S 40.Belki de evrim bilimini;evrim teorisiyle, evrimin prensipleri ile %100 özdeşleştirenler ve bu konularda; vaktinden erken açılan-yapılan tartışmalar bahane (Darwin veya Evrim Teorisi Sendromu), bilim dalları arası bilim tevhit örümceği misali ilişki ağı kuran ve dinamik bir doğa bilimi olan evrimle geleceğimizin uygulama alanları ve uzay çağı için sağlıklı envanter toplanmasına, ilişkilendirilmesine ve gelişmesine engel olunmamalı. Buna engel olanların tepkileri, bir zamanlar Osmanlı'nın matbaayı kabullenişte 400 yıl zaman kayıp ettirenleri bize çağrıştırıyor. Bu tepkiler maksatlı ve maksatsız münafık ve cahillerin o zaman yaptıklarını bize hatırlatıyor. Önermesinin eksiklerini ve safsatlarını eleştiriniz.tıklayınız.

İp ucu;Belki de evrim biliminin gerçeklerine talip olmamak, gafletten, cehaletten öteye ihanettir. Yalanın mubah olduğu yerlerde bile yalana talip olmak elzemdir.En azında, düşmanı, kafiri, iblisi, şeytanı, deccalı oturtacak bir yer bulanlar, evrimi zamanında doğru yere oturtmasalar, evrim onları 400 yıllık matbaa misali bir yerlerine oturtur. Ör; hücre teorisiyle ilgili tartışmalar hücre biliminin gelişmesine
engel olmamalıdır mantığıyla benzeştirmeye çalışınız.

C 40.Tabi ki daha öncede dediğimiz gibi Kur’an ve İslam bilime açıktır. Araştırmayı teşvik eder.Evrimi araştırmak gerekir ne kadarı doğru ne kadarı yanlış ortaya çıkartmak lazım.At gözlüğüyle olaylara bakmamalıyız,bir matbaanın kabul edilmesi süreci bize çok şey kaybetti, Evrime Harun Yahya (Adnan Oktar) mantığıyla yaklaşmak yanlış. Hamit MENÇUK
C 40 Darwin’in itirafları;

‘’Bu çalışmaların (Türlerin Kökeni için kullandığı çalışmaları), bunları yaparken harcadığım zamana değip değmediğinden şüphe ediyorum…’’,’’Görüşlerimin, sayısız miktarda zorluklarla dolu olduğunu göremeyecek kadar kör olduğumu sanma…’’,’’Okur yapıtımın (Türlerin Kökeni) bu bölümüne varmadan önce bir yığın güçlükle karşılaşmış olacaktır. Bunların bazıları bugüne dek üzerlerinde belirli bir ölçüde duraksamadan düşünemediğim kadar çetindir.’’

Kaynak ;(www.evrimcilerinitiraflari.com) .

Asıl sorulması gereken soru ; Biz evrimi Darwinin içinden çıkmadığı görüşüne göre mi düzenlemeliyiz? Yada evrimi düzelterek Darwini mi düzelteceğiz? Sunulan önermenin bir yerini düzeltmeye gerek yoktur. Çünkü önerme olabilmesi için safsatalarının bilgilerinden az olması gerekir. M. Sait DEMİR

C 40. Evet doğru. Çünkü her iki grupta yani evrimi evrim teorisiyle özdeşleyenler, cahiller ve münafıklar edindiği yanlış, eksik, doğru olmayan bilgileri alternatifsiz dost doğru bilgi veya siyasi görüşüymüş gibi avukatlığını yapıp, bu bilgileri hayatına uygulayan kusurlu insanlardır. Ayrıca bilerek ve bilinçli olarak şahsi menfaatleri için her türlü hileliği yaparlar. Hatice TUNCER.

