S 20. Bilim mi doğru söylüyor din mi doğru söylüyor? Evrim halden anlarmı? Kendimizi evrime emanet etmemenin yada onu aşmanın bir yolu var mı? İnsan primattan mı? Adem den mi türemiştir? Kadın mı üstün, erkek mi üstündür? İnsanın gerçeklerini ve aslını inkar etmeye/ ettirmeye hakkı var mı? Bilerek ve bilmeden inkar ederse/ettirilmeye zorlansa ne ad alır? Soru önermelerinin eksiklerini, safsatalarını ve ve yanıtların yazınız.

İp ucu; Bazı şeyleri vaktinden önce ve geç delilsiz veya eksik delillerle(vakitsiz) karşılaştırmak insanlık açısından yıpratıcı olabilir. Yer yüzünde putlara, ecdadına, çocuklara/ına ve hayvanlara kadar tapanlar vardır.Doğa dinleri, zeki ve doğal döngü evrim sonucu tasarım dinleri (Budizm, hinduizm, Astekler, Mayalar, İnkalar, Dinleri…vb).İnsanlar genel olarak tercihlerini ilahi makamdan ilhamla değil;yetişme tarzına, aldığı değer yargılarına, gerçeklerine, deneyimlerine, menfaat farzlarına...vb dayalı yaparlar. Kaldı ki bu günkü bilimin doğal inkişafı daha emekleme aşamasındadır. İnsanın tüm enerji halleri deşifre edilmediği gibi insanları 5 duyunun ötesinde düşünmeye de teşvik etmiyor. Bilim henüz gençtir. Bilim;beş duyudan emekleyerek bu güne gelmiş ve daha çok zalimlerin, zorbaların menfaat farzlarına hizmet etmektedir. Doğaya zarar verecek bir nitelikte kullanılmaktadır. Onun için bilimi insanların inanç sistemlerini tahrik edici, iddialarla kendi egolarımıza ve haksız menfaatlere araç etmek yada empoze ederek, bu insanları bilime düşman edebileceği gibi bu konuda vakitte henüz erkendir.

C 20.Din doğru söylüyor bilim ise tatbik ediyor. HAYRETTİN AYDIN

C 20. Bunları karıştırmak , aynı yolun yolcusu durumuna getirmek, akıl karı değildir. Sınırlar vardır, çorba yapmamak gerekir. Kadın mı üstün ,erkek mi? Sorusuna: Bunlar, zaten birbirini tamamlayan iki unsur. Bunun üstünlüğünden bahsedemeyiz. Bunlar dinden nasiplerini almamış kişilerin, çıkar yollarıdır. Muhsin ERSAN.

C 20.Bilimin  deneylerle açıkladığı gerçeklerle din hiçbir zaman çatışmaz  on beşinci soruda da dediğim gibi  kuran okumayı emreder. Okuyan bir insanda tabiî ki bazı yeni şeyler bulacaktır.Bilimin açıkladığı şeylere inanmak aklı selim inananların  bir  meziyeti olsa gerek diye düşünüyorum.Kadının üstün olduğu yerler . erkeğinde üstün olduğu yerler var diye düşünüyorum.insanlar Ademden türemiştir.insanın aslını inkar etmenin de hiçbir mantıklı tarafı yoktur. Hamit MENÇUK

C 20. Bilimi doğru olan dinini doğrular dini doğru olan bilimi doğrular. Her ikisi de doğruysa sorun yok her ikisi de yanlışsa çözüme gerek yok, biri yanlışsa diğeri onun koruyuculuğu takipliğinden eksiklikleri tamamlar! Tamamlanan istenir! istenen inançlaşır! İnançlaşan dini olur! Dini olan boyun eğer! Boyun eğen inancın sonuna erer! Sona eren farkına varan olur ki ; Hem dinden hem de bilimden olan olmuş! Her ikisinden olan farkına varmıştır ki ; her zaman deneniyor! Denen akıllı deneyen akıllı o zaman yolun sonuna varmıştır ki kendisi din oluşturamaz! Evrim teoremi çürümüştür! Taştan ilah olurda bilgisizlikten doğan bilgi ilahlaştırılamaz mı ? Bilinir ki ; Daima din bilime yol göstermiş fakat yolsuz kalmıştır. Yolsuz kalan din tekrarlaşmıştır! Her tekrarın sonu ancak döngünün yıkıma uğrayacağı sondur. O son ise ancak son tekrarın gelmesiyle mevcutlaşıp mevcudatı almasıyla olmuştur! Olan olmuş gelen gelmiştir İslam. M. Sait DEMİR

C 20. Bence din ile bilim birbirini tamamlayan bir bütündür. Bizler dinin gereklerine uygun olarak

bilimden faydalanmalıyız. Bizler Adem’den türemişizdir. İnsanlar eşittir. Allah insanları eşit olarak

yaratmıştır. İnsanlar gerçeği görmezden gelemezler, gelirlerse Allah’a şirk koşmuş olurlar buna da  kafir  denir. Hatice TUNCER.

