S 46.Bir insanın metriksi(ortam) nedir? Bedensel, zihinsel ve düşünsel olarak bulunduğu her yer yada aşamadığı hudutların içidir. Bu tanım fert, toplum ve tüm kurumlara güncellenebilir. Buna göre en tehlikeli metriksiler(ortam) sizce hangisidir?

İp ucu;Ortaçağ dönemi engizisyonunu düşünün

C 47. İnsanın kapsam alanıdır. Dini, metriksimizin içine alamayız, yoksa; bizi darmadağın eder. Muhsin ERSAN.

C 46. İnsanın metrikse ortamı kendini aşmasıdır, ya da avlanmaktan kurtulmasıdır. En zararlı metrikse ortamı, dini metriksi aşmaya çalışmaktır. HAYRETTİN AYDIN

C 46.En tehlikeli ortam (metriks)cahilliktir.İnsanlar  din ve bilim uyumundan uzaklaşması insanları  yobaz bir metrikse iter ki bu çok tehlikelidir.Bu çizgi çok ince bir çizgi adeta sırat köprüsü misali. Hamit MENÇUK

C 46.Ortaçağa gerek yok ki! ; bu çağ sadece el değiştirmiş düşünce ve engizisyonların baskısıyla mevcuttur. O çağda dini aşılamaya çalışan bu çağda dinsizliği aşılamaya çalışmaktadır! Ne farkı var! Her iki engizisyon ortamı kötü olduğu gibi en kötü ortam kararsızlık ortamıdır! Engizisyonda ölen ortalama insan sayısından yaklaşık 7 katı fazla olan çağımızı ele alırsak artık iş engizisyonlardan çıkmış olur! M. Sait DEMİR

C 46. Bence kara bataklığa saplandığı yerdir. Hatice TUNCER.

C 46. Bir insanın metriksi düşünce havuzudur. En tehlikeli ortam ise bence bilginin düşünce ufkuna yelken açmayan ortamlardır. Doğan ERGÜN

C.46 matriks bulunduğu ortam zihinsel, bedensel ve düşünsel olarak bulunduğu her yer yada aşamadığı hudutların içidir.insanlara zulüm etmek insanların kendilerini köle sayması . BAHAR YILDIZ

C.46En tehlikeli metriksi cahillik , asıl doğru şeyi öğrenememe ve dinsizlik metriksidir.ÇİĞDEM YİĞİT

C 46. en tehlikeli metriksi kendinden daha büyük metriksileri yok sayıp veya kendini onlardan büyük sayan metriksileridir.. Cahit Özkan

C.46 metriksi düşünme kapasitesi demek tir beyinen nereye kadar uzanabilirse o o kişinin metriksi demek tir. En tehlikeli matrikste en yüksek bilim ve ilim noktasındaki matrisktir., Mesut ASLAN

C 46. şeytani ve kapitalistçe olanıdır Ömer GEZİCİ

C 46. Bence en tehlikeli ortam artık düşünemedin doğru karar almadığın ortamdır. Ahmet ESER

C 46.insanların bulunduğu ortamdaki tavır ve davranışlardır.M.şirin ARTUK   

C 46. Bir insanın metriksi içinde bulunduğu maddi manevi koşullardır.En tehlikeli ortam cehaletin ve körü körüne bağnazlığın bulunduğu,bilime açık olmayan ortamdır.Hatice ŞAHİN

C 46.Aklını kullanmayan ,liyakatsiz davranan ahlak dışı id,ego,süper egolarını tatmin  etmeye çalışan ortamlardır. Seyhan IŞIK

C.46: Bedensel, zihinsel ve düşünsel olarak bulunduğu yerdir. En tehlikeli ortam kullanım alanı önemli olan din ve dindarların ortamıdır. Ortaçağ Hıristiyanlığı gibi.. Dilek KARABAYRAKTAR

C46. Cahillerin ve münafıkların lider olduğu durumlardır Menşure DAĞLAR

C.46 En tehlikeli ortam düşünmenin yasaklandığı ortamdır bu ortamda bulunanlar düşünmenin yasak olduğunu düşünerek koyunlaşırlar  Abdullah DENİZEDALAN