C.40 insanların cesitlip bilim teori ve prensipleri birbirleri ile ilişkilendirmelerine engel olamamalıyız bu tepkiler maksatlı ve maksatsız cahillerin yaptıkları kaç yıllık kayıplara neden olmaktadır insan düşüncelerine saygılı olmalıyız doğru ve yanlış taraflarını birlikte bulmalıyız. BAHAR YILDIZ

C.40 din bilime açıktır.dinde olan bir çok şey bilimsel olarak açıklanmıştır.evrim teorisinin tam olarak kanıtlandığını sanmıyorum.gerçekten ispatlanan bir duruma kimsenin karşı geleceğini sanmıyorum.daha fazla bilgi gerekir.Melek BOZANER
C 40.Her zaman farklı farklı konularda bizleri gerilere doğru sürükleyen cahiller olmuş ve olacaktır.İnsanın yararına olan her şeyin Allah tarafından yasağı olduğunu sanmıyorum.Zaten cahilliği bir kenara bırakıp mantıklı düşünürsek yani akıl ve zekayı bir arada olumlu kullanabilirsek faydalı şeyleri görür ve günlük hayatımızdaki yerlerine oturturuz.İşe önce cahillerden başlayabiliriz. İdris MANTAŞ

C.40 insanlığın faydasına olacak ne varsa desteklemek lazımdır bence evrimin de gelecekle ilgili çalışmalara yardımcı olacak çalışmaları varsa bunu desteklenmekten başka yapılacak bir şey bence cahillikten öteye gitmeyen ben merkezli,gerici bir düşünüşten başka bir şey değildir. Mesut ASLAN

C 40. Evrimle evrim teorisi birbirinden farklı şeylerdir. Bu yüzden evrimle ilgili yapılan çalışmalar evrim bilimi ile yapılan çalışmaları engellenmelidir. Teoriler birer varsayımdan ibaretken bilim ise işin gerçeklerini araştırır. Doğan ERGÜN

C 40. Evrim ve evrim teorisini tam olarak özdeşleştiremeyiz çünkü ikisi birbirinden farklıdır bir şeyi değiştirmek zaman kaybettirir Ahmet ESER

C 40.tamam da evrim teorisi yanlışı söylüyor ise ne olacak. Onun %100 doğru olduğunu nerden biliyoruz? Yani maymun insanın atası mıdır? O zaman biz yanlış mı biliyoruz, insanların âdemin ve havanın soyundan geldiğine dair? Cahit Özkan

C 40. Evrim tabi ki objektif olarak tartışılmalı ama evrim maskesi altında insanların dini değerlerine saldırıya da göz yumamayız. Menşure DAĞLAR

C 40.Evrim teorisine inanmayabiliriz.Ama bu evrim teorisinin gelişimini engellememeli.doğrusunu bulana kadar. Seyhan IŞIK 

C.40: Evrim bilimi, birçok bilim dalı ile dinamik ilişkiler oluşturan bir doğa bilimidir. İnsanların evrim bilimini sadece Darwin sendromu olarak tek bir noktaya takılıp kalması ve bilimin gelişmesine engel olması insanları ileriye yerine çok gerilere götürür. Bu yüzden bu bilimin gelişmesine engel olunmamalı ve evrim bilimini sadece insan maymun ikileminden çıkarmak gerekir. Dilek KARABAYRAKTAR

C.40 bilim ve din birbirini destekler.evrimi tam olarak ispatlayamadıklarından yarım kalmış bir şeydir.bu yüzden doğru denemez.Çiğdem Yiğit

C.40 dinsiz bir bilim kör,bilimsiz bir din ise topaldır.evrim teorisi bilimsel olarak açıklanmadığından havada kalmaktadır.İrfan Ceylan

C.40 doğru yapılan bir şeye kimse engel olmaz.ancak doğru olmayan ve bilimsel olarak tam olarak daha açıklanmayan şeylerin hala sürmesi tartışılması da saçmalıktır.Sevdeta Şişman

C.40 gerçekten toplumun gelişimi için yapılan,doğru olan olaylar için engel olunmaz.ancak doğruluğu kanıtlanmamış boş şeylerin herkes tarafından benimsenmesi,kabullenmesi de beklenemez.Selma Zengin

