S 8.Güzel ahlaklı insanlar neden kuduz ve kapitalist ahlaka başat değildir? Akıl neden zekayı metriksine alamıyor? Sistem hangisini (hangi insan tipini öne çıkarıyor) öne çıkarıyor? O zaman bu sistem hakkında ne düşünülür?

İp ucu;ipler kimin/lerin  elinde?

C 8.Aslında kuduz ve kapitalist ahlak hegemonya kurmuştur. Günümüzün başat güçleri tüm şartları lehine çevirmiştir. Akıl insani olup zekâ ise daha çok hayvani bir yöndür. HAYRETTİN AYDIN

C 8. Zeka daha kapsamlı,  metriksine olaşmak için kendisi olmak lazım gelir. Güzel ahlak olgun meyveler verir. Kapitalist düşünme olasılığı yoktur.  Muhsin ERSAN.

C 8.Çünkü güzel ahlaklı insanlar kapitalist ahlaklı insanların sistemini çözememişler.Sistem zeki ve kapitalist insan tipini öne çıkarıyor,bu yüzden akıl zekayı metxine alamıyor.Bu sistem zeki ve acımasız bir sistem.Güçlüye dair bir sistem;Ancak temeli eşitlik ve adaletten diğer bir ifadeyle akıl ve mantıktan mahrum olan sistemler. Uzun ömürlü olmaz. Hamit MENÇUK
C 8. Güzel ahlaklı insanlar kuduz ve kapitalist ahlaka başat çıkamamasının nedeni kuduz ve kapitalist insanların ahlaklarını çökertemediklerinden dolayıdır. Zeka zaten aklın metriksinde mevcut olduğundan dolayı aklı taşıyanın metriksi göremediğinden kaynaklanır. Sistem güzel ahlaklı insana daim güzeli sunduğu gibi olmayana sunduğundan akıl almasını sağlamaktadır.Akıllı sistem olarak düşünülür. M. Sait DEMİR

C 8. Kapitalist ve kuduz ahlak güzel ahlakın tam tersidir. Güzel ahlak peygamber ahlakıdır. Kusursuz

ahlaktır. Zeka güneş ise, akıl arşın gölgesi ve gece misali ana nefsin metriksinde işlevsellik

kazandırarak ruhun ulviyetine doğru yol aldırırken meyvesi bedende güzel ahlak ve sayısız meziyetler

sanal araçtır. Sistem, kapitalist ve kuduz ahlaka sahip insan tipi oluşturur.  Hatice TUNCER.

C 8. Güzel ahlaklı insan; toplum tarafından kabul görülen davranışları benimseyen kişilerin sahip oldukları ahlaktır. Kuduz ahlak ise; ahlaki olmayan her türlü bedensel, düşünsel eylemlerin kudurmuşluğudur. Kapitalist ahlak ise; tüm eylemlerini para kazanmaya kullanan fert yada toplumların ahlak tipidir. Tanımlardan da anlaşılıyor ki en güzel ahlak peygamber ahlakıdır. Akılın zekâyı metriksine alamamasının nedeni; Zekânın sınırları aklın sınırlarından daha büyüktür. Sistem ise; zekâyı öne çıkarmaktadır. Doğan ERGÜN
C 8.Günümüz tamamen kuduz ve kapitalist ahlakın egemenliğinde.Bu yüzden günümüzde bu ahlaklar daha baskın.Aklın zekayı metriksine alamaması sağlam düşünme yeteneğinin ve özgünlüğün zekayla sınırlandırılmış olmasıdır. İdris MANTAŞ

C.8 güzel ahlaklı insanlar para ahlakına başat değildir olsaydı güzel ahlak olmazdı maalesef sistemimiz kapitalist ahlakı öngören kişileri başa almıştır.sistem yine her zamanki gibi güçlü olanın yanındadır.ben bu sistemi düşündükçe yoruluyorum ve daha fazla ilerlemek istemiyorum sistem hakkında BAHAR YILDIZ

C.8 Güzel ahlaklı insan kuduz ve kapitaliste bile saygı duyduğu içindir.Zekada hile , akılda ise doğruluk vardır.Bu sistem bozuktur.SEVDETA ŞİŞMAN

