S 61. Filogeni ve ontogeni bakımından;canlıları; A-Bedensel gelişimi, B İdlerin(hayvanı sanal istekleri) gelişimi, C-Zihinsel(sanal araçların) gelişimi, D-Ego(benlik-kişilik) gelişimi, E-Süper Egoların(toplumsal ve sürü kurallarını gelişimi, F-Diğer varyasyon gelişimi, İnsanın aynı gelişim kategorileriyle karşılaştırınız.

C 61. Cevap yok. Bu soru için yeterli bilgim yok.  Ama  kısaca diyebilirim ki insanlar fiologenetik ve ontogenetik bakımdan çok değişkendir , hayvanlar ise filogenetik ve ontogenetik bakımdan durağandır. Hamit MENÇUK

C 61. Hayvanlar ontogenetik bakımdan pek değişmezler ancak insanların onogenetik özellikleri çok değişkendir . Yine insanların filogenetiği sürekli değime halindeyken  hayvanlar filognetik bakımdan yada sürü  halindedirler yada tek başlarına. M. Sait DEMİR

C 61. Diğer canlılarda bedensel ve fiziksel olarak insanlar gibi gelişme gösterirler. İnsanlar gibi açlık

üreme gereksinimi gibi fizyolojik ihtiyaçlarını karşılama gereksinimi duyarlar. Aralarındaki tek fark,insanlarda aklın olmasıdır. Akıl sayesinde insanlar gerek bilgi, gerekse kapasite bakımından diğer canlılardan daha gelişmiş daha modern canlılardır.  Hatice TUNCER.

C 61. A: Filogeni bakımından bedensel değişim varken ontogeni bakımından bu değişim yok denecek kadar azdır. B: Filogenide bu değişim daha belirgindir. C: Zihinsel gelişim ise ontogenide daha fazladır. D: Her ikisi bakımından değişme fazla olmamıştır. E: Her ikisi bakımından olumsuz yönde değişim göstermiştirler. F: Varyasyon değişimi insanlarda fazla olmamıştır.  Doğan ERGÜN

C 61.A)Filogenetikte farklılaşma var,ontogenetikte yok veya azdır.       
B)İdlerin gelişimi filogenetikte belirgindir.
       
C)Zihinsel gelişim ikisinde de mevcuttur.
       
D)İkisinde de değişim azdır.
       
E)İyi değişim olduğu ikisi içinde söylenemez.
       
F)İkisinde de hem olumlu hem de olumsuz gelişimler mevcut. İdris MANTAŞ

C.61 bedensel gelişim olarak ilk doğumdan belli bir yaş sınırına kadar insanoğlu büyür gelişir ve ölür. İnsanlarda da az da olsa hayvani istekleri belirli bir yaşta gelişir kişilik gelişimleri de yaş geçtikçe yerine oturur. BAHAR YILDIZ

C.61Filogeni ve ontogeni bakımından insanlarda bedensel, zihinsel,süper ego bakımından değişir fakat hayvanlar zihinsel olarak ve süper ego bakımından pek değişiklikler görülmez.ÇİĞDEM YİĞİT
C.61
insanların bedensel olarak büyümesi aynen hayvanlardakine  benzer bir olay söz konusudur,insanlarda da benzer  bir takım dinmeyen hayvani istekler vardır ki bu sadece hayvanlar özgü değildir. Hayvanlar bir takım serbestlikler çerçevesinde isteklerini karşılarken insanlar toplum kurallarından dolayı hayvanlar kadar bu isteklerini karşılayamamaktadır. İnsanlar hayvanlar kadar serbest değildir. Mesut ASLAN

C 61.insanda da olduğu gibi diğer canlılarda da bedensel gelişim vardır. Ama idler,egolar,süper egolar açısından bakıldığın da bu özelliklerin insanlara has olduğu görülebilir. Cahit Özkan

C 61.İnsan ve hayvan arasında bedeni gelişim olarak saten büyük farklıklar vardır. İnsanin idleri ise hayvanlarınkinden daha azgındır onların isteklerini belirli bir sureleri vardır. Fakat insanin yoktur Hayvanların zıhını ise insanınkine göre ise çok küçüktür Ego ise insani insan yaban kişimdir Hayvani isteklerine karar merciciyidir Hayvanlarda süper ege yoktur. Hayvan kararlarını idlere göre verir İnsanda ise karalarını süper egolara göre verir(daha büyük değer yani din veya nefis gibi) 

ömer GEZİCİ

C 61. insanlar filogenik ve ontogenik açıdan diğer canlılardan daha iyi gelişim gösterir.Ahmet ESER
C 61. İnsanlar doğası gereği,filogenik,ontogeni bakımından gelişebilir ve değişebilir.Ancak hayvanlarda böyle bir durum söz konusu değildir.Hatice ŞAHİN

