S 82.Sadece sanal, soyut ve somut gerçekler, doğadaki yasalar, ayetler ve gerçek hadisler öğrencilerimizin idlerini, idollerini ve değer yargılarını oluştursa ne olur?

Sadece süper egolardan yada süper ego öncelikli; id, idoller, inanç değerleri ve sosyal değere sahip bir toplum oluşturursanız, belki de bilimsel açıdan sosyal tufan olur. Neden?1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
İp ucu;Vahşi ilişki, savaşların deneyim ve güç ürünü olan: dünyadaki;anayasaları, demokrasileri ve laikliğin bilimsel gerçeklere aykırı olarak kimin/lerin menfaat farzlarına hizmet ettiğini düşünün.

C 82.Puştlara zevkine nefsine uyanlara hizmet ediyor hocam.İkisi de olmaz ikisinin de olması gerekir ne dünyadan  nede  ahretten vazgeçeceğiz. Hamit  MENÇUK

C 82. Bilgi öğretilirse öğretilen bilgi amelde işlenmezse olan bilginin yetersizliği olur. M. Sait DEMİR

C 82. Bence o zaman öğrenciler belli kalıba göre hareket ederler. Yani düşünemezler. Doğruyu kendileri bulamaz. Hazırcı bir nesil olur. Bu verdikleriniz öğrencilere kılavuzluk etmeli bence. Hatice TUNCER.

C 82.Bunlar yetmez.Bunlarla birlikte ahlaki değerlerde verilmelidir.Tersi durumda olması da yanlış.Bunlar birbirini tamamlayan dolayısıyla nitelikli eleman yetiştirmenin de şartları.Bunların tümü birlikte verilmeli. İdris MANTAŞ

C.82 bu özellikler dışında insanın idleri idollerini oluşturacak başka özellikler de olabilir.

İnsanın id idollerini belirleyen vasıflar bütün olmalıdır. doğrulukları da etkilidir.BAHAR YILDIZ

C.82.Zaten insanların değer yargılarını sanal , soyut, somut gerçekler ayetler hadisler ve doğa kanunları belirler.Sonuç olarak bunlar bir bütünlük içerisindedir.Selma ZENGİN
C 82.
Sadece sanal, somut ve soyut gerçekleri öğrencilerin id ve idollerini oluşturulsa öğrenciler bilimsel açıdan gelişme gösterseler de ahlaki açıdan çökermiş kişiler oluşur. Sadece süper egolarını sosyal değerler ve bilimsel verilerle doldurursak dünyadaki savaş ortamı ve insanların vahşileşmesi artacaktır. Doğan ERGÜN

C 82. Sadece  sanal, soyut ve somut gerçekler, doğadaki yasalar, ayetler ve gerçek hadisler öğrencilerimizin idlerini, İdillerini ve değer yargılarını oluştursa yanlışları bilmeyen veya kötü bir durum karşısında ne yapacağını veya nasıl davranacağını bilmeyen bireyler oluşur.

Ve tam tersine kötülükleri bilen ve bu durumlar karşısında nasıl davranacağını bilen bireyler yetiştirirsek ahlaktan yoksun bir toplum meydana gelir. Yani ahlakın tamamı ve kötülüklerin azcık karışımı ile bu günkü düzeni anlayabilen ve ona göre davranabilen bireyler yetişir kanımca. Cahit Özkan

C.82 evet böyle bir devlet oluşturmak demek tam anlamıyla bir tufan oluşturmaktan başka bir şey olmaz. Çünkü id ve egolarını tatmin edecek kanunlar koymak demek karşılanamayan beşeri istekleri yerine getirmek demektir bu da ne kadar tutarlı olur  ki… id demek bireyin karşılanamayan yani ahlaka uygun olmayan hayvani istekleri demektir. Buda böyle bir topluluk oluşturmak demek hiç tükenmek bilmeyen insani değerler aykırı davranan topluluk oluşturmak demektir.aslında günümüzde bazı devletler bulmak mümkündür… Mesut ASLAN

C 82. Bu sefer kendi düşünsel açılımlarını yozlaştırmış olur. Dengeli bir şekilde, neyden nasıl yararlanacağımızı kestirmemiz gerekir. HAYRETTİN AYDIN

C 82. mükemmelliğe ulaşır sonra hemencecik değişiverir Baş aşağı oluverir Ömer GEZİCİ

C 82. bence de böyle yaparak bir tufan olur çünkü insan oğlu artık istenmeyecek şeyler isteyecektir.Ahmet ESER

C.82:  Güzel olacağını düşünüyorum. Süper ego öncelikli bir toplum oluşturulduğunda bu bilimin ilerlemesine engel teşkil edebilir. Dilek KARABAYRAKTAR

C 82.insan ruh ve maddenin birleşimidir bu iki birleşimin aykırı davranılmadıktan sonra sorun oluşmaz Menşure DAĞLAR

