S 48.Bir fert, kurum, kuruluş ve devletin topluma/lara nüfuz gücünü hangi kriterler göre nasıl ölçersiniz?

C 48. Eğer fert, toplum ya da kimse insanlığa değer katmışsa: O insanlık için kriterdir. Acaba insanlığa olan işlevi ne kadar makuldür.  Şu da var ki insanın maddi ve manevi değerlerine fazla ilişmemek gerekir HAYRETTİN AYDIN.

C 48. İnsanın dokunulmaz haklarına nüfuz etmediği sürece, kriterlerine uygulama alanı oluşturabilir. Demokrasi kavramı geçerliyse, bu bir kriterdir. Muhsin ERSAN.

C 48.Ekonomi  ile ölçerim, bu gün teknoloji  , bilim ve para batılılarda olduğu için bütün toplumlarda söz sahibidirler.Hamit MENÇUK

C 48. İnsanları öldürmeyin zaten ölecekler! İnsanları öldürün nede olsa ölecekler! Kriterine göre ölçmem! Ölüm vardır ölen ve öldürülen için, kriterine göre ölçerim! Ölçümü güçle değil bilgiyle ölçerim. M. Sait DEMİR

C 48. Toplumun huzur, refah ve düzenini sağlayan kişi sayısı olarak hesaplanır. Hatice TUNCER.
C.48
Toplumun nüfus gücü gelişmişliği ile orantılı olarak en küçük tabakadan en elit tabakaya ferdin sosyal toplumsal ekonomik siyasal kültürel vb. özellikleri esas alınarak ölçebiliriz. BAHAR YILDIZ

C 48. Bence paralı kişilerin devletin kurum ve kuruluşlarına nüfuz etme gücü daha fazladır. Doğan ERGÜN

C.48. ferdin veya kurum/kuruluşların insanları nasıl idare ettiği. CAHİT ÖZKAN

C.48 kişisel,kurumsal,ve devletsel değer yargıları ve yapılan icraatlarla . Mesut ASLAN

C 48. çalışan nüfusa göre Ömer GEZİCİ

C 48. Düşünen, çalışan, üreten ve yararlı olan nüfusa göre ölçersiniz Ahmet ESER

C 48. Nüfuz gücünü,yaşam standartlarına göre ölçülür.İnsan haklarına,dil,din,düşünce özgürlüğü bir kriterdir.Hatice ŞAHİN.

C 48.Eğer bir fert,kurum,devlet topluma bir şeyler katıyorsa daha çok toplumun ihtiyacına göre hareket ediyorsa nüfus gücü fazladır. Seyhan IŞIK

C.48: Söz sahibi olmasına göre ölçebiliriz. Dilek KARABAYRAKTAR

C48. Refah seviyesine bakarım Menşure DAĞLAR

C.48 Ekonomik ekseri teknolojik .. Abdullah DENİZEDALAN

C.48Gelişmişlik düzeyine, mutluluğuna bakarak kimin ne yaptığı anlaşılır.MELEK BOZANER

C.48Refah ve huzuruna bakarak,düzene bakarak kimin neler yapmaya çalıştığını anlarız.SEVDETA ŞİŞMAN

C.48Toplumun düzenine, ekonomi. Ve yaşamına bakarak anlamaya çalışırız.SELMA ZENGİN

C.48Bir milletin veya toplumun yaşamına,değerlerine bakarak kimin hangi konuda nae yaptığını anlarız.İRFAN CEYLAN

C.48 nüfus gücü toplumun gelişmişliği ile orantılı olarak en küçük yapı olan fertten en üst tabaka devlet birimlerine kadar cehaletten kurtulmuşluk ekonomik düzeyindeki gelişmişlik ve demokratik haklar paralelinde değerlendirilir. N.BİLGİN

C 48.Fert, toplum ya da kimse insanlığa değer katmışsa: O insanlık için kriterdir. Acaba insanlığa olan işlevi ne kadar makuldür. Erdinç YEŞİLYURT

C.48.devlet vatandaşlarına istediklerini yaptırabiliyorsa nüfuz edebiliyor demektir. HAYRETTİN KARABUDAK

C 48.bir toplum fert kurum kuruluş ülkesinin devletinin ve halkının müreffeh seviyesini ne kadar yükseltse o kadar insanına nüfuz etmiş olur.Ahmet DUSAK

C 48. Toplumda ne kadar iş üretip söz sahibi olmasıyla ilgilidir. MUZAFFER CEYLAN

C 48.Ölüm vardır ölen ve öldürülen için, kriterine göre ölçerim!bu ölçmeleri normal güçle değil bilgi gücüyle değerlendirmek gerekir. Mehmet Şirin ARTUK

C 48.Nüfus gücü birey sayısının fazlalığıyla değil sağlıklı bireylerin çokluğuna göre ölçerim. Kerime TAŞ

C 48. Devletin toplumları>Kuruluş>Kurum>Fert Tekin ÖZBEY

C 48. Devlet içinde herhangi bir karışıklığa mahal vermemektir. Emre Özden

C 48. Birey,kurum,devlet toplumu etkisi altına alabilme gücüne sahipse,nüfuzunu kullanabiliyor demektir.ZEYNEL EDE

C 48. ahlaklı üretken fertleri kriter olarak seçeriz.Meral YILMAZ.

