S 60.Yontma Taş devrinden günümüze kadarki süreçlerde; İnsan zihinsel işletim sistemlerini (akıl ve zeka ) zamana bağlı olarak değişimini hayvanlarla karşılaştırınız? Buna dayalı olarak, insanın hayvanlardan farklı olarak hiçbir asır değişmemesi ve değişmesi gereken kurallarını - farkları yazınız.

İp ucu;İnsan ve hayvanların sanal dünyasının bir birinden etkileniş ve feyiz alışını belirleyen bedensel ve zihinsel araçlarımızın kullanım şekli ve kurallarının yönlendirici etkilerini düşünün. Hayvanların
insanlardan etkilenişinin sürülerine etkili sonuçları ile tersinin insan toplumuna etkilerini yorumlayınız.

C 60.İnsanlar tarihten günümüze çok yol aldı, bu günkü bilgi çağına geldi,  Ancak zeka akla hizmet etmesi gerekirken akıl zekaya hizmet eder oldu . Bunun sonucunda da çağımızdaki felaketler( küresel ısınma ,ozon tabakası delinmesi,tsunamiler. Depremler.)oldu ve olmaya devam ediyor.hayvanlar insanlardan etkilenip bireyselliğe gitseydi yok olurlardı.Aslında insanlar hayvanlardan etkilenip birlik olsalar çok iyi  sonuçlar ortaya çıkardı. Hamit MENÇUK

C 60. En önemli fark o kadar insan görmüş hayvan insanca yaşamayı öğrenememiştir. Fakat bazı insanlar bazen kendilerini şaşırtan bazı hayvanlar gibi yaşmayı öğrenebilmişlerdir! M. Sait DEMİR

C 60. Yontma taş devrinden bu yana insanda fizyolojik değişimler meydana gelmiş ve insan aklınıkullanarak sürekli bir gelişim evrimi geçirmiştir. Fakat hayvanlarda sadece tarihsel süreç içerisindebiyolojik bir evrim görülmüştür.    Hatice TUNCER.

C60. Eski çağlardan günümüze kadar insanlardaki değişim hayvanlarla karşılaştırdığımızda insanlardaki bu değişim menfaatleri yönünde değişmiştir. Yani insanlar biraz daha vahşileşmiştir. Hayvanlarda bu değişim sabittir. Doğan ERGÜN

C 60.Hayvanların ilk günkü duruş ve yaşayış tarzı nasılsa günümüzde de öyledir.Çünkü onların kullanabilecekleri bir akıl sistemleri yoktur.İnsanlar ise aklını kullandıkça gelişir değişir.Yoksa zamana bağlı bir değişim söz konusu değildir.Hayvanların etkileşimi sadece menfaat karşılığı zorunlu etkileşimlerdir.Gelişmelerine katkılar sağlamaz. İdris MANTAŞ

C.60 insanlar ve hayvanlar arasındaki en büyük farkın “insanoğlu düşünen bir varlıktır” cümlesi ile çok net açıklayabiliriz. BAHAR YILDIZ

C.60İnsanlar tarihi süreç içerisinde çok değişiklikler yapmıştır.Akıl ve zekasını doğru kullandığı sürece kendine yararlı birçok gelişmeler yapmıştır.Hayvanların ise akılları olmadığı için bir değişiklik olmamıştır.ÇİĞDEM YİĞİT
C.60
önceden hayvandan farkı olmayan insanın şimdi ise ne kadar yüksek düzeye geldiği göz önünde. Hayvan hayvandır o sadece ezelden beri ona yüklenen görevi yapmakla sorumluğudur. Dünde bu aynıydı bugünde  yarında aynı olacak.ama insan rabbimizin de bildirdiği üzere ilim öğrenmesi ve gelişmesi hem kuranda belirtilir.buda bunun tasdiki sayılır. Mesut ASLAN

