S 185.

A- Rabbim neylerse güzel eyler, arif anı seyir eyler.!?

Rabbim neylerse haklı eyler, arif anı ders eyler!! Öz deyişlerinin her biri kavram ve düşünce yanılgısına neden olma olasılığı ne olabilir? Neden?

Gereksiz, eksik, geçersiz ve yanıltıcı atasal değer yargılarına, özdeyişlerine, idlerine, idollerine, egolarına ve süper egolarına düşüncelerin liyakatsiz kul olması ne demektir?

B- Kant'ın ebedi barış planını düşünün. Kim olursan ol gel, herkese çağrıyı kim yapmış?1 Sizce doğru mu? Neden? Kavram yanılgısını saptamaya çalışın. l!! Hangi insan olursan ol gel!! Önermeler arasındaki fark nedir? Hangisi yabancı lisanlara çevrilince yanlış? Yada yanlışa yorumlanabilir? Neden?

İp ucu;Kant’ın ebedi barış çağrısı ve Afganistan’a yapılan ebedi barış operasyonu(iblisi avlama operasyonu) ilişkilendirmeye çalışın 1

 

C 185. Mevla’m her şeyi güzel eylemiş de insan onu mahvederse suç kimin.Biz deveyi sağlam kazığa bağlamadan tevekkül edersek  binaya çıkıp atlarsak suçu da kadere  atarsak oh ne ala ne Ala.B)bunlar çok ince ve derin konular.Benim aklım şu an çok karışık her şeyi birbirine karıştırabilirim. Hamit MENÇUK

C 185.A)Anlam kargaşası oluşturabilir.Kavramlar birbirine çok yakın ve benzer.          B)Herkese bu çağrının yapılması yanlış.Kim olursan ol gel demek yanlış yorumlanabilir.Tüm milletlere hitap ettiğinden dolayı. İdris MANTAŞ
C 185.
A: Düşünce yanılgısına neden olabilir. Çünkü farklı kişiler kendi iyilikleri ne gerektiriyorsa o şekilde anlarlar. B: Kim olursan ol gel. Sözünde farklı dinlere mensup kişileri kast etmesidir. Hangi insan olursan ol gel. Sözünde ise farklı milletlere mensup insanları kast etmektedir. Doğan ERGÜN

C 185.Bence burada kim olursan ol gel önermesi yanlışa yorumlanabilir. Bu kişi ateist de olabilir,münafıkta olabilir. Bu insanların zaten niyetleri bozuktur. Ama hangi insan olursan ol gel önermesi ise, hangi dinden olursan ol, hangi ırktan olursan ol gel anlamı taşır. Sonuçta aynı amaç için toplanabilirler.

 (Yani yaratana karşı anlamında. ) Hatice TUNCER.

C.185 A-RABBİM her şeyin en güzelini,en iyisini,en mükemmelini bize sunmuştur.Bu güzelliklerin hepsinin gereksiz,eksik,geçersiz,yanıltıcı değer yargılarından uzak tutmalıyız.

B-Doğrudur. Müslümanlıkta da bu çağrı yapılmıştır.burada dil din ırk cinsiyet ayrımı yapmadan eşitliği simgelemektedir. BAHAR YILDIZ

C.185 A- inanmayanlar için bir kavram yanılgısı her zaman olur öncelikle Allahtan başlarlar. Allah yok yok olan (haşa) bir varlık nasıl güzel eyler ama ben rabbimim kadir sıfatından yola çıkarak her şeyi en güzel şekilde yaratma gücüne Sahip olan rabbim ne eylerse güzel eyler… B- Mevlana.rabbim dünyayı insanlık için yaratmıştır. Dolaysıyla her insan bizim kardeşimiz onların bilmediklerini  de onlara anlatmamız bizim vazifemiz olduğundan bu kavram tamamen doğrudur.yanlışlığı da fıtratı uygun olmayan insanları dine davet etmek gibi M. Ali erbili imam yapmak gibi veya sedaya çarşaf giydirmek gibi… Mesut ASLAN

C.185 A)  birincisinde eğlenen güzel şeyler güzel zamanlarda olur ikincisinde eğlenen güzel olgulardan ders çıkarılacak zaman aranır

B) Mevlana demiş, bence doğru demiş çünkü istemediğin kişiyi dışlarsan onun istenmeyen durumunu  düzeltemezsin  Abdullah DENİZEDALAN

C.185: a)Sözdeki temel yanılgı insanı Rabbin yaratıklarından ibret alması gerekir sadece seyreylemek bir fayda sağlamaz. İkinci söz bu nedenle daha doğrudur. Düşüncesizce söylenmiş özdeyişlerin insanı yanıltma ve yanlış bilgi sahibi olmaya neden olması muhtemeldir.

b) Buradaki kavram yanılgısı gelenin kim olduğundan çok insan olması gerektiğidir. Yoksa bu çağrı bir caniye yapıldığında güzel olmaktan çıkar. Kim olursan ol gel yanlış yorumlanmaya müsaittir. Dilek KARABAYRAKTAR

C 185.A:″Rabbim neylerse güzel eyler″düşünce yanılgısına neden olma olasılığı sıfırdır. Her özdeyişi olduğu gibi kabul etmek yanlış.

