S 199.Halkın ve Milletin Yenilikçisi Kimdir? Milliyetçi ile arasında ne fark vardır?

İp ucu;toplumun değişime müsait kesimi ve ivmesini düşünün.

 

C 199.Halka ve hakka hizmet şiarını benimseyenlerdir. Milliyetçiler ise sadece halkını düşünür. Hamit MENÇUK

C 199.Daima milletin hizmetinde olup milleti refaha huzura kavuşturanlardır.Evrensel olmasıdır.M. Sait DEMİR

C 199.Halkın ve milletin yenilikçisi demek halk ve millet için vatanın ulusal düzeyde başarıları yapması demektir ama milliyetçi ise milletini vatanını seven demektir.İlyas AKTÜRK

C 199.Halkın ve milletin yenilikçisi,halkına ve milletine gerçek hizmet veren,halkın ve milletin değerlerine saygı gösteren,onlara zulüm etmeyen,onları anlayan,onları geride bırakmayan dünya ve ahret mutluluğuna hazırlayan kişilerdir. İdris MANTAŞ
C 199.
Millettin yenilikçisi değişime müsait olan toplumun belli bir kısmının yeniliklere açık olmasıdır. Halkın yenilikçisi ise: toplumun her kesimdeki insanlarının din, dil, ırk, gözetmesizim yeniliklere açık olmaları demektir. Doğan ERGÜN

C 199. Devlettir. Devletin yönetiminden sorumlu kişilerdir. Milliyetçi, milli kültür ve değerlere sahip çıkan,benimseyen kişidir. Dolayısıyla yönetim şeklinden dolayı milliyetçilik devlet yönetiminin bir öğesidir.

Hatice TUNCER.

C.199 entelektüel /aydın birikimine sahip olan insanlar grupla tarihi ;soysa kültürel ,coğrafi anlamıyla da yaşadıkları zaman uyarladıkları için gelişimi ve gelişimi de öngörüyle öncesinde topluma yansıtırlar. BAHAR YILDIZ

C.199 halkın ve milletin refahını,bağımsızlığını, dünyada tek güç haline getirmeyi,yıpratmayı değil onarmayı tasarlayan yenilikçilerdir.milliyetçiler içinde sadece kendi milletinin menfaat ve değerlerini saptırarak gündeme gelen insanlardır ve kendilerini milliyetçi yenilikçiler olarak tanımlarlar… Mesut ASLAN

C 199. idealistlerdir. Yani bir adım ilerisini hayal edenlerdir. Milliyetçi ise bu günkü açılımıyla bahsediyorum sadece devlete karşı olanlara düşman olanlardır.CAHİT ÖZKAN

C 199.Toplumun yenilikçisi demek halk ve millet için vatanın ulusal düzeyde başarı yapması demektir ama milliyetçi ise milletini vatanını seven demektir.Erdinç YEŞİLYURT

C 199.Kendini tamamen topluma adamış,değişime yeniliklere müsait olan. Seyhan IŞIK

C.199: Halkın ve milletin yenilikçisi değişmeye müsait olan bir kesimdir. Milliyetçi bunu sevgi ile yapar fakat yenilikçi aynı sevgiyle bağlı olmayabilir. Dilek KARABAYRAKTAR

C199.kültürel değerleri kaybetmeden çağa ayak uyduranlar yenilikçidir. Millet kandaşlığı üstün tuttuğu için objektif olamaya bilir.  Menşure DAĞLAR

C 199.Halkın ve milletin yenilikçisi ; halk toplum ve millet için vatanın ulusal düzeyde başarıları yapması demektir ama milliyetçi ise milletini  toplumunu vatanını sevendir. Abdullah DENİZEDALAN

C 199. halka ve millete yenilik getirendir. Milliyetçi ile arasında ki fark milliyetçinin sadece milleti savunmasıdır. Ahmet ESER