C 20. Dinin söyledikleri doğrudur. Çünkü dinin kaynağı kurandır. Bizler kendimizi evrime emanet etmemeliyiz. Evrimi aşmanın yoları vardır. Aşmak için düşünce ufkumuzu bilimsel verilere dayandırarak gerçekleştirebiliriz. Bütün insanlar Hz Âdemden türemiştir. Dinimizde kadın ve erkek eşiştir. İnsanın aslını inkâr etmeye hakkı yoktur. Nitekim dinimizde aslını inkâr eden bizden değildir ifadesi de bunu desteklemektedir. Bilerek dinini inkâr edenlere münafık denir. Doğan ERGÜN

C.20 Bilimde sözlenen her şey din de kanıtlanmıştır dinsiz bir bilim düşünülemez yemek yerken bile bir oturuş şeklini bilimde insana faydalı bir oturuş şeklinin olduğu açıklanmıştır evrim halden anlamaz evrim aşılmaz karmaşık bir kavramdır bir yerde bırakmalıyız insan adamdan türemiştir insanlar genel olarak tercihlerini ilahi makamdan değil yetiştirme tarzına aldığı değer yargılarına deneyimlerine dayalı yaparlar bilim dine emekleyerek gelmektedir hala  gençtir. BAHAR YILDIZ

C.20 Din bilime yol gösterir.evrim hayvanları anlamayı sağlar. SEVDETA ŞİŞMAN

C.20 Dinsiz bilim kör,bilimsiz din topaldır.Evrim hayvanları anlamayı sağlar. İRFAN CEYLAN

C 20. böyle bir şey söylemek doğru olmaz.bilim kendine göre doğru cevapları vardı. Tabi din in her söylediği doğrudur. Bilim de zaten araştırdıkça kuranı kerimin bildirdiği gerçekleri keşfediyor. İnsanın primat olduğunu düşünmüyorum fikirce belki ama bedenen  değil. Ademden geldiğimizi bilirim . erkeğin kadına ,kadının da erkeğe bir üstünlüğü yoktur. İnsan irade sahibi bir canlıdır. Kendi kararını verebilin bir varlık yani . tabi zorla bir şey kabul ettiriliyorsa bu da zorbalıktır. Cahit Özkan

 

C 20. Bence din doğru söylüyor. Evrim halden anlamaz. Kendimizi evrime emanet etmemenin yolu evrimi iyi bilmektir. Kadın ve erkek eşittir. aslını inkar etmesi/ettirmesine hakkı yoktur. Bence buna zorbalık denir.Ahmet ESER

C.20 bilimde dinde Allahın kanunlarını emrettiği zaman doğruya ulaşır. Evrim zaman içinde gelişmektir. Bu gelişmeler insanin kapitaliz düşüncesine yardımcı olacak şekilde olursa doğa yok olur. Erkek ile kadın birbiri damamlaysan bir elmanın iki yarısı gibidir. Birini değerine üstünlüğü olamaz. İnsanin gerçeklerini ve aslını inkâr etmeye zorla ettirmeye hakkı var mı? Ömer  GEZİCİ

C.20  aslında bilim kuran yani dinimiz içerisinde ne konuma geleceği,ne gibi çalışmaların yapılacağı yani bilimin ele alacağı konuları dinimiz çok önceden bildirmiştir. Tabi bunları kıyaslamak ne kadar doğru olur da onu bilemem bu kıyaslamanın yapılması insani değer yargılarına bağlı olarak gelişir.inanç meselesi burada devreye girmektedir.evriminde yanılgıya düştüğü bir çok konu var evrimle ilgili teoremler yavaşçana sönmektedir buda evrimin halden anlamadığını göstermektedir.evrimi ancak kurandaki hakikatlerden yani ayetlerle aşabiliriz.bu kıyaslamalar çok saçma bence kıyaslama yapmak doğru değildir.dinimiz bu soruları açık bir şekilde cevap vermektedir. Mesut ASLAN