C.8 Sistemin kökü bozuktur tartışmaya bile değmiyor.İRFAN CEYLAN

C 8. basit bir ifadeyle şunu söylemek doğru olur bence sistemin yürüyebilmesi için işini bilen ( her türlü yol-yordamı bilen) insan kılığına girmiş insan müsvettelerine ihtiyacı vardır.CAHİT ÖZKAN

C 8. Çünkü insanların çoğu çıkar peşinde koşar bu yüzden güzel ahlaklı insanlar kuduz ve kapitalist ahlaka başat değildir.sistem kapitalist insanları öne çıkarıyor.o zaman bu sistemin düzensiz bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Ahmet ESER
C.8
kapitalsizimle güzel ahlak bir birini dersidir. Sistem kapitalizmi destekliyor. Ömer  GEZİCİ

C.8 güzel ahlaklı insanlar adı da  üzerinde güzel. Yani güzel görüp güzel düşünebilen insanlardırlar.kapitalist veya kuduz emperyalist düşünceler gibi yıkıcı değil,güzel ve mantıklı olmak demektir.bu yıkıcı düşünceler zaten İslamiyet ten uzak olan insanlar için geçerli sayılır.güzel ahlaklı kişiler zaten İslamiyet ten olan insanlardır İslami kurallara uyan insanlardır.zaten bu kapitalist,emperyalist devletlerin hepsi İslamiyet ten uzak insanlardırlar.sürekli bir sömürü anlayışı hakimdir onlarda neden ? çünkü adamlar İslamiyet te göre davranmıyorlar.kendi kurallarını kendileri koyuyorlar.zaten insan oğlu da nefsi bir varlık olduğundan, nefiste şeytandan olduğundan şeytanca davranıp idlerini, egolarını bastıramayıp tüm istekleri yerine getirmek isterler… Mesut ASLAN

C .8 kuduz ve kapitalist ahlak sadece kendilerine fayda sağlayan şeyleri kendilerine düşündükleri için diğer tüm güzel ahlaklı insanlara zarar verirler  akıl aslında zekayı kendi metrisine alıyor ama sistem zeki insanı başarıya kanıt olarak gösterdiğinden zeka aklın metrisinden çıkıyor . Abdullah DENİZEDALAN

C8. Mikroorganizmalar yalnızca ihtiyaçları kadar alırken insanlar ihtiyaçlarından çok fazlasını sahip olmak isterler. Güzel ahlaklı insanlarda vicdan ön plandadır. Kapitalistlerde ise menfaat ön plandadır. Menşure DAĞLAR

C.8: Güzel ahlaklı insanlar paranın kölesi değil, efendisidirler. Diğer ahlak insanlarında ise her şeyi para, sermaye, güç belirler. Sistem robotlaştırılmış insanı öne çıkarıyor. Ve ipler kapitalistin elindedir ve bu sistem paranın gücünü ortaya koyar. Dilek KARABAYRAKTAR

C 8.Kuduz ve kapitalist ahlaklar bu asırda çok kullanımdadır..Bu yüzden günümüzde bu ahlaklar daha baskın.bunların sınırlandırılmış olmasıdır. Mehmet Şirin ARTUK

C 8. Güzel ahlak bütün ahlak insanları için iyiyi benimsediğinden dolayı. Akıl dengeli çalışır, zeka daha dolaylı ve tabiri caizse uyanıklıkla çalışır.Günümüzde zeka akıldan daha üstün tutulmaktadır.İnsanların emeklerindense uyanıklık ve doğuştan gelen üstün zekasına önem veren yönetimden ne beklenebilir ki....Erdinç YEŞİLYURT

C 8. Güzel ahlaklı insanlar bile kapitalist düzenin bir parçası olmuş durumdadırlar.Buna da ekonomik sorunları neden olmaktadır.Ki buda yönetimin elindedir.Hatice ŞAHİN