B:Mevlana söylemiş.Ama yanlış insanlar herkesi sevmek zorunda değildir. Seyhan IŞIK

C185.A.Allahın yarattıklarının gözeliğinden, nizamında aki çoğunluk daha etkilidir. Seçim öncesinde bir nevi psikolojik bir baskıdır ve etkinliği göstermektedir . Menşure DAĞLAR

C 185. her iki kavramın da bir yerde doğruya götürdüğü bir gerçek. Önemli olan bakış açınızdır. Yanlış bakarsanız yanlış görür ve yanlış algılarsınız. CAHİT ÖZKAN

C 185. A- evet bunlar doğrudur ama rabbin yolundan sapanlar vardır. B- Bence yanlıştır herkesi sevmek zorunda değiliz çünkü insan düşüncesinde hürdür. Ahmet ESER

C 185. A- Rabbim ne eylerse güzel eyler. Şuur sahibi insanların benimseyecekleri düşünce olmalıdır.

 B- Asıl gerçek olan budur aslında, ama her nedense meselenin ardında her zaman bir şeyler döndüğünü görüyoruz. İslami değerler de bunu gerektiriyor, nasıl deseniz: bakıyoruz, Hac ziyafetine, insanların birbirine kenetlenişini hayra yorumlanır meselelerdir. Gerçek ubudiyet şuuru da bunu gerektiriyor.  Başka da söylenecek bir şey olmamalıdır. HAYRETTİN AYDIN

C 185. A: Düşünce yanılgısına neden olabilir. Çünkü farklı kişiler kendi iyilikleri ne gerektiriyorsa o şekilde anlarlar. B: Kim olursan ol gel. Sözünde farklı dinlere mensup kişileri kast etmesidir. Hangi insan olursan ol gel. Sözünde ise farklı milletlere mensup insanları kast etmektedir. Mehmet Şirin ARTUK
C 185.
Dini yargılamamak lazım Allahın yaptıklarına da şüphe ile yaklaşmamalıyız. Şüphesiz o her şeyi bilendir. Selman  BÜYÜK

C 185. A- inanmayanlar için inkar her zaman olur.

          B- Her insan bizim kardeşimiz onların bilmediklerini  de onlara anlatmamız bizim vazifemiz olduğundan bu kavram tamamen doğrudur.Erdinç YEŞİLYURT

C.185Rabbim her şeyi güzel yaratmıştır ortada kötü bir durum varsa insanlar bunu akılsızlıkları yüzünden yapmıştır. MELEK BOZANER

C.185 Allah her şeyi bir nizam ve güzellik içinde yaratmıştır. ve herkese gerçek hakkı ne ise onu vermiş ve zamanı gelince verecektir. ÇİĞDEM YİĞİT

C.185Herşey bir nizam ve mükemmel bir uyum içindedir Rabbim güzel yaratmıştır.bunu bozan akılsız insanlardır.SELMA ZENGİN

C 185.Kadercilik ve suçu yaratıcıya atma akıl süzgecinden geçmeyen düşüncelerin yobaz bağımlılıklar yapma olasılığı daha fazladır Ne olursan ol gel ne olduğun değil nasıl geldiğin önemlidir Niyet gelişin nerden geldiğini önemsizleştirir Ömer GEZİCİ

C 185. A- Arif anı seyir eylemez. Arif anı ders eylemez. Arif anı örnek edinir. Kendine program çıkarır.

           B- Kim olursan ol gel herkese çağrıyı ayırım yapmaya insan yapmış. Bence doğrudur ayrım yapmıyor hangi insan olursan ol gel ise sadece insanlara önem veren çevreyi düşünmeyen bir çağrıdır. Yabancı lisanlara çevrilince hangi insan olursan ol gel yanlış olur. Çünkü insanlara yabancı olduklarını hatırlatır. Tekin ÖZBEY

C 185. A- Rabbim ne eylerse güzel eyler, sözünden işi teslimiyete dökmektir. Şuur sahibi insanların benimseyecekleri düşünce olmalıdır.

