S 83. A-Bana öyle gerçekçi bir eğitim ve öğretim düzeni öneriniz ki;her fıtrattaki, görüşteki ve inançtaki insan sosyal yaşantısında rahat etsin. Yada tüm insanlar bir bedendeki özgünlükler kadar rahat etsin. kısaca Öyle bir eğitim sistemi düşünün ve kurun ki; eğitim anahtar, fıtrat kilit şeklinde güzel ahlakla çimlenip filiz versin.

İp ucu; sanal, soyut ve somut gerçek eğitimle;zihinsel bedenden; id, idol, değer yargıları, inanç değerleri, süper ve özgün egolar, gerçekler, doğa yasaları doğru konumlandırılmazsa sonuçta yanlış düşünce mantığına sahip kişilikler toplumda ortaya çıkar.

Bilimsel gerçeklere dayalı insan fıtratlarının çeşitlerini, insanların yararlı istem, inanç, keyif ve diğer değer yargılarının; ortak payda, geçiş varyasyonları ve özgünlüklülerini tevhit edelim. Sonra bu çeşitliliğin ara yüzlerini insan sanal ve bedensel araçlarının eğitim ve öğretimi ile ilişkilendirelim. Ör;insanların objektif id, idollerini,, egolarını; bilimsel gerçeklerle donatalım. İnanç sistemlerini tercih edenleri; bilimsel gerçeklere ilave olarak ara yüzlerine ayet ve hadisleri verelim(gelişmiş insan alimi yetiştirmek) …vb. O zaman bir ateist, bir inanç sahibi ile bilim ara yüzü ile muhatapken, Bir fanatik veya ruhbanda inanç sahibinin ilim(inanç) ara yüzü ile muhatap olur. Düşünce ve mantık sistemine/lerine dayalı olarak yanıt vermeye çalışınız.

C 83.A ) Hocam Öyle bir eğitim sisteminin uygulanabilmesi için bütün insanların mükemmel olması gerekir eeee münafıklarda sosyal hayat için elzem olduğuna göre mümkün olmaz
B) Yanılgı hiçbir zaman sıfır olmaz her insanın fıtratı farklıdır. Ve muhakkak  yanılgı olacak.Hamit MENÇUK

C 83.Öyle mükemmel bir eğitim konusunda fikrim yok.Ama insanların içini değiştirmek için çok çalışmalıyız.B) beşeriz şaşarız hatasız kul yok. . M. Sait DEMİR

 C 83. Bence kalıp sistem yerine üretken bir sistem olmalı. Sadece öğretime değil, eğitime ağırlık

 verilmeli. Zaten eğitim olmazsa öğretimde olmaz. Öğrenci koyun sürü topluluğundan çıkıp, üretken bir

 topluluk haline gelmelidir.  Hatice TUNCER.

C 83.A)Liyakatli,nitelikli değerler taşıyan eğitim sistemi      
B)Öğretici,bilinci uyandıracak,ahlaklı dürüst eğitim verilmelidir. İdris MANTAŞ

C.83 A-bilimsel dürüstlük ekonomik,başarı vicdan rahatlığı güzel ahlaklı insanı insan yapan tüm değerlerin mevcut olabileceği bir eğitim sistemi kurardım liyakatli kişiler yetiştirmek maddiyatın çok fazla önem arz etmediği fakat hakkını alabilecek şekilde ödüllendirmek için bir sistemin çabasını verirdim.

B-en nihayetinde eğitim ve öğretim sisteminin sıhhati için söylenebilecek şey genelde doğrudan demokrasi rejiminin egemen kılınması ve özelde eğitim sisteminin devletlerin resmi ideolojilerinden uzak tutulmasıdır.bilimin özden uzak teknokratlar  dünyasının temelini atmaması için eğitim sisteminde “ahlak” kavramının temel taşı olması gerekmektedir. BAHAR YILDIZ

C 83. Evet, uygulanacak eğitim sistemi hiç kimsenin fıtratını zorlar mahiyette olmamalıdır.

