S,25.Dinde mazoşistler kendini şişleyenlerdir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.

C 25.Sadece kendini şişleyenler değil, kendi nefsine zulmedenler, aç bırakanlar, dünyası için ahiretini heba edenlerde mazoşisttir. Hamit MENÇUK
C 25. Derin devlet şimdi de fertlerden oluştuğu gibi eskidende fertlerden oluşturulmuştur. Devlet korunmak ister fert ise korumayı sever. Devletsiz fert olabildiği gibi fertsiz devlet olamaz. M. Sait DEMİR

C 25. A- Evet bazı dini çarpıtanlar, yani cemaatlerde üye olanlar, Hizbullahçılar, aczmendiler, coşarak

 kendilerine zarar vererek inançlarını ifade ederler. Oysa ki, dinde şiddet yoktur. Allah kullarının zarar

  görmesini istemez.

         B- Alışkanlıklarından vazgeçerek belli ederler. Hatice TUNCER.

C 25. Devletin üst düzey niteliklerini sağlayan ve devletin milli siyaset politikasını oluşturan,tümünü       sistematize eden yapıdır.Bunların yerini eskiden din ve bilim alimleri doldururdu. İdris MANTAŞ

C 25. Derin Devlet: devletin üst kademesinin; MGK, TSK Komuta kademesi, MİT gibi devletin milli siyaset belgesini hazırlayan ve bunun uygulanması için gerekli tedbirlerin almasını sağlayan kurumların oluşturduğu; Devletin  milli birlik ve beraberliğin bütünlüğü için çalışmaların tümünün organize edilmesidir. Eskiden derin devlet ise şeyhülislam gibi önemli âlimler vardı. Doğan ERGÜN

C.25 derin devlet tüm toplumun hatta en üst yöneticilerin bile bilmediği bazı konuları   belirli kişilerce belirlenmesi ona çözüm getirilmesi önemli devlet kararları felaketler zorunlu nefsi savaşlara gidilmeden önce devletin zerre lokmasından uzak alimlerin fikri alınması için eziklik hissedilerek güçlükle görüş alınırdı ama şimdi ise her şey cepte-mazoşist kendine işkence edendir akıl dışı bir iştir bizim canımız ALLAH”ın bize verdiği bir emanettir ve onu korumalıyız. BAHAR YILDIZ

C.25 bu durum tasavvuftur. Tasavvufta her şeyin akıl ve mantık çerçevesinde olduğu söylenemez. insan canı emanettir ve ona zarar vermeden bakmak zorundadır. Allah’ın vermiş olduğu cana zarar vermek çok yanlıştır. Melek BOZANER

C.25 derin devlet devletin himayesinde olan sözde devlet adına çalışan bir kurumdur. Temeli 1950 lerde ortaya çıkmaktadır. Derin devletin etkisinde çalışan siyasilerimizin başında adalet partisi genel başkanı s.Demirel ve CHP başkanı ecevittir. Derin devlet CIA tarafından desteklenen  devletin gizli birimidir.dünyada ABD de CIA Sovyetlerde KGB gibi örgütler  bulunmaktadırlar.şu anki  derin devlet ise mittir. Bunlar istihbarattan sorumludurlar veya devlete  olabilecek tehditler karşısında devletin gücü yetmediği zaman devlete yardım eden kurumlardır. sözde görevi budur ama özde ABD destekli bu kurumda hayır mı beklenir ortalığı velveleye verip bir şeyler kimin sayesinde uçuyor tabiî ki derin devlet sayesinde… Mesut ASLAN

C 25.  Dinde her kendini şişleyen bence mazoşist değildir. Mazoşist ve sadistler kendilerini hal ve hareketleriyle belli ederler .Ahmet ESER

C 25. derin devlet denilince aklıma kanunları kendilerine göre uygulayanlar gelir. Eskiden derin devletin yerini ise vatanı uğruna yanlışlıkları düzeltme uğruna çalışanlar gelir. Cahit Özkan

C.25.Bedenimiz ve organlarımız bize emanet olarak verilmişti.Zülmetme hakkına sahip değiliz Menşure DAĞLAR

C 25.Derin devlet ;derin düşünen devlettir.Duanın gücüne inanırlardı.Boşluğu alimler doldururdu Seyhan IŞIK

