S 186.Neden dünyadaki tüm hayvanların tür seviyesinde (ör.eşeklerin, atların) ortak bir dili varda insanların ortak bir dili yoktur. Acaba böyle bir konuşulan ve yazılan ortak lisan geliştirmek mümkün mü nasıl? Neden? Neye dayanarak? Gereklimi bu lisan?

 

C 186.İnsanları tek düze yaparsak bizimde hayvanlardan pek farkımız kalmaz. varsın hepimizin düşüncesi de aynı olsun o zaman da iyice hayvanları sollayalım. Bazen koyunlardan bile sürüden ayrılanı olur. tabi bazıları da sürüden kopanı kurt kapar diyebilir. Ama aptalca yaşamaktansa akıllıca şereflice direnerek ölmek daha evladır.Tek dil tek ırk safsatası yerine dillere kültürlere saygı temelinde eğitim ve öğretimle insanlar liyakatli bir şekilde aşılanmalı. Hamit MENÇUK

C 186. Hayvanların konuşma sitili birini hepsiyle kıyas edersek farklıdır. Kimilerine göre bir zamanlar yer yüzünde sadece bir grup bulunan insan olmadığı bilinir, kimilerine göre olduğu bilinir. Olduğunu bilenlere göre açıklarsak bir zamanlar aynı dili konuşan insanlar vardı! İşte o konuşulan aynı dilin gerekçesi neyse şayet şuanda bir dil gerçekleştirilecekse gerekçesi bundan öteye gidemez! Eğer olmayanlara göre açıklarsak şuana kadar gerçekleşmemişse gerekçesi bundan öteye gidemez! M. Sait DEMİR

C 186.. Ortak bir lisan mümkün değildir. Hayvanlarla karşılaştırmanız bile yanlış. Neden derseniz: hayvanın hayvandan isteyeceği ancak çiftleşme olur, yoksa biri diğerinin nafakasını hazırlamaz. Diğer taraftan, insan insana muhtaçtır, insanın tek başına yaşaması mümkün değildir. Bu da ortak bir dili kullanmaya zorlamaz, diye düşünüyorum. HAYRETTİN AYDIN

C 186.Bence dünyada tüm hayvanların tür seviyesinde ortak bir dili olduğu gibi insanlarında ortak bil dili olmalı.İnsanların niyetleri iyi olduktan sonra,birbiriyle barışık olduktan sonra birbirlerini anlamada zorluk çekmezler.Yani ortak bir dile gereksinim duyarlar. İdris MANTAŞ
C 186.
Allah insanları kavimlere, farklı dillere ayırmış ki insanlar birbirini tanısın. Tüm insanların ortak konuşacakları bir dil geliştirmek mümkün değildir. Doğan ERGÜN

C 186. Ortak bir dilleri yok insanların ama insanların anlaşması için ortak bir dil şart değildir. İnsanlar;ahlaklarıyla, yaşam tarzlarıyla da anlaşabilirler. Herkes tek bir gerçeği, doğruyu kabul etse yani güzel ahlakı tercih etse ortada bir anlaşmazlık olmaz. Hatice TUNCER.

C.186 herkes aynı dili konuşsaydı lisan farklılıkları olmayacaktı. Toplumları birbirinden ayıran en büyük farklılıklardan bir tanesi de dil dir.ortak bir dilde geliştirilmeseydi en azından birbirimizi azda olsa bu dilde anlardık. BAHAR YILDIZ

C.186 herkesin kendi değer ve inançları farklı olduğundan dolayı dolaysıyla diller de de farklılık olacaktır. Dil de kendine has bir kültür bir değerdir herkesin aynı dili olsa  benim kültür ve inanç değerlerim eksilir.bu olmaz ama ortak konuşulan bir dil öğrenilebilir ancak her toplumun kendine has simgesi olan dili ayrı olmalı mesela Türkçe Türklüğü Arapça Arapları İngilizce İngilizler… Mesut ASLAN

C.186 Diğer canlıların ortak dilinin olması ihtiyaçlarının aynı olmasından kaynaklanır insanlarda aynı 

Ortak dili kullana bilir. Öğrenme tüm Müslümanların kuranı kerimi okumak ve anlamak için Arapça öğrenirlerse Müslümanların ortak dili Arapça olur . Abdullah DENİZEDALAN

C.186: Ortak bir dil mümkündür. Bugün matematik ortak bir dildir. Herkesin ortak konuştuğu bir dil gerekli değildir. Bu yaratılmaya çalışılan durumdur. Dilek KARABAYRAKTAR

C 186.Kesinlikle gerekli.Bizlerin en büyük sorunu iletişim,kendini ifade edemem Seyhan IŞIK

C.186.olabilir ama çok zor ama keşke aynı dili konuşanlarda birbirini anlayabilseler. Menşure DAĞLAR

C 186. insanlar farklı renk ve cinsiyette yaratılmıştır. Gayet doğaldır ki kendilerini ifade etme şekilleri de farklı olacaktır. Düşünülürse ortak bir şeyler yapmak mümkün ama kime göre. CAHİT ÖZKAN

