S 38.İnsanda; her zaman, her durumda, doğruyu bilen/ler; o an, o eylemde, o olayda, o konuda, o sözde...vb bilmeyenin/lerin sorumlusudur!! Önermesinin eksiğini tamamlayınız ve eleştiriniz. İp ucu; Mahiyetinizdekilerin çobanısınız!! (Hadis).

C 38.Evet güzel bir önerme mesela bir öğretmen öğrencilerinden sorumludur.Ancak her şeyinden de sorumludur diyemeyiz çünkü sonuçta her insanda cüz-i bir irade vardır. Hamit MENÇUK

C 38. Doğruyu bilenler sorumluluğundaki bilmeyenlerin sorumlusudur. Yani önerme çok abartılı olduğu gibi hadis yeterlidir. Burada en önemli tanım sorumluluk tanımıdır! M. Sait DEMİR

C 38. Evet doğru bir söz. Çünkü eğer insan aklı selim ise iyiyi kötüden ayırt edebiliyorsa, yanındakibilmeyen cahil kişiden sorumludur. Çünkü o insanın kılavuzluğunu yapıp, anlayacağı dilden gerçekler anlatılabilir. O kişiyi de böylece topluma kazandırmış oluruz.  Hatice TUNCER.

C.38 insanlar her zaman her durumda doğruyu bilenler ona o eylemde o konuda vb. bilmeyenleri bilgilendirmelidir.bulunduğunuz seviyeden alt seviyede olanları çobanısınız onları bilgilendirmek yol göstermek size aittir.BAHAR YILDIZ

C.38 doğruyu bilenler herkesle paylaşmak zorundadır.çünkü bilmeyenlerin sorumlusu da bilendir.suç bilmeyende değil bilip de bilgilendirmeyendedir.Melek BOZANER

C.38 bu önermede insanlar bazı konularda amenna bir bilgi birikimi vardır önemli olan bu değil bilmişlik, bu bilgiler paylaşılmadıkça bilginin olması boş bir kavanozdan başka bir şeye benzemez ki…Kendinizin yükümlü olduğu kişi veya şahıslara anlatmakla yükümlüdür insanoğlu ama günümüzde bilgi paylaşmaktan çok bilgim benimdir mantığı devreye giriyor. Mesut ASLAN
C 38.Bir insanın ilim veya başka bir bilgiye sahip olmasında temel amaç onu başkalarına aktarabilmesi olmalıdır.Yani ilim amel edilmedikçe amelsiz ilmin kimseye faydası yoktur.Sahibine ise her zaman zararı vardır. İdris MANTAŞ

C 38. Bir kişi herhangi bir konuda bir bilgiye sahip değilse, o konuda bilgi sahibi kişilerden doğruyu öğrenmelidir. Yani dinimizde bilen bilmeyenden sorumludur. Sözü bunu desteklemektedir. Doğan ERGÜN

C 38. bence bu önerme yanlıştır çünkü bilgili bir insan bilmeyenler sayesinde bilgili olmamıştır aksine kendisini yetiştirmiş ve bilgili olmuştur Ahmet ESER

C 38. ve onlara bilmediklerini öğretmekle mesulsünüz diye bir ekleme de olsa daha doğru olur bence. Cahit Özkan

C.38.Bilen bilmeyenden mesul dur. İyiliği emredip kötülükten alı koymak vardır dinimizde Menşure DAĞLAR

C 38.Evet doğru.Biz bir şeylerin doğruluğuna inanıyorsak bilmeyenler bunu anlatmak üzerimize vazifedir. Seyhan IŞIK

 C.38: İnsanların doğru bilenleri her zaman ve durumda bilmeyenleri o konuda bilgilendirmekle sorumludur. Doğru bilen insanlar mahiyetindekileri nasıl yönlendirir ve bilgilendirirlerse o kişiler o doğrultuda şekil alırlar. O yüzden yetiştireceğimiz insanlara doğru olanı vermeliyiz. Dilek KARABAYRAKTAR

C.38 bilenler bilmeyenlerden sorumludur.bu önerme doğrudur.Çiğdem Yiğit

C.38 evet doğrudur.çünkü bilmeyenlere bilenler anlatsın ki onlarda öğrensin.Selma Zengin

C.38 insanlar bildiklerini herkese aktarmalıdır.çünkü o bilgiler sadece onlar için var değildir herkese aktarmaları için verilmiştir.İrfan CEYLAN

C.38 doğrudur.çünkü bir bilgi herkese öğretilsin diye vardır.bilmeyenler bilenlerden öğrenecektir.bilenler bunlardan sorumludur.Sevdeta Şişman

