S 184.Evrim bilimini ve evrim teorisinin teamüllerini; ifrat ve tefritte kavram ve düşünce yanılgısına zorlamak ne demektir?

İp ucu;hücre bilimi ve hücre teorisi arasındaki yaşanmış ve sonuca ulaşmış bilimsel süreçlerin gerçeklerini düşünün. Her konuda olduğu gibi (doğayı kullanmada,sosyal ilişkilerden…boks maçlarına kadar….) bilim ve ilimi antagonistik tartışmalara sürüklerken insanın malzeme edildiğini düşünün. Bazı güneşler ve güller vakitsiz belirmezler.

A-İnsanı patojen, fosil ve ilkel teknoloji ye teşvik

B-İnsanı yaşama şeklinde ifrat ve tefrite zorlama

C-İnanı hızlı ve gereksiz lüks tüketime alıştırmak

D-İnsanı vaktinden önce anatogonistik(yok edci-kısır) yorum ve tartışmalarla kafaları bulandırmak.

Ferdi ve toplumsal altyapı, bilinç seviyesi ve olanakların yeterliliği düşünülmeden insanı maddi ve manevi ateşe ve sosyal tufanlara sürüklemek niye!!

Bilimsellikte insanı % 10 beyinle 5 duyu hapishanesine kapatan zihniyet evrimin çarkları içinde insanı yozlaştırmaktan yana elinden geleni esirgemeyenleri ve yandaşlarını düşünün.

Sizce kim insanın özgür ve edepli bir varlık oluşuna gocunur? Neden?

 

C 184.İnsanı insani özelliklerinden uzaklaştırmak demektir.Evrim insana hizmet etmesi gerekirken  insana düşman hale getirildi. Hamit MENÇUK

C 184. İnsanın inandığı ,özümsediği değerlere getirim vurmaktır. İnanmayan bir toplumun göz bebeği olurlar aslında böyleleri. İslami seçen bir mümine set çekmektir meseleleri; ama inşallah muvaffak olamazlar. HAYRETTİN AYDIN

C 184. Evrim hayvanlara özgüdür eğer insan evrimleşirse insanlıktan uzaklaşır demektir.İnsanlar değişiklikleri devrimle gerçekleştirir. Abdullah DENİZEDALAN

C 184.Evrim biliminin teamüllerini vahşileştirmeye çalışmaktır.Şeytan yandaşı olan cahiller özgür ve edepli insanın varlığına gocunurlar.Çünkü bu tür insanlar oldu mu  onların çalışma ortamı bozulur.Şeytani emeller yerine gelmez. İdris MANTAŞ
C 184.
Evrim bilimini Evrim teorisine benzerlik ilgisi kurularak kavran yanılgılarına neden olmaktadırlar. Bazı kapitalist toplumlar kendilerinin çıkarlarını korumak için diğer insanların özgürlüklerini kısıtlarlar. Doğan ERGÜN

C 184. Gerçeği inkar edenlerdir. Evrimi çarpıtanlardır. Gocunacak kişiler yine evrimi çarpıtanlardır.  Çünkü çıkarlarına ters düşer. Hatice TUNCER.

C.184 ferdi ve toplumsal alt yapı bilinç seviyesi ve olanaklarının yeterliliği düşünülmeden insanı maddi ve manevi ateşe ve sosyal tufanlara sürüklenmemek lazım.insanın fıtratını zorlamak akıl karı bir iş değildir. BAHAR YILDIZ

C.184 insanlara bilerek belli şeyleri empoze edip inançtan saptırmak işte sizleri Allah yaratmadı siz maymundan geldiniz dolaysıyla Allah yoktur mantığına sokmak için bu çalışmalar yapılıyor.  inançsızlar,kapitalistler,veto imparatorlukları…
A- insanları doğal dengeyi bozacak madenleri çıkarmaya zorlamak

 B- insanları sadece zevk ve para için yaşamalarını sağlamak

 C- insanları hazıra alıştırmak

 D- insanları her zaman tüketici yok edici olmasını sağlamak

 E- insanları yozlaştırıp,kendilerine ait tüm değerleri bitirmek için

 F- bunlarda çirkin devletlerin çirkin oyunları. Mesut ASLAN

C.184:  Evrimin kavram ve düşünce yanılgısı insanı sadece bir kaynağa bağlamaya çalışmaktır. Bu evrimciler için gocunacak bir durum. Çünkü insanın var oluş serüvenini yaratmaya çalıştıkları kurguya inandıramamış olmaktan kaynaklanabilir. Dilek KARABAYRAKTAR

C 184.Teknolojinin gelişiminde dezavantajlar var .İnsanların yaşam şekli değişiyor.Beyin boş ve anlamsız bilgilerle dolduruluyor,özgür ve güzel ahlak çerçevesinde yaşamak varken. Seyhan IŞIK

