S 24.Bir devlette;her türlü insanın; peygamberlerin ve alimlerin yaşam stillerinin; hoş görü ile karşılanmayacağı yada yasak olmasının zorunluluk olduğu; kurum ve kuruluşlar olmalımı? Neden? Gerekçesini yazınız?

C 24
.Evet olmalı.Çünkü toplum hayatının düzenli olması için,her tabakanın belli bir düzen ve disiplin içinde olması gerekir. Hamit MENÇUK
C 24
. Önermesi doğru olduğu gibi eksiktir. Çünkü kendi bedenimizdeki birlik ve çalışma düzeni aynı anda işlemesiyle yaşanan hayatımızın her bir ferdinden biride inanç ve akıldır. Burada akıl bazen sorgular bilmediği için bazen de inanç akıldan bilgi ister inanması için! Ama bu durumun her zaman geçerliliği yoktur. Her ikisi hat safhasına ulaştığı zaman! Bu önermenin eksikliği tamamlanır.M. Sait DEMİR
C 24. Evet olmalı bence. Tek bir kural olmalı. O da liyakatli, dürüst ve güzel ahlaklı olmak. Hatice DELEN.
C 24.Olmamalı.Peygamberler yaşan stillerini Allah’ın istediği şekilde belirlerler.Hakeza alimler de yaşam stillerini Allah’ın koyduğu hükümler,Kuran,hadis ve sünnet çerçevesinde belirlerler.Eğer bahsi edilen kurumlar olsa bunların bu şekilde yaşaması bile mümkün olmazdı. İdris MANTAŞ
C 24. Önermesi doğrudur. Çünkü akıl ve zekânın mukayese edilmesi yanlıştır. Bunlar birbirinin tamamlayıcısı durumundadır.  Doğan ERGÜN
C.24
Önermesi doğru iki uç noktayı yada birbirine yakın olguların mukayese edilmesi belki de insan fıtratını zorlayıcı konularıdır.tamamlayıcı yanlarını bulmak araştırmak daha mantıklıdır yada tek tek olguların tüm yanlarını bilmek fıtratımıza daha uygun olur. BAHAR YILDIZ
C.24
Hayır olmamalı.Ancak yaşamda her şeyin zıttı olduğu için görüşlerinde zıttı vardır.o yüzden hoşgörüyle karşılamayanlar vardır.bence olmamalı.çünkü Peygamber efendimizin yaşam sitili doğrudur.yaptığı her şeyin bir açıklaması vardır.Melek BOZANER

C.24 bunların karşılaştırılması bence saçmalığın en üst kademesidir. Çünkü her şeyi kendi kategorisinde sınıflandırmak lazım alaka kurulabilecek şekilde, yani kıyaslamanın mümkün olduğu şekilde yapmak lazımdır. Saçmalığı daha iyi anlamak  için şu örnek verilebilir.bakıma muhtaç olan bir aile de biz çocuklara mı bakalım yoksa anne yada babaya mı… Mesut ASLAN

C.24. hayır bence olmamalı çünkü her insanın  yaşam stili farklıdır.Ahmet ESER

C 24. yanlıştır. Gereksizdir denilse daha doğru olur bence. Cahit Özkan
C.24
.Bir ülkedeki farklılıklar zenginlik olarak algılansa o ülkede barış sağlanır Menşure DAĞLAR

C 24.Evet saçmalıktır.Çünkü öyle doğrular vardır ki bunları karşılaştırmak ahmaklıktır.Tabiki insan üstündür.Dinler insanlar için yapılmıştır .Vahyi anlamak için akıllı olmak gerek. Seyhan IŞIK 

C.24: Bu önerme doğrudur, çünkü örneklerde de görüldüğü gibi bazı olguların birbirine entegrasyonu ile izah edilebilir. Dilek KARABAYRAKTAR

C.24 hoş görüyle karışılamayanlar zaten vardır.ancak olmaması gerekir.Çiğdem Yiğit

C.24 yanlıştır.çünkü onların yaşam sitilleri mükemmeldir.İRFAN CEYLAN

C.24 Olmamalıdır.bunu tartışmak bile saçmalıktır.SELMA ZENGİN

C.24 hayatta her görüşün zıttı üretilmeye çalışılmaktır.PEYGAMBER efendimiz gibi mükemmel bir insanın yaşamını hoş görüyle karşılamayanlar vardır.ancak bu tamamen yanlıştan ibarettir.SEVDETA ŞİŞMAN

C 24. Bu tarz  kuruluşların olması insanın milli bütünlüğüne karşıdır.  Erdinç YEŞİLYURT