Verilecek eğitim sistemi herkes tarafından benimsenir olmalıdır. HAYRETTİN AYDIN

C.83.Eğitim kültürle ilişkilidir her toplumun kendine özgü bir kültürü olduğu için ortak bir eğitim sistemi düşünülemez. Ancak eğitimin genel olarak belli hedefleri vardır ve bu hedefler hemen hemen bütün toplumlar için ortaktır.Selma ZENGİN
C 83.
A: Bence öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenecekleri yapılandırmacı öğretim yöntemini ve   öğrencilerin doğasına uygun yani hazır bulunuşluk seviyesini göz önüne alarak vereceğimiz eğitim daha başarılı olacaktır. B: Derslerde güzel ahlakı öğrencilere empoze ederek,  kuduz ve kapitalist ahlakın getirdiği savaş gibi olumsuz etkilerini öğrencilere aşılayarak öğrencilerin güzel davranışlar sergilemesini sağlarız. Doğan ERGÜN
C.83 bence insanlarda bazı değişmez değer yargıları bir süreden sonra oluşur ve kalıbını alır bu süreden sonra en etkin eğitim bile bu yargıları değiştirmede mümkün olmayabilir. Bana göre insanları çevresi öncelikle gelir.çünkü kişi çevresiyle pişer  bundan dolayı mesela çevresi ailesi ateist olan birini belli bir kalıba girmiş ve değer yargısını oluşturmuştur.ve ayetler hadislere dini konulara bir ön yargı vardır. Onların kalpleri kapanmıştır onlara ne kadar zorlasak ta onları dine çevirmek zor ve diğer olgular içinde aynı şey söylesek yeri olur.çevreden sürekli pekiştirilen değerleri değiştirmek çok zor. Eğer olacaksa önce çevresel etkenler düzenlenmeli bence… Mesut ASLAN

C 83.A -medreselerde dergahlarda ancak öyle bir eğitim verilebilir.

        B- böyle bir olasılık yoktur. Ömer GEZİCİ

C 83. Nerde öyle bir eğitim sistemi öyle bir sistem olsa da bizde yararlana bilsek çok güzel olurdu valla.Ahmet ESER

C.83: a) Böyle bir eğitim sisteminin oluşması için önce kişilerin o olgunluğa ulaşması gerekir.

b) İyi bir ahlak bilgisi ve örnekler verilmeli. Doğru, tarafsız verilerden hareketle ve objektif olmakla mümkündür. Dilek KARABAYRAKTAR

C83. A İslam; en cahiliye toplumu (evladını diri diri gömen) toplumu yola getiren sistem en iyisi değimlidir?  

B. İslam Menşure DAĞLAR

C 83.A:İnsanların ekonomik anlamda rahat edebileceği,nefsini tatmin edecek değerleri kazandırmakla olur. Seyhan IŞIK

C 83.Öğrencilere her renge saygı gösterilmesi öğretilirse olumlu sonuçlar olur. Abdullah DENİZEDALAN

C 83. tek kelime ile İSLAM  diyebilirim . İslam anlayışında da bu yok mudur?. Başkalarına saygı gösterme ve isteyenlerin istediği gibi yaşamalarına hoş görülü olma. Yani İslam ahlakına sahip insanları yetiştirmek sizce yeterli olmaz mı? Tabi günümüz şartların da İSLAMI ve onun gereklerini ne kadar doğru algıladığımız veya anladığımız ise ayrı bir sorun. Cahit Özkan

C.83.Bütün insanlar için ortak bir eğitim sistemi olamaz. Eğitimin genel hedefleri aynı olsa bile farklılık gösterir.Değişik ülkelerde yaşayan insanların kültürleri ve beklentileri farklı olduğu için eğitim anlayışları da farklıdır.Çiğdem YİĞİT

C.83.İnsanların değişmez ve birbirinden farklı değer yargıları olduğu için bunlar eğitime de yansımıştır.Bütün insanların rahat etmesi için mutlaka aynı eğitim sisteminde sahip olması gerekmez.Melek BOZANER

C.83.Böyle bir eğitim sistemini geliştirmek için insanların daha çok çaba harcaması gerekir.Bire bir aynı eğitim sistemi olmasa bile insanların ortak gereksinimlerine cevap verebilecek bir eğitim sistemi geliştirmek mümkündür.İrfan CEYLAN