C 82.Bunların doğruluğu ne derece bilinmez.Çok karmaşık bir değer sistemi oluşur. Seyhan IŞIK

C 82.Mükemmel olur ama daha sonra felaket olur. Abdullah DENİZEDALAN

C.82.Zaten şimdiki değer yargılarımızı da bunlar oluşturuyor.Çiğdem YİĞİT

C.82.Değer yargılarımızı tam olarak bunlar oluşturursa zaten sorun kalmaz fakat bu yukarıda sayılanlardan biri diğerine baskın gelince ortaya olumsuz sonuçlar çıkar.Melek BOZANER

C.82.Sanal, soyut, somut gerçekler,ayetler ve gerçek hadisler dışında ahlaki değerlerinde değer yargılarımızı oluşturması gerekir.Bunlar bir bütünlük içinde düşünüldüğünde ortaya güzel sonuçlar ortaya çıkar.İrfan CEYLAN

C.82.Değer yargıları yukarıda sayılanlara göre oluşsaydı bütün insanların değer yargıları aynı olurdu.Bunlar dışında insanların kültürleri, eğitimleri de değer yargılarını oluşturur.Sevdeta ŞİŞMAN

C.82 ayet ve hadisler ışığında belirlenen yol ve metotlar bilimsel gerçeklerle çelişmemesi sebebiyle mükemmel bir idol ve yapı arz etmektedir. N.BİLGİN

C82 zaten şu an  görüyoruz ki insanların değer yargılarını sanal, soyut ve somut gerçekler, doğadaki yasalar, ayetler ve gerçek hadisler oluşturuyor bu da insanların hep tek yönlü gelişmelerine neden oluyor. Celal TİLGEN

C.82:  Güzel olacağını düşünüyorum. Süper ego öncelikli bir toplum oluşturulduğunda bu bilimin ilerlemesine engel teşkil edebilir Ahmet DUSAK

C 82.Puştlara zevkine nefsine uyanlara hizmet ediyor hocam.İkisi de olmaz ikisinin de olması gerekir ne dünyadan  nede  ahretten vazgeçeceğiz.  Mehmet Şirin ARTUK

C 82. Öğretilen bilgi davranışlarımıza yansımazsa bilginin yetersizliği olur. Erdinç YEŞİLYURT

C.82.bence böyle olması sağlanırsa çok güzel olur. HAYRETTİN KARABUDAK

C 82.Bilimsel gerçeklerden uzak ve teokratik bir yapıyla karşılaşırız. MUZAFFER CEYLAN

C 82. Bir çok alana hitap ediyor, ancak yetiştirilen insan tipi tek yönlü olur. Yani farklı bir birey ortaya konulmaz. Hatice ŞAHİN

C 82.Bence  yanlış  olur.Sadece  bunları  tek  olarak  öğrencilere  verilse  olmaz.Kendi  düşüncelerine  ters  olabilir. Barış  DEMİRTAŞ

C 82. İslam dini ne kadar uygulanırsa demokrasi o kadar uygulanmış olursa bu gerekçeyle topluma İslam anlatılırsa vicdan dediğimiz olgu ortaya çıkar. Bu da toplumsal bir refahtır. Tekin ÖZBEY

C 82. Çok mükemmel bir insan yetiştirmesiyle olur. Emre Özden

C 82.Eğer gerçekler ayetler hadisler öğrencilerin idolleri ise daha temiz sağlıklı bir toplum oluruz. Kerime TAŞ

C 82. Bu sefer kendi düşünsel açılımlarını yozlaştırmış olur. Dengeli bir şekilde, neyden nasıl yararlanacağımızı kestirmemiz gerekir. Muhsin ERSAN

C 82.Güzel ahlaklı, sınırlarını bilen kaliteli insanlar yetişir.Meral YILMAZ

C 82. Öyle bir durumda süper ego sosyal düzenlemeyi maksimum düzeyde tutar ve sosyal patlama yaşanır. Emine ÖZTÜRK

C 82.öğrencilerimiz bunlarla yoğrulsa bence yeterli olur eğitim ve öğretimleri için.Cebrail HAN

C82.Bence mükemmel bir insan  yetiştirmiş oluruz.o mükemmel insan da bir toplumu yetiştirirse mükemmel toplum olur.Mehmet fatih ŞENGÜL….

