S 6.Sizce insanda özgürlüğün sınırlarının bedeli ve ölçüleri ne/neler olmalıdır?

İp ucu;doğal döngülerin bereketli sınırlarını düşünün

C 6. İnsan ne olursa olsun belli sınırları aşmamalı. Doğasının sınırlarını bilmelidir. Her zaman yarar için var olmalıdır. Muhsin ERSAN.
C 6.Özgürlükleri birbirimize karşı kullanmamalıyız Aksine birbirimize yardımcı olmak için kullanmalıyız.Nasıl ki bir ağaç kökünden bir mantar besleniyor  ve ağaca fayda veriyorsa bizde özgürlüklerimizi o  şekilde kullanmalıyız. Hamit MENÇUK

C 6.  Her şeyin bir ölçüsü olduğu gibi özgürlüğünde bir ölçüsü vardır. Fakat özgürlük bedelsiz olamaz.M. Sait DEMİR

                    C 6. Ben insanda özgürlüğün sınırlarının bedelinin ve ölçülerinin dozunu aşmayacak, toplumun  

                   düzenini bozmayacak ve bireye fayda getirecek şekilde olmalıdır. Buda ancak tüm davranışlarımızı,

                   eylemlerimizi ve tefekkürlerimizi liyakatli ve gerçek menfaat için güzel ahlakı taklit etmemizle

                   gerçekleştirebiliriz. Hatice TUNCER.

C 6. İnsanlar tarihten bugüne kadar hep özgürlükleri için mücadele vermiştir. İnsan özgürlüğünün sınırları, kendisinin pozitif ilimlere ve düşünce havuzunun genişlemesini engellememelidir. İnsan özgürlüğünün ölçüleri ise özgürlüğünü doğru yerde ve zamanda kullanmalıdır. Doğan ERGÜN

C.6 İnsanda sınırlılığın bedeli bir yerde tıkandığı anda yapamayacağı anda biter.İnsanoğlunda sınırsızlık yoktur.sınırsızlık sadece ALLAH”u teala ya aittir.İnsanlardaki sınırlılık bir başka kişinin özgürlüğünü kısıtladığı yerde biter.BAHAR YILDIZ

C.6 İnsanda özgürlüğün belli sınırları ve başkasının özgürlüğüne tecavüz etmemeli.Sürekli vicdanı devrede olmalı .SEVDETA ŞİŞMAN

C.6 İnsanda özgürlüğün sınırı ve ölçüsü :saygı ve vicdan olmalı .İRFAN CEYLAN

C 6. eyer ki benim özgürlüğüm başkasının ezilmesi ve sömürülmesi üzerine ise bu özgürlük değil zorbalıktır. özgürlük dediğim şey her şeyi dilediğince yapmak ise ne bu dünyada ne de başka bir yerde özgürlük yoktur. CAHİT ÖZKAN

C 6.Başkasına zarar vermediğin sürece özgürsündür.bu özgürlüğün ölçüsüdür benim için bedeli ise kişiden kişiye değişir. Ahmet ESER

C.6 Kişin hazır buluşluğuna göre ve işinin başkalarının özgürlüklerini kısıtlamasına ve karşıdakini aynı zamanda koruyucu kanunların buna nektar izin verdiğine göre değişir. Ömer  GEZİCİ

C.6 mekana ve şartlara göre sınırlı yada sınırsızda olabilir.yapılan çalışmalar ve toplum kurallarıyla orantılı olmalıdır. Mesut ASLAN

C.6 insan da özgürlüğün bedeli şu olmalı ola bildiğince  kendine halim olmalı gereğinde bazı isteklerini erteleye bilmeli özgürlüğün sınır ise şudur isteklerini yerine getirirken başklarına zarar vermemeli ve farklılıklara olumlu yaklaşa bilmelidir  Abdullah DENİZEDALAN

C.6.Tevhit inancını hayatına geçirmiş insanlar özgür iradeye ulaşabilirler Menşure DAĞLAR

C.6: Kişi başkalarına ve kendi nefsine zarar vermediği sürece istediğini yapmakta özgürdür. Dilek KARABAYRAKTAR

C 6.Azı karar çoğu zarar Atasözünden yola çıkarak özgürlük sınırsızlık demek değildir.Bizim sadece kendimize karşı sorumluluklarımız yok. Seyhan IŞIK

C 6. İnsanın özgürlüğünün sınırı,başkalarının haklarına ve özgürlüne zarar vermemesidir.İmkanları doğrultusunda bu özgürlüğünü kullanır.Hatice ŞAHİN

C.6 insanlarda özgürlüğün sınırı bir başkasının özgürlük alanına girme noktasında biter. Zira kâinatta hiçbir şey sınırsız değildir. Sınırsızlık sadece yaratma mahsustur. N.BİLGİN

