S 56.İstisnalar hariç;bilim, doğa ve evrim metriksi aşılabilir ama din aşılamaz. Önermesinin eksiğini gerekçeleriyle tamamlayınız.

İp ucu;Seni alemler rahmet olarak gönderdik(ayet). Rahmetin metriksini düşünün.

C 56.Gerekçesi şu ki bizim yapımız ancak bir yere kadar bazı şeyleri çözebilir.Evet din aşılmaz.bazen sorarlar neden Allah’ı göremeyiz insanın göz yapısı belli aralıktaki ışık şiddettin de görebilir(600-700nm)Onun için din aşılamaz.Hamit MENÇUK

C 56. Dinde olmayan zaten farkında olarak olmayarak kendince bu önermeyi aşmıştır! Rahmet daim farkına varılırsa istenir insanca, ip ucundaki rahmet kelimesi düşünüldüğünde önermeyi kendince aşan dini aşamamıştır. İnsan bazı durumlarda rahmeti istemeye bilir, şu şekilde; Yaşamayı istemeyen bir insan ölümü zor durumda karamsarlık içinde ister. Ölümün kurtuluş olduğu düşüncesindendir. Fakat ölümü yaşayanlar bir daha ölümü yaşamak ister mi? En acı hal bile insanda bazen muammalar oluştura bildiği gibi sabırla beklemek rahmeti gözlediğinin kanıtıdır.    M. Sait DEMİR

C 56. Evet din aşılamaz. Çünkü din, insanlara indirilen, peygamberi bu dini uygulaması için elçi olarak gönderen, kutsal kitapları da insanlara kılavuzluk yapması için gönderen Yüce Allah’tır( c.c ). O yüzden bu kavram tartışma götürmez.  Hatice TUNCER.

C 56. Çünkü din yüce bir yaratıcı tarafından bir rahmet olarak gönderilmiştir. Bu yüzden dinin metriksi aşılamaz. Doğan ERGÜN

C 56.Bilim zaten bizler tarafından oluşturulan,doğa içinde bulunduğumuz ortamdır.Dolayısıyla bunlar aşılabilir.Dinin oluşumu bambaşka bir şey.Onu aşmak insanüstü ve kainat üstü sıfatlar gerektirdiği gibi din içinde de ulaşılmayacak ve aşılamayacak bir çok şey var. İdris MANTAŞ

C.56 insanların iradesi bilime doğa ve evrim kuralarını yorumlamaya yeter ancak bu cüzi irade ALLAH iradesi karşısında hiçbir şeydir. BAHAR YILDIZ

C.56Din, Allah tarafından insanlara gönderilmiş ilahi kurallardır.Din aşılamaz.Allah her şeyi en iyi bilendir. İnsanların iyi ve doğruya ulaşmaları için bu kurallar yeterlidir, Aşılamayacak  konular vardır.ÇİĞDEM YİĞİT
C.56
Mesele Allahın büyüklüğünü onun zati ve sübutu sıfatlarını düşünmek insan mantığına aykırı aynı zamanda zihin,i aşan bir olağan durumdur. Bilimce yeni yapılan çalışmalar üretilen çoğu şey geliştiriliyor ama dinde böyle bir şey yok. Mesut ASLAN

C 56. çünkü hiç bir şey dinin üzerinde değildir. Din her şeyi kapsar. Cahit Özkan

C 56. din istisnasız aşılamaz Ömer GEZİCİ

C 56. bence de din aşılamaz çünkü dinin kuralları Allah tarafından peygamberler aracılığı ile gönderilmiş ve değiştirilemez Ahmet ESER

C 56.Din aşılamaz,çünkü din dogmatiktir.Bilim,doğa,evrim aşılabilir.Değişebilir ve gelişebilir.Hatice ŞAHİN

C 56.Dinde aklın ermediği,düşününce içinden çıkılmaz bir metrikstir.O yüzden akıllı insan aklın ermediğini olduğu gibi kabul edendir. Seyhan IŞIK