C 82. Gerçek olanlar oluştursa tamamen bir düzen ahengi oluşur.Bu da belki bir noktada kabak tadı verir.Ama çok iyi olur insanlık açısından.Sosyal tufanın olma nedeni şimdiye kadar olmamış bir şeyin olması halkı içten içe titretir,hareketlendirir,sevindirir…. Ercan ÇiFTÇi

C 82. Öğrencilerimize doğadaki ayetler ve hadisler öğretmekten yanı sıra ahlakı, güzel ahlakı ve ahlaklı olmayı sağlamak lazım. Abdulmevla OKTUAY

C 82. Süper ego,id,idollere bağlı kişisel değer yargılar toplumda çatlak verir. . Uğur YÜCEDAĞ

C 82- Bu kavramlarla yetişen öğrenciler toplumda büyük bir ilerleme sağlarlar. Bu ilerleme sayesinde bireysel ayrımların yerine toplumsal birliktelikleri oluşturulur. Mehmet Salih Gökhan

C 82.Gerçeklerde sosyal bir zelzele olur.Sevgi ALMAK.

C 82. mükemmelliğe ulaşır sonra hemencecik değişiverir Baş aşağı oluverir İlyas AKTÜRK

C 82.Bence  yanlış  olur.Sadece  bunları  tek  olarak  öğrencilere  verilse  olmaz.Kendi  düşüncelerine  ters  olabilir. Kadir AVCİ

C.82.İnsan ayet ve hadislere göre yaşasa hayatta kopukluk olmayacağını düşünüyorum çünkü geçmiş tarihte bu kurallara göre insanlar yaşamış yani denenmiş. Herkes kendi düşüncelerine göre hareket ederse yaşamda olumsuzluklar, anlaşmazlıklar meydana çıkabilir. Zehni GÜN

C 82. insanlar belirli bir kalıpta kalırlar. Bu da insanın fıtratını zorlar. BARIŞ HOZMAN

C 82. Öğrencilerimiz güzel ahlaklı, gerçek bilgiyle büyüyüp evrimin ve komünizm çarmığına takılmazlar.Dünya kanunsuz güçlünün güçlüyü ezdiği bir toplum oluşur.ŞEHMUS AKYÜZ

C 82.Puştlara zevkine nefsine uyanlara hizmet ediyor hocam.İkisi de olmaz ikisinin de olması gerekir ne dünyadan  nede  ahretten vazgeçeceğiz.  Bedih EROĞLU

C.82.Bu özelliklere sahip olan kişilerin büyük bir kesimi bilim adamlarından daha üstün olur. Bir ülkedeki savaşlar, anayasalar, demokrasi ve laiklik büyük bir kesimin kendi makamlarında kalabilmesi için büyük değer taşır. Bunlar sadece kişilerin menfaatine hizmet vermektedir. (FATİH KAPLAN)

C 82. Tabi ki yaratılan değerlerle insan yetiştirilme fakat bu değerler öğrencilerin önüne konulmalı ve bunlardan kendilerine uygun olanı bulmaları,yeni değerler yaratmaları sağlanmalıdır. ZEYNEL EDE

C. 82.Sadece bazı şeyler öğretmek olmaz ne gerekirse onları öğretmeliyiz.Osman KILINÇ

C 82.Bu özellikteki insanlar yetiştirirsek ülkeye daha faydalı olur. Buda geleceğimizi daha açık kılar. BURHAN KORHAN

C.82 Gerçek dünyayı görüp ona göre yaşamayı öğrenirler. ADEM BATARAY

C 82.Sıradan bir insan olur. Mahmut ERBAY

C 82. Bunların oluşturması güzel olur. Fakat hep bir taraf eksik kalır. Bilim idolü için mutlaka bilimsel ahlak sunulması gerekir. Fahriye İNCE                                                                                                   C 82. Doğru yaşam biçimi belki de o zaman oluşabilir.Selman BÜYÜK
C 82.
Bunlar hayatın en büyük doğruları olduğu için yeni neslin bunların etrafında yetiştirilmesi mükemmel insanı yaratacaktır. . İBRAHİM ÖZDEMİR

C.82 ayet ve hadislerin bilimle ters düşmediği nokta olmadığı için iyi olacağını düşünüyorum..A.KONUKSEVER

C.82 İnsanın her konuda bilgisi olmalıdır ama hangisinin doğru olup olamadığını kendisinin seçmesi gerekir. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 82. Evet böyle bir devlet oluşturmak demek tam anlamıyla bir tufan oluşturmaktan başka bir şey olmaz. Çünkü id ve egolarını tatmin edecek kanunlar koymak demek karşılanamayan beşeri istekleri yerine getirmek demektir bu da ne kadar tutarlı olur  ki… İd demek bireyin karşılanamayan yani ahlaka uygun olmayan hayvani istekleri demektir. Buda böyle bir topluluk oluşturmak demek hiç tükenmek bilmeyen insani değerler aykırı davranan topluluk oluşturmak demektir. Aslında günümüzde bazı devletler bulmak mümkündür. Nesrin EKİNCİ

C 82. Irak savaşı ve Afganistan savaşı sözde terörle mücadele adı altında sadece Bush’un menfaati için yapılan katliamlardır. SİNAN UZUNDEMİR