C 61.Her canlının görevleri farklıdır.Doğadaki rolleri farklıdır Seyhan IŞIK

C.61: İnsanın gelişim kategorileri onun kişisel gelişimini tamamlamasına bağlı olarak değişir. Dilek KARABAYRAKTAR

C.61.A)biyolojik olarak insan ve hayvan yaratılışlarına uygun gelişirler

B).ahlak gelişimi canlılarda farklı gelişir

C).insan yalnızca biyolojik insanda olabilirken ; peygamberliğe de ulaşabilir Menşure DAĞLAR

C 61.insanda da olduğu gibi diğer canlılarda da bedensel gelişim vardır. Ama idler,egolar,süper egolar açısından bakıldığın da bu özelliklerin insanlara has olduğu görülebilir Abdullah DENİZEDALAN

C.61İnsanlarda ve hayvanlarda bedensel gelişim olur fakat düşünce,ego,süper ego insanlar için gelişim gözlenir.SELMA ZENGİN

C.61Bazı değişiklikler ortak olarak görülürken ,bazı değişiklikler sadece insanlar içindir.SEVDETA ŞİŞMAN

C.61Bedene bağlı değişikler ortak olarak görülürken akla ve mantığa dayalı değişikler sadece insanoğluna özgüdür.MELEK BOZANER

 

C.61Ego, süper ego, düşünsel değişiklikler insanda diğer gelişime dayalı değişimler hayvanlarda da görülür.İRFAN CEYLAN

C61.insanlarda gelişimler zamanla değişiklik gösterir.yaşa bağlı olarak.N.BİLGİN

C 61 Hayvan bu dünyaya imtihan için değil, insanın hizmeti için yaratılmıştır. Buna göre havyan da asırlar geçse dahi herhangi bir özelliğin değişmesi olanaksızdır. İnsan ise hayvana göre her yönüyle daha gelişmiş ve her geçen zaman dilimine bağlı olarak gelişim sağlanmaktadır. İnsan yaratılış maksadını anlayamaz ise o zaman değerlerin alt üst olduğu görülecektir. HAYRETTİN AYDIN

C 61.Aslına baktığımızda diğer canlıların ontogenetik filogenetik bedensel gelişimi ve diğer gelişmeleri insanlarınkinden farklıdır.Örneğin insanların vücut gelişimi hormonu bakımından diğer canlılarınkinden farklıdır.Zeka gelişimi bakımından içgüdüleri bakımından farklılık gösterirler.Erdinç YEŞİLYURT

C.61 bu konuda fazla bir bilgiye sahip değilim ama yene de insanlar fiologenetik ve ontogenetik bakımdan gelişme vardır ama hayvanlar da  ise fazla bir değişme yoktur   Celal TİLGEN

C.61.hayvanlarda insanlar gibi bedensel gelişim gösterir. Hayvanlarında insanlardaki gibi nefsi istekleri vardır ancak insanlardaki gibi gelişmiş değildir. insanlar filogenik ve ontogenik açıdan diğer canlılardan daha iyi gelişim gösterir. insanlar filogeni ve ontogeni açıdan diğer canlılardan daha iyi gelişim gösterir. HAYRETTİN KARABUDAK

C 61.hayvanlarda filogeni ontogeni de bazı belirgin fiziksel değişimler olması itibariyle akıl ve zeka boyutlarında pek bir gelişme veya değişim meydana gelmemiştir ama insanlarda bu çok farklıdır insanlar var olduğu sürece ve insanoğlu yaşamı devam ettiği sürece bir bilişim değişimi meydana gelecektir.Ahmet  DUSAK

 C 61. A) Canlılarda insanlardaki gibi evrelerden oluşur

B) İdlerde nefsi özellikler olduğundan tüm canlılarda bulunur.

C) Canlılardan sadece insani bir özelliktir.

D) Ego gelişimi insanın idleri ile süper ego kısımları arasında bir yol izlediğinde sadece insanlarda bulunur.

E) Süper ego vicdan olduğundan hayvanlarda bulunabilir bir kavramdır.Ama bitki ,virüs,bakterilerde bulunmaz. MUZAFFER CEYLAN

C 61.  İnsanların ontogenetik özellikleri çok değişkendir .hayvanların ontogenetik özelliği ise sabit diyebiliriz. Mehmet Şirin ARTUK

C 61. A- Bedensel gelişim aynı diyebiliriz.

         B- İdlerin aynıda olabilir, farklıda olabilir.

         C- Zihinsel gelişimi farklıdır.

         D- Ego farklıdır.

         E- Süper egolar farklıdır.

         F- farklı da olabilir aynıda olabilir. Tekin ÖZBEY

C 61. A- Aynı olmakta.