C.6.Bence insanlarda düşünce olarak bir özgürlük sınırının olmaması gerekiyor.Ama yaşayış tarzı itibariyle başkalarının özgürlüğünü kısıtlamadan ahlak kuralları çerçevesinde yine özgür olmalıdır.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C.6Özgürlüğün ölçüleri vicdanı ve sorumluluklarıdır.sınırını da aynı şey belirler.ÇİĞDEM YİĞİT

C.6Özgürlük başkalarının hakkına girmeden yapıldığı sürece doğrudur.SELMA ZENGİN

C.6Vicdan en önemli özgürlük sınırı belirleyicisidir.MELEK BOZANER

C 6.İnsan kendi özgürlüğünü yaşarken doğal hayat ve yaşamdaki döngüleri bozmamak kaydıyla onlardan azami bir şekilde faydalanmak ve devamlılığını sağlamak gerekir. HAYRETTİN AYDIN

C 6. Başkalarının hak ve özgürlüklerinin önemini benimsediği sürece özgürlüklerinin sınırları belli olur.Erdinç YEŞİLYURT

C 6.İnsanın özgürlük sınırı çoktur yeterki  başkalarının yaşam koşullarını sekteye uğratmamaktır Ahmet DUSAK

C.6 insan diğer insanlara ve doğaya zarar vermediği sürece özgürdür . özgürlüğün var olması gibi bunun da bir sonucu ve bedeli vardır ve de olmalıdır. Celal  TİLGEN 

C 6. Bence insanın özgürlüğü başkasına ve doğaya zarar verdiği zaman biter.Ölçüt başkasına ve doğaya zarardır. MUZAFFER CEYLAN

 

C.6.İnsanoğlunda sınırsızlık yoktur.sınırsızlık sadece Allaha aittir.İnsanlardaki sınırlılık özgürlüğünün kısıtladığı yerde biter.Mehmet Şirin ARTUK

C.6. İnsandaki özgürlüğün sınırları doğaya ve çevresindeki diğer insanlara
zarar vermeyecek biçimde olmalıdır. Doğanın dengesini bozacak her şey
insanın özgürlük alanının dışında olmalıdır. HAYRETTİN KARABUDAK

C 6.Ölçütü;başkalarının hak ve hürriyetine zarar vermemek.Bedeli ise;bazen özgürlüğün bedeli yok oluştur.Meral YILMAZ

C.6. Başkalaını hakkına tecavüz etmeyecek kadar olmalıdır. Zehni GÜN

C 6. Toplumsal olarak düşündüğümüz zaman kişi hak ve özgürlüklerini demokrasi çerçevesinde insana uygulamak gerek. Tekin ÖZBEY

C.6 İnsan özgürlüğü,diğer insanların özgürlüğüne zarar vermediği sürece sınırsızdır.ZEYNEL EDE

C 6.Bence hiçbir özgürlüğün bedeli insanın kendisinde ödün vermesi olmamalı. Hiç bir şeyin sınırsızlığına inanmam. tek sonsuz olan yaradandır.O halde özgürlüğün ölçüleri olmalıdır yani genel ahlaki yapılar ailevi, dini kurallar göz önünde tutulmalı bunlar birer ölçü aleti olmalıdır. KERİME TAŞ

C 6. Herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. Ancak bu hürriyet başkasının hürriyetini sınırladığı noktaya kadardır. BARIŞ HOZMAN

C 6.Özgürlüğün, yani bilmenin bedeli, bir insan ömrüyle ödenir çoğu kez. Bu bedeli ödemek, bireysel ve toplumsal düzlemde cesur olmayı gerektirir. Bu bedeli ödeyecek kadar cesareti olmayan birey ve toplumlar, insanlık tarihinin kendilerine biçtiği konumu, kılları kıpırdamadan kabul etmek durumundadırlar ve kendilerine biçilen zavallılıklarıyla gömülürler tarihin silikler mezarlığına. Emine ÖZTÜRK

C 6. Özgürlüğün bedeli dünya için yobazlığa dönüşür.Ahiret içinde cehenneme dönüşür. Sevgi ALMAK

C 6.İnsanlarda özgürlüğün sınırlarının ölçüleri kendine zarar vermeyecek düzeyde olmalıdır. BARIŞ DEMİRTAŞ

C 6. Bence insanın özgürlüğün bedeli ve ölçüsü başkasının özgürlüğünü kısıtlamayacak şekilde olmalıdır. Emre Özden

C 6.Özgürlük sınırlarımızı belirlerken diğer insanların ve doğanın sınırlarına da bakıp ona göre hareket etmemiz gerekir. Cebrail HAN