C 186. bence vardır insanların bunu bulması gerek aklın yolu birdir. Ahmet ESER

C 186.Tek dil tek ırk safsatası yerine dillere kültürlere saygı temelinde eğitim ve öğretimle insanlar liyakatli bir şekilde aşılanmalı. Erdinç YEŞİLYURT

C.186 insanlar akıllı varlıklar olduğundan yeni lisanlar öğrenmekte ve üretmektedir. Ortak bir dil mümkündür. En azından insanlar birbirini anlamak için yeni bir lisan öğrenmek zorunda kalmaz. Melek BOZANER

C.186 bence insanlar için ortak bir dili olması iyi olurdu. Ancak insanlar birbirlerini ayırmak ve anlaşabilmek için kendilerine yeni diller üretmiştir. Çiğdem Yiğit

C.186 insanlar isterse ortak bir dilde toplanabilir. Ancak insanlar birbirlerinden farklı olmak için farklı lisanlar kullanmayı tercih eder. Oysa ortak lisan anlaşmayı kolaylaştırır. Selma ZENGİN

C 186.Bence dünyada tüm hayvanların tür seviyesinde ortak bir dili olduğu gibi insanlarında ortak bil dili olmalı.İnsanların niyetleri iyi olduktan sonra,birbiriyle barışık olduktan sonra birbirlerini anlamada zorluk çekmezler.Yani ortak bir dile gereksinim duyarlar. Mehmet Şirin ARTUK

C 186. Gereklidir zaten yakında herkes İngilizce bilmek zorunda bırakılacak. MUZAFFER CEYLAN

C 186. gerekliliği bugüne kadar ihtiyaç olarak karşımıza çıkmamış bilimsel çalışmalarınsa ne seviyede olduğu hakkında bir birikimim yok Ömer GEZİCİ

C 186. İnsanın birbiriyle ilişkilerinden dolayı yoktur. Böyle bir dil mümkündür. İnsanları birbirine yakalaştırmak bazından bu lisan insanı ilişkiler için gereklidir. Tekin ÖZBEY

C 186. Ancak, milli bir birliği olan topluluklar, aynı lisanı konuşabilirler. Ortak bir lisan mümkün değildir. Hayvanlarla karşılaştırmanız bile yanlış. Neden derseniz: hayvanın hayvandan isteyeceği ancak çiftleşme olur, yoksa biri diğerinin nafakasını hazırlamaz. Diğer taraftan, insan insana muhtaçtır, insanın tek başına yaşaması mümkün değildir. Bu da ortak bir dili kullanmaya zorlamaz, diye düşünüyorum. Muhsin ERSAN

C 186.Çünkü insan düşünen bir hayvan olduğu içindir. Yani özgündür.  Kerime TAŞ

C 186. Ancak, milli bir birliği olan topluluklar, aynı lisanı konuşabilirler. Ortak bir lisan mümkün değildir. Hayvanlarla karşılaştırmanız bile yanlış. Neden derseniz: hayvanın hayvandan isteyeceği ancak çiftleşme olur, yoksa biri diğerinin nafakasını hazırlamaz. Diğer taraftan, insan insana muhtaçtır, insanın tek başına yaşaması mümkün değildir. Bu da ortak bir dili kullanmaya zorlamaz, diye düşünüyorum. Emre Özden

C 186. Ortak dil insanların birbirini anlaması ile mümkündür başkasını kalben anladıktan sonra aynı dili konuşmaya gerek yoktur örneğin ABD eğer gerçekten başka milletleri anlasaydı bütün dünyaya hükmetmek istemezdi Selman BÜYÜK

C 186.Belki de mümkün en azından aynı dilde düşünüp yazmak ortak bir zemin oluşturabilir.Emine ÖZTÜRK

C.186 insanların ortak bir dili var bence ancak milli varlıkları bir olan toplumlar için söylüyorum… diğer türlü tüm insanlar için ortak bir dil mümkün değil..çeşitlilik olmasaydı belki.. N.BİLGİN

C 186. hayvanların aklı olmadığında ortaya farklı bir dil atamazlar. İnsanlarda ortak bir dil geliştire bilirler Abdulmevla OKTUAY

C 186. İnsanların daha iyi anlaşabilmesi için ortak bir dil gerekmektedir. Hatice ŞAHİN

C 186. Ortak dil oluşturmak yeterli değildir.Tek çare evrensel bir medeniyetler ittifakıdır. Uğur YÜCEDAĞ

C 186. Mümkün değil. Çünkü hayvanların türleri var ama onlarda ırk, soy ayrımı yok, insanlarda bu olduğundan otomatik olarak dil ayrımı da baş göstermiştir… Ercan ÇiFTÇi

C 186. Bana göre tüm dünyanın daha rahat anlaşabilmesi için ortak bir dilin olması gerek yada geliştirilmesi gerek ve bu dilin çok rahat öğrenilebilmesi gerek.  Kadir AVCİ

