S 29.Spor; Din ve bilim insan içindir ile insan; spor, din ve bilim içindir? soru önermelerini uygulama açısında günümüze güncelleyip örneklendiriniz.

İp ucu;I.koşul uygulandığında hangi sonuçlar ortaya çıkar. II koşul uygulandığında hangi sonuçlar ortaya çıkar.

C 29.Günümüzde insan spor din ve bilim için yaşar olmuş.dini sporu ve bilimi kendi zevkleri için kullanıyorlar.Dinde  mute nikahını uygulayanlar(insan onuruna yakışmaz)Bilimin  insana fayda vermesi gerekirken biyolojik ve kimyasal silahların insanlara karşı kullanılması.sporun iktidarların oyuncağı olması.1.koşul uygulansa huzur ve mutluluk olur.2. koşul ki zaten uygulanıyor. Spordaki holiganlıkları bilimin felaketlerini, dini kendi menfaatleri için kullananları hepimiz görüyoruz. Hamit  MENÇUK

C 29. Bir sporcu sadece sporla uğraştığını varsayalım. Basketbol, Futbol, Tenis.. gibi. Din ve bilim insan içindir deyip öğrenemiyorsa o insan olmuyor mu ? İnsan spor din ve bilim içinse o sporu yapan insan oluyor anlamı çıkar. M. Sait DEMİR

  C 29. Din ve bilim insanların hayatında kılavuzluk etmek için vardır.Ancak spor tek başına anlam ifade etmez. İnsanlar olmalı ki spor yapılsın. Aynı şekilde insanlar olmadan da spor, din ve bilim amacını gerçekleştiremez.    Hatice TUNCER.

C 29.Spor,din ve bilim insan içindir.İnsanın yaşamında belirli bir düzen,kural ve hukukun olması için,ayrıca hayatında kolaylık ve sağlığın olabilmesi için olması gereken şeylerdir.Ama insanın spor,din ve bilim için olduğunu düşünmüyorum. İdris MANTAŞ
C 29.
Din, spor, bilim bunlar insanlar içindir; çükü bunları günlük hayatta kullanırız. Doğan ERGÜN

C.29 Sporun insan için olması faydalı bir durumdur insan farklı konumlardan spor bilim ve din için olabilir. BAHAR YILDIZ

C.29 birinci koşulda insanlar her şeyin kendi için yaratıldığını düşünür.ikinci koşulda ise insan belli kriterler için yaşamak zorundadır.çünkü o kriterler için yaratılmıştır.Melek BOZANER

C.29  burada spor insanlar içindir birinci önermenin uygun olması gerekir. İkinci önermede bulunan insan spor içindir önermesi tamamıyla boş bir düşüncedir.insanı insana hayvanlar gibi düşürerek kavga ettirmek işte İslamiyet ten uzak bencil düşünüş. spordur diyorlar… Mesut ASLAN

C 29. ikisi de doğrudur çünkü sağlıklı olması doğru düşünmesi ve iyi bir yaşam sürmesi din spor ve bilim gereklidir. Spor din ve bilimin ilerlemesi içinde insan gereklidir.Ahmet ESER

C 29. sporun; din ve bilimin insan yararı için uygulanması insanın refahı içindir. Yani bunlar bir nevi araçtır. Oysaki tam tersine insanı bunlar için araç yapmak işin fıtratına terstir. Nitekim her şeyin insan faydası için olduğunu veya ene azından böyle olmazsı gerektiğine inanıyorum. Cahit Özkan

C.29.İnsan yeryüzü halifesi durumundadır evrende yaratılan her şey insan içindir Menşure DAĞLAR

C 29.1.Koşul uygulandığında:O halde her sporun insan için olduğunu söyleyip yapmak

2.Koşul uygulandığında:İnsanlar burada seçici olacakları için mantıklı olanı seçerler Seyhan IŞIK 

C.29: Spor, din ve bilim insan içindir. 1.koşul uygulandığında kişinin ebedi mutluluğu için din zorunludur, aynı şekilde hayati işlevinin devamı içinde bilime ihtiyaç vardır. 2.koşulda spor, din ve bilim için insan varlığı zorunlu değildir. Bunları insan istediği için yapar. Dilek KARABAYRAKTAR

C.29 her şey insan için vardır.SELMA ZENGİN

C.29 1.koşul uygulanırsa insan her şeyi kendine göre kullanır.2.koşulda ise belli şeyler için yaşayacaktır.Çiğdem Yiğit

C.29 birinci koşul olmalıdır.ikinci koşulda insan sırf dini.bilimi.sporu yaşatmak için var olmuş olur.SEVDETA ŞİŞMAN

