S 4.Din ne ve kimin içindir? Kim ve ne/ler din içindir? Soru önermelerinin eksiğini tamamlayınız.

C 4. Akıl sahipleri için vardır. Din insanları toparlayan derleyen onları yaratıcısına götüren sistem topluluğudur. Muhsin ERSAN.

C.4.Din; yaşam ve insan içindir. Aslında bütün doğa içindir din. Doğa ve doğada yaşayan bütün canlı ve cansız varlıklar içindir.Hamit MENÇUK
C 4. Din inançlarımızı yerine getirmek için bu dünyadaki  yapılan iyilikler ve ibadetler içindir.İnsanlar içindir.M. Sait  DEMİR

C 4. Din, yaratıcının koyduğu emir ve yasakları içeren, inan insanların itaat ettiği kurallardır. Din biz insanlar içindir. Peygamber, kutsal kitaplar, melekler ve insanlar da din içindir. Bunlar birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Hatice TUNCER.

C 4. Allah’ın peygamberler aracılığı ile insanı doğru yola ve mutluluğa götürmesi için göndermiş olduğu toplum düzenine din denir. Din insanlar için gönderilmiştir. Doğan ERGÜN

C.4 Din belli bir zümrenin inanç sistemidir herkese göre farklı dinler vardır.din inanan ve huzur bulmak isteyen herkes içindir.insanların ona ihtiyacından dolayı insanlar içindir din BAHAR YILDIZ

C.4 Din insanlar içindir.Yaratıcının hayatlarını düzene koymak için verdiği kuralların tümüdür.SEVDETA  ŞİŞMAN

C.4 Din insanlar içindir .Allah’ın bize vermiş olduğu hayat düzenidir.İRFAN CEYLAN

C 4. Din ALLAHTAN gelen midir? yoksa araç mıdır?CAHİT ÖZKAN

C 4. Din biz insanlar içindir biz insanlar ise din içinizdir.Ahmet ESER
C.4.din ne ve kimin içindir? Kim ve neler din içindir Ömer  GEZİCİ

C.4 din Allahın peygamberler aracılığıyla insanlara emir ve yasaklarını bildirdiği,yapmaları gereken her şeyi uygulamalı olarak bildiren bir olgudur.bir katalog diyebiliriz.din istinasız sadece Allah için yapılmalıdır.çarpıtanlarda az sayılmazlar. Mesut ASLAN

C.4 bazı sebeplerden dolayı insanların inandığı kurallar topluluğu ve yaşam tarzıdır din muhakeme yapa bilenler içindir dinin var olabilmesi içinde düşüne bilenlerin olması gerekir  Abdullah DENİZEDALAN
C 4.Din düşünebilen varlıklar içindir.Düşünüp ve iman edebilen herkes din içindir. idris MANTAŞ

C.4.din akıl sahipleri içindir. Çünkü çoğu ayetin sonunda akıl etmez misiniz diye geçer. Menşure DAĞLAR

C.4: Din ilahi kanunların tamamıdır. Sadece insan için değil tüm doğa ve içindekiler için geçerlidir. İnsan davranışının tüm halleri din içindir. Dilek KARABAYRAKTAR

C 4.Din insanlar içindir.Amaç güzel ahlakı ve nefsini tanımasını sağlamak. Seyhan IŞIK

C 4. Din,insanın doğru ve güzel bir şekilde yaşaması için vardır.İnsanlar için vardır.İnsanların dinlerini en güzel şekilde yaşamaları için uygun ortamlar vardır.Hatice ŞAHİN

C.4 din insanın huzuru içindir. Dinin insanlara ihtiyaç duyması insanların ona ihtiyacından kaynaklanmaktadır. N.BİLGİN

C.4Din insanlar içindir.İnsanların terbiye olması içindir. İlahi kurallardır.ÇİĞDEM YİĞİT

C.4Din insanoğlu için vardır.İnsanların daha iyi olmaları için ilahi kurallardır.SELMA ZENGİN

C.4Din insanlar içindir. Yaşamın daha düzgün olması için şarttır.MELEK BOZANER

C.4..Din insanlar ve cinler içindir.İnsanları ve cinleri yaratım ancak bana ibadet etsinler diye(AYET) Mehmet fatih ŞENGÜL.