 C.25: Derin devlet devletin arkasında ki gizli güçlerdir. Eskiden derin devletin yerini kendini âlim sanan cahiller ve diğer ülkelerden gelen dış güçler alıyordu. Dilek KARABAYRAKTAR

C.25 mazoşist olup olmadıklarını bilmiyorum.ama onlar çok derin düşüncelere girmişlerdir.SELMA ZENGİN

C.25 ALLAH’ın vermiş olduğu cana iyi bakmamız gerektiğini düşünüyorum.İRFAN CEYLAN

C.25 onlar çok çok farklı düşündüğü için böyle yaparlar.akıl ve mantığa sığmayabilir.emanet edilmiş bir cana da zarar vermektedirler.SEVDETA ŞİŞMAN

C.25 Bunlar kendilerine göre bir yaşam sitili oluşturmuştur.Çiğdem YİĞİT

C 25. Değerlerimizin benimsenmiş şeklini saptırmamak gerekir.Erdinç YEŞİLYURT

C.25.devlet içinde devlettir.eskiden sahte alimler derin devletti. HAYRETTİN KARABUDAK

C 25.Kendisine zarar veren ,başkasına zarar veren herkestir. MUZAFFER CEYLAN

C 25.Her türlü dini hükmü yerine getirmeyenler , sapkınlar mazoşisttirler.Meral YILMAZ

C 25. Sahip olduğumuz değerlerin yaşayış biçimini saptırmamak gerekir.Bunu yapanların aslı da; inancın eksik olup, Siyonist darbelerin vurulmasıdır.Muhsin ERSAN

C 25.  Dinde her kendini şişleyen bence mazoşist değildir. Mazoşist   kedilerini hal hareket  yaşam ve özgünlükleri ile   belli ederler. Abdullah DENİZEDALAN

C 25. Derin devlet bir kurumun veya bir örgütün üzerinde güç oluşturması bu kavramı eski ile kıyaslama yanlıştır. Fakat İslam âlimlerin görüşleri önemsenip tutulurdu. Tekin ÖZBEY

C 25. Devletin ötesinde bir devletin âlimleri. Emre Özden

C.25  bir çok konuda olduğu gibi din konusuda çarpıtılmaktadır. Hiçbir  dinden kendine zarar vererek inançlarını göstermek yoktur . Allah yarattığı kullarının zarar görmesini istemez zarar verenlerin de cezalandırılacağını bildirmektedir.. Celal  TİLGEN 

C 25. Devletin karar verirken danıştığı insanlar derin devlettir. Eskiden büyük zatlar yerini doldururdu sonra dinden yoksun insanlar derin devlet  oldu. Sevgi ALMAK

C.25 derin devletin hala da ne olduğu bilinmiyor.. ,N.BİLGİN

C 25. Derin devlet; Hem kendi hukukuna, hem devletler hukukuna aykırı davranan koludur. Devletin suç işlemesi ve bu suçu örtbas etme mekanizmasıdır. Abdulmevla OKTUAY

C 25.kendini şişleyen insanlara Mazoşist denir din kavramına gereksinim yoktur.iman ettikten sonra bunlara gereksinim yoktur çünkü dinde  şiddet olmadan sınırsız haza ulaşmak mümkündür.Ahmet DUSAK

C 25. Değerlerin yaşayış biçimini saptırmamak gerekir. Bunu yapanların aslı da; inancın eksik olup, Siyonist darbelerin vurulmasıdır.HAYRETTİN AYDIN

C 25.bazı güçlerin sözde devlet bekası için gizli işlerde bulunmasıdır. Cebrail HAN

C 25. Seyyid Ahmed Rıfai rivayete göre güya haccetmekte olan kalabalık bir cemaatin huzurunda Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem’in Kabri şeriflerinden uzanan mübarek elini öpmüştür.
İşte bu hadiseyi izleyenlerin cezbe ile muhtelif yerlerine kılıç, şiş gibi aletler ile vurmaları burhan hadisesinin başlangıcı kabul edile gelmiştir. Bu durumu gören Ahmed er Rıfainin şöyle buyurduğu da bu rivayete eklenivermiştir;
"Ya Rabbi! Bu benim tarikatıma mahsus bir hal olarak kalsın." Fakat bu rivayetin sahih bir aslı yoktur.

