S 5.İnsanın tüm mantık sistemleri ve sıfatları ile doğal döngülerdeki tüm mantık sistemleriyle, arasında nasıl ilişki vardır?

C 5. İnsan düşünebildiği kadar vardır. Ve olduğu kadar da döngüye dahildir. Muhsin ERSAN.

C.5.Birebir bir benzerlik olduğunu söyleyebiliriz. Olumsuz bir olay nasıl ki bizim psikolojimizi bozuyor ve daha sonra hastalanmamıza sebep oluyorsa, doğaya verilen bir zarar sonucu doğada buna tepki göstererek intikamını alır.Hamit MENÇUK

C 5. Yerine göre mantıklı yerine göre mantıksız ilişki vardır. M. Sait DEMİR.

C 5.  İnsanını tüm mantık sisteminin ve sıfatlarının birlik ve bütünlük içerisinde yer aldığı gibi doğal döngülerdeki gibi tüm mantık sistemleri de birbiri ile bağlantılı ve bütünlük içerisinde olmak zorundadır. Hatice TUNCER .

C 5. İnsanoğlu yeryüzünde yaratılmış en üstün canlıdır. Bu yüzden insanın tüm mantık sistemleri ve kendine özgün karakterleri doğal döngülerdeki tüm mantık sistemlerden daha ileri bir seviyededir. Doğan ERGÜN

C.5 İnsanın tüm mantık sistemleri ve sıfatları doğal döngüdeki tüm mantık sistemleri ile aynı olmasada birbirleri ile ilişki ve paralellik arz eder.BAHAR YILDIZ

C.5 İnsan düşünen bir varlık olduğu için tüm mantık sistemleriyle ve sıfatları ile doğal döngülerdeki en önemli unsurdur.SEVDETA ŞİŞMAN

C.5 Düşünen varlık insandır .Bunun için bütün mantık sistemlerinde ve doğal döngüde olmak zorundadır.İRFAN CEYLAN

C 5. insanın tüm sıfatları çevrelerini algılama ve anlamlandırma çabası içindedir. CAHİT ÖZKAN

C 5. Bence insanların tüm mantık sistemleriyle arasında ihtiyaca dayalı bir ilişki vardır. Ahmet ESER
C 5.
İnsanın mantık sistemleri diğer varlıklarınkinden daha üstündür.İnsanı diğerlerinden ayıran en büyük özellikte bu farklılıktır. İdris MANTAŞ
C.5
.eyer insan kapitalsice bir yaklaşımla doğaya baktığı zaman dağîyi bitirir. Her zaman küçük gördüğü hayvanlardan bile aşağı bir davranışla hayati yemeye başlar. Doğaya dukana bilir kaynak ve sadece kişiye özel olarak var olmadığını düşünürse doğayı var eder. Ömer  GEZİCİ

C.5 insanoğlu genelde yıkıcı mantık olgularıyla doğayı tahrip edip,görevlerine engel olup,doğaya yön verirler.ama doğa ise elinden en iyisi neyse onu insanlık için kurmak ister kısacası insan yıkıcı doğa yapıcıdır. Mesut ASLAN

C.5  Doğada ki döngüler  bir sebep sonuç ilişkisi ile gerçekleşir  bir sonuç  başka bir olayın başlama sebebidir ve bu sebep başka bir  sonuç içindir insanda her  düşünme eylemleri ve diğer eylemleri bir sebebe bağlı olarak başlar ve ortaya çıkan sonuç da başka şeylere için sebep oluyor  Abdullah DENİZEDALAN

C.5.Her insan küçük bir evrendir insan dışındaki varlıklar emir olunanları yaparken , insana seçim hakkı verilmiştir Menşure DAĞLAR

C.5: İnsanın mantık süzgeci doğal döngülerden şekillendiği için somut bir ilişki vardır. İnsan bilgisinin ve davranışlarının aldığı şekiller, yaşam şartlarının doğanın ekseninden çok fazla etkilenmesinden kaynaklanır. Eskimo’nun yaşam biçimi doğal koşullarda mümkünken, modern insan modern dünya koşuluyla yaşar. Dilek KARABAYRAKTAR

C 5.İnsanın tüm mantık sistemleri;doğal döngülerdeki mantığı anlamak için yetersiz. Seyhan IŞIK

C 5. İnsanın tüm mantık sistemleriyle,sıfatları,doğal döngüyle paraleldir.Hatice ŞAHİN

C.5 insanın mantık sistemi ile doğal döngüdeki mantık sistemi paralellik arz eder. N.BİLGİN

C.5İnsan düşünen bir varlık olarak mantık sisteminde ve doğal döngüde mutlaka yer alır.ÇİĞDEM YİĞİT

C.5İnsan düşünen bir varlıktır ve mantık sisteminde ,doğal döngüde bulunması zorunludur.MELEK BOZANER