C 4. DİN; İnsanların yaratana şükretme ve yaratanı kabullenme eylemidir.İnsanlar içindir.İnsanların yaptığı dini yayma ve iyi bir şekilde anlatmaları da din içindir.Erdinç YEŞİLYURT

C 4.Din insanların bazı kurallara uymasını gerektiren yaratıcı tarafından gönderilen bir olgudur insanlar için gönderilmiştir alimler peygamberler ermişler ve ve insanların bazıları din içindir..Ahmet DUSAK

C.4 Din insanlar içindir  insanların yaşayışlarını düzene koymak için Allah  tarafından gönderilmiştir.. . Celal  TİLGEN 

C.4. Din insanlar içindir,hiç bir şey din için değildir. HAYRETTİN KARABUDAK

C 4. Din var olan ve idaresini kontrol edebilen tüm varlıklar içindir. Din dünya  ve ahrete kurtuluş semeresidir.Din insanları kapsadığı insanları dini kapsamadıkları için ikinci öneri sağlanmaz.Din insansız ,insanda dinsiz olamaz. MUZAFFER CEYLAN

C 4. Din insanları toparlayan derleyen onları yaratıcısına götüren sistemdir. Mehmet Şirin ARTUK

C 4.Din insanın manevi yönüdür.Akıl sahibi insanlar içindir.Alimler ve kutsal kitap din içindir.Meral YILMAZ 

C 4. Mahlûkatta sadece aklını ve iradesini hür kullanan insan olduğu için din insan içindir insan da din içindir. Emre Özden

C 4.Din çok geniş bir kavram olup görsel ve sanal alemdeki varlıkları kapsayan çok geniş çerçeveli işletim sistemidir. Tüm peygamberler ve nebiler din için çalışan kişilerdir. HAYRETTİN AYDIN

C3.Hayvanların düşünme mekanizması gelişmemiştir.vahim olan düşünen insanın ateist olmasıdır. Selman BÜYÜK

C.4. Din yaratana bağlılıktır, nankörlüğü yok etmedir, inanmadır. Din aklı olanlar içindir. Kurallara uyma yaratanının rızasını gözetme din içindir. Zehni GÜN

C 4. Din kişiseldir fakat  toplumsallığı belirtmediğinden dolayı eksiktir.çünkü sosyal platformda incelenmelidir. Tekin ÖZBEY

C.4 Din yaşamı düzene sokabilmek için,insanlar veya daha doğrusu düşünebilen canlılar din içindir.ZEYNEL EDE

C 4.Din bir inanış biçimidir ve din sadece insanlar içindir. Diğer bütün canlılar ise insanlar için bununla beraber din içindir. Dolaylı yoldan dinin uygulama alanlarındandır. KERİME TAŞ
C 4.
insanlar her zaman bir şeye inanma gereksinimi duyarlar , inanmayanların birçoğunda bir şeylere inanıyordur ama kendine itiraf edememektedir. İnsanlar bu boşluğu doldurmak için belirli dinlere inanırlar. BARIŞ HOZMAN
C 4.Hür iradeleriyle inanan akıl sahibi insanları, en iyiye, en doğruya, en güzele ve ebedî mutluluğa ulaştıran ilahî kanunlar bütünüdür.
Dine, din dışı bir takım heveslerimizin, özlemlerimizin tatmini için bağlanmak bu meselenin usulü, diyalektiği bakımından yanlış olacaktır. Dinin aradığı insan; insanın aradığı da dindir. Biz dönelim din sömürüsü çağında din nedir ne değildir sorusuna. Bir kere içinde bulunduğumuz endüstri sonrası dönemde (bu, halk arasında post modern çağ olarak bilinir) her şey ama her şey (Marx’ın hayallerinin bile ötesinde bir seviyede) satın alınabilecek birer ürün haline geldiğinden din de bu ürünler arasındaki yerini almış durumda. Vaaz kasetlerinden tutun da, tespihlerden, örtünmeden geçin, kurbanlık hayvanlara kadar din ekonominin tam ortasında yer alıyor. Dinin günlük çıkarlar bakımından en çok sömürüldüğü alan ekonomi, para. Emine ÖZTÜRK
C 4.
Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara emredilen ilahi yasalar dindir.Din insan içindir.kuran dini öğrenmek içindir. Sevgi ALMAK

C 4.Din allahın insanlara doğru yola girmesi için peygamberler aracılığıyla insanlara iletmiştir.bence bir şeyler din için olmaz ,din bir şeyler için olur. BARIŞ DEMİRTAŞ