C 40.  İlerleme anlamına gelen evrim, yanlış yorumlandığından, insanların evrime olan bakış açıları değişmiştir.Erdinç YEŞİLYURT

C.40.bu önermede eleştirilecek pek bir şey bulamadım.bence doğru bir önermedir. HAYRETTİN KARABUDAK

C 40.Evrim biliminin herkesin anlayacağı şekilde açıklamak ve orta öğretim çağındaki öğrencilere de sadece evrim teorisini değil evrim bilimini de öğretmek gereklidir. MUZAFFER CEYLAN

C 40. Evrimin manasını doğru oturtmak gerekir. İlerleme manasına gelen evrim, yanlış yorumlandığından, insanların evrime olan bakış açıları değişmiştir.Mehmet Şirin ARTUK

C 40.Bilimsel değişme ve gelişmeleri kabullenmeyen bazen evrimi yanlış algılayan zihniyetler hep vardır ve olmaya da devem edecektir.Meral YILMAZ

C 40. Evrimin manasını doğru oturtmak gerekir. İlerleme manasına gelen evrim, yanlış yorumlandığından, insanların evrime olan bakış açıları değişmiştir. Muhsin ERSAN

C 40. Evrim teorileri üzerinde çalışmalar yapılırken bu çalışmaların doğanın, insanın diğer çalışma, gelişme ve değişimlerini evrimle karşılaştırıp onları engellememeleridir. Abdullah DENİZEDALAN

C 40. Bilim ve araştırmaların bilime katkı sağlanması toplum içindir. Fakat bilim yaparken manevi tatmin aramak olursa bu bilime destek değil köstektir. Tekin ÖZBEY

C.40  sadece evrim teorisini değil hiçbir fikri araştırıp incelemeden ret etmemek lazım nasıl ki zamanında Osmanlı devletinde bilimle uğraşanlar engellenmişse ve devletin bu kadar geri kalmasına neden olmuşsa eğer günümüzde biz de aynı duruma düşmemek istemiyorsak hiçbir fikri eleştirmeden ret etmemeliyiz bu ret ediş aslında insanların inanç konusunda son derece katı kurallara (kendi uydurdukları) bağlı kalmalarından kaynaklanmaktadır    Celal  TİLGEN 

C 40. Belki de evrim bilimlerin gerçeklerine talip olmamak gafletten, cehaletten öteye ihanettir. Emre Özden

C 40. Belki evrimin doğada bulacağı bir çok şey vardır. Ama evrimi kabul etmek yanlıştır. Sevgi ALMAK

C.40 din bilime karşıt değildir. Sürekli bilimi teşvik etmiştir. Evrim bilimine karşı tepkisel davranmak gelişmeye ilerlemeye karşıt olma anlamına geldiğinden bilimle dini bir potada sahiplenerek geliştirmeliyiz,N.BİLGİN

C 40. Evrim kuramı, popüler düzeyde tartışıldığında algılandığı gibi bir inanç değildir 

Evrim bir gözlemdir. Bilim, insanlığın cevabını bulamadığı soruları, deneyler ve somut gerçeklikler üzerinden araştırmak zorundadır. teorinin materyalizme hizmet ettiğini bahane ederek insanları teoriden uzak tutmak istemektedirler. Abdulmevla OKTUAY

C 40.   Sanki bu asır;dışarıda ki ve içerde ki çok yüzlü-çok amaçlı münafıklar;bu gün aynı cahilleri;toplumun-halkın; haklı, bereketli ve verimli birlik berberliğinin değişimlerini engellemek için kullanıyorlar. Samimi insanlarda rejim elden gidiyor fobisini oluşturup; toplumun-devletin fıtratını zorlamayan haklı-bereketli ve gerekli asgari değişimleri yaptırmamak için kullanmaktadırlar.

