S 64.Osmanlı imparatorluğundan sonra (hilafetin yıkılışından sonra) insanın hakimiyet ve yönetim emaneti Veto İmparatorluğunun eline geçti. Önermesini eleştiriniz

İp ucu;Tarihin akışı içinde hilafeti elinde bulunduran kavimleri karşılaştırıp sıra dışı durum–kavimleri insan açısından eleştiriniz.

C 64.Hilafet önemli bir makamdı.Emeviler’de Abbasilerin ilk dönemlerinde ve Osmanlıda hilafet makamı varken bu devletler çok güçlüydü.Osmanlıda son dönemlerinde hilafet makamından faydalandılar.Hilafet kaldırıldıktan sonra Müslümanlar bir güç etrafında toplanamadılar ve güç malum devletlerin eline geçti.Abbasiler hilafeti iyi kullanamadılar ve bunun neticesinde de yıkıldılar.Hamit MENÇUK

C 64. Tam anlamıyla kurulan bir düzen tüm insanlara sahip çıkamadığı gibi veto imparatorluğun da eline geçememiştir. Her düzenin olumlu yönleri olduğu gibi veto imparatorluğun da olumlu yönleri vardır. Fakat bu olumsuz yönlerini ise aşamamıştır. M. Sait DEMİR

C 64. Evet. Hilafetin yıkılışından sonra, sistem politika, siyaset sistemine döndü. Bu sistemde

fertlerin;  bilinç ve kültür seviyeleri dikkate alınmaksızın sürü mantığıyla çoğunluğun oyununa dayalı rejim şeklidir. Yanlışta olsa çoğunluğun dediği doğrudur. Cehaleti, liyakati çoğunluk belirler mantığı   hakimdir. Hatice TUNCER.

C64.Tarihe baktığımız zaman hilafeti elinde bulunduran toplumlar genelde güçlü devletler kurmuşlardır. Ancak Osmanlı Devletinde hilafetten sonra yıkılış baş göstermiş ve güç batılı devletlerin eline geçmiştir. Doğan ERGÜN

C 64.Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki hakimiyet tamamen eşitlik ve özgürlük üzerine kurulmuş bir imparatorluk iken günümüz imparatorluğu özgürlük vaatleriyle aslında sahip oldukları kapitalist düşünceyle başka devletleri sömürme düşüncesindeler. İdris MANTAŞ

C.64 hilafet gerçek anlamda peygamberlerden sonra 30 yıl devam etmiş ve sonra saltanata dönüşmüş babadan oğla geçmekte  olan bu süreç gerçek hilafeti temsil edememektedir bu nedenle veto rejiminin eline geçmiştir. BAHAR YILDIZ

C.64Toplumlar ve devlet her zaman daha iyi yönetim şeklini ister.Bu durumda doğru kullanılmadığı zaman hakimiyet ve yönetim değişir.ÇİĞDEM YİĞİT 

C.64 Osmanlı ne zaman ki kurandan ayrıldı o zaman geriye dönüşü olmayan bir yozlaşı içine girdi.ve 600 yıllık hakimiyetini sömürü,emperyalist kapitalist devletler ele geçirdikten sonra hem İslamiyet’e  saldırılar hem Osmanlıdan ayrılan devletlere saldırı bir türlü dinmedi ve giderek arttı ve en sonunda da dünya büyükleri veto imparatorluğunu kurarak Osmanlı topraklarını nasıl işgal edebiliriz faaliyetine girdiler aslında bence  veto imparatorluğu İslami devletleri bitirip Osmanlıdan gelen bu toprakları alıp dünyaya hükmetmek için kurulmuştur. Bunların tek sorumlusu Osmanlının sorumsuzluğundandır. Mesut ASLAN

C 64. ben bunda eleştirilecek bir yan bulamadım. Çünkü bana göre durum zaten bundan ibaret. Cahit Özkan