C 8.Güzel ahlaklı insanlar basireti açık insanlardır.Her şeyin sınırını bilirler.Zekayı kendi metriksilerine alamıyorlar.Çünkü zeka daha çok idlerini tatmin etme aşamasında. Seyhan IŞIK

C.8 maalesef günümüzde liyakatli insanların iş başında olmayışları nedeni ile ipin ucu puştun eline verilmiştir. N.BİLGİN

C8.Güzel ahlak peygamber efendimizin ahlakıdır.Oysa kuduz ve kapitalist ahlak insanlar arasına düşmanlık koyuyor.maalesef sistem kuduz ve kapitalist ahlakı öne çıkarıyor.Ama bence ipler güzel ahlaklı insanların elindedir.Mehmet fatih ŞENGÜL

C.8Sistem bozuktur çünkü artık kuduz ahlak ve kapitalist ahlak yaygınlaşmıştır.Güzel ahlakta saygı olduğundan diğerlerine engel olamamaktadır.ÇİĞDEM YİĞİT

c8. güzel ahlak menfaat gözetmez.kapitalistler ise bunu istemez.herkes kendisini düşünecek ki kapitalizm güçlensin.kapitalizm ipleri bu şekilde elde tutmaktadır. Selman BÜYÜK

C.8Kapitalist ve kuduz ahlak hızla çoğalıyor sistem bozuluyor ve yaşam kötü oluyor.MELEK BOZANER.

C.8Güzel ahlakta sevgi ve saygı ön koşul iken kuduz ve kapitalistte bunun tam tersidir .çıkar ,menfaat vardır.SELMA ZENGİN

C 8.Güzel ahlaklı insanlar hortumculukla iş yapmadıkları için çoğunluk olarak normal yaşamlarını sürdürürler ama kapitalistler için bu durum söz konusu değildir.onlar her şekilde kazanıp zulüm  edebilirler.bu da onları hep güçlü kılıyor.Ahmet DUSAK

C.8 Güzel ahlakın kuduz ve kapitalist ahlaktan üstün olmayışının en büyük sebebi mevcut sistemde bu ahlaka sahip kişilerin başta olması ve buna yönelik yöntemlerin ön planda olmasıdır  akıllın zekayı metriksine alması güzel ahlakla olur buda bur şartlar altında zor gözüküyor Celal  TİLGEN 

C.8. .dünyada söz söyleme hakkı olan insanlarım çoğu kapitalist ve kuduz
ahlaklı olduğu için güzel ahlaklı insanlar geri planda kalmaktadır.
Dünyadaki yaşadığımız sistemde herkes birbirini sömürmeye çalıştığı için
sistem kapitalist ahlakı ön plana çıkartıyor. HAYRETTİN KARABUDAK

C 8. Kuduz ve kapitalist ahlakı yenmenin yolu parasız değer yargıların çoğalmasıyla olur.Ancak ABD başkanıyla bizim aramızda parasız değer yargısı olmadığından bu ahlakları aşamayız .Akıl güzel ahlakla doğru orantılıdır.Kuduz ve kapitalist ahlak dünyayı metriksine aldığından ve kuduz ve kapitalist ahlaklı kişiler zeki olduğundan zeka aklın önündedir.Akıl zekadan sonra geldiği için yıkılmaya mecburdur. MUZAFFER CEYLAN

C 8.Güzel ahlaklı insan sahip olduğu bütün etik değerlerle diğer bütün kötü ahlak tiplerinin dışındadır.zeka akıldan daha kapsamlıdır.Kuduz ve kapitalist bazen de koyun-sürü ahlakına sahip insanı ön plana çıkarıyor.bu sistemin kapitalist bir sistem olduğu söylenebilir.Meral YILMAZ

C 8. Güzel ahlaklı insanlar maalesef Türkiye’mizde iş imkânını bulamıyorlar. Emre Özden

C.8. Güzel ahlaklı insanlar kalpleri fetih ettikleri için muhalefetlikle ilgilenmezler. zeka aklın bir üst ürünüdür. Zeka olması için akıl olmalı yani akıl zekanın alt kümesidir. Zehni GÜN