C.199 Halka ve milletin ihtiyacına göre yenilik getirenlerdir. N.BİLGİN

C 199. Halkın ve milletin yenilikçisi, topluma yararlı olandır. Kendisinin değil de halkının menfaatlerini düşünendir. Milliyetçi: milli değerleri benimseyen, meselelere ortak bazdan bakabilen kişidir. HAYRETTİN AYDIN

C.199 halk ve millet için iyi şeyler yapan ve faydalı şeyler üretebilendir.milliyetçi ise sadece kendi görüşünü savunandır.Selma ZENGİN

C.199 milleti ve halkı için yararlı işler yapandır.milliyetçi ise sadece çıkarlarına göre hareket edendir.Melek BOZANER

C.199 kendini milleti ve halkına adayandır.milliyetçi ise kendi düşüncesini savunandır.Çiğdem YİĞİT

C 199. Millettin yenilikçisi değişime yeniliklere açık olmasıdır. Halkın yenilikçisi ise: toplumun her kesimdeki insanlarının din, dil, ırk, gözetmesizim yeniliklere açık olmaları demektir. Mehmet Şirin ARTUK

C 199.Halkın arasından çıkmış kendini aşmış insana onda körü körüne bağlılık olmaz o bilendir. MUZAFFER CEYLAN

C 199. Milletin Yenilikçisi aydınlardır farları sadece kendi milletini değil tüm milleti düşünmeleridir Ömer GEZİCİ

C 199. Halkın ve milletin yenilikçisi bilimdir. Bence milliyetçiyle arasındaki fark biri millet adına yaparken diğeri tüm insanlık adına yapar. Tekin ÖZBEY

C 199. Halkın ve milletin yenilikçisi, topluma yararlı olandır. Kendisinin değil de halkının menfaatlerini düşünendir. Milliyetçi: milli değerleri benimseyen, meselelere ortak temele bakabilen kişidir. Emre Özden  C 199. Halkın ve milletin yenilikçisi, topluma yararlı olandır. Kendisinin değil de halkının menfaatlerini düşünendir. Milliyetçi: milli değerleri benimseyen, meselelere ortak bazdan bakabilen kişidir. Muhsin ERSAN

C 199. Aydınlardır aydınlar milletin refahını göz önünde bulundurur milliyetçiler ise çıkarıa ön planda tutar.Mahmut ERBAY

C 199.Çağa uygun reform ve hareketler her zaman var olunmalı ve uygulanmalı.Cebrail HAN

C 199. Toplum ihtiyaçlarını  taklitten uzak özgün üretimler gerçekleştiren kişilerdir. Selman BÜYÜK

C 199.Toplumun değişime müsait kısmını oluşturur. .Emine ÖZTÜRK

C 199.Halkın  yenilikçileri  demek  topluma  fayda,yarar  sağlayacak  şeyleri  kazandırırlar. BARIŞ DEMİRTAŞ

C 199.halkın yenilikçisi  değişime müsait olan illeri teknolojiyi takip edebilen topluma fayda verebilen insandır. Kerime TAŞ

C.199 Yeniliklere açık halkı ve milleti için yenilikler getiren kişi..tabi insanların ihtiyaçlarına göre yenilikler.. A.KONUKSEVER

C 199. Halkın ve Milletin Yenilikçisi Kimdir devrimcilerdir. Abdulmevla OKTUAY

C 199. Yeniliklere herkes müsaittir.Çünkü dünyada yaşamaları için,bunun gerekli olduğunu mutlaka birileri aşılayacakır. Uğur YÜCEDAĞ

C 199. halka ve millete yenilikler kazandırabilecek insandır. Atatürk yenilikçi idi. Milliyetçi milletinden asla ödün vermez. Sevgi ALMAK

C 199. Halkın ve milletin yenilikçisi toplum insanlarıdır. Çünkü onlardır her şeyi seçen. Milliyetçi ile arasındaki fark biri sadece milleti düşünürken yenilikçi milletin yanına yenilenmeyi de koyar……. Ercan ÇiFTÇi