C.83.Küreselleşme sayesinde böyle bir şey gerçekleştirilebilir.Zaten dünya gittikçe tek bir millet olmaya çalışıyor böyle olursa bütün insanların gereksinimlerini karşılayabilecek, beklentilerine cevap verebilecek bir eğitim sistemi geliştirilebilir.Sevdeta ŞİŞMAN

C.83 A. Sanal soyut ve somut gerçek eğitimle zihinsel bedenden id idol değer yargıları ianç değerleri süper ve özgün egolar gerçekler doğa yasaları doğru konumlandırılmazsa sonuçta yanlış düşünce mantığına sahip kişiler toplumda çıkar.
 B. Geçmişteki kuduz ve sürü ahlak ürünlerinin tercihleri sonucu çıkan sosyal tufanları bugünkü gerçeklerle bir arada yorumlayıp insan ahlak sistemleri ve habitatını doğru deşifre ve analizine dayalı olarak geçmişte bu yanılgıya düşmemizin gerekçelerini günümüze doğru güncelleyip geleceğe yönelik doğru tercihler yapabilen ahlaki değerlere dayalı olan gerçekçi bir eğitim sistemi geliştirmek… N.BİLGİN

C83 öyle mükemmel bir eğitim sistemi ancak fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirmeyi amaçlayan ve dini inançlarını gerektiği gibi yaşayan bireyler yetiştirmeyi amaçlamakla olur aynı zamanda bilimsel temellere dayalı olmalıdır bu eğitim sistemi yoksa çöküş kaçınılmazdır. Celal TİLGEN

C. 83 Kesinlikle bunun mümkünleşmesi imkansız denebilecek kadar zordur.bu ancak hayali bir düşünce olmaktan öteye gitmez.Ahmet DUSAK

C.83.böyel bir eğitim sistemi olması için insanlara seçme hakkı tanınmalıdır.örneğin dersin adı seçmeli ders ama kimse istediği dersi seçemiyor birileri bizim adımıza seçim yapıyor. HAYRETTİN KARABUDAK

C.83.Eğitim kültürle ilişkilidir her toplumun kendine özgü bir kültürü olduğu için ortak bir eğitim sistemi düşünülemez.Ancak eğitimin genel olarak belli hedefleri vardır ve bu hedefler hemen hemen bütün toplumlar için ortaktır. Mehmet Şirin ARTUK

C 83.A) Yenilenen her yılın başında öğrencinin nasıl eğitilmek istendiğini sorarak , eğitilmek istediği yöntemde onu eğitmeye çalışmasını sağlamak , MUZAFFER CEYLAN

C 83. Doğru bilgi, doğru ahlak, soyut,somut,eğitim,inanç,sosyal yaşam,birey olmanın bilinci ve gereklilikleri doğru yerde, doğru zamanda, alanında uzman kişiler tarafından verilip, hiçbir kişisel görüş yansıtmadan verilirse bu eğitim sistemi gerçekleşebilir. Hatice ŞAHİN

C 83.Her  iki  şekilde  uyum  sağlayan bir  eğitim,öğretim sistemi geliştirirsek  bunlar  beklide sağlanabilir. Barış  DEMİRTAŞ

C 83. A- Böyle bir şey olamaz. Temelde ailenin görüşü ne ise o yapıda bir okula gönderilmelidir.

          B- Din ve bilim üzerine verilmelidir. Tekin ÖZBEY

C 83. A-Dürüstlük bilimsel olarak ekonomik,başarı vicdan rahatlığı güzel ahlaklı insanı insan yapan tüm değerlerin mevcut olabileceği bir eğitim sistemi kurardım liyakatli kişiler yetiştirmek maddiyatın çok fazla önem arz etmediği fakat hakkını alabilecek şekilde ödüllendirmek için bir sistemin çabasını verirdim.

        B-Sonuçta eğitim ve öğretim sisteminin iyiliği için söylenebilecek şey genelde doğrudan demokrasi rejiminin egemen kılınması ve özelde eğitim sisteminin devletlerin resmi ideolojilerinden uzak tutulmasıdır.bilimin özden uzak teknokratlar  dünyasının temelini atmaması için eğitim sisteminde “ahlak” kavramının temel taşı olması gerekmektedir.Erdinç YEŞİLYURT

 

C 83. A-Herkesin fıtratına uygun bir eğitim sistemi geliştirmekle ideal bir eğitimi yakalamış oluruz.

