S 195.Bu gün veto imparatorluğunun ayakta durması ve geleceğinin hayat bulması için; isteyerek veya istemeyerek canı pahasına zihinsel ve bedensel çarpışan kitleler ne adlarla anılıyor. Kuramsal olarak eğer bu düzen hakça olsaydı, bu kolayca hedefe kenetlenen/kenetletilen haklı-doğru özgünlüğünden/lerinden ödün vermeyen veya değişime müsait en samimi ve değerli halk tabakası faşist, terörist, şovenist ve oligarşik zihniyetli insanların adına ne denirdi ve ne için çarpıştırlırdı? İp ucu;Değişmek istemeyeni Allah C.C. değiştirmezmiş(ayet), Peki değişime musait veya değişmek isteyeni veto imparatorluğu nasıl değiştiriyor. 400 yıl matbaayı düşünün. İnatla azim arasındaki farkı bilmek gerek.

 

C 195.Uşak olarak adlandırılırlar başka ne olacak. Ne denirdi onlara bilmiyorum ki . Hamit MENÇUK

C 195.İnat olursa değişmez ama azim daima değişim dönüşüme götürecektir. M. Sait DEMİR

C 195.Kolay değişen,münafık ve helak olacak insan denir. İdris MANTAŞ
C 195.
Veto imparatorlukları ayakta durmak için zihinsel açıdan birbiri ile çatışan insanları oluşturmaktadırlar. Ve bu karışıklıktan yararlanarak geleceklerine hayat bulmaktadırlar. Doğan ERGÜN  
C 195.
Zihinsel ve bedensel çarpışan kitleler, açlık ve sefalet içinde kıvranmaktadırlar. Çünkü vetoya kurbanlıklar lazımdır. Vetonun hidayeti de ancak bu sistem böyle devam ettikçe o da var olmayı bilecektir. HAYRETTİN AYDIN                                                                                          

C 195. Geçmiş tarihimize baktığımızda Osmanlı İmparatorluğu içerisinde yaşayan unsurlar kendi bağımsızlıklarını ilan ederek kendi devletlerini kurmuşlardır. Günümüz Türkiye’sinde  de milletin içerisinde yaşayan farklı unsurlar bazı güçler tarafından kışkırtılarak tarihimizde olduğu gibi kendi

bağımsızlıklarını ilan ederek devletlerini kurmaya çalışmaktadırlar. Ancak tarihten ders alınarak geçmişte Osmanlının yapmış olduğu hataları günümüz Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapmayacaktır.Hatice TUNCER.

C. 195 zihinsel olarak faşistler,Siyonistler,oligarşiler bedensel olarak ta köle cahiller.körelmiş bulanmış, yosun insanlar denirdi. Mesut ASLAN

C195.  Kolay değişen ve uşaklığa meyilli insanlar olur bunlar gelecekte yok olmaya mahkumdur . Abdullah DENİZEDALAN

C.195: Gelişmiş yahut gelişmekte olan ülke diyorlar ya da veto imparatorluğunun insanları. Bu insanlara kuduz ahlaklı insan denir. Veto imparatorluğu parayla tüm işini yaptırıyor ma. Dilek KARABAYRAKTAR

C 195.Bunlara kavim milliyetçiliği denilebilir..Ama bu üzen ne kadar hakça bilinemez.Eğer bir şeyden sonuç alınamayacağı kanaatindeyse onu bırakmak gerek inada gerek yok. Seyhan IŞIK

C.195.bu değişim aniden olmuyor yavaş yavaş oluyor. Bu gün tv. bu değişimdeki en etkili araçları değimlidir. Modern olmak adına tüketim yönelmemiş miyiz. azimli olan onlar. Menşure DAĞLAR

C 195. savunduğunuz değerler başkaları tarafından başka amaçlarda veya başka şekillerde kullanıyor ise bu savunduğunuz değerin yanlış olduğunu göstermez. Ya o başkalarını ortadan kaldıracaksın ya da savunduğun değerleri gözden geçireceksin. CAHİT ÖZKAN

