S 63.İnsan evrimini düşünürken, beden insanı insan yapan tüm enerji boyutlarından ve enerji hallerinden sadece bir tanesidir. Diğer haller ve boyutların kökeni ve görevi en azından beden kadar önemlidir. Hepsinin paftaları tamamlanınca insan evriminin sanal-maddesel somut gerçek hikayesinin senaryosu deşifre edilmiş olacak. Bunun için henüz zaman erkendir. Sonuç ne olursa olsun evrim bilimi öğrenilmesi gereken bir bilimdir. Önermesinin safsatalarını veya realitelerini yazınız.

C 63. Önerme gayet güzel gerçekten ne olursa olsun evrimin araştırılması gerektiğine inanıyorum.Sonuçta düşünmemiz gerekir bu ruh nedir akıl nedir.Bizler rüya görüyoruz. Acaba hayvanlarda rüya görüyor mu? Hamit MENÇUK
C 63.
Darvin evrimi günümüzde deşifre edilmiştir ve tüm paftaları ortaya konulmuştur.Gerçek evrimin öğrenilmesi gereklidir. MUZAFFER CEYLAN

C 63. Evet günümüz insanlarının evrimi anlaması için daha zaman çok erken. 400 yıl matbaaya karşı çıkan bir zihniyetin ürünüyüz.M. Sait  DEMİR
C 63.
Evet. Çünkü evrim, varlıkların gerçek hayat hikayelerini bilimsel bulgulara dayalı olarak  ilişkilendiren bilimdir.  Hatice TUNCER.

C 63. Yani insanı insan yapan enerji boyutlardan birine sahiptir. Diğer enerji boyutlarını da öğrenildiğinde evrim insanlar tarafından anlaşılacaktır. Doğan ERGÜN

C 63.İnsan evrime muhtaçtır.Genel olarak tüm doğal döngüler içinde evrim yerini almıştır. İdris MANTAŞ

C.63 insanın bedensel olarak incelenip evrimi bu yönde beklide bir sonuca götürür fakat değerlendirmek insanın iç dünyasını akıl yönüyle doğru orantılı bir şekilde devam eder. BAHAR YILDIZ

C.63Doğada ve insan yaşamında her şey akıl ve dinin belirttiği çerçevede her şey araştırılmalıdır.Tüm bilimler öğrenilmeye çalışılmalıdır.ÇİĞDEM YİĞİTC.63 evrimi insani olarak kendimizin ne kadar mükemmel bir potansiyele sahip olduğumuzu anlamamızı sağlar ve bazı enerji boyutlarını kullanabilmemize olanak sağlar. Mesut ASLAN

C 63. şu bir gerçek ki inan zekasının ve bilimin anlamadığı veya anlamlandıramadığı olay veya olgular olmaktadır. Ve biz halen din in metriksini aşamaz iken son noktaya ulaşamayacağımız bir gerçek. Cahit Özkan

C 63.insanin diğer boyutları İslam da öğretilmiştir Yeteri kadarı Ömer GEZİCi
C 63.
önerme doğrudur bence de evrim öğrenilmelidir. Ahmet ESER
C 63.
İnsan tüm doğasıyla maddi,manevi,soyut,somut bir bütün oluşturur.Evrim bilimi ve diğer bilimler kesinlikle bilinmelidir.Hatice ŞAHİN 
C 63.
Tartışmalar olsa bile bu evrim biliminin gelişimini engellememeli doğru yere oturtana kadar .Seyhan IŞIK

C.63: Safsatası insanın sadece bedensel evriminin alınması saçmadır. Çünkü insanda ruh beden bütünlüğü vardır. Realitesi ise evrim bilimi öğrenilmesi gereken bir bilimdir. Dilek KARABAYRAKTAR

C.63. Evrim bilimi doğada tüm canlılara uygulanabilir. Ancak insana uygulandığında aynı olmaya bilir Menşure DAĞLAR
C.63 İnsan sadece biyolojik bir varlık değildir duygusal olan bir yönü de vardır bunlar nasıl olurda somut madenin evrimleştiğini söyleye bilir Abdullah DENİZEDALAN

C.63
Evrim hayvanlar için daha doğru bir bilimdir.bütün bilimler öğrenilmelidir.SELMA ZENGİN
C.63
İnsanın sadece bedensel gelişimi için bilim söylemek yanlıştır.Bilimler doğru araştırıldığı sürece yararlıdır.MELEK BOZANER
C.63Bütün bilimler bilinmeli fakat doğru alanda kullanılmalı ve araştırılmalıdır.SEVDETA ŞİŞMANC.63Evrim hayvanlar için doğru olmakla birlikte bunun insanlar için savunulması yanlıştır.İRFAN CEYLAN

C.63 insanın bedensel yapısı süreç içersinde değişiklik arz edebilir. Ama iç yapısı (fikir,duygu) akıl mizanıyla doğru orantılı bir şekilde devam eder. Bu bağlamda evrim teorisini beden yönüyle değerlendirdiğimizde olumlu bir sonuç vereceği muhtemeldir. N.BİLGİN

C 63. Evrim araştırılması  ve  incelenmesi gereken bir alandır; fakat bunu ihmallere bindirmemek gerekir. İnsanoğlu her zaman bilmek, biraz daha ileriye gitmek için uğraşır. HAYRETTİN AYDIN.