C 4. Mahlûkatta sadece aklını ve iradesini hür kullanan insan olduğu için din insan içindir insan da din içindir. Emre Özden

C 4.Din insanların yaşam tarzını belirleyen ve yönde yaşamasını sağlayan inanç sistemidir.bütün şuurlu varlıklar için dinden bahsedilebilir . Cebrail HAN

C 4. Din akıl sahipleri içindir. Allah’ın  peygambere vahi ettiği her şey din içindir. Abdulmevla OKTUAY

C 4. Din sadece insanlar için değildir aslında din kâinat içindir. Ondaki düzenin, mizanın, doğal döngünün devamı için yapılmış bir plan, bir projedir. Kimler din için sorusuna gelince; insanlar din içindir. Çünkü bu planı, programı eterleyecek insandır. Ercan ÇiFTÇi

4.Din Allah’ın peygamber aracılığı ile insanlara sunmuş olduğu hayat şeklidir. Din insanlar içindir. Hadis-i şerifte de gördüğümüz gidi ^Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.^peygamberler kutsal kitaplar dinin tamamlanması için din içindir denile bilinir. ŞEHMUS AKYÜZ

C 4. Din insanların geleceği (ebedi hayatı) bugünün süzgecinden geçirerek ikisi arasında dengeyi kuran kural yada ilkeler bütünüdür.Din bu dengeyi kurabilecek varlıklar (insanlar)içindir.Peygamberler din içindir(insanlara iletme bağlamında). Uğur YÜCEDAĞ

C.4 Din insanlar içindir.Yaratıcının hayatlarını düzene koymak için verdiği kuralların tümüdür.İlyas Aktürk

C 4) Bu önermedeki eksiklik ise din noktasında vurgulanmak istenen yapının çok soyut kalmasıdır. Buradaki soyutluk somutlaştırılarak giderilebilmelidir. Mehmet Salih Gökhan

C 4. Din hür iradeleriyle inanan akıl sahibi insanları, en iyiye, en doğruya, en güzele ve ebedî mutluluğa ulaştıran ilahî kanunlar bütünüdür. insanlar içindir.Dinin devleti olmaz devletin dini olur.  Kadir AVCİ

C.4. Din yaratana bağlılıktır, nankörlüğü yok etmedir, inanmadır. Din aklı olanlar içindir. Kurallara uyma yaratanının rızasını gözetme din içindir. Zehni GÜN

C.4 Din insan için, kainatta din için var olmuştur. ADEM BATARAY

C 4.Din eşref-i mahluklar içindir. BEDİH EROĞLU

C.4 Din tüm insanlığın huzuru için var. A.KONUKSEVER

C.4.Din akıl ve ruh sahibi mahlûkatlar içindir. İnsanların Allah’ı tanımalarını, güzel ahlaklı olmalarını ve birbirleriyle iyi geçinmeleri içindir.(FATİH KAPLAN)

C 4.Din, aklını kullanabilen ve kendilerine bahşedilmiş ruhları olan varlıklar içindir.Din güzel ahlakı insanlara aşılamak için vardır. BURHAN KORHAN

C.4 Din yaşamı düzene sokabilmek için,insanlar veya daha doğrusu düşünebilen canlılar din içindir.ZEYNEL EDE

C.4.Din insanlar içindir. İnsanlara daha güzel bir yaşam sunmak içindir. Osman KILINÇ

C.4 Din insanların yaratanı tanıyarak, ona olan görevlerimizi yerine getirmeye ve günlük yaşamda  ki işlerimize de yardımcı olan kurallar bütünüdür. Din insanlar içindir. Onların görevlerini en güzel bir şekilde yerine getirmede yardımcı olur.SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 4. Düşünen ve aklı olan herkes içindir. Güzel ahlaklı insanlar din içindir. Fahriye İNCE
C 4.Din insanlara daha güzel bir yaşam sunmak içindir insanda bunun bilincinde olmalı. İBRAHİM ÖZDEMİR
C 4.
Din,insanları  iyiye yönelten ilahi  kanunlar bütünüdür.İnsanlar ve cinler içindir. Mahmut ERBAY
C 4. Din bizim için bir araç mıdır? Yoksa biz din için araç mıyız? Nesrin EKİNCİ
C 4.
İnsan, kâinat. SİNAN UZUNDEMİR
C 4.Din kimler içindir. Kimler için din vardı. Murat ÇELEN