C 38. Gerçekten liderliğe soyunulmuşsa yaptığı her şeyden mesuldür. Erdinç YEŞİLYURT

C.38.insanın bildiklerinin bir anlam ifade edebilmesi için bildiklerini başkalarına anlatması sahip olduğu donanımı çevresindekilere aktarması gerekmektedir. HAYRETTİN KARABUDAK

C 38. Eğer bu kişiler cahil insanlar olursa ve benlik duygusuna sahipse sorumlu olunmaz. MUZAFFER CEYLAN

C 38. Eğer gerçekten liderliğe soyunulmuşsa, tebaasında bulunan her şeyden mesuldür.  Onun içindir ki her şey ondan sorulur. Mehmet Şirin ARTUK

C 38.Örneğin çocuklar her konuda tecrübesizdir.onlara her şeyle ilgili rehberlik ederiz.Meral YILMAZ

C 38. Eğer gerçekten liderliğe soyunulmuşsa, tebaasında bulunan her şeyden mesuldür.  Onun içindir ki her şey ondan sorulur. Muhsin ERSAN

C 38.Her zaman herkes doğru olanı bilemez bu durumlarda doğruyu bilen bunu yaparsa herkesi rahatsız eden durumdan kurtarır. Abdullah DEZEDALAN

C 38. Yalan hırsızlık gibi davranışların olmaması gerekir. Çünkü bunlar insanın nefsine ve iradesine hâkim olmadığından kaynaklanır. Doğal afetler felaketler olması gerekir. Çünkü insanları uyarma yönünde olabilir. Tekin ÖZBEY

C.38   bazı konulardan bilgisi olmayan bireyler bilgisi olanlardan faydalanmalı ve doğru bilgiye ulaşmalıdır dinimizde de bundan bahsetmektedir  bilmeyenlerden bilenler sorumludur diye Celal  TİLGEN 

C 38. Bence bilmeyenlerin liyakatine ve gösterdiği saygı ölçüsünde bilenlerin sorumluluğu artar. Emre Özden

C 38. Herkesin sözcülüğünü yapmak bize kalmamıştır. Sevgi ALMAK

C.38 bilenler bildikleri ölçüde bilmeyenleri bilgilendirmedikçe toplumun bilgi düzeyi artmayacaktır. Dolayısıyla insanın iyi bildiği şeyleri çevresine öğretmek iyi bir şeydir. ,N.BİLGİN

C 38. İnsan bildiklerine göre davranış üretir. Davranışlarımızın doğruluğu bildiklerimizin doğruluğu kadardır. Abdulmevla OKTUAY

C 38. her zaman her durumda iyiyi bilen doğruyu bilenler   eksik bilene cahile her konuda yardımcı olmaya çalışmalıdır bunu görev olarak kabul etmek gerekir Ahmet DUSAK

C 38. Eğer  kişi  gerçekten liderliğe soyunuşsa, nüfuzunda bulunan her şeyden mesuldür.  Onun içindir ki her şey ondan sorulur. HAYRETTİN AYDIN

C 38.bilenler bilmeyenlerin hatalarından tabi ki sorumludurlar.ama belli sınırlar çerçevesinde.Cebrail HAN

C 38. Evet bu noktada da size katılıyorum toplum ilerletilmek isteniyorsa birilerinin taşın altına ellerini sokması gerekiyor. Sanırım bu birileri de bilgeler ve cesaretliler oluyor. Yani kahramanlar. Emine ÖZTÜRK

C 38.Bu  önermede herhangi  bir konuda bilgi  sahibi  olmayanların yani  bilmeyenlerin  bu konuyu  değerlendirmesidir  ve  dolayısıyla  yanlış  değerlendirmeler ortaya çıkar. Barış  DEMİRTAŞ

C 38.Liderliğe soyunulmuşsa, davranışlarında bulunan her şeyden mesuldür.  Yaptığı her şey ondan sorulur. Erdinç YEŞİLYURT

C 38. Bir olayda her zaman o olayda ihtisas sahibinin sözü geçer. Diğerlerinin her nekadar söz söylemeye hakkı olsa da en doğru söz şüphesiz o alandaki ihtisas sahibinindir. Bu nedenle bilenler her zaman bilmeyenlere bildirmek adına sorumludur. Ercan ÇiFTÇi

C38) burada ki önermede önemli olan nokta bireyin çevre kontrolünü yapabilecek yetkinlikte olabilmesidir. Birey bu yetkinlikte değilse bunu aşacak güçte de olamaz. yetkinlik ile güç dengesi tam olarak oturtulmalıdır. Mehmet Salih Gökhan