C 195. Bu veto imparatorluğuna araç olmaktan başka bir şey değildir. Ahmet ESER

C 195.Bu insanlar;   zihinsel olarak faşistler,şovanistler,oligarşiler bedensel olarak ta köle cahiller.körelmiş bulanmış, yosun insanlar denirdi. Erdinç YEŞİLYURT

C 195.Kolay değişen,münafık ve helak olacak insan denir. Mehmet Şirin ARTUK
C.195
İnsanları birbirine düşürerek kargaşaya neden olmaktadırlar,kara cahil, münafık ve zalimden başka bir şey değiller.ÇİĞDEM YİĞİT
C.195Böyle kişiler ancak ve ancak hayvanlaştıkları için cahil ve parazittir.MELEK BOZANER
C.195
Sonu kötülükten başka bir şey olmayan kara cahil.SELMA ZENGİN

C 195. Geleceği için dünyanın yönünü değiştiriyor. MUZAFFER CEYLAN

C 195. onlar ancak kendilerini korumak kendi rahatlarını elde etmek için savaşırlar Niyetlerinde samimi alsaydılar kendilerini özgürlük savaşçıları denirdi Ömer GEZİCİ

C 195. Bunlar en güçlüler diye anılıyor. Eğer bu hakça olsaydı en adaletliler anılırdı ve sadece doğruluk için çarpıştırılırdı. Değişime müsaitleri kapitalle değiştiriyor. Tekin ÖZBEY

C 195. Zihinsel ve bedensel çarpışan kitleler, açlık ve sefalet içinde kıvranmaktadırlar. Çünkü vetoya kurbanlıklar lazımdır. Vetonun hidayeti de ancak bu sistem böyle devam ettikçe o da var olmayı bilecektir. Muhsin ERSAN 

C 195. Zihinsel ve bedensel çarpışan kitleler, açlık ve sefalet içinde kıvranmaktadırlar. Çünkü vetoya kurbanlıklar lazımdır. Vetonun hidayeti de ancak bu sistem böyle devam ettikçe o da var olmayı bilecektir. Emre Özden

C.195: Gelişmiş yahut gelişmekte olan ülke diyorlar ya da veto imparatorluğunun maşaları olaya gayret edenlerdir. Bu insanlara kuduz ahlaklı insan denir.ekonomik yaptırımlar ve ihtiyaç uygulaması ile insanlrı kendi ahlakına uyduruyor Selman  BÜYÜK

C 195.Veto yandaşları çıkarcılar. Veto imparatorları kendi çıkarları doğrultusunda değişime müsait olanı değiştiriyor ve kullanıyor. Emine ÖZTÜRK

C 195.Değişmek  istemeyeni  bence  kimse  değiştiremez.Değişmek  isteyenler  kolayca  değişebilirler. BARIŞ DEMİRTAŞ

C 195. Kapitalizmin besin kaynağı oligarşi,faşizm,terördür.Kapitalist sistem bunları yaratır bunlarla beslenir istediği zaman yeni bir kaos ortamı oluşturur sonrada araya girer hakemlik yapar.Mahmut ERBAY

C 196. Kapitalizm bir terbiye sistemidir. İnsanları para ile veya boş bir takım vaatlerle kandırır ya da toplumu geri bırakıp kendisine muhtaç eder. Selman BÜYÜK

C.195 Bu gün her fikri düşüncenin neferi bir veto imparatorluğunun üyesi olarak çarpışmaktadır. Yani her ideoloji bir veto düzeni oluşturur. Ve kendi dışındaki düşünsel sistemlerin yaşam olanağına kısıtlar. Kurumsal olarak eğer bu düzen hakça olsaydı ve kolayca hedefe kenetlenen , haklı- doğru özgürlüğünden ödün vermeseydi. Faşist , terörist , Siyonist , ve oligarşik  gibi terimlerle insanların bölünmesine gerek kalmazdı. N.BİLGİN

C 195. İsteyerek veya istemeyerek canı pahasına zihinsel ve bedensel çarpışan kitleleri özgürlük getireceğini söyleyerek işgal ediyor. Abdulmevla OKTUAY 

C 195. Bilimin, teknolojinin ilerlemesiyle insanların beklentileri yaşam tarzları da buna paralel olarak değişmektedir. Hatice ŞAHİN