C 20. İslam dini bilimle çatışmaz. Bilimle çatışan şirktir. İnsanların bilinçlenmesini istemez Menşure DAĞLAR

C.20: Bilimde dinde, hayatımızı kolaylaştırırken, doğayı ve evreni anlamamızı sağlar.  . Dilek KARABAYRAKTAR

C 20.İnsanlar tercihlerini sağlam bir yerden değil de yaşam tarzlarından,değer yargılarından yola çıkarak yapıyorlar.Bilim ise ;bizi her anlamda tatmin etmiyor.Henüz çok yeni.Oda bu aşamada çıkarcıları etkisi altında.Kadınında erkeğinde üstün olduğu alanlar farklıdır. Seyhan IŞIK

C 20. Din dogmatiktir, ancak dinin sonuçlarına bilimle de ulaşılabilir.Bilimin cevap veremediği yerde din ortaya çıkar.İnsan Adem’den türemiştir.Kadın ve erkek birbirini tamamlar,biri diğerinden üstün değildir. İnkar etmek yada etmemek kişinin tercihine kalmıştır.Hatice ŞAHİN

C 20.Bilim mi doğru söylüyor yoksa din mi? Sorusu  çok yanlış bir soru çünkü din bilimin tersini söylüyor.aslında dinler pek bilimle uğraşmaz .doğayla bilim uğraşır .Din bir inaçtır kişilerlerce farklılık gösterebilir.ama bilim kesin ve kanıtlana bilmelidir.Abdullah DENİZEDALAN

C.20 bilimi insanların inanç sistemlerini tahrik edici, iddialarla kendi egolarımıza ve haksız menfaatlere araç etmek yada empoze ederek insanları bilime düşman yapmamalı. N.BİLGİN

C20.Din ve bilim bir bütündür.Evrim halden anlamaz.İnsanlar ademden yaratılmış.Ademde bir avuç       toprak ve sudan yani balçıktan yaratılmış.Kadının da üstün olduğu yerler vardır,erkeğinde üstün  olduğu yerler vardır.Bir ayrım söz konusu değildir.Ama kadın erkeğin sol kaburga kemiğinden  yaratılmıştır,İnsan gerçeklerini ve aslını inkar etme hakkına sahiptir.Ancak peygamber efendimiz(a.s)  diyor ki ‘aslını inkar eden bizden değildir’.Bilmeyerek inkar etmek belki bir affı olur.Ama bilerek inkar  edenler günaha girmiş olurlar.Mehmet fatih ŞENGÜL.

 C.20Din ve bilim birbirini doğrular. Kadın ve erkek üstünlüğü değişir .evrim hayvanlar içindir.MELEK  BOZANER

 C 20.Aslına bakılırsa bilim ve din ayrı düşünülemez ikisi birlikte oldugu zaman doğrular daha kalıcı ve      inandırıcıdır.Evrim her halden anlar insanın zaman içerisindeki değişiklikler gibi mesela yaşlanmak bu  bir evrim meselesidir.Kadın ve erkeklerin eşitliği olması gerekir.İnsanların aslını inkar etmesi kadar         kötü bir şey yoktur o halde ayağını denk alması önemlidir.Erdinç YEŞİLYURT

 C 20.Din mi ya da bilim mi doğru söylüyor adeta buna saçma bir soru demek istiyorum çünkü;bunlar  farklı konulardır ikisinin de kendi alanlarında haklı ve doğru yönleri vardır.yani din de doğru söyler  bilim   de doğru söyler Ahmet DUSAK

 C.20 Bunları karşılaştırmak doğru değildir bence ikisinin de bir birinden faydalanmasını sağlamak  gerekir  bir birlerinin eksiklerini kapatmak mümkündür evrim ise hayvanları anlamamızı sağlar buna  yönelik çalışır.. Celal  TİLGEN 

C.20.din bilime yol gösterir.insanın evrimleşmediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.kadın erkek için yaratılmıştır.insan aslını inkar etmemelidir. HAYRETTİN KARABUDAK

C 20. Bir konuda din ile bilim farklı ise ikisinin yarıştığı kulvar farklı olduğundan bu soru tam doğru olmaz. MUZAFFER CEYLAN

