S 42. Müslüman’ım diyen liyakatsizlerin dini icraatıyla dini yargılamak demek ne demektir? Liyakatsizlerin, dini dünyevi menfaatleri için haksız icraatıyla, ortaya çıkan sonuçtan dini yargılamak demek ne demektir? Doğrusu bu duruma karşı nasıl bir çözüm ve tepki geliştirelim ki dinde hayır görenler ve devletimiz yarar görsün veya dini yanlış uygulayanların afatından etkilenmesin? Ülkemiz koşullarıyla güncelleyiniz.

C 42.İnsanları öncelikle bilinçlendirmek gerekir, anlayış çok önemli.Bir inananın yaptığı bir hatayı dine mal etmek yanlış bir şey.Nasıl ki Said-i Nursi’nin dediği gibi bir gemide  9  kötü1 iyi varsa bile o gemiyi batırmanın yanlış olduğu bilinci topluma aşılanmalı Böylelikle liyakatsizlerin hatası dine mal edilmez.Hamit MENÇUK

C 42. Birinci sorunun cevabı; Cahillik demektir. İkinci sorunun cevabı; Cehalet demektir. Ülkemizdeki hangi birisini güncelleyelim ki yazabilecek kişinin kalemi yeterli olsun! Çünkü yanlışları düzeltmek doğruları demekten daha zordur! M. Sait DEMİR

C 42. Bu tarz insanlar kuduz ve kapitalist ahlaka sahiptirler. O yüzden bunların dini yargılamasımantıksız ve saçmadır. Bu tarz insanların konuşmaya bile hakları olmadığı gibi, konuşturmaları bile saçmadır. Hatice TUNCER.

C.42 dini yanlış kullanan liyakatsizlerin dini icraatları ile dini yargılamak doğru değildir.konuların bu prensiplerde icra edilerek yapılması ön görülür. BAHAR YILDIZ

C.42 dini bilmeyen birinin dini eleştirmesi çok saçmadır zaten.her önüne gelen her konuda konuşuyor.bir birikime belli bir seviye oluşturduktan ve düşüncelerinin ispatını yaptıktan sonra konuşup görüşünü savunmalıdır.bir şey bilmeden dini yargılamak saçmalıktır.Melek BOZANER

C.42 bu gibi insanlarla dini yargılamak ortaya çok dehşetli sonuçlar çıkarabilir belki inancı zayıf veya dinimize saldırı düzenlemek için tetikte olan çok devler var bunlara bulunmaz Hint kumaşı çıkarmak gibi sonuçlar oluşur.bunu gidermek içinde dinin ana kaynağından doğru beslenen, güzel ahlaklı insanları yetiştirip farklı toplumlara dini anlatmak için göndermek gerekir… Mesut ASLAN

C 42. Dini kendi menfa atlarına alet eden kimselerin yarar görmemesi için onların faaliyetlerini engellemenin yolarını aramalıyız. Mesela dinci geçinen kimseleri yargılamalıyız. Doğan ERGÜN

C 42. Bu kişiler dini kendilerine araç etmekten başka bir şey yapmazlar. Bunu ancak dini öğreterek çözebiliriz din bir araç değildir bir inançtır yaratana.Ahmet ESER

C 42. eyer ki dini bazı liyakatsizlerin yanlış anlatmaların dan veya uygulamalarından  etkilenmek istemiyor isek öncelikle dini doğru anlatacak ve yaşayabilecek ortamlar hazırlamak gerekir. Eyer ki devlet dini kendi çıkarların uygun kullanmak hesabındaysa bunlara da katlanmak gerekir diye düşünüyorum. Cahit Özkan

C42. İslam hatalı olmaz insan hatalı olur. İnsanın yanlışını dine yüklememek gerek Menşure DAĞLAR

C 42.Müslüman’ım diye geçinirler. Ama dünyevi menfaatler için yalvarır yakarırlar. Bunları aklımızı kullanarak ıslah etmeliyiz Seyhan IŞIK 

C.42: Dini kendi dünyevi menfaatleri için kullanan kişilerin icraatlarına bakıp dini eleştirmek onların yanlışlarına ortak olmak, hataya düşmek demektir. Bu duruma karşı yapılacak en iyi çözüm dinden anladığını söyleyen liyakatsizlerden kurtulmak için gerçekten işi bilen iyi eğitimcilerin olması gerekir. Dilek KARABAYRAKTAR