C 60.hayvanların nasıl davranacağı ve nasıl hareket edeceği genleri ile bellidir. Ama insan yaşarak, öğrenerek, ve bilgileri üst üste koyarak gelişim gösterir. Cahit Özkan

C 60. İnsanin zekâsı zamana bağlı olarak deyişti yeni bilgiler eklendikçe zekâsı arttı fakat akli kimi zaman yerin dibine indi kimi zaman peygamberler aracılığıyla doruğa ulaştı Hayvanin ise akil yoktur zekâsı ise çok yavaş ilerledi Ömer GEZİCİ

C 60. insanı hayvandan ayıran en önemli fark aklıdır ama bazı insanlar hayvanların yaptığı şeyleri yaparlar. İnsanlar artık duygusal olarak körelmeye yüz tutmuştur. İnsan artık insan olmaktan biraz uzaklaşmış durumda . Ahmet ESER
C 60.
İnsan ihtiyaçlarına ve çevre şartlarına göre akıl ve zeka gücü kullanımına göre değişmiştir ve artmıştır.Hayvanlarda akıl olmadığı için değişmemişlerdir,sadece biraz daha evcilleşmişlerdir.Hatice ŞAHİN

C 60.İnsanın hiçbir asır değişmemesinin nedeni kalp gözünün açık olmaması,birileri tarafından sürekli uyutulmalarıdır. Seyhan IŞIK

C.60: İnsanda değişmemesi gereken ahlak kurallarıdır, ama insanların ihtiyaçları her dönem değişmiştir. Dilek KARABAYRAKTAR

C.60.İnsan aklıyla gerçeğe ulaşma aşamasında fazlaca ilerledi. Ama hayanlar da bilinç yoktu Menşure DAĞLAR

C.60 İnsan gelişen dönemlere bağlı olarak zihinsel aktivitesini daha çok artırmıştır hayvan ise genel olarak aynı kalmıştır  Abdullah DENİZEDALAN

C.60Hayvanlarda genel olarak bir değişme gözlenmezken,insanoğlunda geliştirebilecekleri bir akil olduğu için çok gelişme ve değişme gözlenmiştir.İRFAN CEYLAN

C.60Tarihi süreç içerisinde insanlarda yaşama gereksinimi ve teknoloji sayesinde gelişmeler olmuştur.Hayvanlara bakılırsa böyle bir değişme yoktur.MELEK BOZANER

C.60Geçmişten günümüze bakıldığında insanlarda gerek çıkar gerek akıllılık yönünden olumlu veya olumsuz değişme gözlenmiştir ama hayvanlarda gözlenmemiştir.SELMA ZENGİN

C.60İnsan aklı sayesinde gelişme yaparken hayvanlarda tarihi süreç içinde böyle bir değişme gözlenmemiştir.SEVDETA ŞİŞMAN

C.60 insan düşünen bir hayvandır tarifiyle yola çıkarsak insanı hayvandan ayıran en önemli özelliği akıl ve buna bağlı olarak fikir olduğunu görürüz. N.BİLGİN

C 60 İnsanda hangi değerler değişirse değişsin; insanoğlu bir toplum içerisinde yaşadığından dolayı, insani değerlerinden yoksun kalmamalıdır. Yoksa toplumda büyük yaraların çıkacağı muhaldir. Ve de onarılması çok güç olur. HAYRETTİN AYDIN

C 60.İnsanlarla hayvanların biyolojik yapıları nerdeyse benzerlik göstermektedir ama doğuştan itibaren insanların ve hayvanların içgüdüleri birbirinden farklıdır.Yani insanların iç güdüleri hayvanlarınkinden daha zayıf hayvanlar neredeyse tamamen içgüdüleriyle hareket ederler.Erdinç YEŞİLYURT

C.60 İnsanlarla hayvanlar arasında ki fark insan düşünen bir varlıktı ve akla sahiptir hayvan ise düşünemediğinden hiçbir değişme kat edememiştir Celal TİLGEN