C.56: Bilim, doğa ve evrim metriksi kendi doğal döngüsü içinde aşılabilir. Ancak din idrak edilebilir. Dilek KARABAYRAKTAR

C.56.İslam bir  (ideoloji ) hem yüce insanı yaratı hem de dünya halkına örnek vasat toplumu oluşturdu Menşure DAĞLAR

C.56 doğa bilim ve verim nesnel kanıtlara bağlı olarak gelişmediği için bunlar aşılır  dinde ise bir sonsuzluk ve meta fizik vardır bunlar aşılamaz . Abdullah DENİZEDALAN

C.56Din de meta fizik vardır bu yüzden aşılamaz.İnsanın kavrayabileceğinden fazlasını aşmaya çalışmak gereksizdir.MELEK BOZANER

C.56Dinde aşılması gereken bir şey yoktur çünkü her şey yerli yerindedir.Diğer bir açıdan aşılamayacak üstünlükleri vardır.SELMA ZENGİN

C.56Aklın idrak edemeyeceği konular vardır ve aşılmasına gerek yoktur bilinen şimdilik insan için yeterlidir.SEVDETA ŞİŞMAN

C.56İnsanoğlu belli bir düzen ve güzellikle yaratılmıştır.Meta fizik ve maneviyatla ilgilidir aşılamaz.İRFAN CEYLAN

C.56 dünyada varlıkların birçoğu olmazsa olmaz değildir. Yani aşılabilirdir. Ancak insan nimeti mükerrer olan insanın ulvi ve şerefli bir yaratılış sahibi olması sebebiyle aşılamaz bir varlıktır. N.BİLGİN

C 56.Doğanın evrimin metriksine rahatça ulaşılabilir ama dinin fihristi o kadar yoğundur ki yılların verilmesi gerekir.Din ulaşılamayan bir fihristedir din ancak yaşanmalı sadece dinin ismini bilerek bir yere varılmaz.Erdinç YEŞİLYURT

C.56 Bence hiçbir şey dini aşamaz din her şeyi metriksine alır Celal TİLGEN

C.56.din insanlara ihtiyacı olan her şeyi sunmuştur.insanlara düşen onun şifrelerini çözerek sunduğu nimetleri kullanmaktır. HAYRETTİN KARABUDAK

C 56.Bir insan bilim ve evrimi hepsini kendi aklıyla anlayıp yorum getirebilir ama din bir sonsuzluk yolculuğu gibidir bundan ancak yararlanabiliriz.Ahmet DUSAK

C 56. Seni alemlere rahmet olarak gönderdik.(ayet) herkesi kuşattığı için metriksi aşılmaz. MUZAFFER CEYLAN

C 56. İnsan bazı durumlarda rahmeti istemeye bilir; Yaşamayı istemeyen bir insan ölümü zor durumda karamsarlık içinde ister. Ölümün kurtuluş olduğu düşüncesindendir. Fakat ölümü yaşayanlar bir daha ölümü yaşamak ister mi? En acı hal bile insanda bazen muammalar oluştura bildiği gibi sabırla beklemek rahmeti gözlediğinin kanıtıdır.   Mehmet Şirin ARTUK

C 56.“ Deki Seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.” Ve rahmetin metriksi tüm evrendir. Kerime TAŞ

C 56. Şimdi burada din o kadar geniştir ki akıl bunu bazen tam olarak kavrayamaz. Rahmeti o kadar büyüktür ki tüm âleme yeterlidir. Tekin ÖZBEY

C 56. Bilimin, doğanın ve evrimin metriksi aşılabilir; fakat dinin metriksi aşılamaz. Aşmaya kalkışanlar, içinde gömülmeye mahkûmdurlar. Dinin kapsam alanı çok geniştir. HAYRETTİN AYDIN

C 56. Günümüze kadar dinin aşılayamadığını bunun aşılayama cağı anlamına gelir. Doğa ve evrimin sürekli değiştiğini bunun tersini gösterdiğine bir kanıt olur. Emre Özden