C.29  Burada spor insanlar içindir birinci önermenin uygun olması gerekir. İkinci önermede bulunan insan spor içindir önermesi yanlıştır çünkü insan olmadan spor olamaz. insanı insana hayvanlar gibi düşürerek kavga ettirmek işte İslamiyet ten uzak bencil düşünüş. Abdullah DENİZEDALAN

C 29. Varacağımız hedefe basit kurgu oyunlarıyla ulaşabiliriz. İşinde çok iyi olan birinin insanları etkilemesi  kolaydır. Erdinç YEŞİLYURT

C.29.insanlara faydalı olanlar insan içindir.eziyet edenler için ise insan kobay olarak kullanılmaktadır. HAYRETTİN KARABUDAK

C 29. Günümüzde insan din, spor ve bilim içindir. MUZAFFER CEYLAN

C 29. Ulaşmak istediğimiz hedefe basit kurgu oyunlarıyla ulaşabiliriz. Kendi mesleğinde çok iyi olan birinin insanları etkilemesi çok kolaydır.Mehmet Şirin ARTUK

C 29.1. önermeye göre din ve bilim insan içindir ;dolayısı ile sporda insan içindir.2.önerme de ise insan sadece spor ,din ve bilim için değildir.Meral YILMAZ

C 29. Ulaşmak istediğimiz hedefe basit kurgu oyunlarıyla ulaşabiliriz. Kendi mesleğinde çok iyi olan birinin insanları etkilemesi çok kolaydır. Muhsin ERSAN

C 29.  Bu tür faaliyetler insan faydası içindir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi içinde insan lazımdır. Tekin ÖZBEY

C.29 Spor;din ve bilim bunlar insan için vardır insanın varlığıyla anlam kazanır  ve insanlar bunları günlük hayatında kullanırlar  Celal  TİLGEN 

C 29. Birinci koşul uygulandığında araç olur, ikinci koşul uygulandığında amaç olur. Emre Özden

C 29. Bazı atasözleri hayata geçirilmemelidir. Aksi takdirde öz güven yetersizliği ve benzeri sorunlar ortaya çıkabilir.Sevgi ALMAK

C.29 spor din ve bilim insan içindir önermesi doğrudur.çünkü insanların faydasınadır. İnsan din spor bilim içindir önermesi belli şartlar düşünüldüğünde uygulama alanı bulmayabilir. N.BİLGİN

C 29. Bilim doğru uygulandığından doğal döngülere katkıda bulunur. Bilim yanlış uygulandığında doğal döngülere zarar verir. Din tam olarak uygulanırsa daha sosyal bir düzen oluşturur. Yanlış ve eksik uygulanırsa sosyal yapıyı bozar. İnsani sporlar kişinin fiziksel aktivitesini artırır.  Hayvani sporlar kişiye zarar verir. Abdulmevla OKTUAY

C 29.Yüce yaratıcı her şeyi insan için yarattığını ve onu yeryüzünün sultanı olarak tayin ettiğini söyler elbette spor bilim hatta din bile insanlar içindir insanların rahat ve mutlu yaşaması içindir.Ahmet DUSAK

C 29. Varmak istediğimiz hedefe basit kurgu oyunlarıyla ulaşabiliriz. Kendi mesleğinde çok iyi olan birinin insanları etkilemesi çok kolaydır. HAYRETTİN AYDIN

C 29.ikinci önermede insan araç oluyor ama her şey insanlığa hizmet etmek için yaratılmışıdır. Cebrail HAN

C 29. Ben din ve bilim insan içindir önermesini kabul ediyorum. Çünkü tabiatın en vahşi, en akıllı varlığı olan insan bu önermelerin başlangıcındadır. Emine ÖZTÜRK

C 29.Bence spor,din ve bilim  insan  içindir.Ama  günümüzde insanlar  bazı  spor dallarını  kendi  zevkine  göre insanları  spor  için  yapmaktadır.{örneğin  boks} Barış  DEMİRTAŞ

C 29. Spor din ve bilim insan içindir: Spor, din bilim insanın bir uygulama sahasıdır. Bu koşul uygulandığında insanın döngüdeki halifeliği ön plana çıkmış olur.                                                                           

İnsan; Spor din ve bilim içindir:Bu da aslında insanın etken faaliyetindeki konumunu belirliyor bu koşul uygulandığında anahtar kilit modeli hükmünü alıyor.. Ercan ÇiFTÇi

,C29) spor din ve bilim insan içindir önermesi doğrudur. Ancak gününüzde bunlar kullanılmaktadır. Din adına insanlar birbirine düşürülmekte, spor diye balkondakiler vurulmakta bilim adına Hiroşimalar çoğalmaktadır. Mehmet Salih Gökhan

C.29 Spor;din ve bilim bunlar insan için vardır insanın varlığıyla anlam kazanır  ve insanlar bunları günlük hayatında kullanırlar  Celal  TİLGEN 