         B- Hayvanlara doğuştan verilir, insanlar sonradan kazanır.

         C- İnsanlarda ömür boyu gelişim devam eder.

         D- İnsanlarda ömür boyu gelişim devam eder.

         E- İnsanlarda ömür boyu gelişim devam eder. Emre Özden

      C 61. İnsan evrimi boyunca diğer canlılardan her bakımdan daha üst derece bir gelişme devrimine sahiptir.Bu gelişmişlik insanı doğaya karşı daha güçlü kılmaktadır. .ZEYNEL EDE

C 61.A}Bedensel  gelişimi  belli bir  yere kadar  sürekli  gelişir.B}İdleri  belli kişilere  göre   ilerler  veya  geriler.C}Zihinsel  gelişim  gerçekleşir.D}Ego da  ilerler.E}Süper  egolar  toplum  içinse  gelişebilir.F}Diğer  varyasyon  gelişimleri  gerçekleşebilir. Barış  DEMİRTAŞ

C 61.canlılar fiziksel gelişim aşamasında birbirlerine benzer ama ahlak ve benzeri değerler bakımından birbirinden ayrılır. Meral YILMAZ

C 61.hayvanlarda filogeni ontogeni de bazı belirgin fiziksel değişimler olması itibariyle akıl ve zeka boyutlarında pek bir gelişme veya değişim meydana gelmemiştir ama insanlarda bu çok farklıdır insanlar var olduğu sürece ve insanoğlu yaşamı devam ettiği sürece bir bilişim değişimi meydana gelecektir.Cebrail HAN

C 61. İnsanların ve diğer varlıkların ego,id,zihinsel gelişim gibi durumlarını karşılaştırma saçma olur çünkü bunlar sadece insana özgüdür.Mahmut ERBAY

C61.İnsanlar doğası gereği ontogeni ve filogeni olarak olarak değişim gösterebilirler.ancak diğer canlılarda bu değişim söz konusu değildir.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C 61. Bedensel gelişimi fizyolojik olarak bedende meydana gelen değişmelerdir. Zihinsel gelişimi ise vakayı anlama ve idrak etme kabiliyetindeki gelişmedir. Ego gelişimi kişilikte meydana gelen değişimdir. Süper ego ise kişiliğin ahlaki yönüdür. Zihniyetindeki değişim ego ve süper egoyu değiştirir. Abdulmevla OKTUAY

C 61. A-Bedensel gelişim yönünden kadın ve erkek olarak ikiye ayrılır. B-idleri yönünden fazla bir farklılık görülmez sonuçta hepsi insandır çiğ süt emmiştir. C-Zihinsel gelişim yönünden zeka seviyelerine göre binlerce çeşit farklılık söz konusudur. D-Kişilik gelişimi yönünden onların zihinsel bedensel ve Idlerinin örtüşmesi bakımından kategorilere ayrılır. E-Toplum kuralları yönünden hepsi belli bir çerçeve içerisinde belli kurallara uymaya maruz kalmakla farklılık aksettirmezler. F-Bunların dışında da insanın istek ve arzularına ve hayallerine göre bin bir çeşit farklılık gözetilebilir……….. Ercan ÇiFTÇi

C 61. Bedensel olarak insan karınca,arı gibi hayvanlardan daha büyük olurken bir inek yada ayıdan daha küçük kalır(bedensel gelişim olarak).İd gelişiminde insanlarda bir artma sözkonusudur.Yani toplumsal kurallara rağmen egoları tatmin için insan sürekli bir arayış içerisindedir.Çağımızda yeni doğan çocuklar zihinsel olarak diğer nesillerden daha zeki olarak doğdukları belirlenmiştir.Yani buradada bir artış vardır.Kişilik gelişimi ise bu verilerle şekillenmektedir.Süperego ise id gelişiminin aksi yönünde bir gelişim içerisindedir.Çünkü ikisisin birden gelişmesi söz konusu değildir. Uğur YÜCEDAĞ

61-Ne insanlar vardırki filogenetik inceleme yapamazlar. Hele hele ontolojik kavramının anlamını bile bilmezler. Bu nedenle bunu aşmak gerekir. Bilmek yada bilmemek işte bütün mesele budur. Mehmet Salih Gökhan

C 61. Bana göre : a)Bedensel  gelişimi  belli bir  yere kadar  sürekli  gelişir.b)İdleri  belli kişilere  göre   ilerler  veya  geriler.c)Zihinsel  gelişim  gerçekleşir.d)Ego da  ilerler.e)Süper  egolar  toplum  içinse  gelişebilir.f)Diğer  varyasyon  gelişimleri  gerçekleşebilir.  Kadir AVCİ