C.5Bunlar bir bütünlük halindedir.Çünkü insan düşünen bir varlıktır.SELMA ZENGİN

C.5..Bazen doğru orantı,bazen de ters orantı vardır.En mantıklısı ortasıdır.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C 5. İnsanlar mantıkları kaldırabilecekleri kadar doğal döngüleri anlarlar.Erdinç YEŞİLYURT

C 5.Daha önce insanlar doğa şartlarına karşı bir çözüm arayışına girmişlerdir tabiî ki bu karşılıklıdır ve insanoğlu doğayı metriksine aldı.Ahmet DUSAK

C.5 İnsan düşünen bir varlıktır bu düşüncelerin mantık sistemine uygun bir şekilde yaşamına yansıtır insan düşündüğü sürece yani varlığını sürdürdüğü sürece bu sistemde yer alır. Celal  TİLGEN 

C.5.insanın mantık sistemi çok gelişmiştir ancak doğadaki her şeyi mantığı ile çözmesi mümkün değildir. HAYRETTİN KARABUDAK

C 5.İnsanın mantık sistemi;doğanın mantık sistemi karşısında acizdir.Meral YILMAZ

c5 .doğadaki ve insandaki her şey bir bire uyumlu olarak yaratılmıştır .bu yüzden bütün mantık sistemleri aynı amaca hizmet eder. Selman BÜYÜK

C 5.İnsan ile doğa arasında karşılıklı ilişkiler vardır. Sen doğayı seversen doğada seni sever. Piri mitin toplumlar doğayı tahrip ettiklerinden doğanın gazabına uğramaktadırlar. HAYRETTİN AYDIN

C.5. Benzerlik olduğunu söyleyebiliriz. Olumsuz bir olayda psikolojimiz nasıl bozuluyorsa ve daha sonra dert haline geliyorsa aynısı doğa için de geçerlidir aynen insanlar gibi doğa da buna tepki gösterir. Mehmet Şirin ARTUK

C 5. İnsanın ve doğanın mantık sistemleri birbiriyle paralel düzeydedir. Çünkü insan doğanın mantığını kendi süzgecinden geçirmektedir. MUZAFFER CEYLAN

C 5. İnsanın mantık sistemini doğal döngülerdeki mantık sisteminden ayırtan tek şey akıldır. Emre Özden

C.5. insanın mantık döngüsü öncelikle doğaya göre şekillenir. Ergin yaştan sonra artık insan kendi doğadan kopmak sızın kendi mantık sistemini kurmaya çalışır Zehni GÜN

C 5. Şeyler ve süreçler arasındaki bağlantıyı anlamak gerektir. İnsan da kâinatın bir temsili olduğundan dolayı döngüler, sıfatlar ve tüm mantık sistemleri insan içindir. Tekin ÖZBEY

C.5 İnsan karşılıklı ilişki ile doğayla bir düzen içindedir ki bu düzen kim tarafından bozulur ise diğeri ağır şekilde zarara uğrar.ZEYNEL EDE

C 5.Anahtar kilit ilişkisi gibi bakabiliriz buna yani birbirini tamamlar. KERİME TAŞ

C 5.İnsan ve doğanın bir bütün olduğunu, birbirini tamamladığını, birinin diğerinden ayrılamayacağını öngörür“insan doğadan ayrı değil onun bir parçasıdır” her şeyin kendi etrafında döndüğü yanlışına kapılan insan, kendinin gerçek değerini takdir edememenin yanında diğer varlıklara da gerektiği ölçüde anlamlar yükleyememektedir. Bundan sonra kendine faydalı olan canlılara ‘faydalı’ ya da korunması gereken; diğerlerine ise ‘gereksiz’ nazarıyla bakmaktadır. Doğa merkezci anlayışa göre, insanın doğaya ve canlılara bakışı gerekli-gereksiz şeklinde değil, var olan sistemi anlamak şeklinde olmalıdır. İnsan dâhil hiçbir canlı doğanın merkezinde değildir. İnsan, evrensel yazılım şeklinde işleyen bu sistemin olsa olsa en değerli parçalarından biridir. O, bu sistem içerisinde dünyaya gelmekte, bu sisteme bağlı olarak hayatını devam ettirmekte ve bir şekilde bu sistemden çıkmaktadır. Emine ÖZTÜRK

C 5. Doğa insanlar için yaratılmıştır.Doğa insana kusursuzca hizmet etmekte fakat insan doğayı sömürmekte. Sevgi ALMAK

C 5.Her ikisinde de  bence kabullenme vardır.Mesela insanlar doğarlar büyürler ölürler,bunu insanlar kabullenmiştir. BARIŞ DEMİRTAŞ