 B- Asıl gerçek olan budur aslında, ama her nedense meselenin ardında her zaman bir şeyler döndüğünü görüyoruz. İslami değerler de bunu gerektiriyor, nasıl deseniz: bakıyoruz, Hac ziyafetine, insanların birbirine kenetlenişini hayra yorumlanır meselelerdir. Gerçek ubudiyet şuuru da bunu gerektiriyor. Ama her nedense anlamakta böyle algılamakta geç kalıyoruz. Eğer Kant böyle düşünüyorsa, ilahi bir mesajın içlerinde zuhur ettiğini söyleriz. Başka da söylenecek bir şey olmamalıdır. Muhsin ERSAN 

C 185. A- Rabbim ne eylerse güzel eyler, sözünden işi teslimiyete dökmektir. Şuur sahibi insanların benimseyecekleri düşünce olmalıdır.

 B- Asıl gerçek olan budur aslında, ama her nedense meselenin ardında her zaman bir şeyler döndüğünü görüyoruz. İslami değerler de bunu gerektiriyor, nasıl deseniz: bakıyoruz, Hac ziyafetine, insanların birbirine kenetlenişini hayra yorumlanır meselelerdir. Gerçek ubudiyet şuuru da bunu gerektiriyor. Ama her nedense anlamakta böyle algılamakta geç kalıyoruz. Eğer Kant böyle düşünüyorsa, ilahi bir mesajın içlerinde zuhur ettiğini söyleriz. Başka da söylenecek bir şey olmamalıdır. Emre Özden

C 185.Mevlana yapmıştır..Emine ÖZTÜRK

C.185 Doğru kelimeler kullanıp mesajların doğru iletilmesi gerekir. İnsanlara yanlış mesajlar verebiliriz ufak bir hatayla.. N.BİLGİN

C 185. A- haklı olan her şey güzel olmayabilir. Örneğin ceza

B-kim olursan ol gel önermesi şeytanı da kapsar fakat hangi insan olursan ol gel önermesi şeytanı  içermez. Abdulmevla OKTUAY

C 185. Allah her yönden tartışılmaz bir yaratandır. Sınırı yoktur. Ancak doğru yorumlamak gerekir. Hatice ŞAHİN.

C 185. A)Buradaki kavram yanılgısı;sanki Allah (c.c) insana ders vermek için yaratmıştır gibi bir düşünce yanılgısı ortaya çıkabilir.

           B)Cahilleri de  kapsamamalıdır bu. Uğur YÜCEDAĞ

C 185. A-Bunun yanılgısı kendi hatalarının da Rab dan geldiği kanısına vararak bir teselli bulmaktır.

            B-Bu çağrıyı bildiğim kadarıyla Mevlana hazretleri yapmıştır doğruluğu; bence doğru çünkü o insanları dine davet ederken sadece Müslümanlara değil diğer dinlerden de olanlara davette bulunmuş yani dini olarak bir çağrıdır. Hangi insan olursan ol gel arasındaki fark; biri dini olarak diğeri de varlık olarak ele almıştır aynı meseleyi kim olursan ol gel yabancılarda yanlış yorumlanabilir çünkü orada sadece isimlere takılıyormuş gibi hal seziliyor. Ercan ÇiFTÇi

C 185. Kim olursan ol gel, herkese çağrısını Mevlana yapmıştır. . Kadir AVCİ

C.185 A)  birincisinde eğlenen güzel şeyler güzel zamanlarda olur ikincisinde eğlenen güzel olgulardan ders çıkarılacak zaman aranır

B) Mevlana demiş, bence doğru demiş çünkü istemediğin kişiyi dışlarsan onun istenmeyen durumunu  düzeltemezsin  İlyas AKTÜRK

C.185.A.dini bilgisi kısıtlı olanlar için anlam kargaşası oluşturabilir.

          B.altında yatan düşünceyi bilmeyenler için yanlış olabilir. HAYRETTİN KARABUDAK

C.185 İman ile bakarsan her yer güzel aksi ise çirkin olur. Mevlana bugün kendisini eleştirenlere bile gel derdi. Ne büyük bir kalp dimi? İRFAN CEYLAN

C.185 İman evrende cereyan eden her şeye anlam katar. B; Mevlana kalbi zengin bir insandı. Keşke onu layıkıyla anlayabilseydik.  SEVDETA ŞİŞMAN

C 185.Yaratılan her canlının iyi olma koşulu yoktur. Çünkü kötülüklerinde yaratılması gereklidir ki bu sayede iyi olanın değeri anlaşılsın. . ZEYNEL EDE

C 185. A- inanmayanlar için bir kavram yanılgısı her zaman olur öncelikle Allahtan başlarlar. Allah yok yok olan (haşa) bir varlık nasıl güzel eyler ama ben rabbimim kadir sıfatından yola çıkarak her şeyi en güzel şekilde yaratma gücüne Sahip olan rabbim ne eylerse güzel eyler…

 B- Mevlana.rabbim dünyayı insanlık için yaratmıştır. Dolaysıyla her insan bizim kardeşimiz onların bilmediklerini  de onlara anlatmamız bizim vazifemiz olduğundan bu kavram tamamen doğrudur.yanlışlığı da fıtratı uygun olmayan insanları dine davet etmek gibi M. Ali erbili imam yapmak gibi veya sedaya çarşaf giydirmek gibi…Bedih EROĞLU

C 185. A)Yaradan her şeyin en güzelini sunmuş bize zaten.