C.60.insanlar ilk çağlarda aynı hayvanlar gibi yaşamıştır. Ancak zamanla kendisini geliştirmiştir yaratıcının kendisine verdiği akıl nimetini kullanarak daha iyi koşullarda yaşamak için gereken değişimi göstermiştir.ancak hayvanlar bu gelişimi gösterememiştir. İlk çağlarda nasılsa şimdide öyle yaşamaya devam etmektedirler. HAYRETTİN KARABUDAK

C 60.yontma taş devrinde insanların bazıları yine zeki idi ama akıl olarak belki çok fazla gelişmemişti lakin hayvanlar hep zekidir çünkü anlık içinde bulunduğu şeyleri iyi kullanmayı her zaman becerebilmiştir.insan aklı gelişti zeka sabit kaldı Ahmet  DUSAK

C 60.İnsanlar akıllarını kullanarak eğitilebilme özelliklerini kullandıkları ki en önemli özellikleridir aklını kullanma,eğitile bilme ,teorik anlamda bilgi üretip pratiğe atabilmektir. MUZAFFER CEYLAN

C 60. hayvanların kullanabilecekleri bir akıl sistemleri yoktur.İnsanlar ise aklını kullandıkça gelişir değişir.Yoksa zamana bağlı bir değişim söz konusu değildir.hayvanların içgüdüleri onlar için en önemli sistemdir.Mehmet Şirin ARTUK

C 60.İnsanda gelişecek bir zekâ vardır. Oysa hayvanda yoktur. Aynı şartlara sahip değiller ki karşılaştıralım. Kerime TAŞ

C 60. Eskiden insanları hayvan olarak görürlerdi. Örneğin; insanın aslanla dövüşmesi. Şimdi ise insanlar hayvan gibi kendilerini görürler. Örneğin boks yapmalarıdır. Tekin ÖZBEY

C 60. İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli özelliklerden akıla sahip olmasıyla günümüze kadar değişmenin em önemli faktörlerden biridir. Emre Özden

C 60.İnsan var olan akıl ve zekasıyla hayvanlardan ayrılır.İnsan sürekli değişim geçirirken diğer canlılar her daim aynı kalmışlardır.İnsan geliştikçe daha zeki ve akıllı olmuştur ve günün koşularına kendisini uyarlamıştır. .ZEYNEL EDE

C 60. Hayvan bu dünyaya imtihan için değil, insanın hizmeti için yaratılmıştır. Buna göre havyan da asırlar geçse dahi herhangi bir özelliğin değişmesi olanaksızdır. İnsan ise hayvana göre her yönüyle daha gelişmiş ve her geçen zaman dilimine bağlı olarak gelişim sağlanmaktadır. İnsan yaratılış maksadını anlayamaz ise o zaman değerlerin alt üst olduğu görülecektir. Muhsin ERSAN

C 60.Kişi sahip olduğu güzel ahlakı değiştirmemiş ama sahip olduğu potansiyeli kullanarak modern hayata uyum dediğimiz olguyu gerçekleştirmiştir. Emine ÖZTÜRK

C 60.İnsanlar günden güne  dünyaya ayak  uydurarak  değişim  göstermelidir.Bunu  derken  topluma fayda  sağlayan  insana  zararlı  olmayan  şeyleri  öğrenmesi  gerekir. Barış  DEMİRTAŞ

C 60. insan hayvanları zekası ile etkiler ve yönlendirir.Meral YILMAZ

C 60. hayvanlarda akıl yoktur. Ama insanlarda vardır. Sevgi ALMAK

C 60.ayvanlarda akıl olmadığı için güçleri oranında yaşam şartlarını çizerler insanlar ise akıllarını kullanıp yaşarlar.Cebrail HAN

C 60. Akıl ve zeka sadece insanlarda vardır ve doğal olarak ta insan bunu kullanır,hayvanlarda aynı şey söz konusu olamaz.Mahmut ERBAY