C 63.Evrimi kavramak gayet önemlidir.Evrim sadece insanlarda oluşan değişimler değildir evrim de herşey değişebilir.Her canlı da bir değişiklik meydana gelebilir.Cansız varlıklar da dahi bir evrim söz konusudur.Erdinç YEŞİLYURT

C.63 Önermesi bence doğrudur  evrim konusunun öğrenilmesi gerekir  Celal TİLGEN

C.63.evrim insanlar tarafından pek kabul edilen bir durum olmasa da bütün biyolojik sınıflandırmalar evrime göre yapılmaktadır. Bazı bilimsel araştırmalarda da evrime göre yapılmaktadır.bu yüzden evrim biliminin ne olduğu araştırılmalı ve öğrenilmelidir. HAYRETTİN KARABUDAK

C 63. Yani insanı insan yapan enerji boyutlardan birine sahiptir. Diğer enerji boyutlarını da öğrenildiğinde evrim insanlar tarafından anlaşılacaktır. Bedih EROĞLU
C 63.Evrim gerçek bir olgudur. En basitinden karmaşaya kadar var olan bir gerçektir.ama insanlara farklı bir şekilde evrim tanıtılırsa insanlar bundan kaçarlar insanların inançlarıyla çelişecek varsayımlardan kaçınılmalıdır Ahmet DUSAK

C 63. Evrim insanı insan yapan enerji boyutlardandır. Diğer enerji boyutlarını da öğrenildiğinde evrim insanlar tarafından anlaşılacaktır.Mehmet Şirin ARTUK

C 63.Sonuç ne olursa olsun evrim bilimi gereklidir. Kerime TAŞ

C 63. Evrim zaten bilimi öğrenmesi gerekir. Birde evrim her şeyi tabiata değil de yaratan da bilmesi daha da iyi olur. Tekin ÖZBEY

C 63. İnsan sanal maddesel somut gerçek hikâyesinin senaryosu deşifre edilmiş olacak birinci safsata çünkü insanın deşifresi zaten genlerinde mevcut ve bulunuyor. Emre Özden.

C 63. Var olan her insanı evrimi sürekli yenileri izlemekte ve insan bu gelişimleri her an yaşamaktadır.Çünkü sürekli bir hareket döngüsü içerisinde yaşayan canlılar değişim yaşamak zorunluluğu içerisindedirler. .ZEYNEL EDE

C 63. Evrim uğraşılması gereken bir alandır; fakat bunu ihmallere bindirmemek gerekir. İnsanoğlu her zaman bilmek, biraz daha ileriye gitmek için uğraşır. Muhsin ERSAN.

C 63.Evrim ifadesi sahip olunan ve keşfedilen kısım ile doğru olsa bile keşfedilmemiş doğruluğu kesinleşmemiş kısımları da içerir. bu yüzden körü körüne kabul bulunmasını doğru bulmuyorum. Hayatta her şey öğrenilmelidir. Emine ÖZTÜRK

C 63.Evrim  bilimi  kesinleşmemiştir.Ama  bence yinede  bir  bilgi  sahibi  olunması  gerekir. Barış  DEMİRTAŞ

C 63. gerçekten evrim bilimi sadece evrim teorisinden ibaret değildir.onun için öğrenilmesi gerekir.insan bedeni insanın doğadaki enerji hallerinden yalnızca bir tanesidir. Meral YILMAZ

C 63. Evrimin deşifre olacağı kesin değildir. Evrimin öğrenilmesi gerekir. Ama kabul etmek gerekmez. Sevgi ALMAK

C 63.evrim  var olan gerçek bir olgudur.insanlarımıza yanlış anlatıldığından toplum bu gerçekten kaçıyor.Cebrail HAN

C 63. Evrim hakkında iyi bir bilgi birikimi edinilmelidir.Mahmut ERBAY

C63.İnsanın fiziksel yapısı zaman içerisinde değişim gösterebilir.ancak evrimle ilgili safsatalara inanmıyorum.Mehmet fatih ŞENGÜL

C 63. Darvincilik doğal seleksiyon tezini yoklanması gereksiz, doğruluğu apaçık bir ilke saydığı ölçüde bilimsel bir kuram olmaktan uzaklaşmakta, ideolojik bir öğreti kimliği kazanmaktadır. Ancak hemen belirtmeli ki, bu öğretisel eğilim geçmişte kalmış bir olaydır. Bugünkü anlamıyla Darwincilik  bilimsel evrim kuramıyla özdeştir Abdulmevla OKTUAY

