S 205.Devrimlerde ve evrimleştirmede; sürü ve toplumsal denklemin/lerin; ifrat, tefrit değişim ve sabite (cahil) parametrelerine denk düşen kesimlerine çok doğru empati duyup icabet etmek gerek. Önermesinin eksiğini tamamlayınız

 

C 205.Empati duyacağız ama onlara icabet etmeyeceğiz sevgi eğitim felsefesiyle yaklaşıp topluma entegre edeceğiz. Hamit MENÇUK

C 205.Empati kuracağız.M. Sait DEMİR

C 205.empati kurulur ama ne demek istediklerini anlamak için çaba harcanır.eğer uygun ise desteklenir uygun değilse bırakılır.İlyas AKTÜRK

C 205.Bunları doğru bilip,iyi icabet edersek devrimlerimizde o derece yerinde ve kaliteli olur. İdris MANTAŞ

C 205. Bunlar iyi belirlenip, devrimlerimizde ne kadar iyi kullanırsak o kadar yerinde ve isabetli olur. Doğan ERGÜN

C 205. Devrimler; insanın, evrimler ise, hayvanların ( kısmen insanın ) zihinsel değişimin aşısı gibidirler. Aşıların seçimi, hazırlanması ve dozu yaşatıcı olmadıkça faydadan çok zarar verir. Hatice TUNCER.

C.205 Yanılma ve öğrenme metotlarıyla tecrübe kazanmaya yönelik çalışmalar olması nedeniyle insanı isabetli yaşama yönlendirir. BAHAR YILDIZ

C.205 bu olgularla empati kurup olguları anlamlandırmak gerek… Mesut ASLAN

C 205.Empati kurulur.Ama doğru bir şekilde konumlandırılmalı.Seyhan IŞIK

C.205: Yoksa devrimler yada evrimler tam anlamıyla yerli yerine oturmazlar. Dilek KARABAYRAKTAR

C205.Diktatörlük; halkın rehberliği ve gelişim iddiasın da olan gerçekte ise hür ve isyancı at yavrusunu işkence ve kırbaç gücüyle boyun eğdirmeye usandırıp binek yapmaya çalışan kimsenin yaptığı gibidir Menşure DAĞLAR

C 205.Empati kurulur.Ama doğru bir şekilde düşünülmeli değerlendirilmeli konumlandırılmalı.Abdullah DENİZEDALAN

C 205. Empati kurulur ve kurulması gerekir. Çünkü onları cahillikten kurtarmak bilgilendirmek gerek. Ahmet ESER

C.205 Bu parametrelerin yanılma ve öğrenme metoduyla bilgilenme ve tecrübe kazanmaya yönelik çalışmalar olması nedeniyle insanı isabetli konuma yönlendirirler. N.BİLGİN

C 205.Sevgi dolu eğitim felsefesiyle yaklaşıp topluma entegre edeceğiz. Erdinç YEŞİLYURT

C.205 empati kurulabilir.ancak onlara doğru yolu göstermek ve anlatmak gerekir.Melek BOZANER

C.205 tabi ki de empati kurmalıyız.ancak icabet etmemeliyiz.gerçekleri anlatmalıyız.Çiğdem YİĞİT

C.205  empati duyabiliriz.ancak yapılan yanlışları düzelmek için doğruları doğru bir şekilde aktarmalıyız.Selma ZENGİN
C 205. doğru bilip,iyi idrak edersek devrimlerimizde o derece yerinde ve kaliteli olur. Mehmet Şirin ARTUK

C 205.Gerektiğinde de bu boyutları aşarak öznel ve nesnel katkıda bulunmak. MUZAFFER CEYLAN

C 205. denk düsen yerleri yoktur Ömer GEZİCİ

C 205.herkesi aynı ölçüde yani aynı kaba koymak yanlış olur.CAHİT ÖZKAN

C 205. Empatinin gerçek testi yapılmalı doğru hedef seçilmelidir. Tekin ÖZBEY

C 205.Evrim devrimi doğurur zamanla insanın değerleri olgunlaşır. Emre Özden

C 205. Evet doğru empati duyup icabet etmek gerekir. İfrat ve tefrite gitmeden işi çözmek gerekir. Ancak böyle sosyal denge sağlanabilir. Muhsin ERSAN

C 205. Devrim ve evrimlerin pilot insanlarıdırlar bunları iyi algılayıp onlar için çözüm üretmeliyiz. Selman BÜYÜK

C 205.Bence empati kurulması gerekir. BARIŞ DEMİRTAŞ

C.205 bazı durumları anlamak için empati kullanmak iyi ancak her durum için geçerli mi bilemem. A.KONUKSEVER

C 205.Cahil insanlara empati duyulur ancak icabet edilmez. Cahillere doğru yol gösterilmelidir.Kerime TAŞ

C 205.  Empati duyarak bulunduğumuz konumun değerini daha iyi anlarız. Abdulmevla  OKTUAY