C.38   bazı konulardan bilgisi olmayan bireyler bilgisi olanlardan faydalanmalı ve doğru bilgiye ulaşmalıdır dinimizde de bundan bahsetmektedir  bilmeyenlerden bilenler sorumludur diye Celal  TİLGEN 

C 38.Her zaman herkes doğru olanı bilemez bu durumlarda doğruyu bilen bunu yaparsa herkesi rahatsız eden durumdan kurtarır. Abdullah DEZEDALAN

C.38.Bilen bilmeyenden mesul dur. İyiliği emredip kötülükten alı koymak vardır dinimizde ilyas aktürk

C 38. İnsan bildiklerini gerekli gördüğü yerlerde kullanmaktan çekinmemelidir.Nitekim bu bilgiler bir yükten ileriye gidemez. Uğur YÜCEDAĞ

C 38. Bilenler bilmeyenleri bilinçlendirmediği sürece doğacak felaketlerden sorumludurlar.  Kadir AVCİ

C. 38.Öğretmen öğrenci ilişkisi örnek verebiliriz. Osman KILINÇ

C.38. İslam dini gereği her mümin bildiğini dinin gereği olarak öğretmekle sorumludur. Yalnız bu durum müslüman olmayanlar için farklı nedenlerden dolayı gerçekleşmektedir. (Gelişmişlik seviyelerini yükseltmek için). Zehni GÜN

C.38 İnsanlar bildikleri ile her zaman etrafındaki insanlara faydalı olmak için bütün koşulları kullanmalı. Onun anlayacağı dilde konuşarak ona faydalı olmalı. ADEM BATARAY

C 38. Malın zekatı gibi ilminde zekatı vardır. Bu yüzdendir ki insan bildiklerini anlatması lazım. ŞEHMUS AKYÜZ

C 38. Eğer gerçekten liderliğe soyunulmuşsa, tebaasında bulunan her şeyden mesuldür.  Onun içindir ki her şey ondan sorulur. Bedih EROĞLU

C38.Dinimiz diyor ki ‘bir şeyi biliyorsanız din kardeşinle paylaş’ aksi halde onun işleyeceği günahlardan sen sorumlu olabilirsin.Çünkü dinimiz tebliğ dinidir.Davet dinidir.Mehmet, fatih ŞENGÜL.

C.38.Kişi bir konuda bilgi sahibiyse bu bilgiyi çevresindekilerle paylaşmalıdır. Bu bir bilim adamı veya köylü olabilir. Paylaşılmayan bilginin bir değeri yoktur. (FATİH KAPLAN)

C 38 Her şey olması gereken yerde vardır. Arayan cezasını da bulur mevlasını da… ZEYNEL EDE 

C38.bilgi paylaşıldıkça değer arz eder .başkasıyla paylaşılmayan bilgi yok olmaya mahkumdur BURHAN KORHAN

C 38.İnsanlar her zaman kendisinden ve kendisinden sorumlu olan kişilerden sorumludur. Mahmut ERBAY

C.38 Bilenler bildiklerini bilmeyenlere anlatmakla mükelleftir. SEYFETTİN ÖZTOSUN,
C 38.
Bazı menfaat cahili toplumlar cahil toplumların zaafından faydalanıp onları kötü emelleri için kullandıklarından her zaman ve her durumda bilenler bilmeyenlerden sorumludur. Fahriye İNCE
C 38.
İnsan ne yaptığını ve hangi yolda gittiğini sorgulamak zorundadır.çoban sürünün önünü nereye çevirse odur insanlarda böyle olmamalı. İBRAHİM ÖZDEMİR
C 38.
Bilgiye ihtiyacı olan insanlara yol göstermek, rehber olmak gerekir. Hatice ŞAHİN
C 38.
Bilmeyenleri bilgilendirmek dinde de geçiyor görevimizdir.A.KONUKSEVER
C 38.
Yönetenler yönettiklerinden sorumludurlar Nesrin EKİNCİ

C 38. Bilmeyen bilmediği için kendini sorumlu hissetmez. Bu nedenle yaptığı yanlış onu pek de etkilemeyebilir. Ama bilen için yanlış yapmak vicdani rahatsızlık doğurur. Kendine kızar bilmeyene bildiğini öğrete bileceğini düşünerek kendini yargılar. SİNAN UZUNDEMİR

C 38- Sorumlusudur belki ama bunun yanında biz kendimizi çoban olarak kabul etsek bile acaba mahiyetimizdekiler bizi çoban olarak kabul ediyorlar mı? Bence böyle karmaşık bir toplumda ne çoban belli ne de güdülecekler bellidir. Murat ÇELEN