S 193.İnsanlık adına ahlak cahili olmak teknoloji cahili olmaktan daha tehlikelidir. Önermesini orta doğu, uzak-yakın batı, uzak-yakın doğu, Afrika ve kuzey kavimlerine tek tek ve çoklu olarak kronolojik geçmişine uygulayıp. Günümüz patojen, fosil ve ilkel teknoloji kovboylarına güncelleyin.

İp ucu;çevrenin mi ilkel insan sorunu var insanın mı çevre sorunu var neden? Asrımızın tüm kavimlerini tek tek düşünün hangisi/leri olmasaydı da bir karakaçan olsaydı dünyaya daha daha hayırlı olurdu….isim vermeden görüşünüzü belirtiniz.1

 

C 193.Çevrenin ilkel gelişmemiş insan sorunu var. ahlak bozulursa o bozuk ahlakla teknolojide bozulur.Karakaçanın doğaya hiç zararı yok  cahiller doğayı mahvetmiş. Hamit MENÇUK

C 193.Çevrenin ilkel insan sorunu vardır.örneğin bir hayvanın doğaya pek zararı yokken ama bir Amerikalının çok zarar verdiği bilinmektedir.M. Sait DEMİR

C 193. Çevrenin insan sorunu vardır.Toplu insan ve hayvan katliamları ve nükleer artıklar buna örnektir.Çevrenin bence cahil insanla sorunu çoktur. Abdullah DENİZEDALAN

C 193.Çevrenin gerçekten ilkel insan sorunu var.Bu yüzdendir ki teknoloji cahilliği günümüz şartları için ahlak cahilliğinden çok daha tehlikeli. İdris MANTAŞ
C 193. Batılıların ahlak cahili, teknoloji cahili olmaktan daha iyidir. Müslümanlar için de tam tersi geçerlidir. Doğan ERGÜN
C 193. İlk önce aşılanması gereken mesele ahlaklı insanlar yetiştirmektir. Ahlak olmadan hiçbir meselede iyileştirilemez. Bu devrin sorunu, gerçekten ahlaklı insan yetiştirmeme sorunudur. HAYRETTİN AYDIN

C 193. Teknoloji cahili sadece çağın gerisinde kalan kişidir. Çağın gereklerine uygun araç ve gereçleri kullanamaz. Ama bu durumun kendisinden başkasına zararı yoktur. Ancak ahlak cahili, fıtratlarına    aykırı liyakatsiz işlerde  tehlikelidir. Eksik ve yanlış bilgileri doğru fikirmiş gibi avukatlığını yapıp bu bilgileri hayatlarına uygulayan kişilerdir.Hatice TUNCER.

C.193 Teknoloji geliştikçe yararları olduğu kadar zararlarını da görebiliyoruz. Çevre kirliliğimizin en büyük nedeni yine teknolojiyi kötü amaçlarla kullanıp kendi menfaatlerini ön plana almalarıdır.teknolojik cehalete sahip milletleri örnek alıyoruz bu da bizim en büyük cehaletimizdir. BAHAR YILDIZ

C.193 teknolojik cahilde fazla zarar gelmez ancak kendini etkileyebilir ama bir ahlak cahilinde durum daha kötü ahlak cahiline yanlışları göstermek çok zor ama teknoloji cahilleri gerekli işlemler yapılarak cahilliği giderilebilir. Mesut ASLAN

C.193: Ahlak cahili olmak teknoloji cahili olmaktan kötüdür. Buna en güzel örnek Lut ve Semut kavimleridir. Roma’dan modern dünyamıza kadar birçok toplumda ahlak cahilleri olmuştur. Bu gün ise Ortadoğu ya kan kusturan iki büyük ahlak cahili toplum vardır. Dilek KARABAYRAKTAR

C 193.İnsan adına ahlak cahili olmak kadar acı bir olay olamaz.Bir köpek balığı gibi her şeyi içinde barındırır.Seyhan IŞIK

C.193.insanlar arasındaki vahşeti ahlak olmadıktan sonra hangi teknoloji durdurabilir. Menşure DAĞLAR

C 193. evet sonuçta bir milleti veya topluluğu ayakta tutan onun örf, adet gelenek ve süre gelen ahlak anlayışıdır. Bu değerler yanlış anlaşılır ise o toplum zaten çökmüştür. CAHİT ÖZKAN

C 193. Çünkü güzel bir ahlaka sahip olmasa o devlete zarar vermekten başka bir şey yapmazdı. Ahmet ESER

C 193. Teknolojik cahilde fazla zarar gelmez,  ahlak cahiline yanlışları göstermek çok zor ama teknoloji cahilleri gerekli işlemler yapılarak cahilliği giderilebilir. Erdinç YEŞİLYURT