         B-Önemli olan geçmişten ders alabilmektir.

         C-Teknolojinin bu kadar gelişmesinden kaynaklanıyor.

         D- Yanlış bir uygulama olur. Emre Özden

C 83.Her türlü düşünceye saygılı sadece sistemin bir parçası olmuş formalite bir eğitim değil herkesin kolayca yaralanacağı bir yerlere gelmek için değil gerçekten öğrenmek için var olanlara hitap edecek bir eğitim öğretim olmalı yani sınırlı bir zamanla seçilmemek isteyen herkesin ulaşacağı üniversiteler olmalıdır. Kerime TAŞ

C 83. Evet, uygulanacak eğitim sistemi hiç kimsenin fıtratını zorlar mahiyette olmamalıdır.

Verilecek eğitim sistemi herkes tarafından benimsenir olmalıdır. Muhsin ERSAN

C 83.Bilimsel gerçeklere dayalı,inanç keyif ve diğer değer yargılarını ,özgünlüklerini içeren  laik ve bireye yönelik bir eğitim sistemi önerilebilir.Meral YILMAZ

C 83.Derse giriş çıkış saatini dersin konusu belirleyecek konu uzarsa ders uzayacak konu kısa ise ders bitecek. Not sistemi ortadan kaldırılacak geçmek veya kalmak için değil bu alanda yeterlilik kazandırılmak amacı ile okul okutulacak. İlköğretim kaldırılıp(1.2.3,) yerine sosyal eğitim yuvası getirilecek. Sanat eğitimine ağırlık verilecek. Öğrenci toplumdan soyutlanmayacak toplumun parçası olacak. Boykot grev eylem hakları tanınacak. Emine ÖZTÜRK

C 83.insanlar günlük hayatta karşılarına çıkabilecek sorunlara çözüm arayabilecek eğitim güzel eğitimdir.Cebrail HAN

C83.bence insanlar kuran ve sünnet doğrultusunda ilim ve bilimi öğrenmelidir.imamı gazali,ibni sinayi düşünün.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C 83. Bu zor olmakla birlikte imkansız değildir aslında.Bunu başarmak için yeni bir eğitim temeli atılmalı ve insanların belli bir zamandan sonra onların arzu ve istekleri doğrultusunda yollar açılmalı…… Ercan ÇiFTÇi

C 83. A- bence gerçekçi bir eğitim ve öğretim  karşılıksız sevgiyle başlar. Fıtrat , görüş ve inanç farkı gözetmek sizin verilmeli

B- evvela öğretici , ahlaklı , dürüst , inancında samimi olmalı, söylediğini kendiside yapmalı Abdulmevla OKTUAY

C 83. Günümüzde bilimsel veriler ayetleri doğrular ve tasdik eder niteliktedir.Şüphesiz tasdik eden zaten en başından tasdik etmiştir.Bu veriler aynı zaman ve mekanda aynı kişilerce tartışılmalı ve kaçınılmaz doğruya ulaşılmalıdır. . Uğur YÜCEDAĞ

C 83- Güzel ahlakla şekillenecek bireyde sorunlar şekillenmez. Mehmet Salih Gökhan

C 83.A) Bence güzel ahlak her insan için ortaktır.güzel ahlaka düzenlenen eğitim her fıtrata müsaittir.

B)İnsan dini önemsedikçe yanılgı o kadar az olur dinin her kuralı bir huzurdur.kavga sona erer.Sevgi ALMAK C 83.A medreselerde dergahlarda ancak öyle bir eğitim verilebilir.