C 56.Çünkü dinde elle tutulur gerçeklikler olmadığından metriksini aşmakta mümkün değildir.ZEYNEL EDE

C 56. Evet doğrudur. Bilimin, doğanın ve evrimin metriksi aşılabilir; fakat dinin metriksi aşılamaz. Aşmaya kalkışanlar, içinde gömülmeye mahkûmdurlar. Dinin kapsam alanı çok geniştir. Muhsin ERSAN

C 56. insan kendi keşif veya buluşlarının dışına çıkar ama doğa üstü dolaysıyla insanüstü olayların metriksini aşamaz. Meral YILMAZ.

C 56. Dinde bazı kurallar örüntüsü var yasaklar var sorgulandığında tehlikeli olur (kader konusu) denilen bazı önermeler var bu da dini bir kalıba sokar. Ama bilim sorgulanmasında sakınca olmayan kendini yenilen bir açılımdır. Emine ÖZTÜRK

C 56.Bilim,doğa  ve  evrimin metriksini  aşmak mümkün olabilir.Ancak dinin metriksi  çok  büyük  ve  geniş olduğundan  aşılması  zordur. Barış  DEMİRTAŞ

C 56. Dinin metriksi aşılamaz denmeliydi. Sevgi ALMAK

C 56.bilim doğa evrim herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan gerçeklerdir.ama her insanın din anlayışı farklıdır bu yüzden din metriksi aşılamaz.Cebrail HAN

C 56. Bilim,doğa ve bilim metriksleri kesindir ama sınırlıdır din olduğu sürece kesin ve sınırsızdır.Mahmut ERBAY

C56. Rahmetin alanı çok geniş olduğu için onu metriksine alamıyor. Mehmet fatih ŞENGÜL.

C 56.  Allah cc’ın kıyamete kadar dinini koruyacağına dair ayeti dinin metriksinin aşılamayacağımızı gösterir. Bilim ve doğanın metriksi aşılabilir. Abdulmevla OKTUAY

C 56. Bilim doğa ve evrim aşılabilir çünkü bunlara her gün biraz daha bir şeyler ekleniyor yollar açılıyor. Ama din zaten yaşanıp bitmiştir. Onu aşmak değil ancak yaşayabiliriz. Ercan ÇiFTÇi

C 56. Bilimde ve evrimde her gün farklı gelişmeler yaşanıyor.Bu yüzden bu kavramların aşılacağı anlamına gelir.Fakat dinde her geçen gün bir değişme yada gelişme yaşanmıyor olduğundan dinin metriksi aşılamaz. Uğur YÜCEDAĞ

C56) İstisnalar hariç bilim, doğa ve evrim metriksi aşılabilir ama din aşılamaz önermesindeki bazı noktaların incelenmesi gerekmektedir. Bunu yapmadan önerme açıklanamaz. Mehmet Salih Gökhan

C 56. Bili ve evrim teorisinde yanılmalar ve değişiklikler olabilir fakat dinde değişimler olamaz ve de kabullenemez. Kadir AVCİ

C 56. çünkü hiç bir şey dinin üzerinde değildir. Din her şeyi kapsar. İlyas aktürk

C 56.“ Deki Seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.” Ve rahmetin metriksi tüm evrendir. Kerime TAŞ

C.56. İnsan da inanma duygusu olduğu için dine bağlılık gösterir dinin üstün değerlere sahip olduğunu düşünerek bağlanır bu nedenle dini metriksini aşamaz. Ama bilimi kendisi bulup kullandığı için aşacağını düşünebilir. Zehni GÜN

C.56 Dinin metriksini aşmak için insanların beyin gücü yetmez. Ama bilim, doğa v.b her geçen gün insanlar tarafından değişmektedir. ADEM BATARAY

C 56.Allah’ın sıfatları o kadar geniştir ki biz onları kendi aklımızla kavrayamayız .Din de Allah’ın buyrukları olduğundan dolayı biz onun metriksini aşamayız.Yalnız bilim doğa ve verimin metriksi aşılabilir. ŞEHMUS AKYÜZ