C 63. Kesinlikle zamana yaymak gerektir.Çünkü zaman en iyi ilaçtır.Fakat fazla geç kalmamak şartıyla. Ercan ÇiFTÇi

C 63. "Sonuç ne olursa olsun evrim bilimi öğrenilmesi gereken bir bilimdir". Uğur YÜCEDAĞ

 C 63- İnsan evrimini düşünürken, beden insanı insan yapan tüm enerji boyutlarından ve enerji hallerinden sadece bir tanesidir. Diğer haller ve boyutların kökeni ve görevi en azından beden kadar önemlidir. Hepsinin paftaları tamamlanınca insan evriminin sanal-maddesel somut gerçek hikayesinin senaryosu deşifre edilmiş olacak. Bunun için henüz zaman erkendir. Sonuç ne olursa olsun evrim bilimi öğrenilmesi gereken bir bilimdir Mehmet Salih Gökhan

C 63. Evrim bilimi şu ana kadar kesinleşmemiştir fakat ilerlediği ve araştırmaların bilimsel gerçekleri olan yerlerini bilmemiz gerekiyor.Kadir AVCİ

C 63. önerme doğrudur bence de evrim öğrenilmelidir ilyas aktürk
C 63.
önermeye katılıyorum. Bana göre doğru bir düşüncedir. Safsatasını göremedim. BARIŞ HOZMAN

C.63. Evrim iyi olan yönde doğaya uyum sağlayacak şekilde değişmedir diyebiliriz. Yani kullanılan özellik/organ gelişir kullanılmayan özellik/organ körelir yalnız yok olmaz. İşte benim nazarımda bu kuralı destekleyen özellik/organ da evrimleşmeden bahsedilebilir. Zehni GÜN

C.63 Evrim biliminin öğrenilmesi olmazsa olmazlardandır. ADEM BATARAY

C 63. Evet öğrenilmesi gereken bir bilimdir. Çünkü öğrenmek insana zarar değil yarar sağlar. ŞEHMUS AKYÜZ

C 63. Yani insanı insan yapan enerji boyutlardan birine sahiptir. Diğer enerji boyutlarını da öğrenildiğinde evrim insanlar tarafından anlaşılacaktır. Bedih EROĞLU

C 63. Evrim teorisi çürütülmüştür. Fakat öğrenilmesi gereken bir bilimdir teori yanlış olsa da bilim olarak önemli noktalarını anlamalıyız. Selman BÜYÜK

C.63.Evrim bilimi sayesinde insanoğlu fıtratını sorgulamış ve aslında nerden geldiğini öğrenmiştir. Bir bakıma evrim bilim gelişmesine aracı olmuştur. Evrimin ne kadar yanlış olsa da insanlara yanlışı göstererek doğruyu bulmamızı sağlamıştır. (FATİH KAPLAN)

C 63.Evrimin sorgulanması sırasında insanlar bir çok yanılgıdan kurtulmuştur. BURHAN KORHAN

C63. evrim yalandır ve çürütülmüştür. Selman BÜYÜK

C. 63.Evrim öğrenilmeli ve diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri araştırılmalıdır. Osman KILINÇ

C.63 İnsanda bulunan uzuvlar bir birini tamamlamaktadır. Bunları bir birinden ayrı düşünemeyiz. Evrim bilimini de insanın bilinmeyen hallerinin bulunması yönünden de mutlaka öğrenilmesi gereken bir bilimdir. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 63. Sonuç ne olursa olsun evrim biliminin öğrenilmesi gerekir.  Fakat evrim bilimini savunanlar insanın evriminin sanal-maddesel, somut-gerçek hikayesinin senaryosunu deşifre etmiş olmak için daha erken olduğunu kabullenmiyor. Sadece şuanda insanın enerji hali ile ilgili bulduğu durumun tek olduğunu savunuyor. Fahriye İNCE
C 63.
Evrim her yönüyle öğrenilmeli ki en azından benimsemiyorsak bile ona karşı bir antitezin oluşturulması gereklidir. Yoksa kuru kuru,bazı inançlara inanmak zorunda kalırız. İBRAHİM ÖZDEMİR

C.63 Evrimin bilinmesi ve incelenmesinden yanayım. Ve de evrimin bedensel olarak algılanması daha doğrudur tabii bence. A.KONUKSEVER

C 63.İnsan aklıyla iradesiyle her şeyi araştırmalı doğruları gerçekleri ortaya koymalıdır. Nesrin EKİNCİ

C 63.Evrimi hakkıyla araştırmak güzel bir şeydir.Bilmeden etmeden yargılamamak gerekir. Dediğiniz gibi evrim bilimi ile evrim teorisini karıştırmamak gerekir.Murat ÇELEN