C 61.insanda da olduğu gibi diğer canlılarda da bedensel gelişim vardır. Ama idler,egolar,süper egolar açısından bakıldığın da bu özelliklerin insanlara has olduğu görülebilir. İlyas aktürk

C 61.a.Bedensel gelişim sürekli değişim içindedir.

b.Canlıların idleri süreklidir.

c.Zihinsel gelişim ihtiyaca ve kullanıma göre değişkendir.

d.Egolar insani nefisten dolayı sürekli kendine ister.

e.Süper egolar toplu yaşayan canlılar için sürekli gelişim içindedir.

f.Tüm canlılar sürekli değişim içindedir. Kerime TAŞ

C 61. diğer canlıların sadece bedensel olarak gelişimi insanlardan fazla olabilir, diğer canlıların id, zihinsel, ego, süperegoları bulunmaz. BARIŞ HOZMAN

C.61.hayvanlarda insanlar gibi bedensel gelişim gösterir. Hayvanlarında insanlardaki gibi nefsi istekleri vardır ancak insanlardaki gibi gelişmiş değildir. insanlar filogenik ve ontogenik açıdan diğer canlılardan daha iyi gelişim gösterir. insanlar filogeni ve ontogeni açıdan diğer canlılardan daha iyi gelişim gösterir.Zehni GÜN

C.61 İnsanlardaki gelişim bedensel ve zihinsel gelişimdir. ADEM BATARAY

C 61. A)Filogenetikte farklılaşma var,ontogenetikte yok veya azdır.

B)Filogenide bu değişim daha belirgindir.

C)Zihinsel gelişim ikisinde de mevcuttur.

D) Her ikisi bakımından değişme fazla olmamıştır

E)Her ikisi bakımından olumsuz yönde değişim göstermiştirle

C 61. Hayvanlar ontogenetik bakımdan pek değişmezler ancak insanların onogenetik özellikleri çok değişkendir . Yine insanların filogenetiği sürekli değime halindeyken  hayvanlar filognetik bakımdan yada sürü  halindedirler yada tek başlarına. Bedih EROĞLU

C 61. İnsanlar filogenetik ve ontolojik olarak değişim gösterirler. Fakat hayvanlar otomatik bir sistemle yaşarlar ve her hayvan yaşayabileceği alana gider değişmek yerine. Selman BÜYÜK

C.61.Bedensel gelişim ikisinde de olmaktadır. İdlerin gelişimi havyalarda her zaman dışa vurulurken, insanlarda iç dünyalarına itilmiştir ve bazı durumlarda ortaya çıkar. Zihinsel gelişim hayvanlarda çok azken, insanlarda ise sürekli bir gelişim içindedir. Hayvanlarda ego ve süper egoların gelişimi doğuştan kazanılırken, insanlarda zamanla oluşur. (FATİH KAPLAN)
C 61.
Biyolojik gelişme her ikisinde de mevcuttur.Zihinsel gelişim hayvanlarda sadece yaşamını sürdürmek için varken, insanlarda tasarımlar üretmek için vardır. BURHAN KORHAN

C 61. İnsanlar dışındaki varlıklarda ego ve süper ego olmadığı için istekleri de içgüdüseldir.Selman BÜYÜK

C. 61.Her iki türden de değişkenlikler gözlemlene bilir. Osman KILINÇ

C 61. İnsan gelişirken hayvani duyguları da birlikte gelişir. Bu duyguların iyi yönde gelişmesi de ancak toplum değer yargılarını bozulmamasına bağlıdır. İBRAHİM ÖZDEMİR

C.61 İnsanların bedensel,zihinsel,id,ego,süper ego olarak değişimleri cinsiyet ve yaşa bağlı olarak farklılık arz etmektedir. A.KONUKSEVER

C 61. Terimleri bilemediğimden cevap veremiyorum. Nesrin EKİNCİ

 

 

C 61. A) Bedensel olarak canlılar karmaşık ve basit sistemlere sahip daha elverişli, uyumsal yapılarla gelişmektedir.

B ) Hayvani sanal istekler yani ilkel benlik hala kaybolmamıştır.

C )Diğer canlılarda aynı olmakla beraber insan da zekâyı geliştirme, muhakeme yeteneği eğitimle artmıştı.

D )özellikle canlılar alemi içersinde insanda hala ego tatmin olmamış ve gittikçe bir yıkıma sürükleniyor.

E )eskiye göre bu özellikte yavaş yavaş gelişimden uzaklaşmaktadır.

F ) çeşitlenme özellikle canlı yapılarında adaptasyonel olarak artmıştır. SİNAN UZUNDEMİR

C 61.Günümüzde insan o kadar yozlaşmış ki insandan da aşağı konumdadır.Bilmem ki daha nasıl bir karşılaştırma yapayım.Murat ÇELEN