C60.İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli fark insanın akıl sahibi olmasıdır.Mehmet fatih ŞENGÜL

C 60. Hayvanların zekası avlanma ve beslenme şekillerinin değişmesiyle farklılaşır insan ise bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle zekası farklılaşır. Abdulmevla OKTUAY

C 60. Hayvan 1000 yıl öncede hayvandı şimdide hayvan gerek yeme tarzıyla gerek diğer davranışlarıyla. Fakat insan gün geçtikçe mükemmelleşti. Asırlar önce çıplak olan insan şimdi takım elbise giyebiliyor. Bunu da akıl ve zekâsıyla başarmıştır. İnsanın değişmesi gereken şeyi bilimde duraklama,vicdandaki vicdansızlık ve akıldaki cahilliktir.Değişmemesi gereken şey özgürlüğü ve aklı ve vicdana sahip olma duygusudur. Ercan ÇiFTÇi

C 60. Arılar asırlar öncede bal yapıyordu şimdide.Yani zekasında herhangi bir değişme görülmedi.Fakat insanoğlu günden güne zekasını iş bölümüyle işlevsel hale getirdi. Uğur YÜCEDAĞ

C60) Böyle bir karşılaştırma yapmak oldukça güçtür. Çünkü toplumda ki bireyin ilerleyişiyle hayvan ilerleyişi mukayese edilememektedir. Mehmet Salih Gökhan

C 60. İnsanlar değişen çevre şartlarına ayak uydurabilmek için bazen zorunlu bazen ise bilmeden fark etmeden değişebiliyor bana göre önemli olan bu değişimler gerçekleşirken etrafındaki öbür canlılara zarar vermeyecek biçimde olmalıdır.Kadir AVCİ

C 60. insanı hayvandan ayıran en önemli fark aklıdır ama bazı insanlar hayvanların yaptığı şeyleri yaparlar. İnsanlar artık duygusal olarak körelmeye yüz tutmuştur. İnsan artık insan olmaktan biraz uzaklaşmış durumda . ilyas aktürkC
60.
aslında mantıklı düşünürsek pek fazla gelişmemiştir. Her gelen bir tuğla koymuş ve insanlık bu günlere gelmiştir. Örneğin; tekerlek bulunmuş ama tek başına bir şey ifade etmemiş, sonraki bunları birleştirerek taşıma aracına dönüştürmüş yani pek fazla değişme yok…BARIŞ HOZMAN

C.60. İnsan ortan koşullarına akıllarıyla uyum sağlamışlar hayvanlar ise iç güdüleriyle uyum sağlamışlardır. İnsanlar kaybetmedikleri değerler  akıl zeka yaşam için gerekli olan biyolojik ihtiyaç isteği. Zehni GÜN

C.60 insanlar konuşarak anlaşırken hayvanlar koklaşarak ve bazı kalıplaşmış hareketlerle anlaşırlar. ADEM BATARAY

C 60.İnsanlar hayvanlara bakarak onların davranışlarını ölçerek mukayese ederek onları kendi gününün şartlarına ve menfaatleri doğrultusunda kendisine yarar sağlayacak şekilde kullanmıştır. ŞEHMUS AKYÜZ

C 60.Hayvanların ilk günkü duruş ve yaşayış tarzı nasılsa günümüzde de öyledir.Çünkü onların kullanabilecekleri bir akıl sistemleri yoktur.İnsanlar ise aklını kullandıkça gelişir değişir.Yoksa zamana bağlı bir değişim söz konusu değildir.Hayvanların etkileşimi sadece menfaat karşılığı zorunlu etkileşimlerdir.Gelişmelerine katkılar sağlamaz.Bedih EROĞLU