C184. Firavun siyasi baskının sembolü Karun kapitalizm ve sömürünün sembolüdür. Bel’am Baora iltica ve alçak din aliminin sembolüdür. Bunlar günümüzde güçlerini birleştirmişler. Menşure DAĞLAR

C 184. bunlardan rahatsızlık duyanlar. Yani menfaatlerine karşı her şeyi yok etmeye çalışan insan bozuntuları. CAHİT ÖZKAN

C 184. Evrimi zorla benimsetmeye çalışmaktır. Ahmet ESER

C 184. Evrim hayvanlara özgüdür.İnsanlar değişiklikleri devrimle gerçekleştirir. Erdinç YEŞİLYURT

C.184Bence evrim bir hayvan bilimi olarak ve de ifrat ve tefritte insana yakışmadığına  göre böyle yapanlar insanlıktan uzaklaşır. MELEK BOZANER

C.184Her canlı kendine göre ve kendi yapısına uyan özelliklere sahiptir.ifrat ve tefrit hayvani olduğu için evrim inceleyebilir. ÇİĞDEM YİĞİT                 
.184
İnsanın diğer canlılardan üstünlüğü ve farkı vardır eğer hayvan mertebesine inmişse evrim için malzeme olur. SELMA ZENGİN
C 184. Evrim bilimini Evrim teorisine benzerlik ilgisi kurularak kavran yanılgılarına neden olmaktadırlar. Bazı kapitalist toplumlar kendilerinin çıkarlarını korumak için diğer insanların özgürlüklerini kısıtlarlar.Mehmet Şirin ARTUK

C 184.Evrim doğa bilimi demektir. MUZAFFER CEYLAN

C 184. Evrimi zevk programına yerleştirmektir. Bence… Tekin ÖZBEY

C 184. İnsanın kabul gördüğü değerlere rant vurmaktır. İnanmayan bir toplumun göz bebeği olurlar aslında böyleleri. İslamı seçen bir mümine set çekmektir meseleleri; ama inşallah muvaffak olamazlar. Muhsin ERSAN

C 184. İnsanın kabul gördüğü değerlere getirim vurmaktır. İnanmayan bir toplumun göz bebeği olurlar aslında böyleleri. İslami seçen bir mümine set çekmektir meseleleri; ama inşallah muvaffak olamazlar. Emre Özden

C 184. insanları düşünmekten uzak tutarak kendi gerçeklerini onlara empoze etmeye yönelik çalışmaların tümüdür. Selman BÜYÜK

C 184.Ferdi ve toplumsal altyapı, bilinç seviyesi, insan fıtratı ve olanakların yeterliliği düşünülmeden; insanı maddi ve manevi ateşe- sosyal tufanlara sürüklemek niyetinden ibarettir.Emine ÖZTÜRK

C.184 hiçbir şeyin azı ve çoğu güzel değildir. N.BİLGİN

C 184. Evrim bilimini ve evrim teorisinin teamüllerini; ifrat ve tefritte, kavram veya düşünce yanılgısına zorlamak  evrim metriksini aşmaktır. Abdulmevla OKTUAY

C 184.Evrim var olan bir gerçektir.Ama birilerinin ortaya attığı evrim gerçek olan değildir onu insanlara

Zorla empoze edersek inançsızlığa düşürebiliriz insanları.Cebrail HAN

C 184. Din bilimle bilimde dinle örtüşmelidir.Hatice ŞAHİN

C 184. Hiçbir bilim nedensiz yere ortaya çıkmamıştır. Uğur YÜCEDAĞ

C 184. Tek kelime ile yüksek bir azım ve istikrarla o düşünceyi reddetmektir. Ercan ÇiFTÇi

C 184. Katılıyorum. hücre bilimi ve hücre teorisi arasındaki yaşanmış ve sonuca ulaşmış bilimsel süreçlerin gerçekleri, vardır. Her konuda olduğu gibi (doğayı kullanmada,sosyal ilişkilerden…boks maçlarına kadar….) bilim ve ilimi antagonistik tartışmalara sürüklerken insan malzeme edilir. Bazı güneşler ve güller vakitsiz belirmezler. Kadir AVCİ

   C.184 insanlara bilerek belli şeyleri empoze edip inançtan saptırmak işte sizleri Allah yaratmadı siz maymundan geldiniz dolaysıyla Allah yoktur mantığına sokmak için bu çalışmalar yapılıyor.  inançsızlar,kapitalistler,veto imparatorlukları…

 A- insanları doğal dengeyi bozacak madenleri çıkarmaya zorlamak

 B- insanları sadece zevk ve para için yaşamalarını sağlamak

 C- insanları hazıra alıştırmak

 D- insanları her zaman tüketici yok edici olmasını sağlamak

 E- insanları yozlaştırıp,kendilerine ait tüm değerleri bitirmek için

 F- bunlarda çirkin devletlerin çirkin oyunları. İlyas AKTÜRK

C.184.evrimin anlamına başka anlamalar yükleyip onu kendi çıkarları için kullanmaktır. HAYRETTİN KARABUDAK