C.193 Teknoloji geliştikçe yararları olduğu kadar zararlarını da görebiliyoruz. Çevre kirliliğimizin en büyük nedeni yine teknolojiyi kötü amaçlarla kullanıp kendi menfaatlerini ön plana almalarıdır.teknolojik cehalete sahip milletleri örnek alıyoruz bu da bizim en büyük cehaletimizdir. Mehmet Şirin ARTUK

C.193 Çevrenin insan sorunu olmakla birlikte ,çevreye sürekli zarar vermektedir.ayrıca ahlak cahili olmak insanlık açısından çok tehlikelidir.ÇİĞDEM YİĞİT

C.193Ahlak cahili insanlar doğru ola hiç bir şeyi idrak edemediğinden çevreye de zarar vermektedir.MELEK BOZANER

C.193İnsan çevreyi kullanma ve insanlığı yitirerek çevreye zarar verdiğinden çevrenin insan sorunu vardır.SELMA ZENGİN

C 193.Çok fazla bir çaba harcamaya gerek yok kesinlikle doğrudur. Aya çıkmakla adam olunmaz veya adam oldum diye aya çıkmak gerekmez. MUZAFFER CEYLAN

C 193. insan başkalarına zarar vereceğine o bilgileri elde etmemeleri daha iyidir fakat insan kendini savunması nasıl yapar ki Ömer GEZİCİ

C 193. İnsanlık adına ise doğrudur. Çünkü insanlığın vazgeçilmezleri arasında ahlak önemli yer tutar. Tekin ÖZBEY

C 193. İlk önce aşılması gereken mesele ahlaklı insanlar yetiştirmektir. Ahlak olmadan hiçbir meselede ıslah olacağımızı sanmıyorum. Bu devrin sorunu, gerçekten ahlaklı insan yetiştirmeme sorunudur. Muhsin ERSAN

C 193. İlk önce aşılması gereken mesele ahlaklı insanlar yetiştirmektir. Ahlak olmadan hiçbir meselede ıslah olacağımızı sanmıyorum. Bu devrin sorunu, gerçekten ahlaklı insan yetiştirmeme sorunudur. Emre Özden

C 193.Ahlakın tükendiği toplumlarda toplum yok oluşun sınırındadır.Sahip olduğunuz  teknolojinin kısıtlı olması sadece gelişmemiş olduğunu gösterir ki bu da yok olmaktan çok daha iyidir.Emine ÖZTÜRK

C 193.Bence  teknoloji  cahili  daha  tehlikelidir. BARIŞ DEMİRTAŞ

C 193.Ahlaken cahil bir toplum yozlaşmaya mahkumdur. İnsan benliğini kaybettikten sonra  kaybedeceği bir şey kalmamıştır. Selman BÜYÜK

C.193Teknoloji dediğimiz şey , istediğimizde hayatı kolaylaştırır; Ancak aynı teknoloji aynı zamanda ikiz kulelerde bombada olabilir. Uçak, en önemlisi teknolojik araç iken aynı zamanda ikiz kulelerde bomba da olabiliyor. Burada verilen zarar açısından düşünülecek olursa teknolojik cehalete sahip kavimlerin verdiği zarar , ahlak cehaletine sahip milletlerin verdiği zarardan çok daha fazladır. “ insanların bizzat kendi yaptıklarından dolayı karada ve denizde fesat meydana gelir “  Ayeti Kerime de buna örnektir. Hiçbir teknolojik cehalete sahip milletler kadar sahip değillerdir ve onlar kadar baskı ve şiddet göstermemişlerdir. N.BİLGİN

C 193. Ahlak cahili olmak teknoloji cahili olmaktan daha tehlikelidir teknoloji cahili sadece ekonomik çöküntüye sebep olur fakat ahlak cahili toplumun bütün sistemlerine zarar verir. Abdulmevla OKTUAY

C 193. Tabiî ki insanın sorunu var. Bilim ve teknolojide gelişmek kadar duygusu vicdanı olan bireylerde yetiştirmek gerekir. Hatice ŞAHİN

C 193. Teknolojik cahiller yüzünü açık tutarlar fakat başkaların adına ahlak cahilliği yapanların maskeleri kapalıdır. Uğur YÜCEDAĞ

C 193. Çünkü insanı insan olarak devam ettiren ahlaktır ve insan var olunca da ancak teknoloji vardır. Dolayısıyla ahlak cahili insana zarar verdiğinden daha tehlikelidir. Ercan ÇiFTÇi

C 193.Ahlakın tükendiği toplumlar da insanlık namına da bir şey kalmaz insani değerler yitirilir. Kadir AVCİ

C 193.İnsanı insan yapan güzel ahlaktır. Güzel ahlaktan yoksun toplumlar hayvanlaşmış toplumlardır.Kerime TAŞ