C 199. Toplumun değişime müsait kesimini daha çok genç kesimi oluşturur. Hatice ŞAHİN

 C.199. Halkın ve milletin yenilikçisi yatanını seven ver hizmet eden sosyolog ve bilim adamlarıdır.Zehni GÜN      

C 199. Halkın ve milletin yenilikçisi yenilik üreten ve onları halkına sunabilendir. Kadir AVCİ

 C.199.yenilikçi halkının gelişmesini isteyen demektir milliyetçi ise halkını çok seven demektir. HAYRETTİN KARABUDAK

C.199 Toplumun istemediği yere götürmek, yada göremediği yere götürmek ne milliyetçilik ne de millet yeniliğidir. ADEM BATARAY

C.199 Yenilikçiler en doğruyu arayanlardır. Milliyetçiler maalesef değişmek istemiyor.  İRFAN CEYLAN

C.199 Hakikati ve hakkı arayandır yenilikçi. Değişime kapalı insanlar milliyetçi olmuş. SEVDETA ŞİŞMAN

C.199.Yenilikçi bilim insanıdır milliyetçi ile hiçbir alakası olmaması gerekir.Osman KILINÇ
C 199.
Halkın ve milletin yenilikçisi demek halk ve millet için vatanın ulusal düzeyde başarıları yapması demektir ama milliyetçi ise milletini vatanını seven demektir.Bedih EROĞLU

C 199.Aydın toplumların muasır medeniyetler seviyesine gelmesi kolaylıkla sağlanabilir. (FATİH KAPLAN)

C 199. Halka yeni güzellikler katan kişidir. Biri birleştirici diğeri ayırıcı. ŞEHMUS AKYÜZ

C 199. Halkı yer bakımdan geçmişten kurtarıp yarına daha iyi hazırlayanlar yenilikçi olarak adlandırılırlar. Milliyetçi ise sadece kendi geldiği toplumu var sayarak diğer toplumların varlığını kabul etmeyenlerdir. . ZEYNEL EDE

C 199. idealleri olan insanlardır.bunlar çalışma sebebiyle memleket, ülke milliyetçisi olabilirler, bunda ırk ile ilgili bir şey olmadığı için bir sakınca görmüyorum. Milliyetçilik ırkçılığa dönüştürülmüştür. BARIŞ HOZMAN

C 199.Milletin yenilikçisi bir halkın veya bir milletin devrimlere, değişimlere ve yeniliklere uyumlu fıtrata sahip fertlerine denir. Milliyetçi ise bir milletin varlığı için canını vermeye hazır o milletin fertlerinin tepkisidir. Fahriye İNCE

C.199 halkına ve toplumuna faydalı  işler yapabilendir  milliyetçiler ise kendi çıkarlarını düşünendir  Celal TİLGEN

C.199. halka ve millete yenilik getirendir. Milliyetçi ile arasında ki fark milliyetçinin sadece milleti savunmasıdır. Meral YILMAZ

C 199.Hepsinde Vatan sevgisi olandır ama milliyetçiler de biraz daha aşırıdır. İBRAHİM ÖZDEMİR

C.199 halka ve milletin ihtiyaçlarına uygun şekilde yenilikler getirenlerdir. Mehmet Fatih Şengül

C.199 inkılap peşinde koşan kesim yenilikçidir. Milliyetçi ise milletini sevmektir, onun menfaatleri peşinde koşmaktır. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 199. Halkı ileriye doğru götüren bireylerdir. Milliyetçiyle arasındaki farkı evrensel olmasıdır. Nesrin EKİNCİ

C 199. Bir milletin yenilikçisi toplumun aydınlarıdır. Milliyetçi ile arasındaki fark ise; milliyetçiler gelenekçidirler. SİNAN UZUNDEMİR C
199.
Hakiki milliyetçi  o vasfı  kendine  isnat etmeden  vatan  ve milleti için  fedakarca çalışandır Murat ÇELEN