Ahmet DUSAK

C 40. Evrimin anlamını doğru anlamak gerekir. İlerleme manasına gelen evrim, yanlış yorumlandığından, insanların evrime olan bakış açıları değişmiştir. HAYRETTİN AYDIN

C 40.evrim gerçek bir olgudur.insanlara yanlış anlatıldığından toplum bu gerçekten kaçıyor.Cebrail HAN

C 40. Araştırılması tartışılması ve sorgulanması gerekiliyor. Aslında biz inanç değerlerimizi tam bilmediğimiz için aldanmaktan uzaklaşmaktan korkuyoruz. Emine ÖZTÜRK

C 40.Bence  evrimi  üstün  körü  bir  şekilde ‘’bu  yanlıştır’’demek yanlış olur.Herkesin  düşüncelere saygı  gösterilmelidir.  Barış  DEMİRTAŞ

C 40. Aslında evrim bir yanlışlık değildir belki de bence evrim kabul edilmese de redde edilmemeli. Çünkü onda bazı yanlışlıklar veya doğruluklar değerlendirilip araştırmaya gidilmelidir. En azından insan kökenini merak edip bazı şeylerle bağdaştırarak sonuca varmalıdır. Yoksa kaş yapayım derken göz çıkarmamalıdır. Ercan ÇiFTÇi,

C 40.Gelişen teknoloji sayesinde artık insanlar kendini aşmıştır. Kopya koyunların oluşturulması güzel bir örnektir. Ama bazı cahil insanlar dinin bunları yasakladığını söyleyerek geri kalmamıza neden oluyor. Kerime TAŞ

C40) bu önermedeki safsatalardan bahsetmek için uzun bir mühlet düşünmek gerekmektedir. Çünkü bu önermedeki konular öyle ayak üstü tartışılamaz. En iyisi başka bir zaman bunu tartışmaktır. Mehmet Salih Gökhan

C 40. Evrimin anlamını doğru bilmek gerekir. İlerleme manasına gelen evrim, yanlış yorumlandığından, insanların evrime olan bakış açıları değişmiştir.Erdinç YEŞİLYURT

C.40  sadece evrim teorisini değil hiçbir fikri araştırıp incelemeden ret etmemek lazım nasıl ki zamanında Osmanlı devletinde bilimle uğraşanlar engellenmişse ve devletin bu kadar geri kalmasına neden olmuşsa eğer günümüzde biz de aynı duruma düşmemek istemiyorsak hiçbir fikri eleştirmeden ret etmemeliyiz bu ret ediş aslında insanların inanç konusunda son derece katı kurallara (kendi uydurdukları) bağlı kalmalarından kaynaklanmaktadır    Celal  TİLGEN 

C 40. Evrim teorileri üzerinde çalışmalar yapılırken bu çalışmaların doğanın, insanın diğer çalışma, gelişme ve değişimlerini evrimle karşılaştırıp onları engellememeleridir. Abdullah DENİZEDALAN

C 40. Evrim ve evrim teorisini tam olarak özdeşleştiremeyiz çünkü ikisi birbirinden farklıdır bir şeyi değiştirmek zaman kaybettirir. İlyas aktürk

C 40. Evrim insanların gözünde deccal olarak nitelendirmek isteyenler oyununa gelmemesi gerekir.Çünkü evrim bilime kaynaklık edebilecek bir kuram yada teori olabilir. Uğur YÜCEDAĞ

C 40. Belki de evrim biliminin gerçeklerine talip olmamak, gafletten, cehaletten öteye ihanettir. Yalanın mubah olduğu yerlerde bile yalana talip olmak elzemdir.En azında, düşmanı, kafiri,iblisi,şeytanı,deccali oturtacak bir yer bulanlar, evrimi zamanında doğru yere oturtmasalar, evrim onları 400 yıllık matbaa misali bir yerlerine oturtur. Ör; hücre teorisiyle ilgili tartışmalar hücre biliminin gelişmesine engel olmamalıdır. Kadir AVCİ