C.193 teknolojik cahilde fazla zarar gelmez ancak kendini etkileyebilir ama bir ahlak cahilinde durum daha kötü ahlak cahiline yanlışları göstermek çok zor ama teknoloji cahilleri gerekli işlemler yapılarak cahilliği giderilebilir. İlyas AKTÜRK

C.193.ahlaktan yoksun olan insandan her şey beklenir.ancak teknolojiden yoksun insan sadece hayatını kolaylaştıramamış olur. HAYRETTİN KARABUDAK

C.193 Teknoloji cahili elektroniği bozar ahlak cahili ise toplumu bozar. İRFAN CEYLAN

C.193 Ahlak cahili her yere kusar diğeri ise teknolojiyi bozar tamiri de vardır sonuç ta.  SEVDETA ŞİŞMAN

C 193. Teknolojik cahilde fazla zarar gelmez ancak kendini etkileyebilir ama bir ahlak cahilinde durum daha kötü ahlak cahiline yanlışları göstermek çok zor ama teknoloji cahilleri gerekli işlemler yapılarak cahilliği giderilebilir. Bedih EROĞLU

C 193. Ahlak cahiliyle uğraşayım derken kendi öz benliğimizi yitiririz.Yani yapılacak bir şey yoktur.Teknoloji cahili sadece o alana özgüdür o alandan uzak tutarız hiçbir şey yapamazsak eğer.A.KONUKSEVER

C.193. Ahlat cahili insan/toplum teknoloji ile uğraşmaz ama teknoloji cahili teknoloji üzerinde yoğunlaşınca teknoloji gelişebilir. Bu nedenle ahlak cahilliği kötüdür. Zehni GÜN

C 193.Çevrenin ilkel insan sorunu vardır. Orta doğu ve Müslüman ülkelerinin ahlak cahili insanlarının fazla olması  nedeniyle bu ülkelerde sürekli iç savaşlar vardır.Ahlak cahili kavimler olmasaydı dünyaya daha hayırlı olurdu. (FATİH KAPLAN)

C193. teknoloji harikası amerikan ile teknoloji bakımından pek fazla gelişmeyen fas devletini ele alalım. Amerikanın ırak ‘a saldırısı cahilliğinden kaynaklanıyor. BURHAN KORHAN

C 193. Çünkü ahlaksız insan yapmış olduğu teklonoj ile seni sömürür. ŞEHMUS AKYÜZ
C.193
  Bilgi cahilliği olmak her cahillikten kötüdür her zaman bilgiye aç olmalıyız.BARIŞ HOZMAN

C.193.Güzel ahlak çözümdür kardeşliğe beraberliğe Osman KILINÇ

C 193. Ahlak cahili olan hem de toplumun değer yargılarını yok eder hem de yeni oluşturulacak teknolojik yeniliklerin önünü tıkayacaktır. . ZEYNEL EDE

C.193  öncelikle güzel ahlaklı insan yetiştirilmelidir  bu devrin en büyük sorunu güzel ahlaklı insanların yetiştirilmesi sorunudur Celal TİLGEN

C 193. Çünkü günümüzde ahlak cahili ülkelerin teknoloji bilen omları ve bunun kötüye kullanmaları insanları çevre sorunlarıyla karşı karşıya bırakmıştır. Eğer bilmek ve gelişmek buysa ülkenin teknoloji cahili olması daha makbuldür. Fahriye İNCE                                                                          C.193.insanlar arasındaki vahşeti ahlak olmadıktan sonra hangi teknoloji durdurabilir Meral YILMAZ C.193 Evrensel ahlak ilkesi olmadan bilim ve teknoloji bile bilinçsiz ve acımasızca kullanılabilir. ADEM BATARAY

C.193 teknoloji insanların hayatını kolaylaştırır. Anacak ahlak cahili olmak daha kötü daha zarar vericidir.Mehmet Fatih Şengül

C.193 Çünkü ahlak cahili olmak başkalarına saygı duymamızı engelliyor. Buna göre de karşındaki senden olumsuz etkilenir. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 193.bence de ahlak cahilleri teknolojik cahillerden daha tehlikelidir ne yaptığını bilmezler ahlak cahili olmaktansa teknoloji cahili olmayı tercih ederim.  Nesrin EKİNCİ

C 193. Kesinlikle doğrudur. SİNAN UZUNDEMİR

C 193. Tabi ki ahlak cahili daha tehlikelidir. Ne kadar bilge olursa olsun doğru kullanmadıktan sonra anlamı kalmaz. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 193. İpucunda da belirttiği gibi çevrenin ilkel inşa sorunu vardır. İnsanların çevre sorunu yoktu çevre doğal ve cansızdır. Hareketli olan değiştirme gücüne sahip olan insandır. Dünyada her kavmin bir yeni ve görevi vardır. Ama Araplar olmasaydı dünya biraz güzel olabilirdi. Murat ÇELEN