C 20. Hakiki ilim ve hakiki din birbirine zaten muhalif düşmez.Evrim halden anlamaz.Evrim ilimi delillerle aşılır. İnsan Adem den türemiştir.Çünkü; hiçbir canlı kendinden daha karmaşık ve sistemli bir varlık oluşturamaz. Her ikisini de kendine göre birbirinden daha üstün özellikleri vardır. Erkek daha güçlü ve dirayetli iken kadında şefkat ve merhametdaha üstündür. Yoktur. Çünkü; Irkçılık yapan bizden değildir ve ırkını inkar eden bizden değildir hadisi şeriflerden yola çıkarak ırkın inkar edilmesi veya ettirilmesinin uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Zira ırkımızı biz seçmiyoruz. Ederse asimile, ettirilirse zorbalık. ŞEHMUS AKYÜZ

C 20.Bilim dinin bilinmezlerini araştırmaya yönelir.Genelde de bulur.Kendimizi evrime emanet etmenin bir mantığı yoktur.Onu aşmanın yolu inanca dayanır.İnsan Hz.Adem den türemiştir.Kadın ya da erkeğin üstünlüğü değil;birbirlerinin eksik yönlerini tamamlamaları söz konusudur.İnsanın gerçeklerini ve aslını inkar etmeye hakkı yoktur.Bilerek inkar ederse cahillik;zorlanırsa zorbalıktır.Meral YILMAZ

C 20. Bu önermeleri karşılaştırmak ,akıl karı değildir. Sınırlar vardır, Kadın mı üstün ,erkek mi? Sorusuna: Bunlar, zaten birbirini tamamlayan iki unsur. Bunun üstünlüğünden bahsedemeyiz. Bence eşit haklara sahip olmalılar.Mehmet Şirin ARTUK

C 20. Hak din olan İslam dini bilimle karşı karşıya gelmemektedir. Bilakis İslam dini bilim taraftarıdır.akılcıdır.evrim halden anlamaz.Çünkü evrime göre her şey güzele doğru gider.Evrimi aşmanın yolu var.O da ALLAH (C.C)  inancıyla mümkündür. Tekin ÖZBEY

C.20 Bilimin veya dinin söylemleri insanların yaşam değerlerini en iyiye götürüyorsa kimin bu doğruyu söylediği pek önemli değildir.Doğrular insan için olmalıdır.Yada yeri geldiğinde her ikisinin de doğru söylemlerinin olduğu unutulmamalıdır. ZEYNEL EDE

C 20.Tabi ki din doğru söylüyor her bilim din için var saptırılmadığı takdirde insan âdemden değil elbette âdem ve havanın bütünleşmesinden türemiştir. Tıpkı şimdi insanlarda olduğu gibi. Kadın ve erkeğin üstünlüğüne gelince kesinlikle hiçbir tarafın üstünlüğüne inanmam ikisi farklı kutuplar denk ama eşit değiller insanın gerçekleri inkâr etmeye hakkı yok. Kerime TAŞ

C 20. bence ikisinide birbirinden ayırmamalıyız , çünkü birbirlerini tamamlamaktadırlar. Diğer sorulara yanıt vermemeyi tercih ediyorum. BARIŞ HOZMAN

C 20. din ve bilim birbirinden uzak önermeler değildir bu yönüyle kırmızı çizgilerle doğruyu söyleyen dindir ya da doğruyu söyleyen bilim diyemeyiz. Fakat bilinen bir gerçeklikte şudur ki din bazen dogmatik olduğu gibi bazen de maneviyat ile açıklanılmaya çalışılan özellikleri de vardır. Erkeğin kadına kadınında erkeğe üstünlüğü yoktur. Aslını inkâr ettirilmeye zorlanıyorsa bunun adı asimilasyon olur. Emine ÖZTÜRK

C 20. Bilim ve din,kadın ve erkek bir birinin tamamlayıcısıdır.Kendimizi evrime teslim edemeyiz.Asıl inkar edilmemeli. Sevgi ALMAK

C 20.Hem bilim  hem de  din doğruyu söyler.Bunlar yerine göre düşünmelidir.Mesela bilim için  doğru olan din için doğru olmayabilir.Bence Ademden türetilmiştir.Bence kadın ve erkek üstünlüğü yerine göre değişir.Ama unutulmamalıdır ki kadın erkeksiz, erkekte kadınsız olmaz.Bence insan gerçekleri ve aslını inkar etmemelidir. BARIŞ DEMİRTAŞ