C 5. İnsanın mantık sistemini doğal döngülerdeki mantık sisteminden ayıran tek şey akıldır. Emre Özden             

C 5.İnsanların mantık sistemleri doğal döngülerin işleyişine göre belirlenir. Cebrail HAN

C 5. Doğal döngülerdeki mantık sistemi ile  kendi mantık sistemini yapılandırırız. Abdulmevla OKTUAY

C 5. Mantıktaki sistemler bütünü birbirine fayda sağlar fakat çıkarları doğrultusunda. Doğal döngüde ise hem çıkarlar vardır hem de faydalar vardır. Bu ikisi doğal döngüde bir aradadır fakat mantık sisteminde ayrılıklar yaşanmaktadır. Ercan ÇiFTÇi

C 5. İnsan eşrefi mahlukat olarak yaratılmıştır.Bu yüzden bütün her şey insanın emrine verilmiştir. Tabi bunu yanlış kullanma hakkı vermiyor ona onlar ile bir ekolojik denge içerisindeler. ŞEHMUS AKYÜZ

C 5. İnsanların mantık sistemleri ihtiyaca yada gereksinimlere göre şekillenir.Nitekim hayvanlar bitkiler hatta doğadaki bütün mikro organizmaların mantığı ihtiyaçlara göre işlev halindedir. Uğur YÜCEDAĞ

C.5 insanoğlu genelde yıkıcı mantık olgularıyla doğayı tahrip edip,görevlerine engel olup,doğaya yön verirler.ama doğa ise elinden en iyisi neyse onu insanlık için kurmak ister kısacası insan yıkıcı doğa yapıcıdır. İlyas aktürk

C 5) insanın tüm mantık sistemleri ve sıfatları ile doğal döngülerdeki tüm mantık  sistemleriyle, arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkiye müdahale edilmez. Mehmet Salih Gökhan

C 5. İlişki değil çelişki bile olsa döngüyü sağlayabilmek için kabul ediliyor yada kabul ettiriliyor.  Kadir AVCİ

C.5. insanın mantık döngüsü öncelikle doğaya göre şekillenir. Ergin yaştan sonra artık insan kendi doğadan kopmak sızın kendi mantık sistemini kurmaya çalışır Zehni GÜN

C.5 İnsanların tüm mantık sistemleri değişken olup, doğal döngülerdeki ise sabittir. ADEM BATARAY

C 5.özgürlüğün sınırı bir başağı sarartana kadar,bedeli ise günün tamamen karanlık olması olmalıdır. BEDİH EROĞLU

C.5 İnsanın mantık sistemi ile döngüdeki mantık sisteminin paralel olması gerekmektedir. A.KONUKSEVER

C.5.Kişi mantığını kullanarak toplumsal faaliyetlere ve doğada meydana gelen sistematik döngülere anlamlandırır. Böylelikle kendini geliştirerek nasıl yaşayacağını öğrenir. Kısaca doğayı okumayı öğrenir.(FATİH KAPLAN)

C 5.İnsan aklını kullanarak doğayı ve doğa olaylarını keşfetmeye çalışır.Mantığı sayesinde neyi nasıl yapacağını öğrenir. BURHAN KORHAN

C.5 İnsan karşılıklı ilişki ile doğayla bir düzen içindedir ki bu düzen kim tarafından bozulur ise diğeri ağır şekilde zarara uğrar.ZEYNEL EDE

C. 5. Doğaya zarar verirsek karşılığını fazlasıyla alırız örneğin ozon tabakasını delinmesi ve insanlarda kanser olma riskinin artması. Osman KILINÇ

C.5 Mantık doğayı daha iyi anlamamızı sağlar. Mantığı işletim sistemi olarak, doğayı da girdi olarak düşüne biliriz. Amaç elimizdeki olanakları en güzel bir şekilde kullanmak. Zaten bize verilen olanaklar da bunun için değil midir. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 5. Doğal döngülerde bir türün devamlılığını sürdürebilmesi için başka bir türün yemesi gibi, insanın da varlığını sürdürebilmesi için özgürlüğünün sınırlarını bilmesi gerekir. Fahriye İNCE
C 5.
Birini diğerinden ayrı düşünemeyiz ikisi birlikte vardır. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 5. Ortak bir ilişki  vardır.Her iki durumda da fayda söz konusudur. Mahmut ERBAY

C 5. Yaratılanların en üstünü insandır. Dolayısıyla insanın mantık sistemleri ve sıfatları doğal mantık ve sıfatları yönetmekle bu döngüyü sağlar. Nesrin EKİNCİ

C 5. Doğru orantı vardır. Bizim için faydalı olan kâinatın döngüsü ile aynı orantıdadır. S.UZUNDEMİR

C 5.İnsandan da bir mükemmeliyet vardır. Bunu diğer döngülerde de görmek mümkün. Murat ÇELEN