C.46En tehlikeli metriks düşüncesizlik yalan ve dinsizliktir.MELEK BOZANER

C.46Bence yalan cahillik ve kötülüktür.SELMA ZENGİN                                                                                                                                                                    

C.46En kötü metriks  dinsiz ve cahilliktir.SEVDETA ŞİŞMAN

C.46Doğru bildiklerini ifade edememe ,cahillik ,dinsizlik.İRFAN CEYLAN

C.46 en kötü metriks zulmetmek ve zulme rıza göstermek. İnsanları köle kabul etmektir. Bugünkü siyonizmin yaptığı gibi insanları kendilerine köle sayması. N.BİLGİN

C 46.En zararlı metriks ortamı, dini metriksi aşmaya çalışmaktır.Dini aşamayız.Erdinç YEŞİLYURT

C.46 en tehlikeli ortam insanın içinde bir bence çünkü eğer insan kendi içinde mutluluğu yakalamazsa bu da onu kendi içinde karamsarlığa götürür ki bu insan için en tehlikeli ve yıkımı en fazla olan ortamdır. Celal  TİLGEN 

C.46.Cahillik ve dinsizliktir. HAYRETTİN KARABUDAK

C 46.Bir düşüncenin veya fikrin matriksinde kalmak adeta o düşünceye hapsomak demektir örneğin dine körü körüne bağlanan insanlar vardır bunlar her şeye din ve inanç kapısından bakarlar Ahmet DUSAK

C 46.Bir insanın metriksini hayal dünyasının sınırıdır . Onun dışına çıkamaz. MUZAFFER CEYLAN

C 46.Her insanın metriksi ailesidir. Tabi bedensel olarak zihinsel düşünsel olarak yaratıcısıdır. Kerime TAŞ

C 46. Burada ortamı oluşturan insansa en tehlikesi olan ortam ferdir. Topluluğu fertler oluşturur.    Tekin ÖZBEY

C 46. Kendi hududunu aşamayıp ta başkaların hududuna tecavüz edenlerdir. Emre Özden

C46.İnsanın ve toplumların bulundukları en tehlikeli ortam içinde bulunduğu belirsizlik ve kriz ortamlarıdır.İnsan veya toplum bu gibi durumlarda çok tehlikeli veya çok güçsüzdür.ZEYNEL EDE

C46.insan mikrokozumusudur.aklının erişebileceği kadardır.insan ahlakının metriksi dışında tehlikelidir. Meral YILMAZ

C 46.Bir insanın metriksi ile dünyanın metriksi çakışık durumdadır. Geçmişten günümüze insanlık evreni kendi bildikleri ölçüsünde sınırlandırmış yaşam alanı onun algıladığı kadar ile sınırlanmıştır. Köylerde bireyin metriksi tarım ticareti yaptığı yer, merkezde dolaşabildiği kadar ki alan, metropollerde özgür olduğunu düşündüğü kadar, özünde kendini taşıyabildiği ve sorgulaya bildiği kadardır. Emine ÖZTÜRK

C 46.Zihinsel  ve  düşünsel olarak  aştığı  veya  aşamadığı ortam diyebiliriz.Tehlikeli  metriksler  bence    cahil kişilerdekidir. Barış DEMİRTAŞ

C 46. Orta çağda insanların metriksi çok dardı. Ve zamanla teknoloji ile insanın metriksi arttı. Sevgi ALMAK

C 46.insanın akıl çerçevesi çok geniştir ama bazı sınırlarda zorlanabilir din bu zorlanan sınırlar içine

 girir.Cebrail HAN

C.46.( 1 )Bir insanını metriksi bedensel ve zihinsel olarak yaşadığı hudutlardır.

         ( 2)En tehlikeli metriks eğer bir ortamda zulüm varsa o zulme karşı susmak.’zalimlere karşı susmak,zalimliktir’ sözünü hatırlayın.Mehmet Fatih ŞENGÜL.