C.24.bu önerme büyük ölçüde doğrudur.bazı şeyleri karşılaştırmak yerine onların birbirini daha iyi tamamlamaları sağlanmalıdır. HAYRETTİN KARABUDAK

C 24. Evet doğrudur. Bu olgular farklı kulvarlarda yarışıyorlar. MUZAFFER CEYLAN

C 24. Böyle kuruluşların olması insanın milli bütünlüğüne karşıdır. Değerlerin alt üst edildiği yelerde böyle durumlar mevcut. Sömürü bir toplum yapısı şeklidir.   Mehmet Şirin ARTUK

C 24.Hayır olmamalı.Çünkü;peygamberler ve alimler güzel ahlaklı insanlardır.devlet kurumlarında çalışan insanların da güzel ahlak a sahip olmaya yakın insanların çalışması daha verimli olacaktır.Meral YILMAZ

C 24. Böyle kuruluşların olması insanın milli bütünlüğüne karşıdır. Değerlerin alt üst edildiği yelerde böyle durumlar mevcut. Sömürü bir toplum yapısı şeklidir. Muhsin ERSAN

C.24.Bir kişinin yaşam stilini başkası belirliyorsa o zaman bir sorun var demektir bu tamamıyla o insanı işgal etmek gibi olur.Ve işgal hiçbir zaman iyi değildir.Ama eğer kişinin yaşam stili yaptığı işe engel oluyorsa bu kişi daha dikkatli olup ona göre davranmalıdır.. Abdullah DENİZEDALAN

C 24. Bu yolda gitmek yanlıştır. Kıyasa kıyas için şeylerin den olması lazımdır. Tekin ÖZBEY

C.24 Önermesi kısmen de  yanlıştır ama toplumların  yaşamlarında belirli kuralların ve değer yargılarının olması gerekir. Ve buna göre yaşamaları düzen için gereklidir.. Celal  TİLGEN 

C 24. Mukayese saçmalıkları birbirlerini tamamlamaktan kaynaklanıyor. Çünkü kadın ve erkeğin üstünlükleri tartışılamaz. Ancak birbirlerini tamamlayıcıdırlar. Emre Özden

C 24. Kadın erkek birbirini tamamlar üstünlük mukayesesi saçmadır. Akil ve vahiy de öyle. Sevgi ALMAK

C.24 Evet önerme doğru bir takım konularda mukayese yapılamıyor tamamlayıcılık söz konusu… ,N.BİLGİN

C 24.  Bu önerme doğrudur. Çünkü bazı şeyler diğerlerinin bir programıdır, bir yol göstericisidir. Onları o şeylere tamamlama niteliğindedir. Bunları birbiriyle mukayese değil bunların birbiriyle birleşip beraber uygulamaya geçip geçmediği mukayese edilmelidir… Ercan ÇiFTÇi

C 24. Hangi olguları mukayese etmeyeceğimizi bilmek çok önemlidir. Mukayese edemeyeceğimiz olguları mukayese edersek birini diğerinden üstün çıkarabiliriz  Abdulmevla OKTUAY

C 24.Tabii ki bazı olguları karşılaştırmak saçmalıktır çünkü birbirlerini tamamlayan olgular ve kavramlar vardır bunu şöyle açıklayabiliriz insan dendiğinde aklımıza erkek ve kadın gelir yani insan erkek ve kadının bütünleşmesinden meydana gelir yani” kadın hakları “ önermesi yanlıştır ancak “insan hakları “ önermesi doğru olabilir Ahmet DUSAK

C 24. İnsanlık. değerlerinin alt üst edildiği böyle yerlerde böyle durumlar mevcuttur. Sömürü bir toplum yapısı şeklidir. HAYRETTİN AYDIN

C 24.bence de saçmalıktır bu elmayla portakalın hangisinin daha iyi olduğu tartışması kadar saçmadır.  Cebrail HAN

C 24.Hayır mukayese edilmesinde hiçbir sorun yoktur. Yeter ki soru kökü net ve açık olsun. Yani kadın erkek eşitliği sorulduğunda ne sorulduğu fiziksel eşitlik mi? Duygusal eşitlik mi? Yaradılıştaki eşitlik mi? Emine ÖZTÜRK

C 24.Bence doğrudur. BARIŞ DEMİRTAŞ

C24) Olmamalıdır. Bunlar bireysel özgürlük ve seçimleri ortadan kaldırır. Mehmet Salih Gökhan