C 8. Çevresel faktörlerin etkisi akıl ve zekâyı etkiler. Bu durumda sıyrılanlar öne çıkarlar.              Tekin ÖZBEY

C.8 Kapitalist sistemde iyi olan akıllı olan değil zeki ve sisteme yalakalık eden birey ve toplumlar en üst düzeyde tutulmaktadır.Sistem dışına çıkılmadıkça gerçek değerler asla tam anlamıyla yaşanamaz.ZEYNEL EDE

C 8.Güzel ahlaklı insanlar ne yazık ki günümüzde çok azaldı ve kapitalist ahlakla baş edecek durumda değil ne yazık ki sebeplerine gelince kötü çirkin ne varsa toplum arasında allanıp pullanıp sunuluyor insanlara ve tabii ki bunlara özentilerde artıyor. Bunun sebebi akıl zekânın gölgesinde kaldığı içindir. KERİME TAŞ

C 8. Çünkü yöneticilerde bu türdendir ve insan ahlak yönünden kendine benzeyenlere zarar vermez.

Bu yüzden sistem bu insanların elindedir. Bu sistemden memnun olmayanlar çok ama bir türlü susturuluyorlar… BARIŞ HOZMAN

C 8.Kapital düzen her zaman kendi gerçekliğini yaşamıştır. Kendi düzenini kendi kurmuştur. Bu durum zayıf halkaları koparırken güçlü(!) halkaları daha da güçlendirmiştir. Sistem çarklarını yönetenler hep kendileri olmuşlardır. Bu duruma karşı çıkanlar ya asiler olmuştur yada düzen bozucular olarak tanıtılmıştır.  Emine ÖZTÜRK

C 8. O insanları öne çıkaranda kuduz ve kapitalist ahlaktır.Güzel ahlaklı insanların yetiştireceği insanlar bu yargıyı değiştirebilir.Akılda menfaatlik yoktur.Sistemimiz zayıftır Sevgi ALMAK.

C 8.Bence şu anda dünyada güzel ahlak kavramı yok olmaktadır.Günümüzde kapitalist ahlak çok görülmektedir.Çoğu insanlar kendi menfaatleri için diğer kişileri yok saymaktadır.Şu anki sistem bence kapitalist ahlakı öne çıkarıyorlar.bu sistem bir an önce değiştirilmelidir. BARIŞ DEMİRTAŞ

C 8. güzel ahlaklı insanlar maalesef Türkiye’mizde iş imkânını bulamıyorlar. Emre Özden

C 8.güzel ahlaklı insanlar karşılıksız olarak bir şeyler yapmaya çalışırlar ama kapitalist ruhlu insanlar faydacılık doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışırlar. Cebrail HAN

C 8. Toplumda  sayı bakımında güzel ahlaklı insanların sayısı az olduğundan kuduz ve kapitalist ahlaka başat değiller herkesten akıl alabilirsiniz ama zekayı alamazsınız çünkü zeka kişiye özgüdür bu nedenle akıl zekayı metriksine alamıyor. Sistem daha çok kapitalist ahlakı öne çıkarıyor çünkü her insan kendi faydasını düşündüğündendir. Abdulmevla  OKTUAY

C 8. Nefis ve ahlak dizginini, ipini zekânın eline vermiş ve olaylar karşısında zekâ o işte patron olup olayın en iyisini seçmiş ve kendine almış olduğundan güzel ahlaklı insanlar bu işler başat değildirler. Ercan ÇiFTÇi

C 8. Çıkarcılık ön planda olduğundan dolayı ahlak zekanın metriksindedir.Kapitalizmi aşmamız için güzel ahlaka da puan vermeliyiz. Uğur YÜCEDAĞ

C.8 kapitalsizimle güzel ahlak bir birini dersidir. Sistem kapitalizmi destekliyor.İlyas aktürk

C 8) Güzel ahlaklı insanların kapitalizme bulaşmamasının nedeni çoğunlukla güzel ahlaklı olmanın kriterinin fakir olunmasıdır..fakir insan zati kapitalizme bulaşamaz. Mehmet Salih Gökhan