B böyle bir olasılık yoktur. İlyas AKTÜRK

C 83. Bana göre her  iki  şekilde  uyum  sağlayan bir  eğitim,öğretim sistemi geliştirirsek  bunlar  beklide sağlanabilir. Kadir AVCİ

C.83. A-Eğitim sistemi gerçekten insanların mutluluğu için çalışan insanlardan oluşursa vede ve milliyetçilik akını yıkılması gerekir. B-yukarıda bir eğitim sisteminden bahsettik ama varlıkların davranışlarını doğru okumada sıfır seviyesine ulaşmak zor. Zehni GÜN

C 83. böyle bir eğitim vermek için eğitim sistemini baştan ayağa değiştirmek gerekir. Ülkemizde eğitimede siyaset karıştığı için sürekli kendi menfaatleri doğrultusunda değiştirilmektedir. BARIŞ HOZMAN

C 83. A)Kişiye yönelik kişinin değerlerine ve yeteneklerine döre bir eğitim anlayışı

B) Bu birebir eğitimle olur. ŞEHMUS AKYÜZ

C.83.Eğitim kültürle ilişkilidir her toplumun kendine özgü bir kültürü olduğu için ortak bir eğitim sistemi düşünülemez.Ancak eğitimin genel olarak belli hedefleri vardır ve bu hedefler hemen hemen bütün toplumlar için ortaktır. Bedih EROĞLU

C:83.Kişilere uygun olan eğitim verilmelidir. Öğrenciler başarılı olduğu derse göre sınıflandırılmalıdır. Öyle bir eğitim verilsin ki herkes payına düşeni alabilmelidir. Verilen eğitimde öncelikle nasıl güzel ahlaklı olacağı öğretilmelidir. Büyüklerimizin dediği gibi ‘ağaç yaşken eğilir.’ (FATİH KAPLAN)

C 83. Tüm insanların istemlerine karşılık verebilecek bir eğitim sisteminin olması mümkün değildir sanırım. Çünkü her insanın değer yargıları ve istemleri farklıdır. ZEYNEL EDE

C 83.Öğrenciler başarılı oldukları alanlara yönlendirilmelidir. Bu sayede daha başarılı insanlar yetiştiririz. BURHAN KORHAN

C. 83.Böyle bir eğitim sistemi hayaldir. Osman KILINÇ

C.83 Böyle bir eğitim sisteminin olması imkansız gibi bir şey. Çünkü herkes güzel ahlaklı olamaz. ADEM BATARAY

C 83.Sosyal yaşantıda rahat olmak için bence disiplinli bir eğitim ve öğretim düzeni oluşturulmalı. Mahmut ERBAY

C 83. A. İnsanların değer yargılarının dayandığı sebeplerin bilinmesi ile verilen eğitim-öğretim sistemi.        
 B. Geçmişte bu durumların olmamasına sebebiyet veren sorunları saptayıp bugünkü gerçeklerle bağdaştırıp çözüm bulabilen eğitim sistemi geliştirmek. Fahriye İNCE
C 83.a) 
Bütün derslerin güncel ve ahlaki olan isteyen öğrencinin istediği bilgiyi öğrendiği bir sistem olabilir. Selman BÜYÜK

C 83. İnsanların hepsi ayrı bir dünyadır. Bu nedenle tüm insanlığın aynı noktada ve aynı değerleri benimse pek mümkün olmayacağından bu türlü bir eğitim sisteminin de oluşturulması olası değildir. . İBRAHİM ÖZDEMİR

C.83 A. Bilimsel gerçeklere dayalı insan fıtratlarının çeşitlerini, insanların yararlı istem, inanç, keyif ve diğer değer yargılarının; ortak payda, geçiş varyasyonları ve özgünlüklülerini tevhit edelim. Sonra bu çeşitliliğin ara yüzlerini insan sanal ve bedensel araçlarının eğitim ve öğretimi ile ilişkilendirelim.
B. Ahlaklı dürüst eğitim verilmelidir. A.KONUKSEVER

C.83

A-hiç kimsenin bilgisi Allah kadar olamaz. O zaman bizde din merkezli bir eğitim sistemi oluşturmalıyız.

B-güzel ahlakın ön planda olduğu bir eğitim öğretim oluşturmalıyız. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 83. A)Liyakatli, nitelikli değerler taşıyan eğitim sistemi

       B)Öğretici, bilinci uyandıracak, ahlaklı dürüst eğitim verilmelidir. Nesrin EKİNCİ

C83. İdeolojiden tamamen uzak sadece bilimsel verilere dayalı bir eğitim vererek yanılgıyı sıfırlayabiliriz. SİNAN UZUNDEMİR