C 20. Bilim dinden doğmuştur. Bilimsiz din olabilir dinsiz bilim olamaz. Emre Özden

C 20.böyle bir soru sorurması saçmalıktır bence ikisinin de doğru söylediği alanlar vardır. Cebrail HAN

C 20. Din doğru söylüyor . bilimde hipotezlerin çürütülebilirliği vardır. İnsan Adem’den türemiştir. Kadın ve erkek eşittir. Aslını inkar eden haramzadedir yada çingenedir. Abdulmevla OKTUAY

C 20. Aslında bu soruları zamana göre değerlendirmek gerektir. Dinin ilk geldiği zamanlarda bilimden bahsetmek dini inkâra gitmek ve dinden çıkmak gibi bir şeydi. Fakat zaman gösterdi ki bilim dinin tasdikinden başka bir şey değildi. Evrimin halden anlaması için insanın mahiyetini bilmesi lazımdır. Evrimi aşmanın yolu da kendimizi tanımaktan geçmektedir. Bilim dinin tasdiki oluşundan dolayı bilimde insanın Âdemden gelişini bulmuş ve tasdiklemiştir. Kadın mı Erkek mi soruları yerine Hayvan mı İnsan mı üstün tabiri daha iyi olurdu. Çünkü kadınla erkeği mukayese etmek mümkün değildir sonuçta ikisi de insandır insan ne kadar aslını inkâr etse de gerçeklerden kaçamaz bu inkâr ediş oradan bir soyutlaşmaktır fakat tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkânıdır. İnsan tekrar aslına dönecektir. Aslını bilerek veya bilmeyerek inkâra zorlansa bu bir zorba yalancılık adını alır. Zorbanın olduğu yerde de gerçekten bahsedilmez yani bu yalancılıkta bir yalancılıktır aslında.          Ercan ÇiFTÇi

C 20. Aslında bilim dinin doğruluğunu dinde bilimin doğruluğunu tescilliyor(islam dini).Ama dini kişisel görüşe göre karakterize etmek iki olguyu karşı karşıya getirir.Evrimi alt etmenin yolu onun düşünce ağını aşmaktır.Primat bir parça olarak değerlendirildiğinde,o primat adem,ondan oluşan yada türeyen yeni parçalarda insanlık alemini oluşturur.Kadının yada erkeğin üstünlüğünün sorulması yanlıştır.erkek daha güçlü iken annelerde daha duygusaldır(duygusallık bir artı ise ki artıdır)."aslını inkar eden bizden değildir." Uğur YÜCEDAĞ

C20) Buradaki safsatalardan ziyade eksik noktalar vardır. Bu önermede dağınık bir yapılanma

bulunuyor. Mehmet Salih Gökhan

C.20 bilimde dinde Allahın kanunlarını emrettiği zaman doğruya ulaşır. Evrim zaman içinde gelişmektir. Bu gelişmeler insanin kapitaliz düşüncesine yardımcı olacak şekilde olursa doğa yok olur. Erkek ile kadın birbiri damamlaysan bir elmanın iki yarısı gibidir. Birini değerine üstünlüğü olamaz. İnsanin gerçeklerini ve aslını inkâr etmeye zorla ettirmeye hakkı var mı? İlyas aktürk

C 20. Bana göre Bilimi de çok iyi bilmek ve yorumlamak gerek, Dini de çok iyi bilmek ve yorumlamak gerek. Çünkü; birisini öbüründen bağımsız düşündüğümüzde çıkmazlara gireriz yani birbirinin tamamlayıcısıdır.  Kadir AVCİ

C.20. Bence bilim dinin sağlaması olmalı. Zehni GÜN

C.20 Bana göre din her zaman doğru söyler. Çünkü din her akla ve mantığa uygundur. ADEM BATARAY

C.20Aslında bilim kuran yani dinimiz içerisinde ne konuma geleceği,ne gibi çalışmaların yapılacağı yani bilimin ele alacağı konuları dinimiz çok önceden bildirmiştir. Tabi bunları kıyaslamak ne kadar doğru olur da onu bilemem bu kıyaslamanın yapılması insani değer yargılarına bağlı olarak gelişir.inanç meselesi burada devreye girmektedir.evriminde yanılgıya düştüğü bir çok konu var evrimle ilgili teoremler yavaşçana sönmektedir buda evrimin halden anlamadığını göstermektedir.evrimi ancak kurandaki hakikatlerden yani ayetlerle aşabiliriz.bu kıyaslamalar çok saçma bence kıyaslama yapmak doğru değildir.dinimiz bu soruları açık bir şekilde cevap vermektedir. Bedih EROĞLU