C.186 Diğer canlıların ortak dilinin olması ihtiyaçlarının aynı olmasından kaynaklanır insanlarda aynı 

Ortak dili kullana bilir. Öğrenme tüm Müslümanların kuranı kerimi okumak ve anlamak için Arapça öğrenirlerse Müslümanların ortak dili Arapça olur İlyas AKTÜRK

C.186.diller toplumların kültürlerini yansıtır.her toplumun kendine özgü kültürü olduğundan ortak bir dili konuşması mümkün olmaz. HAYRETTİN KARABUDAK

C.186 Gerekli tabi. Bugün diyalog kurmak dilin ortak olmasını sağlıyor. Hoşgörü ortak dilidir. İRFAN CEYLAN

C.186 Hoşgörü ve diyalog teknolojik destekle ortak dildir. SEVDETA ŞİŞMAN

C 186.Aslında ortak bir dilin olması gerekli değildir çünkü anlaşmayı sağlayan tek varlık dil değildir. İnsanlar birbirlerini insan değerleri ışığında kabul eder ve değer verirse zaten anlaşmamaları pek olası değildir. . ZEYNEL EDE

C 186.İnsanları tek düze yaparsak bizimde hayvanlardan pek farkımız kalmaz. varsın hepimizin düşüncesi de aynı olsun o zaman da iyice hayvanları sollayalım. Bazen koyunlardan bile sürüden ayrılanı olur. tabi bazıları da sürüden kopanı kurt kapar diyebilir. Ama aptalca yaşamaktansa akıllıca şereflice direnerek ölmek daha evladır.Tek dil tek ırk safsatası yerine dillere kültürlere saygı temelinde eğitim ve öğretimle insanlar liyakatli bir şekilde aşılanmalı.Bedih EROĞLU

C 186. Ortak dilimiz var aslında.Evrensel dilimiz İngilizcedir,bilim dili de Latincedir.A.KONUKSEVER

C.186. farklı dillerin olması önemlidir yaksa ayrı millet ve devlet diye olgular  ortadan kalkar. Zehni GÜN

C 186.İnsanlar farklı coğrafyalarda doğup büyüdüğü için her kavim kendine göre bir dil kullanmıştır. Çeşitliliğin olması bence daha güzel…(FATİH KAPLAN)

C186 her milletin lisanında kendisine ait kültür kalıntıları bulunmaktadır. Bunun için bu dilin yok olması kültürden bir parçanın alınması demektir. BURHAN

C 186. Mümkün değil olsaydı zaten olurdu çünkü ilk yaratılanda konuşuyordu ama şu an konuşma şekli bin çeşit oldu halbuki Hz. Adem bir dil konuşurdu. ŞEHMUS AKYÜZ
C.186.
Hayvan türlerinin de kendi aralarında ses farklılığı vardır insan ırklarında  lisan farklılığı olduğu gibi ama hayvanların ortak bazı iletişimleri vardır örneğin sesler idrar kokuları vb…insanlarında el işaretleri ve ortak lisanlar. BARIŞ HOZMAN

C.186.Hayvanların dili var mı yok mu bilmiyorum teknoloji gelişmiş şimdi herkes anlaşabiliyor bir gerçek de var ki dünyada her bir yılda on dilin yok olduğu. Osman KILINÇ

C.186   mümkün olduğunu düşünüyorum  günümüzün en büyük sorunlarından biride iletişimdir    Celal TİLGEN

C 186. Böyle bir lisan günümüzde bedenen var edilebilir. Fakat ruhen mümkün olması çok düşük bir olasılıktır. Çünkü insanlar bazen kendi menfaatleri için karşıdakini anlasa bile anlamazlıktan gelecektir. Fahriye İNCE
C 186
.Kesinlikle gerekli.Bizlerin en büyük sorunu iletişim,kendini ifade edemem Meral YILMAZ

C.186 değildir. Çünkü insanların hepsi ayrı bir kara parçasındadır ve farklı bir kültürün esiri altındadır. ADEM BATARAY

C186.Benim inanç felsefeme göre önce din sonra dil gelir.ama güzel bir iletişimin olabilmesi için ortak bir dile ihtiyacımız olacaktır.Mehmet fatih ŞENGÜL
 C.186
Gerekli değil şuurlular arasında bu anlaşmanın olması yetiyor bence. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 186. Çünkü hayvanlar içgüdüsel olarak davranırlar. İnsanların ise kendi özgür iradeleri vardır ona göre hareket ederler. Nesrin EKİNCİ
C 186.
Olabiliyor. Günümüzde herkes İngilizce konuşma derdinde değimli dır ? SİNAN UZUNDEMİR

C 186. İnsanlar farklılıklar yaratarak bu farklılıkları sömürerek kendini var eder. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 186. Ortak bir lisan geliştirmeye gerek yoktur konuşulan her dil, her lehçe, şive zaten bir insan topluluğu için ortaktır. İnsanlar bu dille iyi anlaşıyorlar. Murat ÇELEN