C 48. Fert toplumu değiştiren dinamiktir. Kurum kriterleri ile kozlarını kullanarak bireyin işlerini kolaylaştırırken kendi içinde kendi düzenini yaratan bir işletim sistemi, devlet ise bünyesindekileri ayrım yapmaksızın(!) korumak ve kollamakla yükümlüdür. Emine ÖZTÜRK

C 48.Topluma fayda sağlayarak ölçütünü belirleyebiliriz. Barış  DEMİRTAŞ

C 48. Nüfus sayımı sonucunda ortaya çıksan eğitimli insanlar bizim nüfus gücümüzdür. Sevgi ALMAK

C 48.eğer insanların inanç ve değerlerine saygı gösterirsek bir arada tutmamız mümkün olabilir.Cebrail HAN

C48­­­.*ekonomisine  

        *Toplum gelişmişliğine

        *Cehalet durumuna göre değişir.Mehmet fatih ŞENGÜL

C 48. Nüfuz gücünü üretken olan genç nüfuzu kriter alarak ölçerim. Abdulmevla  OKTUAY

C 48. Topluma söylediklerini yaptırabilme kriterine göre ölçeriz. Ercan ÇiFTÇi

C 48. O nüfuz gücüne hakim olabilmek için öncelikle o topluluğu çok iyi anlamakla mümkün olur(toplumun metriksini kuşatmakla örneğin Amerika’nın kapitalist anlayışı bir çok ülkeleri etkisi altına almıştır.Bunun nedeni toplumsal sistemin çözülmesidir). Uğur YÜCEDAĞ

C48) Devletin toplumlara nüfuzunu yada kurum veya fertlerin devlete nüfuzunu var olan sistemin içeriği işlenişi uygulanışı ve yapısıyla ölçebiliriz. Monarşilik devlet yapılanmalarıyla demokratik işleyişteki yapılanmalardaki devletlerde nüfuz birbirinden farklıdır. Mehmet Salih Gökhan

C 48. Devletin silah gücü, toplumsal birlik ve beraberlik, siyasal ve sosyal güç olarak ölçülebilir. Kadir AVCİ

C.48 kişisel,kurumsal,ve devletsel değer yargıları ve yapılan icraatlarla . ilyas aktürk

C 48. her toplum için farklı kriterler vardır. Bunu yöneticiler iyi bilir ve o toplumların damarına basmak istemez. Aksi halde sonuçlarına katlanır. BARIŞ HOZMAN

C.48. Fert, kurum,kuruluşların ve devletin koymuş olduğu kuralların toplum tarafından geçerli görülmesi ve koydukları kurallara  uyma dereceleriyle ölçerdim. Zehni GÜN

C.48 Toplumun menfaatlerini göz önüne almak gerekir. ADEM BATARAY

C 48.İnsanların güzel ahlak ve bilimi kullanarak toplumlara nüfuz edebilirler.Devlet ise kendi otoritesini  kullanarak toplumlara nüfuz ederler. ŞEHMUS AKYÜZ

C 48. İnsanları öldürmeyin zaten ölecekler! İnsanları öldürün nede olsa ölecekler! Kriterine göre ölçmem! Ölüm vardır ölen ve öldürülen için, kriterine göre ölçerim! Ölçümü güçle değil bilgiyle ölçerim. Bedih EROĞLU

C.48.Kişinin nüfuz gücünü onun neler kazandırdığını ve kazandırabileceğini ölçerek anlayabiliriz. Kurum, kuruluş ve devletinse kişiye ve topluma kazandırdığı şeylerle ölçülür.  (FATİH KAPLAN)

C48.İnsanın nüfuz gücünü onun neler kazandırdığını ve kazandırabileceğini ölçerek anlayabiliriz. Kurum, kuruluş ve devletinse kişiye ve topluma kazandırdığı şeylerle ölçülür

BURHAN KORHAN

C 48.Düşüncesi ve düşüncesini uyguladığı hareketlere bakarak. Mahmut ERBAY

c 48.o devletin aydın ve yaratıcı insanın sayısı belirler. Selman BÜYÜK

C. 48.Demokrasi varsa tamamdır. Osman KILINÇ

C.48 İnsanlara faydalı olma kapasitesine göre ölçerim. SEYFETTİN ÖZTOSUN          

C 48. Fert toplumu oluşturan vazgeçilmez bir öğedir. Kurum fertlerin işlerine bakan bir sistemdir. Devlet ortak kültüre sahip toplumlarda egemenlik hakları, yargı, kanun konusunda uygulama güçlere sahip bir kurumdur. Fahriye İNCE
C 48.Eğitim düzeyi ve ekonomisine bakarım. İBRAHİM ÖZDEMİR

C.48 Bir toplumun nüfus gücünü o toplumun gelişmişlik düzeyiyle doğru orantılı şekilde değerlendiririz. A.KONUKSEVER

C 48.Çalışan nüfusa göre seçerim Nesrin EKİNCİ

C 48. Geri bildirim mekanizmasının işleyişiyle belirlene bilir. Örneğin devlet topluma ne veriyor, toplum devlete ne verebiliyor. Karşılıklı ilişkilerin paralelliğiyle ölçülebilir.  SİNAN UZUNDEMİR

C 48. Bir fert kurum, kuruluş ve devletin topluma nüfuz gücü bence bulundukları mevkilere göre belirlenir. Mesela bir okulu düşünecek olursak okulda bulunanları dört bölümde inceleyebiliriz. Bunlar personel, öğrenci, öğretmen ve müdür. Örneğin personeli inceleyecek olursak personel orda çalışan bir insan olduğundan diğer kalan üç tabakanın isteklerini yapmak zorundadır. Diğer kalan 3 bölüm ise her biri bir üstte bulunan tabakaya göre hareket etmek zorunda, çünkü bulundukları mevki bunların onların yaptırım gücünü etkiliyor. Murat ÇELEN
C 48. Devlet nezdinde günümüzde güçlü olan daha baskındır. İdris MANTAŞ .
C 48. Toplumun düzeni, gelişmişlik düzeyi, sağlık ve refahına bakılarak ayrıca kimin daha çok ne konuda bir şeyler yaptığına bakarak ölçebiliriz.ÇİĞDEM YİĞİT