C 40..Bazı evrim görüşlerini savunan gericiler ülkenin kalkınmasına büyük zararlar vermektedir.Bundan 400 yıl önce matbaayı kendi ülkelerinde kabul etmeyen evrim görüşçüleri ülkenin o zamanda gerilemesine sebep olmuşlardır. ŞEHMUS AKYÜZ

C.40. Kendisini bilim adamı zanneden kişiler olur olamaz varsayımları ortaya atıp milleti boş tartışmalara sürüklüyorlar bence böle tartışmaları geleceği araştırma adına yapmak daha iyi olur diye düşünüyorum. Zehni GÜN

C.40 Bunlar arasında dengeli gelişim ve gelişim söz konusudur. ADEM BATARAY

C 40. Evrimin manasını doğru oturtmak gerekir. İlerleme manasına gelen evrim, yanlış yorumlandığından, insanların evrime olan bakış açıları değişmiştir.Bedih EROĞLU

C40.Din bilim bir bütündür.Din bilime karşı değildir.Sürekli teşvik etmiştir.Evrim bilimine karşı gelmek ilerlemeye karşı gelme anlamına geliyor.,Mehmet fatih ŞENGÜL.

C.40 Ben bu önermeye katılmıyorum. O tamamıyla farklı bir konu bu farklı. Bir yanlışa körü körüne bağlanmanın hiçbir faydası yok. Bunu destekleyen deliller eğer mevcut ise buyurun ortaya koysunlar eğer yok ise de zaman kaybına yol açmanın hiçbir manası yok. SEYFETTİN ÖZTOSUN,

C.40.Aslında evrimle ilgili birçok tartışma sayesinde insanlar doğruları bulmuştur. Evrim bir bakıma bazı şeylerin bulunup ortaya çıkartılmasına öncülük etmiştir. Evrim insanların bazı varsayımlar üzerinde tartışma yaratarak doğruyu buldurmuştur. (FATİH KAPLAN)

C 40 Olumlu ve güzel bir önerme. ZEYNEL EDE

C40. .Aslında evrimle ilgili birçok tartışma sayesinde insanlar doğruları bulmuştur. Evrim bir bakıma bazı şeylerin bulunup ortaya çıkartılmasına öncülük etmiştir. Evrim insanların bazı varsayımlar üzerinde tartışma yaratarak doğruyu buldurmuştur BURHAN KORHAN

C 40.Bu konuda hiçbir fikrim yok. Mahmut ERBAY

C 40. Evrim teorisi insanların inanç sistemlerini tahrik edici durumlar ortaya koyduğundan insanlar artık evrim denildiği zaman tepkici olmuşlardır. Fahriye İNCE
C. 40.
Bu konuyu araştırmak şarttır. Osman KILINÇ

C 40.Tam anlamadım ama hiçbir zaman bilimin önüne set çekilmemeli. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 40. Bilime, teknolojiye, değişime açık olmayan insanlar daha önce olduğu gibi bundan sonrada olmaya devam edecektir. Hatice ŞAHİN

C 40.evrimle ilgili bilgim yok
C.40 evrim bilimi çoğu kez kanıtlanmamaktadır.pekte bilgim yok.Nesrin EKİNCİ

C 40.Evrim teorisiyle ilgili yeterince bilgim yok saçmalamakta istemiyorum.A.KONUKSEVER,

C 40. Kesin kurallar koyarak bazı teorilerin olguları araştırılması, kıyaslanması bilgi toplamasına engel olmamalıdır. Yanlışın yanlış olduğu ancak araştırılarak öğrenilir. Aynı zamanda doğrularda bu yolla bulunabilir. SİNAN UZNDEMİR

C 40- Kim bilir belki de doğru dediklerimiz yanlış, yanlış dediklerimiz ise doğrudur.Ama şunu unutmamak gerekir ki, doğrulara ulaşmak yanlışların varlığına bağlıdır. Murat ÇELEN