C.29 1.önermede insanlara faydası için spor ,din ve bilim vardır.Yani bunlar insanlar içindir 2.önermede insan spor ,din ve bilim içindir savunulmuştur Bence insan olmadan din,bilim ve spor boştur. Abdullah DENİZEDALAN

C 29. Varmak istediğimiz hedefe basit kurgu oyunlarıyla ulaşabiliriz. İşinde çok iyi olan birinin insanları etkilemesi çok kolaydır. Erdinç YEŞİLYURT

C 29. sporun; din ve bilimin insan yararı için uygulanması insanın refahı içindir. Yani bunlar bir nevi araçtır. Oysaki tam tersine insanı bunlar için araç yapmak işin fıtratına terstir. Nitekim her şeyin insan faydası için olduğunu veya ene azından böyle olmazsı gerektiğine inanıyorum. İlyas aktürk

C 29. Din ve bilim insan için olursa insan doğa ile barışık yaşar.Fakat ikinci önerme olursa insan bilim için feda edilir. Uğur YÜCEDAĞ

C 29. Bana göre dinin insanı olmaz insanın dini olur.Birinci koşul uygulandığında kişi özgürce dinini seçebilir ve bilimi öğrenebilir. İkinci koşul uygulandığında ise bulunduğu çevrenin etkisi altında çevrenin kabul ettiği dini ve bilimi kabul etmek zorunda bırakılır ve hiç bir anlamı olmaz.  Kadir AVCİ

C.29. Hem asıl sporu öğretmede hem kültür sporlarını kazandırmada etkili olur. Zehni GÜN

C.29 Varmak istediğimiz sonuçlara ulaşmak için insanın inançlı olması gerekir. Ayrıca elindeki verileri en uygun şekilde kullanmalıdır. ADEM BATARAY

C 29. Her şey insana musahhar kılınmıştır her şey insan içindir. ŞEHMUS AKYÜZ

C 29. Ulaşmak istediğimiz hedefe basit kurgu oyunlarıyla ulaşabiliriz. Kendi mesleğinde çok iyi olan birinin insanları etkilemesi çok kolaydır.Bedih EROĞLU,

C29.Spor;din ve bilim insan içindir.Önermesi doğrudur.Çünkü insanların faydasınadır.İnsan;din, spor bilim içindir.Önermesi kısmen doğrudur.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C.29.Spor, din ve bilim insanların rahatça yaşayabilmeleri içindir. İnsan olmazsa bu üçüncüsüne gerek kalmaz.İkinci önermede ise insan yaratılan her şeyin devam etmesi içindir. (FATİH KAPLAN)

C 29 Bunları birbirinden ayrı düşünmemeliyiz. ZEYNEL EDE

C29.hayatta ki her şey insan rahatı için dır. BURHAN KORHAN

C 29. Spor, din ve bilim biri insanın sağlığı için biri aklını kullanabilenler için biri de araştırma merakı olanlar içindir. İnsanın bunlara ihtiyacı vardır. Fakat insanda olmazsa bunların anlamı kalmaz. Fahriye İNCE
C-29
1.de spor din ve bilimin insanlar için olduğunu söylüyor. 2. sinde ise insanın din bilim ve spor için yaratıldığını söylüyor. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C. 29.İnsanın din ve bilimi gerçekleştirmesi için sağlıklı olması gerekir. Osman KILINÇ

C 29.Din ve bilim insana daha güzel yaşam sunuyor spor ise insanları daha dinç ve sağlıklı kılıyor. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 29. Din, bilim , spor insanın daha iyi yaşayabilmesi için yani insan için vardır. Ancak insan sadece bu amelleri yerine getirmek için yaratılmamıştır. Hatice ŞAHİN

c 29.spor insan bilim  ve din içindir. insan ise bilim ve spordan faydalanır. Selman BÜYÜK

C 29. Sağlık olmadan hiçbir şey düşünülemez.Mahmut ERBAY

C 29. Her şey insanlık içindir.A.KONUKSEVER
C 29.
Günümüzle güncelleştirirsek namaz kılarken sporda yaparsın dinini de uygularsın bilime göreyse kan beyne secdedeyken en iyi şekilde gider. Nesrin EKİNCİ

C 29. Atasözlerini, özdeyişleri ve vecizleri anlam bütünlüğüyle anlamak gerekir. Birçok boş söz olduğu gibi içi dolu olanları da görmek lazım. Çağı, zamanın gerçeklerine uyarlayarak anlamak faydalı olabilir. SİNAN UZUNDEMİR

C 29. En üstün varlık insan olduğuna göre bilim ve dinde insan için olur. Yeryüzünde insandan başka hiçbir varlıkta akıl yoktur. İnsanlarda aklını kullanarak bilim, dini sorgulayıp araştırıp kendisi için kolay olan bulgulara ulaşır. Murat ÇELEN