C.24 Önermesi kısmen de  yanlıştır ama toplumların  yaşamlarında belirli kuralların ve değer yargılarının olması gerekir. Ve buna göre yaşamaları düzen için gereklidir.. Celal  TİLGEN 

C.24.Bir kişinin yaşam stilini başkası belirliyorsa o zaman bir sorun var demektir bu tamamıyla o insanı işgal etmek gibi olur.Ve işgal hiçbir zaman iyi değildir.Ama eğer kişinin yaşam stili yaptığı işe engel oluyorsa bu kişi daha dikkatli olup ona göre davranmalıdır.. Abdullah DENİZEDALAN

C 24. Bu tarz kuruluşların olması insanın milli bütünlüğüne tehtittir. Değerlerin yok sayıldığı  kesimlerde böyle durumlar mevcut. Erdinç YEŞİLYURT,

C 24. Önermesi doğrudur. Çünkü akıl ve zekânın mukayese edilmesi yanlıştır. Bunlar birbirinin tamamlayıcısı durumundadır.  İlyas Aktürk
C 24
,.Bu önerme doğrudur.Çünkü din insanlar için kadın erkek için aynı şekilde erkek kadın için yaratılmıştır.Akıl güzel ahlakı niteler vahiyde güzel ahlak yollarını nakşeder. Uğur YÜCEDAĞ

C 24. Bana göre mukayese edilmeden tamamlayıcılıkları öğrenilemediği için mukayese etmek gerekir.  Kadir AVCİ

C.24. bence saçmalıktır çünkü insanları yaratan insan aklının alamayacağı olgular göndermiştir. Örn: kader. İkisi arasında bence üstünlük yoktur. Kadın=erkektir. Vahiy üstündür. Zehni GÜN

C.24 Doğrudur. Bunlar arasında anahtar kilit mekanizması vardır. ADEM BATARAY

C 24. Doğrudur. Çünkü; Bunlar birbirini tamamlayan unsurlardır. ŞEHMUS AKYÜZ

C 24.Din üstündür ama dini üstün kılanda insanın aklıdır. .  Bedih EROĞLU

C24.önermesine katılıyorum.Her varlığın diğerine göre üstünlükleri vardır.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C.24.İnsan olmazsa din;dinde olmazsa insan bir işe yaramaz.Bunun için ikisinin bir mukayesesi olmaz.Diğer iki soruda da aynıdır.Birbirlerini tamamlayan kavramlar arasında bir mukayese yapılamaz.  FATİH KAPLAN

C 24 Bir birini tamamlayan olayları ayrı düşünmemek gerekir. ZEYNEL EDE

C 24.İkisi de birbiri için yaratılmıştır. Biri olmazsa bir diğerinin hiçbir anlamı kalmaz. BURHAN KORHAN

C. 23.Dünyada barış ve kardeşlik duygularını çağrıştırıyoruz. Osman KILINÇ

C.24 Ben buna tamamen katılıyorum. Çünkü bu ifadeler birbirini tamamlıyor. Yani bir anahtar kilit uyumuna benzer. Anahtar ile kilidi birbiriyle mukayese etmek saçmalık değil mi? Bu nlar birleşti mi bütün oluştururlar. Ben bunları tamamen saçmalık buluyorum. SEYFETTİN ÖZTOSUN

,,C 24.Doğrudur,çünkü karşılıklı tamamlayıcı konumdadırlar. Mahmut ERBAY

C 24. Doğrudur. İnsan ve din, kadın ve erkek, akıl ve vahiy birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir. Fahriye İNCE
C 24.
Olmamalı zaten o insanlar toplumlara önderlik ve yol göstericilik yapıyorlar. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 24. Peygamberler, büyük alimler, güzel ahlaklı topluma örnek insanlardır. Kurumlarda çalışan bireylerinde bunları örnek alması gerekir. Hatice ŞAHİN

C 24.Olmalı çünkü bizim modellerimiz onlar. A.KONUKSEVER

C 24. Bunları tartışmak tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan çıkar tartışması gibi sonuçsuz kalır. Havanın mı yoksa güneşin mi insan hayatında etkili olduğunu seçemezsin. Nesrin EKİNCİ

C 24. Doğru bir önermedir. Olguların tamamlayıcılıkları önemlidir. İçerikleri, manaları önemlidir. Mukayese sonuç değildir. Değer katmaz. Kavram kargaşası yaratır sadece. SİNAN UZUNDEMİR

C 24.İnsan üstündür. Çünkü insan olması Allah (c.c) dini gönderemezdi. Zaten insan olmasaydı din olmazdı. Murat ÇELEN