C 60. İnsanoğlu doğanın kurallarına direnebilmek aklı ve zekasından en üst düzeyde faydalanabilmek için karşılaştığı olgu ve olayları anlamaya çalışmıştır. Anlamaya çalışırken de değişmiş ve gelişmiştir. Selman BÜYÜK

C:60.O zamanda yaşayan insanlar birçok şeyi doğaya ve hayvanlara bakarak öğrenmiştir. Günümüzde de azda halen hayvanlardan bir şeyler öğreniyoruz. Örneğin uçak yapımını kuşlardan ilham alarak yaptığımız gibi..İnsanoğlunun sürekli gelişmesine rağmen hayvanlar hep aynı seviyededir.Bunun temel sebebi hayvanlarda olmayan ve yalnız insanlara verilmiş akıl ve zekadır.

(FATİH KAPLAN)

C 60.İnsanlar bir çok buluş ve tasarımları, doğaya bakarak öğrenmişlerdir.Bunlar sayesinde bir çok teknoloji ilerlemiştir. BURHAN KORHAN

C 60. O devirden bu yana insanlar karşılaştıkları olgu ve olayları anlamaya ve onlar için çözüm üretmeye çalışarak yaşarlar  hayvanlar ise içgüdüsel olarak yaşarlar.selman BÜYÜK

C. 60.Her kişi bir sonra ki kuşağa bilgi bırakır insanlarda bu tür yönden değişiklik oldu hayvanlarda bu yok değişmemesi gereken ahlaktır değişmesi gereken kötü ahlaklı ise iyi ahlaklı olmalı. Osman KILINÇ

C.60 Ben insanlarda ki dünyaya olan ilgilerinden başka bir fark göremiyorum. Hayvanlarda şuur yok zeka yok, fikir yok, onlarda zamanın değişmesiyle ne gibi yenilikler meydana gelebilir ki? SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 60. Yontma Taş devrinden bu yana hayvanlar iç güdü ve zekaları ile hayatlarını sürdürdüklerinden bunlarda bir değişim olmaz. İnsanlarda akıl olduğundan modernleşmişlerdir. Fakat insanda değişmemesi gereken kural güzel ahlaktır. Fahriye İNCE
 C 60. Aslında insan ilişkilerinin değişiminden söz edilmesi için öncelikle günümüz koşulları ve eski çağların koşulları karşılaştırılmalı ve bu doğrultuda bir kıyaslama yapılmalıdır ki tam anlamıyla bir sonuca ulaşılsın. İBRAHİM ÖZDEMİR

C.60 İnsanın hayvandan ayıran en önemli özelliği insanın düşünebilme yeteneğidir. Bununla beraber insanlar fikir sahibidir. A.KONUKSEVER

C 60. Hayvanların ilk günkü duruş ve yaşayış tarzı nasılsa günümüzde de öyledir. Çünkü onların kullanabilecekleri bir akıl sistemleri yoktur. İnsanlar ise aklını kullandıkça gelişir değişir. Yoksa zamana bağlı bir değişim söz konusu değildir. Hayvanların etkileşimi sadece menfaat karşılığı zorunlu etkileşimlerdir. Gelişmelerine katkılar sağlamaz. Nesrin EKİNCİ

C 60. Yontma taş devrinde insanlar gelişimlerine bağlı olarak çevresiyle iletişimini yalnızca duyularına göre yapıyordu, muhakeme, neden-sonuç ilişkisi kurma gibi özelliklerinden yoksundurlar ama günümüzde akıl ve zekâsını kullanabilme yeteneğine sahiptir. SİNAN UZUNDEMİR

C 60. İnsan ve hayvan. Bu her iki canlı varlık arasında bir iş döngüsü söz konusudur. İlk ağlardan beri inanlar türlü işlerinde hayvanları kullanmışlardır. Gerçi gelişen modern yöntemler bu iş bölümünü az bir şeyde olsa azaltmıştır. Çünkü hayvana duyulan ihtiyaç fazla revaçta değil artık. Murat ÇELEN