S 187.Asimetrik dengesiz düşündükleri için aşağıların aşağısına doğru yol almış ahlakları hayvandan beter olmuş. Biraz simetrik dengeli veya çoklu simetrik küresel düşünseler belki daha edepli nesiller olabilirler.Öz deyişin geçersizliğini kanıtlayınız.

İp ucu;Onun için akıl ve zeka , nefis ve ruh zıt kutuplara insanı yönlendiren tamamlayıcı sanal araçlar olup;yani bir ağacın gövde ve dalları akıl -ruh, kök - dallanması zeka ve nefsin bir aradaki anlamlı bulunuşu gibidir. Bu dört sanal aracın konumlarının yararı; asimetrik düşünmemize engel olup daha küresel, simetrik dengeli ve verimli düşünmemizi sağlar. Bu araçları dengeli çalıştırmayan primitif insanlarda düşünce a simetrik olduğu için ahlak hayvani ve asimetriktir.

İnsanlar bu asır ağaç köklenmesi misali yada ceninin anne rahminde göbek kordonunun çimlenmesi örneği gibi doğanın ve dünyanın iliklerine doğru emeçlerini ve düşüncelerini saldılar (zeka ve nefsin inkişafı) . Ancak bu arada gövde üzerindeki organlar misali kainata yeşeremedikleri için yada ceninin gövdesinin anne rahminde gelişmemesi-premature (güdük) gelişmesi sonucu (akıl ve ruhun inkişafı) bu günkü ahlaki ve kürsel tufan sorunları ortaya çıktı. Önermesinin eksiğini tamamlayınız yada gerekçeleriyle ret ediniz.

 

C 187.Doğrudur günümüzde aklına ve zekasına uyanlar mutlu olur. Sadece zevkine uyanlar ise helak olmuştur Lut ve Semud kavimleri gibi   Hamit MENÇUK

C 187. Asimetrik düşünen bazı insanlar simetrik düşünceyi zaten başaramadıklarından dolayı o ahlaka saplanmışlardır. Geçersizliği budur! Çünkü her simetrikte gerçeğe vurgulayamaz!

M. Sait DEMİR

C187.Asimetrik düşünen insanlar kendilerinin akıllı olduklarını düşünüyor olduklarından ahlakları hayvanlarınkinden beter olmuştur.O cahillikten kurtulurlarsa edepli insanlar olurlar. Abdullah DENİZEDALAN

C 187.İnsanlar sahip oldukları ahlaklarıyla gerektiği yerde eşrefi mahlukat,sahip oldukları kötü ahlaklarıyla da gerektiği yerde esfele safilin bile olurlar.Bu seviyelere ulaşmak tamamen insanın elinde olan bir şey.Her şeyin doğru yolunu Allah bize gösterip,amel etmeyi bize bırakmıştır. İdris MANTAŞ
C 187.
Bazı insanlar ölçüsüz davrandıkları için ahlaki yönden çökelmiştir. Doğan ERGÜN

C 187.  İnsanların davranış sergilerken akıl, zeka, nefis ve ruh gibi dört sanal aracın etkileşimi ile  gerçekleşir. Akıl, zeka, nefis ve ruh zıt kutuplara insanı yönlendiren tamamlayıcı sanal araçlar olup; yani ir ağacın gövde ve dalları akıl-ruh, kök dallanması zeka v e nefsin bir aradaki anlamlı bulunuşu gibidir. Bu dört sanal aracın kurumlarının yararı asimetrik düşünmemize engel olup daha kitlesel, simetrik, dengeli ve verimli düşünmemizi sağlar. Bu araçlar dengeli çalışmayan insanlar ilkel insanlardır,primitif insanlardır.  Hatice TUNCER.

C.187 Akıl.zeka,nefis ve ruh zıt kutuplara insanı yönlendiren tamamlayıcı araçlardır.bu 4 aracın konumlarının yararı;asimetrik düşünmemize engel olup daha simetrik dengeli ve verimli düşünmemizi sağlar. BAHAR YILDIZ

C.187 geçersizlik değil de geçerlilik payı daha yüksek asimetrik düşünmeye mahkum olan insanlar kendilerine ve çevrelerine zarar vermekten başka bir şey yapmazlar ve esfela safiline düşerler ama simetrik düşünenler hayattan zevk alıp aldırtmayı da öğrenirler. Mesut ASLAN

C.187:  Bu özdeyiş genel itibariyle doğrudur. Dilek KARABAYRAKTAR

C 187.Kesinlikle katılıyorum.Dengesiz insanlar iftiraya kadar yol alırlar.Bunların ahlakı hayvanlarla bile eşdeğer değil. Seyhan IŞIK

C187.bir kez dünyaya gelirim deyip her türlü davranışı mubah sayanlar. Menşure DAĞLAR

C 187. edep sadece düşünmekle olamaz fıtrat gereğidir. CAHİT ÖZKAN

C 187. imkansız gibi bir şey hem hayvanlar kadar aşağılık bir duruma düşecek hem de daha edepli olacak. Olmaz olamaz. Ahmet ESER