C 64. Osmanlı imparatorluğunda bir Veto İmparatorluğu idi           Ömer GEZİCİ

C 64. Bence de Osmanlıdan sonra  insanın hakimiyet ve yönetim emaneti veto imparatorluğunun eline geçti. Ahmet ESER
C 64.
Her ne kadar hilafetin yıkılmasından sonra laik,demokratik cumhuriyet düzenine geçilmişse de istenilen düzeye halen gelinmiş değildir.Hatice ŞAHİN

C 64.Hilafetin yıkılmasından sonra çağdaş bir yönetim oluşturulmaya çalışıldı.Batı taklit edildi.gidişatı kötü oldu . Seyhan IŞIK

C.64: Hayvanlarda görülen saldırı, sömürü, hâkimiyet gibi mantık sistemlerini çıkarları icabı uygulamak. Dilek KARABAYRAKTAR

C.64 . Her dönemin kahramanı kendisine aittir. Her bir kültürün milletin kahramanı o milletin kültür seviyesine özel anlayış biçimine ihtiyacına uygundur. Menşure DAĞLAR

C.64  Hilafet döneminde gerçek insan kardeşliği yaşatılmaya çalışılmıştır veto imparatorluğu ile sadece ya biri yada bir gurubun menfaatleri savunulmuştur . Abdullah DENİZEDALAN

C.64İyi yönetim her zaman istenir.Tarihi süreç içerisinde pek bilgim yok.SEVDETA ŞİŞMAN

C.64Her ne kadar hilafetten sonra daha iyi yönetim olarak veto imp.seçilse de  istenilen şey olmamıştır.İRFAN CEYLAN

C.64Daha çok yönetimin iyi olup olmadığına bakılmalıdır.Karşılaştırma konusunda pek fikrim yok.MELEK BOZANER

C.64Halk  yani insanlar daha çok düzenli ve iyi yönetimi isterler.Hilafet ve veto da bu amaçla değiştirilmiştir.SELMA ZENGİN

C.64 hilafet gerçek anlamda peygamberden sonra 30 yıl devam etmiş devam etmiş sonra saltanata dönüşmüş. Babadan oğla devam eden bu süreç gerçek hilafetliği temsil edememektedir. Bu nedenle istibdat ve veto rejiminin müdavini durumuna gelmiştir. N.BİLGİN

C 64. Ülke  güvenlikleri sağlamamışsa vetoya kurban olabilir; Çünkü her zaman iyi taraf avlanmayla karşı karşıyadır. Osmanlı devletinin akıbeti bundan ibarettir. HAYRETTİN AYDIN                        

C 64.Hilafetin yıkılışından sonra hakimiyet ve yönetimin veto imparatorluğuna geçmesi insanlar açısından daha yararlı oldu.Çünkü bir yıkılışın içinde bulunmak yanlış olurdu ve insanların hayatını sürdürmesi zor duruma düşerdi.Erdinç YEŞİLYURT

C.64 İnsanlar her zaman daha iyi yönetimi ister ve onun için hareket eder bunu ararken  de yönetimler el değiştire bilir Celal TİLGEN

C.64.Osmanlı imparatorluğu yıkıldıktan sonra güç kapitalist zihniyetteki batılı devletlerin eline geçti. Onlarda kendi çıkarları doğrultusunda çalışmaya başladılar. Kararları kendi çıkarları doğrultusunda almaya başladılar.işlerine gelmeyen her şeyi veto etmeye başladılar. HAYRETTİN KARABUDAK

C 64. Osmanlı hakimiyeti sırasında farklı kavimler farklı dinler birlikte yaşayabilmiştir.ama onun yıkılışından sonra aynı dine mensup aynı ırktan insanlar bile birbirleriyle adeta can düşmanı kesilmişlerdir.bunun sebebi yönetimi ele geçirenlerdir.yanlış yönetim şekli kaos doğurur.Ahmet DUSAK

C 64. Mevali politikası ile insanını düşüşü ırkın yükselmesi yanlış bir politika olduğu gibi veto imparatorluğu aramızı açarak kendi emeçlerini üzerimize salmış bundan kurtulmak gerek. MUZAFFER CEYLAN

C 64. Her düzenin olumlu yönleri olduğu gibi veto imparatorluğun da olumlu yönleri vardır. Fakat bu olumsuz yönlerini ise aşamamıştır. Mehmet Şirin ARTUK