C46.Bulunduğu ortam diyebilirim metriks insanın fıtratını zorlamamalıdr.A.KONUKSEVER

C 46.Bir insanın metriksi onun düşünce havuzudur. Abdulmevla OKTUAY

C 46. Bir insanın metriksi kendini ifade edebildiği yerdir. En tehlikeli metriks kendini özgürce ifade edemediği metrikstir.Ercan ÇiFTÇi

C 46. Güzel ahlakı kuşatan metriksler en tehlikeli metrikslerdir. Uğur YÜCEDAĞ

C46) En tehlikeli metriksi insan için anlaşılamayacak düzeye gelinmesidir. Buna en iyi örnekte toplumumuzda diğerini ötekileştirici yaklaşan yapıların varlığıdır. Toplumda sen eğer diğerini ötekileştirirsen diğeri bir gün gelir seni öle bir ötekileştirir ki feleğin şaşar. Mehmet Salih Gökhan

C 46. Bana göre bulunduğu ortamın etkisi altında kalan ona aşılanmış bilgi dışına çıkamayan onların kabul ettiği her şeyi kendisine ters geliyorsa bile inkar edemeyen kişi en kötü matriks içindedir. Kadir AVCİ

C 47. İnsanın kapsam alanıdır. Dini, metriksimizin içine alamayız, yoksa; bizi darmadağın eder. İlyas aktürk

C 46. en kötü metriks düşünce özgürlüğü olmadığı bir metriksdir. Yani düşünsel metriksin en kötüsüdür. BARIŞ HOZMAN

C.46. Yanlış düşüncelerin cirit attığı ortanlar en tehlikeli olan ortamlardır. Zehni GÜN

C.46 En kötü ortam kötü düşüncelerin bulunduğu ortamdır. ADEM BATARAY

C 46.Bir insanın metriksi aklının ulaştığı son noktadır.Yani yaratılış amacının ne olduğunu insan aklının almamasıdır. ŞEHMUS AKYÜZ

C 46. Bir insanın metriksi düşünce havuzudur. En tehlikeli ortam ise bence bilginin düşünce ufkuna yelken açmayan ortamlardır. Bedih EROĞLU

C.46.İnsan aklının ulaşamadığı yerlerde vardır. Bunlardan bir tanesi varlığımın sebebi nedir sorusudur. Bir insanın metriksi aklıyla düşünebildiği son noktadır. (FATİH KAPLAN)

C46.insanın metriks  aklının kapasite alanıdır Kişinin nüfuz gücünü onun neler kazandırdığını ve kazandırabileceğini ölçerek anlayabiliriz. Kurum, kuruluş ve devletinse kişiye ve topluma kazandırdığı şeylerle ölçülür BURHAN KORHAN

C 46.Cahillerin,kuduz ahlaklı kişilerin bulunduğu ortam diyebiliriz. Mahmut ERBAY

c 46. en tehlikeli metriks cahillerin metriksidir. Selman BÜYÜK

C. 46. En tehlikeli ortam (metriks)cahilliktir. Osman KILINÇ

C.46 Ulaşılması imkânsız yerlere göz dikmektir. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 46. En tehlikeli metriks insanı zihinsel ve düşünsel alanlarda cahil kılacak metrikstir. Fahriye İNCE
C 46.
Kapitalizm ve emperyalizm metriksine yenik düşmüş olanlardır senin düşünce sisteminde senin metriksin oluyor. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 46.bir insanın metriksi aklıdır bence bunun da ötesine gidemez. Nesrin EKİNCİ

C 46. Gerici, cahil metriksi en tehlikeli matristir. Ayrıca münafık metrikside tehlikeli olmaktadır. SİNAN UZUNDEMİR

C 46- En tehlikeli ortam, bildiğini zannedenlerin bilenleri yönettiği bir ortamdır. Murat ÇELEN
 
C 46.En tehlikelisi cahillerle iç içe bulunduğu metrikstir İdris MANTAŞ.