C.42 bilmeyen biri bir şey söyler sonra herkes onu sürü gibi takip eder.dini bilmeyen birinin konuşmaması gerekir.zaten dine laf atan biri dini bilmiyor demektir.İrfan Ceylan

C.42 dini bilmeyen bir kişiye göre dini yorumlayıp eleştirmek saçma olur. insanların yanlışları dine yüklenmemelidir.Sevdeta Şişman

C.42 her şeyi doğru öğrenip öyle konuşmak gerekir.bilmeden bilmeyen birinin söylediklerini kabul edip yanlış bir şeyi sürdürmek olmaz.bilgisizlerin yanlış anlatımlarından etkilenmemek gerekir.Çiğdem Yiğit

C.42 bilmeyen birinin atıp tutmalarına göre din yargılanamaz.dinde yanlış yoktur.Selma Zengin

C 42. Şunu bilmeliyiz ki dinin metriksini kontrol altında tutamayız. Hangi meselede menfaatlerimizi kullanacağımıza dikkat etmeliyiz. Erdinç YEŞİLYURT

C.42.dini kendi çıkarları uğruna kullananların verdiği fetvalar ile din hakkında yorumda bulunmak doğru değildir. HAYRETTİN KARABUDAK

C 42. Dini yanlış yorumlamayı istemek yanlış anlamaya meyilli olmasa ve doğru gözlerle ortama bakamamış. MUZAFFER CEYLAN

C 42.  Bu münafıklığa kadar gidilebilir bir mesele. Şunu bilmeliyiz ki dinin metriksini elimizde tutamayız. Hangi meselede menfaatlerimizi kullanacağımıza dikkat etmeliyiz. Mehmet Şirin ARTUK

C 42.Bunlar mümin görünümlü münafıklardır.Dindarlık maskesi arkasında dini safsatalarıyla doldurmaya çalışanlardır.Meral YILMAZ

C 42.  Bu münafıklığa kadar gidilebilir bir mesele. Şunu bilmeliyiz ki dinin metriksini elimizde tutamayız. Hangi meselede menfaatlerimizi kullanacağımıza dikkat etmeliyiz. Muhsin ERSAN

C 42. Dini kendi çıkar ve makamına alet eden kimselerin bu durumlarını halka ispatlayıp onların dinde samimi olmadıklarını belirterek din adıyla yapılan kötülükler engellenmeli ve o kişilerin ondan sağladıkları faydalarda engellenmelidir. Ayrıca onların niçin böyle yaptıkları da yargılanmalı ve milletin duygularıyla oynanıp millet kandırılmamalı bilinçlenmelidir millet. Abdullah DENİZEDALAN

C 42. Zaten onlar layık değil ki eleştirsinler dini dünya menfaatleri için yargılanmaz. Çünkü İslam dinine güzel ve eksiksiz olduğu için yargılanmaz. Devlet dine göre hareket ederse zarar değil yarar görür. Tekin ÖZBEY

C.42 bir kesim çevrenin dini kendi çıkarları için kullanması dinin yanlış olduğu veya dinin insanları yobazlaştırdığı görüşüne kapılmamak lazım eğer bu tür yanlışların önüne geçmek istiyorsak önce insanlara iyi bir eğitim sonra da iyi bir din eğitimi vermeliyiz aksi taktirde bunun önüne geçmek imkansızdır.. Celal  TİLGEN 

C 42. Bu onlar verilen bir haktan öte kendilerinin ön yargılarıdır. Emre Özden

C 42. Dini inkar etmektir diyebiliriz. Bir psikolojik test düzenlenebilir. Sevgi ALMAK

C.42 din adına hareket ettiğini söyleyenlerin doğru veya yanlış olduğunu bunların uymuş oldukları asıl prensiplerine icra ederek o prensipler bağlamında konu değerlendirildiğinde ortaya çıkar. Ülkemiz koşullarında liyakat ehli olmayanların din adına fetvalar üretmeleri insanlar arasında kargaşaya sebep olmaktadır. ,N.BİLGİN

C 42. Dini icraatları din adına yaptıklarıdır.dini yargılamak ise Müslüman’ım diyen  liyakatsizlerin fitne çıkarmak amacıyla ortaya attığı yalan fikirlerdir. Toplumun huzurunu bozmak amacıyla yaparlar. Abdulmevla OKTUAY

C 42.Dinden nasibini almamış insanların din din hakkında yorum yapması normaldir.ama önemli olan bunu en aza indirgeyebilmektir.Ahmet DUSAK

C 42.  Şunu bilmeliyiz ki dinin metriksini elimizde tutamayız. Hangi meselede menfaatlerimizi kullanacağımıza dikkat etmeliyiz HAYRETTİN AYDIN.