C 64. Osmanlı imparatorluğunun sistemi çok iyi ve tüm devletlere hüküm edebiliyordu. Bunu da din yani İslamiyet dini ile yapıyordu. Şimdikine de Allah yardım etsin. Tekin ÖZBEY

C 64. Maalesef veto hükümetlerin elinden çok çektik şu sıralar bunların baskılarından biraz kurtulup nefes  almaktayız, inşallah bize bu temiz havada nefes almayı çok görmezleri. Emre Özden

C 64. Kalıcı bir yönetim sisteminin varlığından söz etmek mümkün olmadığından,devletler yaşadıkları zaman dan dolayı sürekli bir yönetim değişikliği içerinde bulunmaktadırlar.Saltanatın yıkılıp yerine veto imparatorluğun gelişi eleştirilmemesi gereken bir durumdur. .ZEYNEL EDE

C 64. Eğer bir devlet gereken tüm güvenlikleri sağlamamışsa vetoya kurban olabilir; Çünkü her zaman iyi taraf avlanmayla karşı karşıyadır. Osmanlı devletinin akıbeti bundan ibarettir. Muhsin ERSAN 

C 64.Kendi iç işlerinde bağımsız fakat dış işlerde kendinden daha güçlü olan kapitalist devletlerin maalesef hâkimiyeti altında kalmıştır. Emine ÖZTÜRK

C 64.Yönetim düzgün olmadığı için hilafet yıkılmış herhalde Barış  DEMİRTAŞ

C 64. devre hükmeden damgasını vuran ve Osmanlıyı içten çökerten veto imparatorluğu hale ülkemizde sinsi politikalarını yürütmektedir. Meral YILMAZ

C 64. Osmanlı bir zamanlar bir çok insanı barındırıyordu. Ama onları veto gibi menfaat çıkarında kullanmıyordu. Sevgi ALMAK

C 64.Osmanlı hakimiyeti sırasında farklı kültürler bir arada rahatça yaşayabiliyordu fakat şimdi iki kardeşin bile bir arada yaşaması zor hale gelmiş.Cebrail HAN

C 64. Karşı güç yıkıldıktan sonra dünya tek kutbun eline geçti bu güç şuan veto imparatorluğudur bu güç başka bir zamanda başka kutup oluşturacaktır.Mahmut ERBAY

C64..Önermesine katılıyorum. Altı yüz küsurluk Osmanlı devleti böyle insanların yüzünden yıkıldı.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C 64.  1924 yılında, hilafetin kaldırılmasından hemen sonra, kurulduğu günden beri bu güne kadar cumhuriyetin halka zillet, sefalet, ahlaksızlık, dış güçlere güdümlü olmak ve dünyanın efendisi iken emperyalist güçlere köle olmaktan başka bir şey getirmediğini görülür. Abdulmevla OKTUAY

C 64. İnsan hakimiyet ve yönetim emaneti veto imparatorluğuna geçti fakat veto imparatorluğu hangi insan hakimiyeti ve yönetimi emanetindedir. Ercan ÇiFTÇi

C 64. İnsanlığın tarihinde hep veto imparatorluğunun farklı versiyonları olmuştur.Yani vetosuz bir dünya olmamıştır.Belki de bu dünyanın yaratılış fıtratında vardır. Uğur YÜCEDAĞ

C 64- Veto imparatorluğu dereken kastedilen şey eğer farklılıkları red eden yapıysa eğer önermede bir sorun bulunmamaktadır. Onun dışında ki bir şeyse zati bunu da ben bilmiyorum. Mehmet Salih Gökhan

C 64. Başka milletlerin çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda yönetilmek tabi ki kabullenilemez bir şey her ne kadar bu böyle gözükse de ben bunu kabul etmiyorum. Kadir AVCİ

C 64. Osmanlı imparatorluğunda bir Veto İmparatorluğu idi ilyas aktürk

C 64. Osmanlı devletinden sonra hilafetinde ortadan kalkması insanları genelinin gerçek demokrasiden mahrum olmasına sebep olmuştur sadece demokrasi ismini kullanıp insanları sömüren güçlerin eline geçmiştir. Kerime TAŞ