C.184 Bir bilimsel teori inanç haline getirilmemelidir.  İRFAN CEYLAN

C.184 BİLİM inanç sistemi değildir. SEVDETA ŞİŞMAN

C 184.Evrim teorisi bilimsel değerlerin oluşturduğu bilgi toplamıysa ve bu bilgiler insan değerleri için kullanılıyorsa teori gerçekliğini kanıtlıyor demektir. . ZEYNEL EDE

C 184. Evrim hayvanlara özgüdür eğer insan evrimleşirse insanlıktan uzaklaşır demektir.İnsanlar değişiklikleri devrimle gerçekleştirir. Bedih EROĞLUC 184. Bilimden yararlanmak gerekir ama tamamen inanç sistemi olmamalı.A.KONUKSEVER

C.184. Evrim insanlar için geçersizdir. insanlara bilerek belli şeyleri empoze edip inançtan saptırmak işte sizleri Allah yaratmadı siz maymundan geldiniz dolaysıyla Allah yoktur mantığına sokmak için bu çalışmalar yapılıyor.  inançsızlar,kapitalistler,veto imparatorlukları Zehni GÜN

C 184.Bazı kesimler kendi saçma sapan fikirlerini(evrim gibi) beyinlerimize yerleştirip kendilerine köle durumuna getirirler. Bunu da çağdaşlık, ilericilik gibi kavramlarla halka yutturuyorlar. Eğer ki halk ahlaklı ve özgürlüğüne düşkün ise bunlara diş geçiremiyorlar. (FATİH KAPLAN)

C184 kendine menfaatine ters düşerse gocunur. BURHAN KORHAN

C 184. Evrim biliminin teamüllerini vahşileştirmeye çalışmaktır.Şeytan yandaşı olan cahiller özgür ve edepli insanın varlığına gocunurlar.Çünkü bu tür insanlar oldu mu  onların çalışma ortamı bozulur.Şeytani emeller yerine gelmez. ŞEHMUS AKYÜZ

C.184.kişiler evrim teorilerini kendilerine göre yorumlarlar ama kendi inançlarına göre bazen mantık yürütürler. BARIŞ HOZMAN

C.184.Evrim doğaya özgü bir özelliktir insanın evrimleşmesi ise tartışma konusudur. Osman KILINÇ

C.184 evrimi benimsetmeye çalışmak bir nevi zorlayarak benimsetmeye çalışmaktır Celal TİLGEN

C.184 ferdi ve toplumsal alt yapı bilinç seviyesi ve olanaklarının yeterliliği düşünülmeden insanı maddi ve manevi ateşe ve sosyal tufanlara sürüklenmemek lazım.insanın fıtratını zorlamak akıl karı bir iş değildir. Meral YILMAZ

C.184 Hayvani duygularla yaşamaktan zevk alanlar böyle bir şeyden gocunurlar. Yoksa kim disiplinli bir hayattan şikayetçi olur ki. SEYFETTİN ÖZTOSUN

C.184 Hiç kimse çünkü insan özgür ve edepli olursa nerede nasıl davranmasını bilir. Her şey yolunda olur. ADEM BATARAY

C 184.Bence  evrimin kavramı ve düşünce yanılgısı insanı sadece bir başlangıca  bağlamaya çalışmaktır.BARIŞ DEMİRTAŞ

C 184. Bence   Evrim doğa bilimi demektir.Mahmut ERBAY

C184.Bilim dahi olmak üzere bir şeyde çok veya az kaçmak yanlış.en liyakatlisi ortasıdır.Mehmet fatih ŞENGÜL.

C 184-evrim bilimi evrim teorisini kapsamaktadır yani bu ikisini bazen karıştırıyorlar böylece kavram kargaşasına düşülmektedir. Nesrin EKİNCİ

C 184. İnsanoğlunun yaratılış fıtratına ve varoluş özelliklerini yok saymak demektir.Evrim teorisini savunanlar. Çünkü yaratılış ve edep hallerini yok sayıp yaratık yönüyle ele almak.  SİNAN UZUNDEMİ                                                                                                                                  
C 184.
Evrim bilimini Evrim teorisine benzerlik ilgisi kurularak kavran yanılgılarına neden olmaktadırlar. Bazı kapitalist toplumlar kendilerinin çıkarlarını korumak için diğer insanların özgürlüklerini kısıtlarlar. İBRAHİM ÖZDEMİR
C 184.
İnsanları kör bir mantıkla eğitiyorlar.Evrim ayrı bir şey evrim bilimi ayrı bir şeydir.Aynen erkeğin erkeğe kadının kadına yapması gibi kavram karmaşası yaratıyorlar.   Murat ÇELEN