C 205. Bu tür toplumu ilgilendiren yapılanmalar mutlaka empati gerektirir.Çünkü bu değerlerin yaşaması yine bu insanlara bağlı kalmaktadır. Uğur YÜCEDAĞ

C 205. Cahiller bilgilendirilmelidir. Yoksa alimlere kara delikler açar. Sevgi ALMAK

C 205. Bunların en doğru olanını bularak ne ifrata ne tefrite düşerek orta noktasını bulup merkezinde yürümek evladır… Ercan ÇiFTÇi

C 205.Bunun için doğru insanlar seçilip, davranılması gerektiği gibi davranılmalıdır. Hatice ŞAHİN

C.205. İnsanların görüşleri ve mesleklerini küçümsediğimiz zaman onları düşman olarak kazanırız bu durumu ortadan kaldırmak için herkesin görüşlerini doğruymuş gibi davranmalıyız. Zehni GÜN

C 205. Devrimlere değişikliklere açık insan tipi yetişmelidir. Kadir AVCİ

C.205.onları anlamak için empati kurmalıyız ancak düşüncelerinin bize de uygun düştüğünü görürsek icabet etmeliyiz. HAYRETTİN KARABUDAK

C.205 Doğru ve amaca uygun sonuçlara varabilmede diyalektik düşüncenin önemi yadsınamaz gerçektir. ADEM BATARAY                   

C.205 Mevlana’nın dediği gibi onları tebessümle karşılayıp onlara faydalıyı aşılamalıyız. İRFAN CEYLAN

C.205 Onlara hakikati öğretebilmek için uğraşmalıyız. SEVDETA ŞİŞMAN

C.205.Empati yaparak başkasının halinde anlayarak ve bunu bilgi halinde topluma enjekte etmek gerekir.Osman KILINÇ

C 205.Empati duyacağız ama onlara icabet etmeyeceğiz sevgi eğitim felsefesiyle yaklaşıp topluma entegre edeceğiz. Bedih EROĞLU

C 205.Evrimi ve devrimleri savunan liderlerle hiçbir yere varılmaz.Çünkü bumlar geri kafalı ileriyi düşünemeyen ve fikirlerini  halka savunduran zavallılardır. (FATİH KAPLAN)

C 205. Hakkı hak olduğu yere koymak şarttır. Fakat başkalarının cahiliyetinin sancısını biz çekmek zorunda değiliz. Olaylar, duyum ve anlamlandırma bütünlüğümüze darbe vuramaz, ve biz buna izin veremeyiz. ŞEHMUS AKYÜZ

C 205. Devrimler ve evrimler insanlık değerlerini yüceltme için kullanılmalıdır. . ZEYNEL EDE

C 205. Bu olguları iyi anlayıp değerlendirmek gerekir. Yoksa yanlış fikirlere kapılabiliriz. BARIŞ HOZMAN

C 205. Devrimler insanın, evrimler ise hayvanların zihinsel ve bedensel aşılan gibidir. Evrimleri aşabilen insani devrimler ancak insan ürünüdür. Evrimi aşabilen insanlar en dürüst insanlar en gelişmiş insanlardır. Yaşamak uyumlu değişmektir. Değişmek istemeyen cahillere evrensel insanların eğitimine verilmelidir. Fahriye İNCE
C.205
onlara doğru yolu göstermek ve anlatmak gerekir bunu içinde empati kurmamız gereklidir   Celal TİLGEN

C205.mesela bir olayı kendi zaman ı içinde değerlendirmek gerek aksi taktirde ifrat ve tefritte aşırıya gidilebilir BURHAN KORHAN

C 205. Devrimler ve evrimler insanlık değerlerini yüceltme için kullanılmalıdır. .Meral YILMAZ

C 205. bunlara empati duymadan önce iyice düşünüp anlamlandırmak ve değerlendirmek gerekir. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 205. Doğrudur katılıyorum. Mahmut ERBAY

C.205 Empati yolu ile birçok şeyi daha iyi yorumlayıp doğru tanımlayabiliriz. Mehmet Fatih Şengül                                                                                  

C.205 Çünkü toplumu yıkan da yükselten de en avam tabakadaki insanların konumudur. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 205. Tabi ki empati kurmak gerekir bunu yapmasak nasıl bir yol çizmemiz gerektiğini tespit edemeyiz. Evrimin oluşup devrimin gerçekleşmesi için bunlar gerekli faktörlerdir. Nesrin EKİNCİ

C 205. Devrimleri yapan peygamberlerdir. Evrimi ise doğa kendisi yaşar. SİNAN UZUNDEMİR

C 205. Bugün yaşadığımız eski kuşak yeni kuşak kültür çalışmayı ve mevcut teknolojinin doğru kullanılmaya çalışılması bence iyi bir örnek olabilir. Murat ÇELEN