C.64. Osmanlıdan sonra farklı yönetime tabiyiz ama Osmanlı evlatlarını Osmanlı evlatlarından başka kimse yönetemez. Zehni GÜN

C.64 Bu özgürlük açısından gelişmedir. ADEM BATARAY

C 64. Osmanlı hilafeti kaldırarak kendini şarktan soyutlayıp garbın himayesine girdi. ŞEHMUS AKYÜZ

C 64. Tam anlamıyla kurulan bir düzen tüm insanlara sahip çıkamadığı gibi veto imparatorluğun da eline geçememiştir. Her düzenin olumlu yönleri olduğu gibi veto imparatorluğun da olumlu yönleri vardır. Fakat bu olumsuz yönlerini ise aşamamıştır.Bedih EROĞLU

C 64. Tarih boyunca her güçlü devlet yıkılmış yerini başkası almıştır. İnsanlığı bugün veto imparatorları yönetiyor olsa da çöktüğü zaman yerini almaya niyetli başkaları vardır. İnsanlığın tek elden yönetimi devam etmemelidir. Selman BÜYÜK

C.64.Hilafet Osmanlı devletinin elindeyken emri altındaki toplumlarda düzen ve huzur vardı. Veto devletlerinin himayesindeki devletlerde ise hep kargaşa ve çatışmalar olmuştur. Bu farklılığın sebebi Osmanlının himayesi altındaki insanlara hoşgörü ve samimiyetle yaklaşmasıdır. (FATİH KAPLAN)

C 64.Osmanlı himayesi altındaki milletlere hoşgörülü bir şekilde yaklaşmıştır. Şimdiki veto ülkeleri ise hep kendi çıkarlarını düşünüyorlar. BURHAN KORHAN

c 64. Osmanlı değil SSCB nin dağılması ile tek kutuplu dünya oluştu. Selman BÜYÜK

C. 64.Her dönem değişik sistemler gerektirir yanlış dönemde yanlış sistem bir yıkılıştır. Osman KILINÇ

C.64 Tam olarak ta  denmese de bunun böyle olduğu aşikardır. O zaman bu şekle geleceğimiz tahmin edilmemiş, daha iyi bir yönetim biçimi olarak bu seçilmiş, çağın sorunlarına cevap verecek bir yönetim biçimi seçilmiş. Ancak devamı getirilememiştir. Buna da şükürler olsun, umarız daha iyi olur. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 64. Hilafet dönemlerinde dünya hakimiyeti Osmanlının elinde idi. Hilafetin yıkılışından sonra oturtulmuş düzen bozulmuş ve hakimiyet elden çıkmıştır. Fahriye İNCE
C 64.
Osmanlı yıkıldıktan sonra ülke güçlü devletlerin gönderdikleri piyonlarla yönetilmeye başlandı ve yani bunu gerçekliğinin eleştirilmesi gerekli değildir. İBRAHİM ÖZDEMİR

C.64 hilafetlik önce daha düzgün bir sistemle ilerliyordu ancak sonrasında sistem bozulunca hakimiyetin yönetimin veto imparatorluğunun eline geçmesi normaldir. A.KONUKSEVER

C 64. Osmanlı devleti Müslüman bir devletti. Bu nedenle hilafeti kullanarak Müslümanları bir çatı altında topluyordu ne zamanki hilafet kalktı Müslümanlarda birlik olamadı. Nesrin EKİNCİ

C 64. Tabi ki hangi yönetim biçimi ne olursa olsun adalet ve hukukun gerçekten benimsenip, gözetilmediği idare sistemi başarısızlığa mahkûmdur. SİNAN UZUNDEMİR

C 64.Hiç biri hilafeti doğru dürüst kullanamadı  ki.Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Hz. Ali’den sonra hilafet babadan oğla geçmiştir.Buda haksızlığın en büyük göstergesi değimli.Müslümanlar sefil bi hayata alıştılar. Bir daha da kendilerine gelmediler.Murat ÇELEN