C 88.Aslında erkeklerden seçilmesinin nedeni erkek fıtratının buna elverişli olmasıdır.Ahmet DUSAK

C 88.Allah C.C her şeyin en iyisini bilir demek ki öyle uygun görmüş hem kadınlara önemli bir görev olan annelik gibi kutsal bir görev vermiştir.hem kadınların yapısından dolayı yani hassas ve duygusal olmalarından dolayı  bu görevi yerine getiremeyebilirler bundan dolayı erkeklere verilmesi daha uygundur bence.Bedih EROĞLU

C 88 . Beklide bizde güzel ahlak ve doğru kişi yoktu.  Kadir AVCİ

C 88. Bu cümledeki küstahlığın nedeni bireyim yaratanın  işine karışmasıdır. Verdiği kararlara karşı çıkması ve sorgulamasıdır. Mehmet Salih Gökhan

C 88. Kadınlar dini vecibeler bakımından yarım insandırlar. Adalet ise insan yaptığı bir şeyden dolayı karşılık ister. Biz ise Allah’ın bizi yaratması için hiçbir şey vermedik bunun üstüne birde kendimizin niye peygamber olmadığımızı söylemek gibi bir söz söylenemez. ŞEHMUS AKYÜZ

C.88. Peygamberlik isteyene değil zaten peygamberler bazı nefsi vasıflardan arındırılmış ve Allahın kontrolü altındadır. Zehni GÜN

C 82. mükemmelliğe ulaşır sonra hemencecik değişiverir Baş aşağı oluverir ilyas AKTÜRK

C 88. yeryüzünde hiçbir zaman adalet olmamıştır, olacağına da inanmıyorum zaten. Olsaydı insanlık bu durumda olmazdı.benim size bir sorum olabilir mi?adalet diyorlar peki neden insanların fıtratları farklı yaratılmış ve sonuçta cezalandırma sistemi uygulanmıştır. ADALET NEREDE VARDIDA BİZ Mİ GÖRMEDİKK…BARIŞ HOZMAN

C.88 Kadınlar duygusal olur. Bundan dolayı yönetmek zor olur. ADEM BATARAY

C.88 İffet abidesi Hz. Meryem peygamber değildi, bir resul annesiydi. Allah onu bir azize eyleyince zamanın Yahudi cehalet kokan alimleri yana yakıla dua eder, biz daha çok ibadet etmedik mi derlerdi. Bir kadına azizlik verilince tepki bu, acaba nebi olsalardı nasıl olurdu, tahmin etmek zor değil… Allah kulunu iyi tanır o yüzden her zaman en iyi tercihler olmuş ve mükemmel önderler bizi aydınlatmaya gönderilmiştir. İRFAN CEYLAN

C. 88 Yaratılış itibariyle bir desteğe ihtiyaç duymuş olan kadınlar saldırılara hep maruz kalmaya meyilliyken onlara; böyle bir görev vermek zulüm olurdu. Allah adildir yani böyle bir şey onun zatına yaraşmazdı. Adaletin gereği herkese görev vermek değil layık olana görev vermektir. SEVDETA ŞİŞMAN

C.88.Eğer ki herkesten peygamber olsaydı, insanın yaratılmasının bir anlamı kalmazdı. Bu soru aslında insanın metriksini aşan bir sorudur. Allah(c.c) her şeyi bilendir. (FATİH KAPLAN)

C 88. Kadın tüm toplumlarda ve Allahın katında da ikinci bir plana atılmıştır. Kadını aciz olduğu söylemleriyle bu gibi şeylerin kadınları verilmeme sebeplerinin üstü kapatılmaya çalışılmaktadır. ZEYNEL EDE

C 88.Allah’a ve göndermiş olduğu dine inanmayanlar tarihte görüldüğü gibi büyük yıkımlara uğramışlardır. BURHAN KORHAN

C 88. Bir insanın peygamberlik makamına layık olabilmesi için fıtrat, liyakat, adalet, güzel ahlak vb. konusunda daha bir çok üstün özelliğe sahip olabilmesi gerekir. Kadınların peygamberlik vazifesi için fıtrat uygunluğunun olması gerekir. Fahriye İNCE
C. 88.
Günümüzde de olduğu gibi kadınları çok güzel bir şekilde kötüleyebilirsin her peygamber belli bir dönemi temsil etmiştir yol gösterici olmuştur. Osman KILINÇ

C 88. ALLAH(cc) in adaleti tartışma götürmez. o en hayırlısını yapar. Selman BÜYÜK
C 88.kuran-ı kerim de zaten açıklanmıştır.son peygamber Hz. Muhammed tir ve kadınlarda da bu güç yoktur. Mahmut ERBAY

C 88. Çünkü Allah son peygamber olarak Hz. Muhammet i gönderdi.Barış DEMİRTAŞ

C 88. Kadınların fıtratına uygun değil.Hz. Ayşe örneğini biliyorsunuzdur herhalde.A.KONUKSEVER

C 88. her şeyin en iyisin o bilir demekle kadınların aciz birer varlık olarak tanımlanması inandırılmıştır. Halbuki kadınlarda bu görevi en iyi şekilde yapabilirler. . İBRAHİM ÖZDEMİR

C 88. Cehaleti; her şeyin Ayetullah kanunlarının varlığından haberdar olmamasından Küstahlığı; kul olduğunu unutmasındandır. Murat ÇELEN