C.20 Din ve bilimi birbirine düşman etmemek lazım. A.KONUKSEVER

C.20.Bilim gerçek bulgularla yapılıyorsa herkesçe kabul edilir. Son din olan İslam dininde her emir tartışmasız doğrudur. Bunun dışındaki putperest dinler ise sadece kendi rahatları için uydurulmuştur. Tabiî ki insan  oğlu Âdem’den türemiştir. Evrime uyarsak işimiz yaş, bunları geçip gerçeklerle uğraşmalıyız. İnsanlar eşit yaratılmıştır.Belki  güç olarak üstün ama büyük bir üstünlük yoktur.Kendi aslını inkar eden kendi benliğini inkar etmiştir. (FATİH KAPLAN)

C 20. Son din olan İslam dininde her emir tartışmasız doğrudur. Bunun dışındaki putperest dinler ise sadece kendi rahatları için uydurulmuştur. Tabiî ki insan  oğlu Âdem’den türemiştir. Evrime uyarsak işimiz yaş, bunları geçip gerçeklerle uğraşmalıyız BURHAN KORHAN

C.20 Bilimin veya dinin söylemleri insanların yaşam değerlerini en iyiye götürüyorsa kimin bu doğruyu söylediği pek önemli değildir.Doğrular insan için olmalıdır.Yada yeri geldiğinde her ikisinin de doğru söylemlerinin olduğu unutulmamalıdır. ZEYNEL EDE

C. 20.Bunların hepsi birbirini tamamlayan şeylerdir. Osman KILINÇ

C.18 Sadece kendi menfaatini düşünen fertler demokrasiyi istemeyebilirler. Ki daha yeni demokrasinin keşf edilmeside geçmişte demokrasinin olmadığı bir hayatın yaşanıldığını ispat eder, buda o zamanlar demokrasi yerine menfaatlerin ön planda olduğunu gösterir. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 20. Bilim daha emekleme aşamasındadır. Bu nedenle inançla muhakeme edilmesi doğru değildir. İnanmayan bazı zalimler bilimi kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmakta ve inançlı insanları bilime düşman etmektedir. Fahriye İNCE
C 20.Bilimin doğrudur dediği gerçeklere din yanlıştır demez bunlar birbirini tamamlayan öğelerdir günlük hayata da örneklerini bulmak mümkündür. İBRAHİM ÖZDEMİR
C.20.din inanan için doğru ve kesindir.bilim dini hiçe saymadan madde üzerinde doğruyu söyler. Selman BÜYÜK
C 20.Bilim,dini kabul ettiği sürece doğrudur.Konum olarak erkek kadından üstündür.Ancak herşey bir birinin tamamlayıcısıdır.Evrim halden anlarsa evrim zaten evrim olmaz.İnsan ademden türetilmiştir. Mahmut ERBAY
C 20.bence dinimiz bilimden daha üstün mesela kutsal kitabımızda bilimin sonradan bulduğu ama kuranda yer alan o kadar çok bilgi var ki. Allah insanları eşit yaratmıştır kadın ya da erkek üstün demek yanlış olur hepsinin ayrı bir görevi vardır. Nesrin EKİNCİ
C 20. Bilim her şeyi açıklayamaz; din açıklar. (Müslümanlık) Örnek: Bilim ruhu açıklayamaz. SİNAN UZUNDEMİR
C 20.Bilim ve din ayrı düşünülemez
-Evrim tamamen bir saçmalıktan ibaret
-Elbette âdemden gelme.
-Allah katında ikisine eşittir.
-Yoktur.
-Ederse dinde çıkar ettirilirse bir şey olmaz. Murat ÇELEN

C 20.Bilim de doğruyu söyleyebilir din de.Zaten 3 tane din hak olmalarına rağmen sonra doğrudan uzaklaştıkları için bir 4.din olan İslam’a gerek duyulmuştur.Bilim doğru söylemediği zaman ise çürümeye mahkumdur.Bence evrim halden anlamaz.Evrimi aşabiliriz.Onu aşmanın en kolay yolu öncelikle İslam dinine ve bilime her zaman açık olmaktan geçer. İdris MANTAŞ