Mufassal hal tercümesi hususi kitaplarda olduğu gibi Kitabul Yevakıt, Nurul Ebsar, Tuhfetur Ragıb gibi eserlerde de vardır. Eserleri; Burhanul Müeyyed, Mecalisi Ahmediyye, Hikemir Rıfai gibilerdir. Bunlar matbudur. İmam Rıfai'nin aslı Arabdır. Evlad-ı Nebevidendir. Vasıt ile Basra arasında bulunan Bataih'de Ummü Abide adlı köyde doğmuş ve birçok halk kendi tarikine girmişlerdir Herkes kendi meşrebince bir şeyler katmış…
Seyyid Ahmed Rıfai hakkında Abdullah Develi oğlu şu malumatı verir; "Hazreti Husyen radıyallahu anh'ın evlatlarındandır. Zahiri ve Batıni bütün ilimlerde mücehhez olup Rufai tarikatının piri ve müessisidir. Allah’ın, Kitap ve sünnete bağlı, istikamet sahibi Salih kullarına lütfettiği Keramet ise haktır, inkârına yol yoktur. Allah muhafaza buyursun, Kitap ve Sünnet ile sabit olduğu için, keramet inkâr edilirse kişi İslam dininin hudutlarının dışına çıkmış olur. Ancak keramet, Allah’ın kuluna dilediği ve lütfettiği ölçüdedir, yoksa tasavvufçuların arasında yaygın olduğu gibi keramet sahibinin dilediği gibi keramet gösterme serbestliği yoktur. Nitekim Ömer r.a. kilometrelerce uzaktaki Sariye r.a.’ın durumunu Allah’ın izniyle görmüş, onu uyarmış, fakat kendisini sırtından bıçaklayarak öldüren haini görememiştir.
Emine ÖZTÜRK

C 25.Bence olmalı.Çünkü insanlar  bazı zevkleri için  yapamayacakları  şey yoktur.Bunlara engel olmak için yasak yasaklar olması  ve  bu yasakların  işlenmesi için kuruluşlar  olmalıdır. BARIŞ DEMİRTAŞ

C 25. Derin devlet; görünenin arkasında bir görünmeyenin görünen üzerinde yine görünenin içinde bulunanlar tarafından bazı taşların yerlerini değiştiren bir sistemdir. Eskiden derin devlet hakiki âlimlerimizdi… Ercan ÇiFTÇi

,C25) önerme de eksiklik yoktur. Dindeki mazoşist ve sadistlerde zikir yapma adına kendilerini şişlerler. Mehmet Salih Gökhan

C.25  bir çok konuda olduğu gibi din konusu da çarpıtılmaktadır. Hiçbir  dinden kendine zarar vererek inançlarını göstermek yoktur . Allah yarattığı kullarının zarar görmesini istemez zarar verenlerin de cezalandırılacağını bildirmektedir.. Celal  TİLGEN  ,

C 25.  Dinde her kendini şişleyen bence mazoşist değildir. Mazoşist   kedilerini hal hareket  yaşam ve özgünlükleri ile   belli ederler. Abdullah DENİZEDALAN

C 25.  Dinde her kendini şişleyen bence mazoşist değildir. Mazoşist   kedilerini hal hareket  yaşam ve özgünlükleri ile   belli ederler.ilyas aktürk

C 25,. Derin devlet,devleti bilenlerin bilmediği yönleridir.Derin devletin boşluğunu devleti yönetmeyi bilmeyenleri yönetenler oluşturur. Uğur YÜCEDAĞ

C 25. Derin devlet, kurumlar içerisinde kendi anlayışları veya kendi kutsalları adına yetkilerini aşarak, hukukun dışına çıkmak suretiyle oluşan çeteleşmelerdir.  Kadir AVCİ

C 25. Değerlerimizi saptırmamak gerekir.Bunu yapanların  inancının eksik oluduğunu söyleyebiliriz.Erdinç YEŞİLYURT

C.25. Derin devlet devletin çıkarları için devletten habersiz çalışan özel birliktir. Önceleri bu işi bence yapan yoktu ve küreselleşme de yoktu günümüz de bu yüzden küreselleşme meydana getiriliyor. Zehni GÜN