C 56. Dinde olmayan zaten farkında olarak olmayarak kendince bu önermeyi aşmıştır! Rahmet daim farkına varılırsa istenir insanca, ip ucundaki rahmet kelimesi düşünüldüğünde önermeyi kendince aşan dini aşamamıştır. İnsan bazı durumlarda rahmeti istemeye bilir, şu şekilde; Yaşamayı istemeyen bir insan ölümü zor durumda karamsarlık içinde ister. Ölümün kurtuluş olduğu düşüncesindendir. Fakat ölümü yaşayanlar bir daha ölümü yaşamak ister mi? En acı hal bile insanda bazen muammalar oluştura bildiği gibi sabırla beklemek rahmeti gözlediğinin kanıtıdır.   Bedih EROĞLU

C 56. Bilim doğa ve  değerler her gün gelişip değişirken din var olduğundan bu yana aynı kalmıştır. Sonsuz bir metriksi vardır. Selman BÜYÜK

C.56.Bilim sürekli olarak kendini geliştirip, yenileyebiliyor. Evrimde öyle gün geçtikçe iddiaları çürütülüyor ve değiştiriliyor. Ancak din ulaşılabilecek en son noktada olduğu için aşılamaz. Din geçmişe ve geleceğe de seslendiği için metriksi aşılamaz. (FATİH KAPLAN)

C 56.Bilim devamlı olarak kendini yenileyen, evrim gün geçtikçe çürütülen, din ise değişmeyen sona ulaşmıştır. BURHAN KORHAN

C 56.Bilim,denge ve evrim metriksleri kesindir ama sınırlıdır.din ise olduğu sürece kesin ve sınırsızdır.Mahmut ERBAY

c 56. din sonsuz gerçeklerdir sonsuz bir matriks aşılamaz Selman BÜYÜK

C. 56.Onları belli bir çalışma ve emekten sonra çözümleyebilirsin ama dini aşamazsın seni parçalar. Osman KILINÇ

C.56 Bilim daha çok bilinen verileri ortaya koyuyor; ancak doğa ötesi olayları düşündüğümüzde bunlar dinde yer alıyor. Biz bunları aşa biliyor muyuz veya ne kadar aşmışız. İnsan beyni sınırlıdır, beli aralıklarda ki frekansları algılayabilir. Din işte bu frekansları aşıyor. Mesela biz dünyanı dönüşü sırasında meydana gelen sesi algılayamıyoruz. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 56. Dinin metriksi aşılamaz çünkü din bütün metriksleri içinde barındırır. Fahriye İNCE
C 56. Bilim kendisini sürekli yenilerken üzerinden kefenini atabilir fakat dinde bir yenilenme olmaması onun kalıp dışına çıkması engellenir. İBRAHİM ÖZDEMİR

C.56 Dünyada hiçbir şey olmazsa olmaz değildir bu sebepten aşılabilir birçok şey. Ancak din yaratılan en şerefli varlığın aklının aşamayacağı bir şey.  A.KONUKSEVER

C 56.Din yüce Mevla tarafından ortaya konulmuştur. Getirdiği kurallar bu nedenle asla tartışılamaz. Tartışılan bizlerin bu kuralları hayatımızda ne kadar uyguladığıdır. Nesrin EKİNCİ

C 56. Bu önermede bilimin, doğanın ve evrimin tıkandığı noktanın olduğu, ama dinin her şeyi net ve kesin bir şekilde neden-sonuca göre açıkladığı savunulmuştur. SİNAN UZUNDEMİR

C 56. Bizler bilim, doğa ve evim hakkında çeşitli yargılar ortaya atabilir ve hatta bu yargıları ispat yoluna bile gidebiliriz. Fakat din böyle değildir. Dinde ortaya attığınız bir yargıyı ispat etmeniz ve sorgulamanız zordur. Çünkü din dogmatiktir. Murat ÇELEN