C 187. Toplum ahengi için simetrik düşünmeye ve de iş evrenselleşme ihtiyacı insan ruhunda gark edinmelidir. HAYRETTİN AYDIN

C 187.Her şeyin doğru yolunu Allah bize gösterip,amel etmeyi bize bırakmıştır. Erdinç YEŞİLYURT
C.187 insanlar sadece nefislerinin isteklerine göre yaşarlarsa bu yaşamda hiçbir faaliyeti olmaz ve her zaman doyumsuz olurlar. Helak olacakları gibi yaşam bile bir süre çekilmez olur ve yetmez onlara. Oysa aklı ve zekâsının beraber iş görmesiyle hareket ederek edep ve fıtratı çerçevesinde hareket etmelidir. Melek BOZANER
C.187
nefis insanın tatmin edilmesi zor olan tarafıdır. İnsan eğer aklı ile hareket ederse güzel ahlak ve edep çerçevesinde olur. Ancak nefsi ile hareket ettiği zaman sapkınlığa uğrar ve buda onun zararınadır. ÇİĞDEM YİĞİT

C.187 insanlar her zaman akıllarıyla hareket etsin ki belli bir hayâ ya sahip olabilsinler. Oysa nefiste bazen ne hayâ kalır nede tatmin olunur. Bu yüzden insan aklının çerçevesinde hareket etmelidir. Yoksa nefis insanı hüsrana götürür. Selma ZENGİN

C 187.Doğrudur günümüzde aklına ve zekasına uyanlar mutlu olur. Sadece zevkine uyanlar ise helak olmuştur Lut ve Semud kavimleri gibi.   Mehmet Şirin ARTUK

C 187.Her söze boyun eğen sesini çıkarmayan kişilerle gelişim bir yere kadar sürer. MUZAFFER CEYLAN

C 187. simetrik düşünceler insani evrensel ahlaka eriştirme insani evrensel ahlaka götüren şey ancak Allah i bulmakla erişebilir Ömer GEZİCİ

C 187. İnsanlar sadece düşündüklerine göre değerlendirilemez. Yaşantıda önemlidir. Bu nedenle bu özdeyiş geçersizdir. Tekin ÖZBEY

C 187. Toplum ahengi için simetrik düşünmeye ve de iş küreselleştirme ihtiyacı insan ruhunda gark edinmelidir. Muhsin ERSAN

C 187. Toplum ahengi için simetrik düşünmeye ve de iş küreselleştirme ihtiyacı insan ruhunda gark edinmelidir. Emre Özden

C 187. Toplumun huzur ve sağlığı sergiledikleri ve ya benimsedikleri ahlakla orantılıdır. Selman BÜYÜK

C 187.Toplumda kuduz ahlaklı insanlar olmamış olsa idi iyi ahlaklı insanların varlığı bu kadar fark edilir ve ortaya konur muydu? Kötü olmalı ki iyinin ve güzelin değeri bilinsin. Emine ÖZTÜRK

C.187 bir toplumun huzuru ahlakla doğru orantılı. N.BİLGİN

C 187. Dengesiz düşünen insanlar dengesiz bir ahlaka yani hayvan ahlakına doğru yol almış olurlar. Hayvanların gösterdiği davranışları sergilerler   Abdulmevla OKTUAY

C 187. Bir insan güzel ahlaklı olursa meleklerden daha üst seviyede olabilir. Kötü ahlaklı olursa da hayvanlardan daha aşağıda bir seviyede olabilir. Hatice ŞAHİN

C 187. İnsan Allah’a karşı görev ve sorumluluğunu yerine getirmedi mi hayvanlardan daha da alt mertebe inebilir.Çünkü arı balı,inek sütü,eşek ise insanların yükünü taşımakla görevlendirilmiştir.Bu hayvanlar görevlerini layıkıyla yerine getirmektedir.Görevini yerine getiremeyeler ise daha alt mertebeye iner. Uğur YÜCEDAĞ

C 187. Aslında onlar hayvandan beter olmamış sadece farklı görüşler sunmuşlardır belki de bu da bizim hoşgörü insafımıza kalmış bir ortamdır. Ercan ÇiFTÇi

C 187. Bazı şeylerin kıymetini daha iyi anlayabilmemiz için zıtlıkların kötülüklerin olması gerekir bence. Kadir AVCİ

C.187 geçersizlik değil de geçerlilik payı daha yüksek asimetrik düşünmeye mahkum olan insanlar kendilerine ve çevrelerine zarar vermekten başka bir şey yapmazlar ve esfela safiline düşerler ama simetrik düşünenler hayattan zevk alıp aldırtmayı da öğrenirler. İlyas AKTÜRK

C.187.her şeyin aşırısı zararlıdır. Her şeyin orta halli olanı evladır. HAYRETTİN KARABUDAK

C.187 Cehalet büyük bir bataklıktır. Bunu kurutursak güzel ahlak kendiliğinden oluşur.  İRFAN CEYLAN