C 6. Çünkü toplumsal yaşam özgürlük alanlarının iç içe geçtiği, üst üste çakıştığı ve dinamik bir biçimde her gün yeni taleplerle yeniden şekillendiği bir çerçeveyi ima eder. Burada sorun çözmek herkesin kendi özgürlük alanına çekilmesiyle mümkün olamaz; çünkü herkes kendi özgürlük alanını kendisine göre belirlemek ister. Dolayısıyla hakiki toplumsal çözümler ancak demokrat bir yaklaşım altında, yani konuşarak, ikna olarak ve bu süreç içinde değişerek ortaya çıkarlar. Özgürlük sınırlarımızı hukuk belirler. Abdulmevla OKTUAY

C 6. İnsandaki özgürlüğün sınırları bence doğal döngüye zarar vermemekle sınırlandırılmalıdır. Yani bir kere fıtri faydası cepte olmalı daha sonra zarar vermemesi de göz önünde bulundurulmalıdır. İşte o zaman bu kadar özgür olabilir. Ercan ÇiFTÇi

C 6. Özgürlüğün sınırlarını çizersek özgürlük insanın başka varlıkların hakkın özeterek yapmış olduğu eylemlerdir. ŞEHMUS AKYÜZ

C 6. İnsanın doğada her istediğini yapamayacağı gerçektir.Çünkü insan doğanın sınırlarını aştığı vakit o sınırda kendini kaybeder. Uğur YÜCEDAĞ

C 6.Başkasına zarar vermediğin sürece özgürsündür.bu özgürlüğün ölçüsüdür benim için bedeli ise kişiden kişiye değişir. İlyas aktürk

C 6) İnsanda özgürlüğün bedeli ve sınırlarında bir sınırlandırma yapılamaz. İnsan özgürlüğü için yaşamını da ön plana atabilmelidir. Mehmet Salih Gökhan

C 6. Bana göre özgürlük sınırı saygı ile çizilmelidir. İnsanlar kendilerinde var olmasını istedikleri özgürlük kadar diğer insanların da özgürlüğünün olduğunu düşünebilmeli. Diğer insanların haklarına saygı göstermelidir.  Kadir AVCİ

C.6. Başkalarının hakkına ve doğaya zarar vermemek kaydıyla istediği kadar özgür olabilir. Zehni GÜN

C.6 Başkalarının özgürlüğünü kısıtlamayacak ve başkasına müdahale etmeyecek derecede olmalıdır. ADEM BATARAY

C 6. Mekana ve şartlara göre sınırlı yada sınırsızda olabilir.yapılan çalışmalar ve toplum kurallarıyla orantılı olmalıdır. Bedih EROĞLU

C.6 İnsanların özgürlükleri bir başkasının özgürlüğünü kısıtlamadan olmalı.. A.KONUKSEVER

C.6.Kişinin özgürlüğü bir başkasının özgürlüğünü başladığı yerde biter. (FATİH KAPLAN)

C 6.insan bir başkasının özgürlüğünü kısıtladığı yerde özgürlüğü sone erer. (BURHAN KORHAN)

C.6 İnsan özgürlüğü,diğer insanların özgürlüğüne zarar vermediği sürece sınırsızdır.ZEYNEL EDE

c6. insanlar için özgürlüğün bedeli olmamalıdır. bütün insanlar özgür yaratılırlar ve özgür yaşama hakına sahiptirler,sınırları diğer insanların özgürlüğünün başladığı yere kadardır. Selman BÜYÜK

C. 6. Kişi başkalarını haklarına karşı saygılı olduğu ve hiç kimseye zarar vermediği sürece özgürdür. Osman KILINÇ

C.6 Bence başkasının özgürlüğünün başladığı yerde benim özgürlüğüm biter. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 6. İnsanda özgürlüğün sınırlarının ölçütü başkalarının özgürlüğünü kısıtlamayacak ve başkalarına zarar vermeyecek derecede olmalıdır. Fahriye İNCE

C 6.İnsan başkasını hakkına tecavüz etmediği sürece kendine ve çevresine yararlıysa o insan özgürdür denir. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 6.Mantığa uygun olacak şekilde özgürlük sınırlandırılmalıdır. Mahmut ERBAY

C 6. Özgürlüğün başkasına zarar verdiğin yerde biter. Ölçüsü vicdanındır. Vicdanen rahatsak bir bedel vermeye gerek yoktur. Nesrin EKİNCİ

C 6. Sınırlı olmalıdır. Örnek: Sınırsız yağan yağmur felaket getirir. Özgürlükte sınırlı olmalıdır.

SİNAN UZUNDEMİR

C 6.İnsan özgürdür ama başkasının özgürlüğünü kısıtlamamak şartı ile. Ben olsam bu köpekleri şehir dışında bir mekânda toplarım. Murat ÇELEN 
C 6.Bir toplumun bilimde ilerlemesine ve kendine özgün bilimsel çalışmalarına,yani özgün çalışmalarına sınırlar getirilmemeli.Fıtratı gereği insan davranmalı. İdris MANTAŞ