C.25 Kendisini belli etmeden aklınca ülkeyi refaha çıkarmayı düşünen kişiler veya kuruluştur. ADEM BATARAY

C 25. Ülkeyi asıl yöneten kişilerdir.eskiden alimler hem bilim  hem dini alanda kendilerini geliştirdiğinden dolayı onlar bakardı. ŞEHMUS AKYÜZ

c.25.derin devlet hükümetin gizli yönetimidir. Sselman BÜYÜK

C 25.Derin devlet devletin yararına çalışılan  gizli güçlerdir. .  Bedih EROĞLU

C25.A)Önermesine katılıyorum.çünkü dinde kendini şişleme yoktur.Bunlar kendine işkence ediyorlar.

B)Eğer bunlar hakiki iman etseler bu fikirlerinden vazgeçerler .Üstat Bediüzzaman SAİD-İ NURS-İ  diyor ki ‘hakiki iman elde eden insan kainata meydan okuyabilir’

 Aksi halde dini kendi kötü fikirlerine alet ederler diye düşünüyorum. Mehmet fatih ŞENGÜL.

C.25. Türk siyasi sistemi içinde kanunlara dayanmayan; ama etkili bir anti-demokratik ittifakı ifade eder. Bu ittifaka güvenlik kuvvetleri, istihbarat servisleri ve yargı organları üst kademe mensupları ile örgütlü suç şebekelerinin önde gelen liderleri dahildir... Aşırı milliyetçi ve devletçi bir ideolojiye sıkı sıkıya bağlı olan askerler ile güvenlik ve yargı kuruluşları üyelerinden oluşur ve kendi görüşlerini paylaşmayan hükümetleri engellemeye, hatta devirmeye hazırdır. (FATİH KAPLAN)

C 25 Dinde zorlama yoktur. ZEYNEL EDE

C 25. Türk siyasi sistemi içinde kanunlara dayanmayan; ama etkili bir anti-demokratik ittifakı ifade eder. Bu ittifaka güvenlik kuvvetleri, istihbarat servisleri ve yargı organları üst kademe mensupları ile örgütlü suç şebekelerinin önde gelen liderleri dahildir... Aşırı milliyetçi ve devletçi bir ideolojiye sıkı sıkıya bağlı olan askerler ile güvenlik ve yargı kuruluşları üyelerinden oluşur. BURHAN KORHAN

C.25 Şahsen ben bu ifadeye devlet içinde mafyalaşmış ve devlet namına çalışan bir kurum olarak bakıyorum. Eskiden büyüklerimizin duası vardı, onun yerini şimdi mafya almış oldu. SEYFETTİN ÖZTOSUN,

C 25.Devletle beraber çalışır.Hükümetin kumandasıdır. Mahmut ERBAY

C 25. Derin devlet; devletin çıkarlarını gözetip kollayan göz önünde olmayan örtülü güçtür. Osmanlıda bunun yerini padişahların danıştığı alimler alırdı. Fahriye İNCE
C.25.
Dine zarar verenlerdir. Osman KILINÇ

C 25.Böyle bir inanış yoktur dinde mazoşistlere de yer yoktur. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 25. Bu tür davranışlar inançtan sapmanın bir göstergesidir. İslam dininde de olduğu gibi kişinin kendisine zarar vermesi, doğru değildir. Hatice ŞAHİN

C 25. İslam’da olmaması gereken tutumlar bunlar ama mazoşist diye onlara yer verilmiş mi bilgim yok.A.KONUKSEVER

C 25. Derin devlet devletin görünmeyen yüzüdür. Eskiden çete başları, aşiret ağaları derin devletin başında bulunurdu. Nesrin EKİNCİ

C 25. Sözüm ona devletin menfaati için her türlü illegal yöntemle çeşitli sorunların belirli kişi ve kurumlarca yapılmasını kapsar. Eskiden âlimler tarafından bu boşluk dolduruluyordu. SİNAN UZUNDEMİR

C 25.A → Mazoşist olan kişileri kendini kaybeden yani sarhoşluk gibi bir şey. Din sadece onlara gelen bir şey değil ki herkese gelmiş. Aklı basında olan bir insan kendisini niye şişlesin ki. Cana eziyetten başka bir şey değil. Zaten Allah’ın verdiği cana eziyet etmek günah.   Murat ÇELEN