C.187 Asıl olan eğitim ile bu sorunu halletmektir. SEVDETA ŞİŞMAN

C 187.Günümüz yaşantı tarzları ve uygulama şekilleri bakımından bir çok kategoriye ayrılmış olabilir.Bu kategorilerden faydalı olanı mantıklı davranışlar çerçevesinde yapılan davranışlar daha anlamlı ve daha faydalı değerler üretmekteyken duygular ile yapılan davranşlar bu tutarlıklar pek görülmez. . ZEYNEL EDE

C 187.İnsanlar sahip oldukları ahlaklarıyla gerektiği yerde eşrefi mahlukat,sahip oldukları kötü ahlaklarıyla da gerektiği yerde esfele safilin bile olurlar.Bu seviyelere ulaşmak tamamen insanın elinde olan bir şey.Her şeyin doğru yolunu Allah bize gösterip,amel etmeyi bize bırakmıştır. Bedih EROĞLU

C 187. Akıl ve zeka , nefis ve ruh zıt kutuplara insanı yönlendiren tamamlayıcı sanal araçlardır.Bu 4 araç dengede önemli unsurdur.A.KONUKSEVER

C.187. aklına uyan başkasına muhtaç olmaz ve kendi varlığını sürdürür. Bazı kavimler başkalarına inanmış ve sapmışlardır  yani yanlış olanı yapmışlardı. Zehni GÜN

C 187.İnsan akıl, zekâ, nefis, ruh gibi mükemmel bir şekilde koordine edilmiş kavramları içinde barındırır. Bu sayede diğer varlıklardan ayrılmıştır.Bu dört sanal araç asimetrik düşünmemize engel olup daha küresel, dengeli ve verimli düşünmemizi sağlar. (FATİH KAPLAN)

C 187. Asimetrik düşünen bazı insanlar simetrik düşünceyi zaten başaramadıklarından dolayı o ahlaka saplanmışlardır. Geçersizliği budur! Çünkü her simetrikte gerçeğe vurgulayamaz! ŞEHMUS AKYÜZ

C187.İnsanlar öyle bir hızla ahlaksızlığa gidiyorlar ki her şey aracı olmuş , daha bu dünyadan kaybedilmeyen bazı şeyler vardır insanlar bunlara sarılırsa belki umutlar olabilir. BARIŞ HOZMAN

C.187.Doğadaki her şey zıddıyla vardır olumsuzluk anlamında değil insan sadece aklını kullanarak belli bir yere varamaz başkasını düşüncesine de ihtiyaç vardır.Osman KILINÇ

C.187 özdeyişe  genel anlamda katılıyorum   zekasına ve aklına uyanlar mutlu olur Celal TİLGEN

C 187. İnsanlarda nefis doğa ve madde alemini hızlı kavrayıp uyum sağlamamıza yardımcı olur. İnsanların asimetrik düşünmelerine ve hayvandan daha aşağılık duruma gelmelerine sebep olur. İnsanlarda ruh ve akıl olduğundan bunların varlığını iyi kullanıp kendilerini doğa ve madde alemine değil doğa ötesine yönlendirip daha edepli ve güzel ahlaklı nesiller üretebilirler. Fahriye İNCE

C.187 insanlar her zaman akıllarıyla hareket etsin ki belli bir hayâ ya sahip olabilsinler. Oysa nefiste bazen ne hayâ kalır nede tatmin olunur. Bu yüzden insan aklının çerçevesinde hareket etmelidir. Yoksa nefis insanı hüsrana götürür. Meral YILMAZ

C.187 Geçersiz değildir. Çünkü iyi edepli biri varsa diğeri de ona bakarsa edepli olursa bu böyle devam eder. ADEM BATARAY

C.187 toplum huzurunun insanların ahlaklarıyla orantılı olduğunu düşünüyorum. Güzel ahlakta akılla orantılı..  Mehmet FATİH Şengül

C.187 ben buna katılmıyorum. İnsanlar kendi özünden uzaklaşmışlar işte o zaman bozulmuşlardır. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 187.doğru deniyor bence de daha dengeli ileriye bakarak düşünürsek bu toplumu kalkındırırız ama gerici düşünmeyle bu toplumun hali hep böyle olur. Önemli olan bu toplumu ilerletmek bir şeyler kazandırmak bu topluma. Nesrin EKİNCİ

C 187. Küresel ortak bir düşünce olasılığı olabilmesi biraz zordur. SİNAN UZUNDEMİR

C187.Asimetrik düşünen insanlar kendilerinin akıllı olduklarını düşünüyor olduklarından ahlakları hayvanlarınkinden beter olmuştur. O cahillikten kurtulurlarsa edepli insanlar olurlar. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 187.Güzel bir düşünce çünkü insan oğlu aklını nefsini zekasını ve ruhunu orantılı şekilde kullanırsa hayat anlamlı olur.Yoksa Ayette denildiği gibi insan hayvandan a aşağı olur.Murat ÇELEN