C 42.  Şunu bilmeliyiz ki dinin metriksini kontrolümüze alamamayız. Hangi durumlarda menfaatlerimizi kullanacağımıza dikkat etmeliyiz. Erdinç YEŞİLYURT

C 42.dinden nasibini almamış insanların dinden bahsetmesi normaldir.önemli olan bunu en aza indirgemektir.Cebrail HAN

C 42. Din öyle bir çorap söküğüne dönmüş ki söküğü tutan kendine bir yumak yapmaya çalışıyor. Bence din âlimlerinden medet ummaktansa kendi dinimizi yaşam koşullarımızı düzenimizi kendimiz araştıralım. Dogmatizmden kurtulalım artık diye düşünüyorum. Yoksa herkes kendi din kitabını kendisi yaşayacak. Emine ÖZTÜRK

C 42.Liyakatsiz  insanların  dini  icraatları  sadece  kendi  menfaatleri için  yaparlar.Bununla dini  yargılamak  yanlış  olur. Barış  DEMİRTAŞ

C 42. Dini icraatıyla yargılamak: Dini kendilerine göre değerlendirmektir dini yaşantılarına rehber değil kendi yaşantılarının dine rehber ittihaz etmektir. Din budur değil aslında din benim yaptığım gibi olmalıdır demektir. Ortaya çıkan sonuçtan dini yargılamak ise: O sonuçlara göre acaba din hangisi deyip kargaşa ortasında aslına olan sadakatliğin kırılmasıdır.Bu duruma karşı asıl rehberden asıl kaynaktan cevaplar vermeli ki devletle millet yarar görsün.. Ercan ÇiFTÇi

C42. Dini bir siyaset aracı olarak kullanan kendi ideolojik yapıları için dinde değişim yaratan bireyler şerefsizdir. Bu dinin kötü kullanıldığını algılatmaz. Mehmet Salih Gökhan

C.42 bir kesim çevrenin dini kendi çıkarları için kullanması dinin yanlış olduğu veya dinin insanları yobazlaştırdığı görüşüne kapılmamak lazım eğer bu tür yanlışların önüne geçmek istiyorsak önce insanlara iyi bir eğitim sonra da iyi bir din eğitimi vermeliyiz aksi taktirde bunun önüne geçmek imkansızdır.. Celal  TİLGEN 

C 42. Dini kendi çıkar ve makamına alet eden kimselerin bu durumlarını halka ispatlayıp onların dinde samimi olmadıklarını belirterek din adıyla yapılan kötülükler engellenmeli ve o kişilerin ondan sağladıkları faydalarda engellenmelidir. Ayrıca onların niçin böyle yaptıkları da yargılanmalı ve milletin duygularıyla oynanıp millet kandırılmamalı bilinçlenmelidir millet. Abdullah DENİZEDALAN

C.42 bilmeyen birinin atıp tutmalarına göre din yargılanamaz.Dinde yanlış yoktur.ilyas aktürk

C 42. Hiç kimse anneden doğma ak kaşık değildir kimsede dinin savunuculuğunu yaparak ondan nemalanmağa çalışamaz.Çünkü o dinin koruyucusu o dini gönderendir. Uğur YÜCEDAĞ

C 42. Yani dinden haberi olmadığı halde dini eleştirenler ve din hakkında yorum yapanlar. Kendi çıkarları doğrultusunda dini eleştirmek. Bana göre dini bilmeyenlerin veya yanlış bilenleri din hakkında bilinçlendirmek gerekiyor.  Kadir AVCİ

C.42. Bence bu liyakatsizlerin davranışlarıyla dini yargılamak odaya girmeden odayı eleştirmek gibi olur  kısacası o kişiler zaten dini kuralları tanımıyor. Dini eleştirmek için kurallarını yada o dini insanlara (peygamberleri)sunan kişileri eleştirmek gerekir. Zehni GÜN

C.42 İşi kesinlikle bilen birinden öğrenip ona göre davranmalıyız. ADEM BATARAY

C 42.Dini kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak çıkar elde etmeye çalışmışlardır.Çıkardıkları bu sonuçlarla dini yargılamaya çalışmışlardır.Dini insanlara doğru bir şekilde  anlatarak bazı kimselerin bundan feyiz almasını sağlamalıyız. ŞEHMUS AKYÜZ