C 8. Bu zamanda büyük balık küçük balığı yutuyor ve büyük balık olabilmek içinde sistem bizi kuduz olmaya kapitalist olmaya zorluyor ama tüm bunlara rağmen yılmamamız, savaşmamız ve güzel ahlakımızla devam etmeliyiz yola.  Kadir AVCİ

C.8. Güzel ahlaklı insanlar kalpleri fet ettikleri için muhalefetlikle ilgilenmezler. zeka aklın bir üst ürünüdür. Zeka olması için akıl olmalı yani akıl zekanın alt kümesidir. Zehni GÜN

C.8 Materyalist insan tipine örnektir. Yani bencil egosunu tatmin eder. Zevk düşkünü insan tipidir. ADEM BATARAY

C 8. Güzel ahlaklı insanlar para ahlakına başat değildir olsaydı güzel ahlak olmazdı maalesef sistemimiz kapitalist ahlakı öngören kişileri başa almıştır.sistem yine her zamanki gibi güçlü olanın yanındadır.ben bu sistemi düşündükçe yoruluyorum ve daha fazla ilerlemek istemiyorum sistem hakkında. Bedih EROĞLU

C.8 keşke liyakatli kişiler iş başında olsa ama…. A.KONUKSEVER

C.8.Çevremizde kuduz ve kapitalist ahlak daha çok ilgi görür. Çünkü kuduz ve kapitalist ahlak kişilerin egolarına daha tatmin edici gelir. Sistem daha çok kuduz ve kapitalist ahlakı öne çıkarıyor.Çünkü bu kişiler sistemin içinde de var. (FATİH KAPLAN)

C 8.insanlar genelde aklı ile değil de nefsi ile hareket ettiği için kuduz ve kapitalist  ahlak öne çıkıyor

  BURHAN KORHAN

C.8 Kapitalist sistemde iyi olan akıllı olan değil zeki ve sisteme yalakalık eden birey ve toplumlar en üst düzeyde tutulmaktadır.Sistem dışına çıkılmadıkça gerçek değerler asla tam anlamıyla yaşanamaz.ZEYNEL EDE

C. 8. Ne yapalım ipler kötülerin elinde bunu içindir ki en güzel ahlak kötü kişilerin ahlakı oluyor. Zeka ve aklı birbirini tamamlayan iki öğedir. Sistemler güzel ahlaklı kişilerin eline geçmelidir. Osman KILINÇ

C.8 Çünkü güzel ahlaklı insanlar menfaat üzerine çalışmazlar, çıkar amaçlı dostluklar edinmezler. Mesela bir peygamberin kötü düşünmesi düşünüle bilir mi? Efendimiz ‘ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim demiyor mu? SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 8. Kapitalist ahlak ve kuduz ahlak biri ekonomik çıkarlara dayalı öbürü  de ahlak dışı ve akıl dışı bütün bedensel ve düşünsel davranışların kudurmuşluğu iken güzel ahlak aklın insan bedenine yansıyan kusursuz bedensel ve zihinsel uyumlu tepkilerden oluşan bir ahlak tipidir. Akıl ve zeka zıt kutuplara insanı yönlendiren sanal araçlardır. Fahriye İNCE
C 8.
İpler puştun elinde eğer ipler güzel ahlaklının elinde olsa dünyada daha çok güzel şey yapılabilir ve yapılırdı İBRAHİM ÖZDEMİR

C 8.Menfaat insanlar için caziptir.Bu durumda gayet normal bir hal almıştır. Mahmut ERBAY

C 8.zekâ akıldan daha kapsamlı olduğu için geniş bir alan kaplıyor ve akıl onu metriksine alamıyor güzel ahlaklı insanda daha üstün seviyededir. Nesrin EKİNCİ

C 8. Sistem kurnaz insan tipini öne çıkarıyor. İnsanlar kendi çizgisini uzatmak yerine, başkasını çizgisini kısaltmaya çalışıyor. Kapitalizm ahlakı barındırmaz. SİNAN UZUNDEMİR

C 8.Çünkü güzel ahlak ile insan fıtratının zıt olan şeyler bir arada bulunmaz . Murat ÇELEN