C 195. Veto imparatorluğunun geleceğini güvence altına almak için çarpışan kitleler şovanist,terörist olarak adlandırılmaktadır. Uğur YÜCEDAĞ

C 195. Onlara insan denir ve bu çarpışma hak için doğruluk için güzel ahlak için olurdu. Ercan ÇiFTÇi

C 195. Veto imparatorları kendi çıkarları doğrultusunda değişime müsait olanı değiştiriyor ve kullanıyor. Kadir AVCİ

C195.  Kolay değişen ve uşaklığa meyilli insanlar olur bunlar gelecekte yok olmaya mahkumdur İlyas AKTÜRK

C.195.bu insanlar veto devletlerinin köleleri olarak anılıyor. HAYRETTİN KARABUDAK

C.195 Sömürünün ahlaksız uşakları. İRFAN CEYLAN

C.195 Kapitali taşıyan hamallar.  SEVDETA ŞİŞMAN

C 195. Zihinsel olarak faşistler,Siyonistler,oligarşiler bedensel olarak ta köle cahiller.körelmiş bulanmış, yosun insanlar denirdi. Bedih EROĞLU

C 195. Teknolojinin gelişimi sonucu gereksinimlerin de aynı doğrultuda olması.A.KONUKSEVER

C.195. Bence bu şekildeki kitleler kullanılıyor bu kitlelerin içine sızıp onları uyarmalıyız doğruyu göstermeliyiz. Zehni GÜN

C 195.Terörist diye adlandırıyorlar.K endi menfaatlerine uymayan kurum, kuruluş,devlet ve  milletleri terörist grup olarak adlandırıyorlar. Haksız olmalarına rağmen istedikleri ülkeye saldırabiliyorlar. (FATİH KAPLAN)

C 195. Evet değişmek isteyeni Allah (c.c) değiştirir. Ama değişimi isterken iyi değişme istemek lazım ve bu uğurda caba harcamak lazım. ŞEHMUS AKYÜZ

C.195 Dönek ve uşaklardır diyecek başka bir şey yok.BARIŞ HOZMAN

C.195.Köle olmaktan hiçbir zaman kurtulamazlar.Osman KILINÇ

C 195. Bugün veto imparatorluğunun ayakta kalmasını isteyen ya aptaldır ya da bu sistemin varlığından bir çıkarı vardır. . ZEYNEL EDE

C.195 veto devletlerinin uşakları hamalları durumundadırlar   Celal TİLGEN

C 195. Bugün veto imparatorluğunun düzeni hak olmadığından bu uğurda zihnen veyahut bedenen savaşan insanlar cahil, münafık, terörist, siyonist, şövenist vb. adlandırılırlar. Eğer bu düzen hak olsaydı bu insanlar hak için çarpışmış olacak ve hak uğruna savaşan akıllı evrensel insanlar veya şehit insanlar olarak adlandırılacaklardı. Fahriye İNCE                                                                                    C 195.Bunlara kavim milliyetçiliği denilebilir..Ama bu üzen ne kadar hakça bilinemez.Eğer bir şeyden sonuç alınamayacağı kanaatindeyse onu bırakmak gerek inada gerek yok Meral YILMAZ

C.195 Robot. ADEM BATARAY

C.195 koyun ahkakına sahip insanların yapmış olduğu bir şey bu.. Mehmet Fatih Şengül

C.195 Osmanlı da bir zamanlar değişmek istemiyordu oysa zaman gösterdi ki tüm kuruntuları boşuna imiş. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 195. Kolay değişen, münafık ve helak olacak insan denir. Nesrin EKİNCİ

C 195. Devlet içersinde meydana gelen sorunlar güçlü devletlerin bu durumdan faydalanmaları kaçınılmazdır. SİNAN UZUNDEMİR

C 195. Dünyada çarpışan kitleler güç odakları tarafından yönlendiriliyor. Ama Kürt Özgürlük Hareketi kendini bu oyunlardan arındırmış ve gerçek bir çarpışmadır. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 195.Eğer biz Amerikanın terör dediğine terör desek Amerika’dan ne farkımız kalır. Amerika terör diyorsa demek ki onlar terör değildir.Bu kadar basit olay.Murat ÇELEN