C 42.  Bu münafıklığa kadar gidilebilir bir mesele. Şunu bilmeliyiz ki dinin metriksini elimizde tutamayız. Hangi meselede menfaatlerimizi kullanacağımıza dikkat etmeliyiz.Bedih EROĞLU

C42.Günümüzde liyakat ehli olmayanların din adına kendi kafalarına göre fetva vermekle insanlar arasında bir kargaşaya neden olurlar.Bence bunlar liyakatsiz insanlardır. Mehmet Fatih ŞENGÜL

C.42.Laikliğin ortaya çıkmasıyla devletin dini kendi şartlarına uydurmaya çalışıyorlar. Dini devlete mal etmeye çalışıyorlar. Hâlbuki yanlıştır dinin devleti olmaz. (FATİH KAPLAN)

C 42 Koyun sürüsü mantığı gibi olmamalı. Yönlendirme daha çok olumlu olmalıdır. ZEYNEL EDE

C 42. Dini yanlış uygulayanlar yüzünden dini yargılamak yanlıştır. Bunun önünün alınmasının tek yolu dini yanlış uygulayanların dini icraatlarının engellenmesidir. Fahriye İNCE
C 42. .Laikliğin ortaya çıkmasıyla devletin dini kendi şartlarına uydurmaya çalışıyorlar. Dini devlete mal etmeye çalışıyorlar. Hâlbuki yanlıştır dinin devleti olmaz. BURHAN KORHAN
C 42.
Devletimizi ve milletimizi ancak Müslümanlığı hakkıyla insanlar öğrenirse  kurtara biliriz. Mahmut ERBAY
C.42 Her şey yerin de güzeldir. Her şeyin de ortası güzeldir. Aşırısı ise zarardır. Günümüzde de dini kendi menfaatleri için kullanan kişilerin sayısı da günden güne artıyor. Bunu önlemenin en güzel yolu dinin gerçek yüzünü bu tip kişilere göstermektir. SEYFETTİN ÖZTOSUN
C. 42.
Dini bilmeden yargılamak çok yanlıştır daha iyi ve anlayışlı insan yetiştirmede güzel ahlaktan geçer. Osman KILINÇ
C 42.
Din dogmatiktir dinde var olan kurallar da insan hizmetine en uygun kurallardır. İBRAHİM ÖZDEMİR
C 42.
Bu insanlar mümin diye ortalıkta dolaşıp insanların kafalarını boş konularla dolduran münafıklardır. Hatice ŞAHİN

C 42. din değişmez doğrulardan oluşur bir teori dine aykırı ise yanlış tır. ,Selman BÜYÜK

C 42. Din kutsal bir olgudur. Kendi çıkarına kullanamazsın. Örneğin dini kullanarak insanlara şifa verdiklerini söyleyen sahte hocalar vatandaşları kandırmaktadırlar. Bunu önleyerek vatandaşı bilinçlendirebiliriz Nesrin EKİNCİ.

C 42.Dini bilmeden yorumlamak ya da değerlendirmek kadar saçma ne olabilir acaba.A.KONUKSEVER

C 42. Müslüman’ım diyerek her hakkı kendine reva gören zihniyetler oldukça fazla. Toplumda en hassas olgu dindir. Din olgusunu menfaatleri için bu hassas noktaları kullanarak rant sağlamaktadırlar. Bu uygulamalar Müslümanlığı tam olarak bilmeyen insanlar için dini itici kılabilmektedir. Bu büyük bir tehlikedir. Halkın dini duygularını sömüren şarlatanlar menfaat uğruna her yola başvurmakta ve kendilerini otorite olarak göstermektedir. SİNAN UZUNDEMİR

C 42- Liyakatsizlerin tek referans olması demektir. Ve ayrıca onları nimetten saymak demektir.Bunun geliştireceğimiz çözüm,söylenenleri yapmak yapılanları dikkate almamak olur. Murat ÇELEN C 42.Liyakatsizlerin dini icraatlarıyla dini yargılaması dini emir ve buyruklarla değil de kendi başına yapıp dine mal ettiği vasıf olarak algılıyorum.Bizlerin dini yargılama gibi bir hakkımız zaten yok.Dinin bize göre hareket etmesinden çok bizim dine göre hareket etmemiz gerektiğini bilmeliyiz.Doğrusu şu anki ülke koşullarıyla bunları yerine getirmemiz pek mümkün görünmüyor.Ülkemizin her yerinde dini emir yerine menfaat olgumuz ön plana çıkıyor. İdris MANTAŞ