B)Doğru bir şekilde anlatmak gerekir.A.KONUKSEVER

C.185 A-Rabbim her şeyin en güzelini,en iyisini,en mükemmelini bize sunmuştur.Bu güzelliklerin hepsinin gereksiz,eksik,geçersiz,yanıltıcı değer yargılarından uzak tutmalıyız.

B-. Müslümanlıkta da bu çağrı yapılmıştır.burada dil din ırk cinsiyet ayrımı yapmadan eşitliği simgelemektedir. Zehni GÜN

C 185.A)Kavram ve düşünce yanılgısına sebep olmaz. Çünkü kötü ve çirkin şeylerden bile bir güzellik çıkarılabilir. Bakmasını bilmek gerekir.

B)Olaya bakış açısına göre değişir.O zaman Mevlana’nın söylemiş olduğu söz eğer gönülden inanan anlara söylenmiştir. (FATİH KAPLAN)

C185 eskiden söylenmiş bir söz kendi zamanında doğru olup bizim zamanımızda bir yanılgıya sebep olabilir. BURHAN KORHAN

C 185. Allah(c.c) istediği şeyi anında kün fe yekün emriyle hemen olu verir. ŞEHMUS AKYÜZ
C.185
A-Güzel şeyler güzel zamanlarda olur insanlarında o zamanı bilmeleri gerekir.

B-Doğrudur.her insanın barışa gelmesi gerekir fark yok yanlış olamaz. BARIŞ HOZMAN

C.185.Kavramları tam anlayabilmek için güzel bir eğitim sisteminin olması gerekir. Mevlana demiş Mevlana yı o günün şartlarına göre değerlendirmek gerekir . Osman KILINÇ

C 185. A.İnsanlar bu iki özdeyişlerini iyi anlamaya çalıştığı zaman kavram ve düşünce yanılgısına yanılgılar olabilir. Böyle özdeyişlere kul olmak bu düşünce yanılgılarıyla hayatı düzene sokmak demektir Fahriye İNCE

C 185. A- evet bunlar doğrudur ama rabbin yolundan sapanlar vardır. B- Bence yanlıştır herkesi sevmek zorunda değiliz çünkü insan düşüncesinde hürdür. Meral YILMAZ

C.185 Buradaki kavramlar birbirine karışabilir. Çünkü insanların beyin gücü bunları anlamaya bazen yetmeyebilir. Aklımızın karışacağı noktalarda din konularında onu fazla zorlamamak lazım. ADEM BATARAY

C185.Bir düşünürün dediği gibi ‘söylenemeyecek söz yoktur,söylemesini bileceksin.Bu bizim doğunun en büyük sorunudur.kendimizi ifade edemiyoruz.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C.185

A-bizi de en güzel surette yaratmamış mı? Demek en güzelini en doğrusunu o bilir.

B-Mevlana diyor ne olursan ol yine gel bu İslam aliminin sözüdür ancak onlar da kendine mal etmişler bunu fakat akıbeti belidir ve de açıktadır. Hep menfaat. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C 185 Evrendeki hiçbir şey başıboş değildir. Her şeyin bir hikmeti vardır. Hiçbir şeyi gereksiz olarak yaratılmamıştır. Hepsi bir denge de sabit tutulmaktadır. Nesrin EKİNCİ

C 185. Allah’ın yaptığı her şeyin bir sebebi vardır. Bunu iyi  veya kötüye yorumlamak doğru olmaz. Biz sadece anı yaşıyoruz

B ) kâinatta barışın olabilmesi için insanlar arasında ayırım yapmadan iyiyi ve güzeli düşünmek gerekir. SİNAN UZUNDEMİR

C 185. Mevla her şeyi güzel eylemiş ise bizim bu halimize ne demeli. İBRAHİM ÖZDEMİR

C 185.Mevla’m her şeyi güzel yapıyor ama kul bozuyor.Ne olursan ol gel  güzel bir söz belki gelen değişir . Ama değişmeyecekse zaten gelmesinin bir anlamı olmaz.

B) Kantın ebedi  barış planı hakkında ise bir fikrim yok.Çeksinler ellerini hayatımızdan başka ihsan istemeyiz.Murat ÇELEN